Gebruik belasting

'n Gebruiksbelasting is 'n soort belasting wat in die Verenigde State deur talle staatsregerings gehef word. Dit is in wese dieselfde as 'n verkoopsbelasting, maar word nie toegepas waar 'n produk of diens verkoop is nie, maar waar 'n handelaar 'n produk of diens gekoop het en dit dan vir sy eie gebruik omgeskakel het, sonder dat hy belasting betaal het toe dit aanvanklik gekoop is. Gebruiksbelasting is funksioneel gelykstaande aan verkoopsbelasting. Hulle word tipies gehef op die gebruik, berging, genot of ander verbruik in die toestand van tasbare persoonlike eiendom wat nie aan 'n verkoopsbelasting onderworpe is nie. [1]

Gebruiksbelasting word geassesseer op tasbare persoonlike eiendom en belasbare dienste wat deur 'n inwoner of entiteit wat in die belastingstaat sake doen, gekoop op die gebruik, berging, genot of verbruik van die goed of diens, ongeag die oorsprong van die aankoop. Gebruiksbelasting is ontwerp om die aankoop van produkte te ontmoedig wat nie onderhewig is aan die verkoopsbelasting binne 'n belastingjurisdiksie nie. [2] Gebruiksbelasting kan toegepas word op aankope van buite-staatse verkopers wat nie verplig is om belasting op hul verkope binne die staat in te vorder nie. Die gebruiksbelasting hef 'n kompenserende belasting gelyk in bedrag aan die verkoopsbelasting wat op die verkoop van die eiendom gehef sou word, indien die verkoop binne die staat se belastingjurisdiksie plaasgevind het. [3] Die gebruiksbelasting word tipies aangeslaan teen dieselfde koers as die verkoopsbelasting wat verskuldig sou gewees het, en oor die algemeen verskil die belasbaarheid van die goed of diens nie. Daar is egter 'n paar gevalle waar die verkoopsbelastingkoers en die gebruiksbelastingkoers verskil.

Byvoorbeeld, 'n inwoner van Massachusetts , met 'n 6,25% "verkope en gebruik belasting" op sekere goedere en dienste, koop nie-vrygestelde goedere of dienste in New Hampshire vir gebruik, berging of ander verbruik in Massachusetts. Onder New Hampshire wet, die New Hampshire-verkoper samel geen verkoopsbelasting op die goedere in nie, maar die Massachusetts-koper/gebruiker moet steeds 6,25% van die verkoopprys direk aan die Departement van Inkomste in Massachusetts betaal as 'n gebruiksbelasting. As dieselfde goedere gekoop word in 'n Amerikaanse staat wat wel verkoopsbelasting vir sulke goedere invorder ten tyde van aankoop, kan enige belasting wat ook al deur die koper aan daardie staat betaal is, afgetrek word (as 'n belastingkrediet) van die 6,25% verskuldig vir daaropvolgende gebruik, berging of verbruik in Massachusetts. Met min uitsonderings sal geen staat se verkopers die inheemse staat se verkoopsbelasting hef op goedere wat buite die staat gestuur word nie, wat beteken dat alle goedere wat van buite die staat bestel word, in wese vry is van verkoopsbelasting. Daar word dus van die koper verwag om die gebruiksbelasting aan sy tuisstaat op hierdie bestelde goedere te verklaar en te betaal.

Die beoordelingsjurisdiksie kan die gebruiksbelasting jaarliks ​​betaalbaar maak, maar sommige state vereis 'n maandelikse betaling. Byvoorbeeld, waar 'n Vermont -inwoner nie ten minste 6% verkoopbelasting betaal het op eiendom wat ingebring is vir gebruik in die staat nie, vereis Vermont-wet die indiening van 'n belastingopgawe (Vorm SU-452 en betaling) teen die 20ste dag van die maand wat volg op nie -vrygestelde aankope om 'n laatfooi van $50 te vermy, 'n 5% boete per maand, tot 'n maksimum van 25%, plus statutêre rente op die onbetaalde belasting en boetes.

Daar is tans meer as 14 000 belastingjurisdiksies in die VSA en baie van hierdie jurisdiksies het verskillende belasbaarheid op dienste. Gegewe die hoeveelheid jurisdiksies, moet die bron van die verkoop dalk ook ondersoek word om die belasting toepaslik toe te pas en te betaal. State kan byvoorbeeld gebruiksbelasting vereis op grond van die ligging waarin die diens gelewer is, terwyl ander state gebruiksbelasting mag vereis op grond van die ligging van "voordeel". In tradisionele herstel- en instandhoudingstipe dienste sal hierdie liggings tipies een en dieselfde wees, maar met komplekse tegnologietransaksies is hierdie liggings dikwels anders.


TOP