Kollege en universiteit ranglys

Kollege- en universiteitranglys bestel die beste instellings in hoër onderwys op grond van faktore wat wissel na gelang van die rangorde. Sommige ranglyste evalueer instellings binne 'n enkele land, terwyl ander instellings wêreldwyd beoordeel. Ranglyste word tipies deur tydskrifte , koerante , webwerwe , regerings of akademici uitgevoer. Benewens die rangorde van hele instellings, kan spesifieke programme, departemente en skole gerangskik word. Sommige ranglys oorweeg maatstawwe van rykdom , uitnemendheid in navorsing , selektiewe toelatings en alumnisukses. Ranglyste kan ook verskeie kombinasies van maatstawwe van spesialiseringskundigheid, studente-opsies, toekenningsgetalle, internasionalisering, gegradueerde indiensneming, industriële skakeling, historiese reputasie en ander kriteria oorweeg.

Daar is baie debat oor ranglys se interpretasie, akkuraatheid en bruikbaarheid. [1] Die groeiende diversiteit in graderingsmetodologieë en gepaardgaande kritiek op elkeen dui op die gebrek aan konsensus in die veld. Verder blyk dit moontlik te wees om die rangordestelsels te speel deur oormatige selfaanhalings [2] of deur navorsers wat mekaar in opnames ondersteun. UNESCO het bevraagteken of ranglyste "meer skade doen as goed", terwyl hulle erken dat "Teg of verkeerd, dit as 'n maatstaf van kwaliteit beskou word en so intense mededinging tussen universiteite regoor die wêreld skep". [3]

Sien Streek- en nasionale ranglys vir universiteitsranglys binne 'n spesifieke streek. Verskeie organisasies produseer wêreldwye universiteitsranglys, insluitend die volgende.

Die drie langste gevestigde en mees invloedryke wêreldranglyste is dié wat deur Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher Education ( THE ) en Shanghai Ranking Consultancy (die Academic Ranking of World Universities ; ARWU ) vervaardig is. Al hierdie, saam met ander wêreldranglyste, meet hoofsaaklik die navorsingsprestasie van universiteite eerder as hul onderrig. [4] [5] [6] [7] [8] [9] Hulle is gekritiseer omdat hulle "grootliks gebaseer is op wat gemeet kan word eerder as wat noodwendig relevant en belangrik is vir die universiteit", [8]en die geldigheid van die data wat wêreldwyd beskikbaar is, is bevraagteken. [5] Vanaf 2021, oor die drie gewildste wêreldranglys, "is die meerderheid van die top-tien instellings wat wêreldwyd gerangskik is in die suide van Engeland , Kalifornië , die Tri-State-gebied ( New York , New Jersey , Connecticut ), en naby Massachusetts ." [10]

Terwyl sommige ranglys poog om onderrig te meet deur gebruik te maak van maatstawwe soos personeel-tot-student-verhouding, het die Hoër Onderwysbeleidsinstituut daarop gewys dat die maatstawwe wat gebruik word nader verwant is aan navorsing as onderriggehalte, bv. "Personeel tot student-verhoudings is 'n byna direkte maatstaf van navorsingsaktiwiteit", en "Die proporsie PhD-studente is ook in 'n groot mate 'n aanduiding van navorsingsaktiwiteit". [5] Inside Higher Ed sê insgelyks "hierdie kriteria meet nie eintlik onderrig nie, en niemand kom selfs naby aan die beoordeling van die kwaliteit van impak nie". [4] Baie rangordes word ook beskou as vooroordele teenoor die natuurwetenskappe en, as gevolg van die bibliometriese bronne wat gebruik word, teenoor publikasie in Engelstalige tydskrifte. [8]Sommige ranglys, insluitend ARWU , maak ook nie enige regstelling vir die groottes van instellings aan nie, dus word 'n groot instelling aansienlik hoër gerangskik as 'n klein instelling met dieselfde kwaliteit van navorsing. [5] Ander samestellers, soos Scimago en US News & World Report , gebruik 'n mengsel van grootte-afhanklike en grootte-onafhanklike metrieke. [11] [12]

Sommige samestellers, veral QS, THE en US News , gebruik reputasie-opnames. Die geldigheid hiervan is gekritiseer: "Die meeste kenners is hoogs krities oor die betroubaarheid daarvan om bloot 'n taamlik onwillekeurige groep opvoeders en ander betrokke by die akademiese onderneming om hul mening te vra"; [4] "metodologies [internasionale opnames van reputasie] is gebrekkig, effektief meet hulle slegs navorsingsprestasie en hulle skeef die resultate ten gunste van 'n klein aantal instellings." [5]


TOP