Tawassul

Tawassul is 'n Arabiese woord wat afkomstig is van wa-sa-la-wasilat (). Die wasilah is 'n manier waardeur 'n persoon, doel of doelwit benader, bereik of bereik word. In 'n ander weergawe van die betekenis van tawassul in 'n ander teks: Tawassul is 'n Arabiese woord wat kom van 'n verbale selfstandige naamwoord, wasilah, wat volgens Ibn Manzur († 711/1311) in Lisān al-'Arab beteken "'n stasie van koning , 'n rang of daad van toewyding". Met ander woorde, dit verwys na 'n magsposisie as gevolg van 'n mens se nabyheid aan die koning of soewerein. Terwyl die tawassul of tawassulan die gebruik van wasilah vir hierdie doel is. In godsdienstige kontekste is die tawassul die gebruik van 'n wasilah om by Allah uit te kom of te verkry.

Tawassul is 'n Arabiese woord wat kom van 'n werkwoordelike selfstandige naamwoord, "wasilah", wat "nabyheid, nabyheid, nabyheid, buurskap" beteken. [1] Volgens Ibn Manzur (d. 711/1311) in Lisān al-'Arab, beteken wasilah "'n stasie met Koning, 'n rang of daad van toewyding. [ aanhaling benodig ] Die woord wasilatis in die Koran genoem. twee keer ([5:35],[17:57]) Dit word vertaal as “'n middel wat gebruik kan word om nabyheid aan God te verkry.” Daarom is die tipiese betekenis van tawassul of tawassulanis gebruik van wasilat om nabyheid aan te verkry. God. [2]

Versoek hulp van 'n geestelike tussenganger wanneer Goddelike hulp soek. In konserwatiewe interpretasies kan slegs Mohammed by God intree namens mense omdat Islam leer dat elke gelowige direkte toegang tot God het. In Soefisme en populêre praktyk word voorbidding dikwels van heiliges of heilige mense gevra. Sommige hervormingsbewegings is teen versoeke om voorbidding.

Sommige klassieke kommentators, insluitend die groot Soefi- eksegete, soos al-Qushayri († 465/1074) verduidelik die gebruik van al-wasilah in hierdie vers as om te vermy wat verbode is, om te vervul wat ons beveel is, en nader te kom God deur goeie dade. [ Verwysing benodig ] Beide Raghib al-Isfahani en Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i meen dat al-wasilah beteken om 'n sekere doel te bereik deur begeerte, neiging en gewilligheid, en in werklikheid beteken wasilah teenoor God die nakoming van sy pad met kennis en aanbidding deur nakoming van die sharia .[7] Uit die vers hierbo kan afgelei word dat voorbidding (tawassul) slegs met die "toestemming" van Allah is. [8] Ook het die praktyk om voorbidding te soek, begin gedurende die tyd van die Islamitiese profeet Mohammed . [9] 'n Dikwels aangehaalde Hadith ter ondersteuning hiervan is een wat deur Uthman ibn Hunaif vertel word oor 'n blinde man wat Moslems glo deur die proses genees is.

'n Blinde man het na die Boodskapper van Allah gekom (Allah seën hom en gee hom vrede) en sê: "Ek is geteister in my oë, so bid tot Allah vir my". Die profeet (Allah seën hom en gee hom vrede) het gesê: "Gaan doen ablusie (Wudu), voer twee Rak'at Salat uit en sê dan: "O Allah! Ek vra jou en draai na jou deur my profeet Mohammed, die profeet van barmhartigheid. O Mohammed! Ek soek u voorspraak by my heer vir die terugkeer van my gesig, sodat dit vervul kan word. O Allah! Gee hom voorbidding vir my." Die Boodskapper van Allah (Allah seën hom en gee hom vrede) het toe gesê: "en as daar 'n ander behoefte is, doen dieselfde."

Verskeie episodes uit die lewe van Mohammed beeld hom uit wat hy namens sy metgeselle intree en meestal God vra om hul sondes te vergewe ( Istighfar ). Aisha vertel byvoorbeeld dat hy dikwels snags rustig van haar sy af gegly het om na die begraafplaas van Al-Baqi' te gaan om God se vergifnis vir die dooies te smeek. Net so word sy istighfar in die Salat al-Janazah genoem en die doeltreffendheid daarvan verduidelik. [11] [12]


TOP