Sinergie

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

Sinergie is 'n interaksie of samewerking wat aanleiding gee tot 'n geheel wat groter is as die eenvoudige som van sy dele. Die term sinergie kom uit die solder Griekse woord συνεργία Synergia [1] van synergos , συνεργός , wat beteken "saam te werk".

Geskiedenis

In die Christelike teologie is sinergisme die idee dat redding 'n vorm van samewerking tussen goddelike genade en menslike vryheid behels.

Die woorde Synergy en Synergetisch is gebruik in die veld van fisiologie sedert ten minste die middel van die 19de eeu:

SYN'ERGY, Synergi'a , Synenergi'a , (F.) Synergie ; van συν , 'met', en εργον , 'werk'. 'N Korrelasie of werkwyse tussen verskillende organe in die gesondheid; en, volgens sommige, in siektes.

—Dunglison, Robley Medical Lexicon Blanchard en Lea, 1853

In 1896 pas Henri Mazel die term 'sinergie' toe op sosiale sielkunde deur La synergie sociale te skryf , waarin hy beweer dat die Darwinistiese teorie nie 'sosiale sinergie' of 'sosiale liefde', 'n kollektiewe evolusionêre dryfveer, verklaar nie. Die hoogste beskawings was nie net die werk van die elite nie, maar ook die massas; die massas moet egter gelei word omdat die skare, 'n vroulike en onbewuste krag, nie kan onderskei tussen goed en kwaad nie. [2]

In 1909 definieer Lester Frank Ward sinergie as die universele konstruktiewe natuurbeginsel:

Ek het die sosiale stryd as sentrifugaal en sosiale solidariteit as sentripetaal gekenmerk. Óf alleen is produktief van bose gevolge. Stryd is in wese vernietigend van die sosiale orde, terwyl kommunisme individuele inisiatief verwyder. Die een lei tot wanorde, die ander tot agteruitgang. Wat nie gesien word nie - die waarheid wat geen verklarings het nie - is dat die heilsame, konstruktiewe beweging bestaan ​​uit die behoorlik geordende kombinasie en interaksie van beide hierdie beginsels. Dit is sosiale sinergie , wat 'n vorm van kosmiese sinergie is, die universele konstruktiewe natuurbeginsel.

—Ward, Lester F. Glimpses of the Cosmos , volume VI (1897–1912) GP Putnam's Sons, 1918, p. 358

Beskrywings en gebruike

In die natuurlike wêreld is sinergistiese verskynsels alomteenwoordig, wat wissel van fisika (byvoorbeeld die verskillende kombinasies van kwarke wat protone en neutrone produseer) tot chemie ('n gewilde voorbeeld is water, 'n verbinding van waterstof en suurstof), tot die samewerkende interaksies tussen die gene in genome, die verdeling van arbeid in bakteriese kolonies, die sinergieë van skaal in multi-sellulêre organismes, sowel as die verskillende soorte sinergieë wat deur sosiaal-georganiseerde groepe geproduseer word, van heuningbykolonies tot wolfpakke en menslike samelewings: vergelyk stigmergy , 'n meganisme van indirekte koördinasie tussen agente of aksies wat lei tot die selfassemblering van komplekse stelsels. Selfs die gereedskap en tegnologie wat wyd in die natuurlike wêreld voorkom, verteenwoordig belangrike bronne van sinergistiese effekte. Die gereedskap wat vroeë hominiene in staat gestel het om sistematiese grootwildjagters te word, is 'n oer-menslike voorbeeld. [3]

In die konteks van organisatoriese gedrag, na aanleiding van die siening dat 'n samehangende groep meer is as die som van sy dele, is sinergie die vermoë van 'n groep om selfs sy beste individuele lid te presteer. Hierdie gevolgtrekkings is afgelei van die studies wat Jay Hall gedoen het oor 'n aantal laboratoriumgebaseerde groepranglys- en voorspellingstake. Hy het bevind dat effektiewe groepe aktief gesoek het na die punte waarin hulle nie saamstem nie en het gevolglik konflikte tussen die deelnemers in die vroeë stadiums van die bespreking aangemoedig. Daarteenoor het die ondoeltreffende groepe 'n behoefte gevoel om vinnig 'n gemeenskaplike siening te vestig, gebruik eenvoudige besluitnemingsmetodes, soos gemiddeldes, en het gefokus op die voltooiing van die taak in plaas van om oplossings te vind waaroor hulle dit kon saamstem. [4]In 'n tegniese konteks is die betekenis daarvan 'n konstruksie of versameling van verskillende elemente wat saamwerk om resultate te lewer wat nie deur enige van die elemente alleen verkry kan word nie. Die elemente of dele kan mense, hardeware, sagteware, fasiliteite, beleide, dokumente insluit: alles wat nodig is om resultate op stelselvlak te lewer. Die waarde wat deur die stelsel as geheel toegevoeg word, verder as wat onafhanklik deur die dele bygedra word, word hoofsaaklik geskep deur die verhouding tussen die dele, dit wil sê hoe hulle met mekaar verbind is. In wese vorm 'n stelsel 'n stel onderling verwante komponente wat saamwerk met 'n gemeenskaplike doel: om aan 'n bepaalde behoefte te voldoen. [5]

As dit in 'n besigheidstoepassing gebruik word, beteken sinergie dat spanwerk 'n algehele beter resultaat sal oplewer as wanneer elke persoon binne die groep afsonderlik na dieselfde doel streef. Die konsep van groepsamehorigheid moet egter oorweeg word. Groepskohesie is die eienskap wat afgelei word uit die aantal en sterkte van wedersydse positiewe gesindhede onder lede van die groep. Namate die groep meer samehangend raak, word die werking daarvan op verskeie maniere beïnvloed. Eerstens neem die interaksies en kommunikasie tussen lede toe. Algemene doelwitte, belangstellings en klein grootte dra almal daartoe by. Boonop neem die groepslid se tevredenheid toe namate die groep vriendskap en ondersteuning bied teen dreigemente van buite. [6]

Daar is negatiewe aspekte van groepskohesie wat 'n uitwerking het op groepbesluitneming en dus op groepdoeltreffendheid. Daar is twee kwessies wat ontstaan. Die riskante verskuiwingsverskynsel is die neiging van 'n groep om besluite te neem wat meer riskant is as dié wat die groep individueel sou aanbeveel het. Groep Polarisasie is wanneer individue in 'n groep te begin deur die neem van 'n matige standpunt oor 'n saak met betrekking tot 'n gemeenskaplike waarde en, nadat dit bespreek, eindig met 'n meer ekstreme standpunt. [7]

'N Tweede, moontlike negatiewe gevolg van groepskohesie is groepdenke. Groepsdenke is 'n denkwyse waaraan mense deelneem wanneer hulle diep betrokke is by 'n samehangende groep, wanneer die strewe van lede na eenstemmigheid hul motivering oorskry om hul alternatiewe optrede realisties te beoordeel. Irving Janis bestudeer die gebeure van verskeie Amerikaanse 'rampe', soos die versuim om die Japannese aanval op Pearl Harbor (1941) en die Bay of Pigs Invasion fiasko (1961) te verwag, en het aangevoer dat dit te wyte was aan die samehangende aard van die komitees wat die relevante besluite geneem het. [8]

Dat besluite van komitees tot mislukking in 'n eenvoudige stelsel lei, het dr Chris Elliot opgemerk. Sy gevallestudie het gekyk na IEEE-488 , 'n internasionale standaard wat deur die toonaangewende Amerikaanse standaarde-instansie gestel is; Dit het daartoe gelei dat klein outomatiseringstelsels met die IEEE-488-standaard misluk het (wat 'n eie kommunikasiestandaard HP-IB gekodifiseer het ). Maar die eksterne toestelle wat vir kommunikasie gebruik is, is deur twee verskillende ondernemings vervaardig, en die onverenigbaarheid tussen die eksterne toestelle het 'n finansiële verlies vir die onderneming tot gevolg gehad. Hy voer aan dat stelsels slegs veilig is as dit ontwerp is, nie as dit toevallig na vore kom nie. [9]

Die idee van 'n sistemiese benadering word onderskryf deur die Verenigde Koninkryk Gesondheid en Veiligheid Uitvoerende . Die suksesvolle prestasie van die gesondheids- en veiligheidsbestuur hang af van die ontleding van die oorsake van voorvalle en ongelukke en die korrekte lesse daaruit. Die idee is dat alle gebeurtenisse (nie net die wat beserings veroorsaak nie) foute in beheer verteenwoordig, en 'n geleentheid bied vir leer en verbetering. [10] UK Health and Safety Executive, Suksesvolle gesondheids- en veiligheidsbestuur(1997): hierdie boek beskryf die beginsels en bestuurspraktyke wat die basis vorm van effektiewe gesondheids- en veiligheidsbestuur. Dit bevat die kwessies wat aangespreek moet word en kan gebruik word vir die ontwikkeling van verbeteringsprogramme, self-oudit of selfevaluering. Die boodskap daarvan is dat organisasies gesondheid en veiligheid met dieselfde mate van kundigheid en volgens dieselfde standaarde as ander kernbesigheidsaktiwiteite moet bestuur, om risiko's effektief te beheer en om mense te benadeel.

Die term sinergie is verfyn deur R. Buckminster Fuller , wat sommige van die implikasies daarvan meer volledig ontleed het [11] en die term sinergetika geskep het . [12]

 • 'N Dinamiese toestand waarin gekombineerde aksie bevoordeel word bo die verskil tussen individuele komponentaksies.
 • Gedrag van hele stelsels wat nie voorspel word deur die gedrag van hul dele afsonderlik nie, bekend as opkomende gedrag .
 • Die samewerkende werking van twee of meer stimuli (of middels), wat 'n ander of groter reaksie tot gevolg het as die van die individuele stimuli.

Biologiese wetenskappe

Peter Corning voer verskillende sinergieë aan as 'n oorsaaklike agentskap wat die progressiewe evolusie van kompleksiteit in lewende stelsels oor tyd kan verduidelik. Volgens die sinergisme -hipotese was sinergistiese effekte die dryfveer vir samewerkingsverhoudings van alle soorte en op alle vlakke in lewende stelsels. Die tese is in 'n neutedop dat sinergistiese effekte dikwels funksionele voordele (ekonomiese voordele) gebied het ten opsigte van oorlewing en voortplanting wat deur natuurlike seleksie bevoordeel is. Die saamwerkende dele, elemente of individue word in werklikheid funksionele "eenhede" van seleksie in evolusionêre verandering. [13] Omgewingsisteme kan op 'n nie-lineêre manier reageer op versteurings, soos klimaatsverandering, sodat die uitkoms groter kan wees as die som van die individuele komponentveranderings. Sinergistiese reaksies is 'n kompliserende faktor in omgewingsmodellering. [14]

Plaag sinergie

Plaag sinergie sal plaasvind in 'n biologiese gasheer organisme bevolking, waar, byvoorbeeld, die bekendstelling van parasiet A kan 10% sterftes veroorsaak, en parasiet B kan ook veroorsaak dat 10% verlies. As beide parasiete teenwoordig is, sal die verliese gewoonlik minder as 20%beloop, maar in sommige gevalle is die verliese aansienlik groter. In sulke gevalle word gesê dat die parasiete in kombinasie 'n sinergistiese effek het.

Geneeskundige sinergie

Meganismes wat by die ontwikkeling van sinergistiese effekte betrokke kan wees, sluit in:

 • Uitwerking op dieselfde sellulêre stelsel (bv. Twee verskillende antibiotika soos penisillien en aminoglikosied ; penisilliene beskadig die selwand van gram-positiewe bakterieë en verbeter penetrasie van aminoglikosiede). [15]
 • Biobeskikbaarheid (bv. Ayahuasca (of pharmahuasca ) bestaan ​​uit DMT gekombineer met MAOI's wat die werking van die MAO -ensiem belemmer en die afbreek van chemiese verbindings soos DMT stop).
 • Verminderde risiko vir dwelmmisbruik (bv. Lisdexamfetamien , wat 'n kombinasie is van die aminosuur L -lysien , gekoppel aan dextroamfetamien , kan 'n laer aanspreeklikheid vir misbruik as ontspanningsmiddel hê)
 • Verhoogde sterkte (bv. Met ander NSAIDs , kombinasies van aspirien en kafeïen bied effens groter pynverligting as aspirien alleen. [16] ).
 • Voorkoming of vertraging van agteruitgang in die liggaam (bv. Die antibiotika Ciprofloxacin rem die metabolisme van teofillien ). [17]
 • Vertraagde uitskeiding (bv. Probenecid vertraag die uitskeiding van penisillien deur die niere en verleng dus die effek daarvan). [17]
 • Teen -teenaktiewe werking: byvoorbeeld die effek van oxaliplatin en irinotecan . Oxaliplatin interkaleer DNA, waardeur die sel nie DNA kan repliseer nie. Irinotecan inhibeer topoisomerase 1 , gevolglik word die sitostatiese effek verhoog. [18]
 • Effek op dieselfde reseptor, maar verskillende terreine (bv. Die gelyktydige toediening van bensodiasepiene en barbiturate, werk beide deur die werking van GABA op GABA A -reseptore te verbeter, maar bensodiasepiene verhoog die frekwensie van kanaalopening, terwyl barbiturate die sluitingstyd van die kanaal verhoog. medisyne verhoog die GABAergiese neurotransmissie dramaties). [ aanhaling nodig ]

Meer meganismes word beskryf in 'n volledige 2009 -oorsig. [18]

Toksikologiese sinergie

Toksikologiese sinergie is kommerwekkend vir die publiek en regulerende agentskappe omdat chemikalieë wat individueel as veilig beskou word, in kombinasie onaanvaarbare gesondheids- of ekologiese risiko kan inhou. Artikels in wetenskaplike en tydskrifte bevat baie definisies van chemiese of toksikologiese sinergie, dikwels vaag of in stryd met mekaar. Omdat giftige interaksies gedefinieer word relatief tot die verwagting onder "geen interaksie", hang 'n bepaling van sinergie (of antagonisme) af van wat met "geen interaksie" bedoel word. [19] Die Environmental Protection Agency van die Verenigde State het een van die meer gedetailleerde en presiese definisies van toksiese interaksie, wat ontwerp is om risiko -assessering te vergemaklik. [20]In hul begeleidingsdokumente is die standaard-aanname dat geen interaksie die dosis is nie, dus sinergie beteken 'n mengselrespons wat groter is as wat voorspel word deur dosisaanvulling. Die EPA beklemtoon dat sinergie nie altyd 'n mengsel gevaarlik maak nie, en antagonisme maak die mengsel ook nie altyd veilig nie; elkeen hang af van die voorspelde risiko onder toevoeging van dosisse.

Die risiko van gesondheidseffekte is byvoorbeeld 'n gevolg van die gebruik van plaagdoders. Tydens die registrasie van plaagdoders in die Verenigde State word volledige toetse uitgevoer om die gesondheidseffekte op mense op verskillende blootstellingsvlakke te onderskei. 'N Regulerende boonste grens vir die aanwesigheid in voedsel word dan op hierdie plaagdoder geplaas. Solank as wat voedselreste onder hierdie regulatoriese vlak bly, word gesondheidseffekte hoogs onwaarskynlik geag en word voedsel as veilig beskou.

In die normale landboupraktyk is dit egter selde om slegs een plaagdoder te gebruik. Tydens die produksie van 'n gewas kan verskillende materiale gebruik word. Elkeen van hulle het 'n regulatoriese vlak bepaal waarop hulle as individueel veilig beskou sou word. In baie gevalle is 'n kommersiële plaagdoder self 'n kombinasie van verskeie chemiese middels, en die veilige vlakke verteenwoordig dus eintlik die vlakke van die mengsel. In teenstelling hiermee is 'n kombinasie wat deur die eindgebruiker geskep is, soos 'n boer, selde in die kombinasie getoets. Die potensiaal vir sinergie is dan onbekend of word beraam uit data oor soortgelyke kombinasies. Hierdie gebrek aan inligting is ook van toepassing op baie van die chemiese kombinasies waaraan mense blootgestel word, insluitend voedselreste, binnenshuise lugbesoedeling en blootstelling aan chemikalieë.Sommige groepe meen dat die stygende persentasie van kanker, asma en ander gesondheidsprobleme deur hierdie kombinasieblootstellings veroorsaak kan word; ander het alternatiewe verduidelikings. Hierdie vraag sal waarskynlik eers beantwoord word na jare se blootstelling deur die bevolking in die algemeen en navorsing oor chemiese toksisiteit, gewoonlik op diere. Voorbeelde van plaagdoder -sinergiste sluit inPiperonielbutoksied en MGK 264 . [21]

Menslike sinergie

Menslike sinergie hou verband met menslike interaksie en spanwerk. Sê byvoorbeeld dat persoon A alleen te kort is om 'n appel op 'n boom te bereik en persoon B ook te kort. As persoon B op die skouers van persoon A sit, is hulle lank genoeg om die appel te bereik. In hierdie voorbeeld sou die produk van hul sinergie een appel wees. 'N Ander geval sou twee politici wees . As elkeen 'n miljoen stemme op sy eie kon versamel, maar saam 'n beroep op 2,5 miljoen kiesers gehad het, sou hulle sinergie 500 000 meer stemme opgelewer het as wat hulle elkeen onafhanklik gewerk het. 'N Liedjie Dit is ook 'n goeie voorbeeld van menslike sinergie, deur meer as een musikale deel te neem en dit saam te voeg tot 'n lied wat 'n baie meer dramatiese effek het as elk van die dele wanneer dit afsonderlik gespeel word.

'N Derde vorm van menslike sinergie is wanneer een persoon twee afsonderlike take kan voltooi deur een aksie te doen, byvoorbeeld as 'n persoon deur 'n onderwyser en sy baas by die werk gevra word om 'n opstel te skryf oor hoe hy sy werk kan verbeter. 'N Meer visuele voorbeeld van hierdie sinergie is 'n tromspeler wat vier afsonderlike ritmes gebruik om 'n tromslag te skep .

Sinergie ontstaan ​​gewoonlik wanneer twee persone met verskillende aanvullende vaardighede saamwerk. In die sakewêreld vind samewerking van mense met organisatoriese en tegniese vaardighede baie gereeld plaas. Oor die algemeen is die algemeenste rede waarom mense saamwerk, 'n sinergie. Aan die ander kant is mense geneig om te spesialiseer net om groepe met 'n hoë sinergie te kan vorm (sien ook arbeidsverdeling en spanwerk ).

Voorbeeld: Twee spanne in Stelseladministrasie werk saam om tegniese en organisatoriese vaardighede te kombineer om die kliënt se ervaring beter te maak en sodoende sinergie te skep. Teenvoorbeelde kan gevind word in boeke soos The Mythical Man-Month , waarin getoon word dat die toevoeging van ekstra spanlede 'n negatiewe uitwerking op produktiwiteit het.

Organismiese rekenaarkunde is 'n benadering tot die verbetering van groepdoeltreffendheid deur sinergie in menslike groepe op tegnologiese maniere te verhoog.

As daar sinergie op die werkplek voorkom, begin die betrokke individue in 'n positiewe en ondersteunende werksomgewing. As individue aan die werk kom in sulke omgewings, pluk die onderneming die voordele daarvan. Die skrywers van die skepping van die beste werkplek op aarde, Rob Goffee en Gareth Jones, sê dat "hoogs verloofde werknemers gemiddeld 50% meer is as wat hulle verwag om die werkers met die minste betrokkenheid te behaal. die meeste ontkoppelde mense- met 54% in die behoud van werknemers , met 89% in die kliëntetevredenheiden viervoudig in omsetgroei (Goffee & Jones, bl. 100). werknemer wat sy/ haar mede -spanlede help slaag. [22]

Korporatiewe sinergie

Korporatiewe sinergie vind plaas wanneer korporatiewe groepe op dieselfde manier in wisselwerking tree. 'N Korporatiewe sinergie verwys na 'n finansiële voordeel wat 'n korporasie verwag om te besef wanneer dit saamsmelt met of ' n ander korporasie verkry. Hierdie tipe sinergie is 'n byna alomteenwoordige kenmerk van 'n korporatiewe verkryging en is 'n onderhandelingspunt tussen die koper en die verkoper wat 'n uitwerking het op die finale prys waaroor beide partye saamstem. Daar is verskillende soorte korporatiewe sinergieë soos volg.

Bemarking

'N Bemarkingsinergie verwys na die gebruik van inligtingsveldtogte , studies en wetenskaplike ontdekking of eksperimentering vir navorsing en ontwikkeling . Dit bevorder die verkoop van produkte vir uiteenlopende gebruik of verkoop buite die mark, sowel as die ontwikkeling van bemarkingsinstrumente en in verskeie gevalle oordrewe effekte. Dit is ook dikwels 'n betekenislose modewoord wat deur korporatiewe leiers gebruik word. [23] [24]

Inkomste

'N Inkomstesinergie verwys na die geleentheid van 'n gekombineerde korporatiewe entiteit om meer inkomste te genereer as wat sy twee voorganger selfstandige ondernemings sou kon genereer. Byvoorbeeld, as onderneming A produk X deur sy verkoopsmag verkoop, maatskappy B produk Y verkoop, en maatskappy A besluit om maatskappy B te koop, kan die nuwe onderneming elke verkoopspersoon gebruik om produkte X en Y te verkoop, waardeur die inkomste wat elke verkoopspersoon genereer vir die onderneming.

In media -inkomste is sinergie die bevordering en verkoop van 'n produk in die verskillende filiale van 'n mediakonglomeraat , byvoorbeeld films, klankbane of videospeletjies.

Finansiële

Die finansiële sinergie wat die gekombineerde onderneming verkry, is die gevolg van die aantal voordele wat die entiteit inhou as gevolg van verkryging en samesmelting. Hierdie voordele kan wees:

Gebrek aan kontant

Dit is wanneer 'n onderneming met 'n aantal kontantuitgestrekte projekte 'n kontantryke onderneming verkry, wat die nuwe gesamentlike onderneming in staat stel om die wins te verdien deur die kontant van die een onderneming in die projekte van die ander te belê.

Skuldkapasiteit

As twee ondernemings geen of min kapasiteit het om afsonderlik skuld te dra nie , kan hulle aansluit en die vermoë verkry om die skuld te dra deur verminderde hefboomfinansiering. Dit skep waarde vir die onderneming, aangesien skuld beskou word as 'n goedkoper bron van finansiering.

Belastingvoordele

Dit is moontlik dat een onderneming ongebruikte belastingvoordele het wat na die kombinasie teen die winste van 'n ander verreken kan word, wat lei tot minder belasting. Dit hang egter baie af van die belastingwetgewing van die land.

Bestuur

Sinergie in bestuur en met betrekking tot spanwerk verwys na die gesamentlike poging van individue as deelnemers aan die span. [25] Die toestand wat bestaan ​​wanneer die dele van die organisasie in wisselwerking is om 'n gesamentlike effek te verkry wat groter is as die som van die dele wat alleen optree. Positiewe of negatiewe sinergieë kan bestaan. In hierdie gevalle het positiewe sinergie positiewe gevolge, soos verbeterde doeltreffendheid in bedrywighede, groter benutting van geleenthede en verbeterde benutting van hulpbronne. Negatiewe sinergie aan die ander kant het negatiewe gevolge, soos: verminderde doeltreffendheid van bedrywighede, afname in kwaliteit, onderbenutting van hulpbronne en ongelykheid met die eksterne omgewing.

Koste

'N Kostesynergie verwys na die geleentheid van 'n gekombineerde korporatiewe entiteit om uitgawes verbonde aan die bestuur van 'n onderneming te verminder of uit te skakel. Kostesinergieë word verwesenlik deur die uitskakeling van posisies wat as duplikaat binne die saamgesmelte entiteit beskou word. [26] Voorbeelde sluit in die hoofkwartier van een van die voorgangersmaatskappye, sekere bestuurders, die afdeling vir menslike hulpbronne of ander werknemers van die voorgangerondernemings. Dit hou verband met die ekonomiese konsep van skaalvoordele .

Sinergistiese optrede in die ekonomie

Die sinergistiese optrede van die ekonomiese rolspelers lê binne die diepte van die ekonomiese verskynsel. Die sinergistiese optrede gee verskillende dimensies aan mededingendheid, strategie en netwerkidentiteit en word 'n onkonvensionele 'wapen' wat behoort aan diegene wat die potensiaal van die ekonomiese stelsels in diepte benut. [27]

Sinergistiese determinante

Die sinergistiese swaartekragvergelyking (SYNGEq), volgens sy komplekse "titel", verteenwoordig 'n sintese van die endogene en eksogene faktore wat die private en nie-private ekonomiese besluitnemers bepaal om op te tree tot aksies van sinergistiese uitbuiting van die ekonomiese netwerk waarin hulle werk. Dit wil sê, SYNGEq vorm 'n groot beeld van die faktore/motiverings wat die entrepreneurs bepaal om 'n aktiewe sinergistiese netwerk te vorm. SYNGEq bevat beide faktore wat die karakter mettertyd verander (soos die mededingende omstandighede), sowel as klassieke faktore, soos die noodsaaklikheid van toegang tot hulpbronne van die samewerking en vinnige antwoorde. Die sinergistiese swaartekragvergelyking (SINGEq) word verteenwoordig deur die formule: [28]

∑SYN.Act = ∑R-*I (CRed +COOP + +A Unimit. )*V (Cust. +Info.)*Cc

waar:

 • ∑SYN.Act = die som van die sinergistiese aksies (deur die ekonomiese rolspeler)
 • ∑ R- = die hoeveelheid ongekoopte, maar nodige hulpbronne
 • ICRed = die noodsaaklikheid vir kosteverlagings
 • ICOOP + = die noodsaaklikheid vir diep samewerking (funksionele interafhanklikheid)
 • IA Unimit. = die noodsaaklikheid om onnavolgbare mededingingsvoordele te koop (vir die ekonomiese rolspeler)
 • VCust = die noodsaaklikheid van kliëntewaarde by die aankoop van toekomstige winste en mededingende voordele VInfo = die noodsaaklikheid van inligtingswaarde by die aankoop van toekomstige winste en mededingende voordele
 • cc = die spesifieke mededingingsomstandighede waarin die ekonomiese rolspeler werk

Sinergistiese netwerke en stelsels

Die sinergistiese netwerk verteenwoordig 'n geïntegreerde deel van die ekonomiese stelsel, wat deur middel van die koördinasie- en kontrolefunksies (van die uitgevoerde ekonomiese aksies) ooreenstem met sinergieë. Die netwerke wat sinergistiese aksies bevorder, kan verdeel word in horisontale sinergistiese netwerke en vertikale sinergistiese netwerke. [29]

Sinergie -effekte

Die sinergie-effekte is moeilik (selfs onmoontlik) deur mededingers na te boots en moeilik om deur hul skrywers weer te gee, omdat hierdie effekte afhang van die kombinasie van faktore met tydsveranderende eienskappe. Die sinergie -effekte word dikwels 'sinergistiese voordele' genoem, wat die direkte en geïmpliseerde resultaat van die ontwikkel/aangeneem sinergistiese aksies verteenwoordig. [30]

Rekenaars

Sinergie kan ook gedefinieer word as die kombinasie van menslike sterk punte en rekenaarsterkte, soos gevorderde skaak . Rekenaars kan data baie vinniger verwerk as mense, maar het nie die vermoë om sinvol op willekeurige stimuli te reageer nie.

Sinergie in literatuur

Etimologies is die term "sinergie" die eerste keer omstreeks 1600 gebruik, afkomstig van die Griekse woord "synergos", wat beteken "om saam te werk" of "om saam te werk". As gedurende hierdie tydperk die sinergie -konsep hoofsaaklik op die teologiese gebied gebruik word (beskryf 'die samewerking van menslike inspanning met goddelike wil'), in die 19de en 20ste eeu, is 'sinergie' bevorder in fisika en biochemie, wat in die studie geïmplementeer is van die oop ekonomiese stelsels eers in die 1960's en 1970's. [31]

In 1938 skryf JRR Tolkien 'n opstel met die titel On Fairy Stores , gelewer tydens 'n Andrew Lang -lesing, en herdruk in sy boek, The Tolkien Reader , gepubliseer in 1966. Daarin het hy twee verwysings na sinergie gemaak, hoewel hy dit nie gebruik het nie termyn. Hy het geskryf:

Faerie kan nie in 'n net van woorde vasgevang word nie; want dit is een van sy eienskappe om onbeskryflik te wees, maar nie onmerkbaar nie. Dit bevat baie bestanddele, maar ontleding sal nie noodwendig die geheim van die geheel ontdek nie.

En meer bondig, in 'n voetnoot, oor die 'deel van die vervaardiging van die web van 'n ingewikkelde verhaal', skryf hy:

Dit is inderdaad makliker om 'n enkele draad te ontrafel - 'n voorval, 'n naam, 'n motief - as om die geskiedenis van enige prentjie wat deur baie drade gedefinieer word , op te spoor . Want met die prentjie in die tapisserie kom 'n nuwe element in: die prentjie is groter as, en word nie verduidelik deur, die som van die komponentdrade.

Die boek "Synergy"

Synergy , 'n boek: DION, Eric (2017),Synergy; 'N Teoretiese model van Kanada se omvattende benadering, iUniverse, 308 bls.

Sinergie in die media

Die inligtingsinergieë wat ook in die media toegepas kan word, behels 'n samedrukking van die oordrag, toegang en gebruik van inligtingstyd, die vloei, stroombane en die manier om inligting te hanteer, gebaseer op 'n komplementêre, geïntegreerde, deursigtige en gekoördineerde gebruik van kennis. [32]

In media -ekonomie is sinergie die bevordering en verkoop van 'n produk (en al sy weergawes) in die verskillende filiale van 'n mediakonglomeraat, [33] bv. Films, klankbane of videospeletjies. Walt Disney was 'n pionier in die sinergistiese bemarkingstegnieke in die dertigerjare deur tientalle ondernemings die reg te gee om sy Mickey Mouse -karakter in produkte en advertensies te gebruik, en het voortgegaan om Disney -media te bemark deur middel van lisensieringsreëlings. Hierdie produkte kan help om die film self te adverteer en sodoende die film se verkope te verhoog. Die Spider-Man-films het byvoorbeeld speelgoed van webwerwe en figure van die karakters, sowel as plakkate en speletjies. [34] Die NBC -sitkom 30 Rocktoon dikwels die krag van sinergie, terwyl dit ook pret maak met die gebruik van die term in die sakewêreld. [35] Daar is ook verskillende vorme van sinergie in gewilde kaartspeletjies soos Magic: The Gathering , Yu-Gi-Oh! , Kaartgeveg !! Vanguard en Future Card Buddyfight .

Inligtingsteorie

As meer as een bron van inligting saam meer inligting verskaf as die som van die inligting wat elke bron alleen verskaf, is daar 'n sinergie in die bronne. Dit in teenstelling met die geval waarin die bronne minder inligting verskaf, in welke geval daar na bewering 'n oortolligheid in die bronne is.

Sien ook

 • Gedragsverloop
 • Opkoms
 • Gestalt
 • Holisme
 • Perfekte storm
 • Beroerte
 • Sinergie
 • Stelselteorie

Verwysings

 1. ^ "sinergie" . Aanlyn Etimologie woordeboek
 2. ^ Werth, Margaret The Life of Life: The Idyllic in French Art , omstreeks 1900 University of California Press, 2002, p. 51
 3. ^ Peter A. Corning, Nature's Magic: Synergy in Evolution and the Fate of Humankind , New York: Cambridge University Press 2003 ISBN  0-521-82547-4 ; Peter A. Corning, Holistic Darwinism: Synergy, Cybernetics and the Bioeconomics of Evolution , Chicago: University of Chicago Press 2005 ISBN 0-226-11613-1 
 4. ^ David Buchanan & Andrzej Huczynski: Organisatoriese gedrag, inleidende teks. Prentice Hall, pp 276, Derde uitgawe 1997 ISBN 0-13-207259-9 
 5. ^ Benjamin Blanchard, System Engineering Management, pp 8, John Wiley 2004, ISBN 0-471-29176-5 
 6. ^ David Buchanan & Andrzej Huczynski: Organisatoriese gedrag, inleidende teks, Prentice Hall, pp 275, Derde uitgawe 1997 ISBN 0-13-207259-9 
 7. ^ David Buchannan & Andrzej Huczynski: Organisatoriese gedrag, inleidende teks. Prentice Hall, pp 280, Derde uitgawe 1997 ISBN 0-13-207259-9 
 8. ^ David Buchanan & Andrzej Huczynski: Organisatoriese gedrag, inleidende teks. Prentice Hall, pp 283, Derde uitgawe 1997 ISBN 0-13-207259-9 
 9. ^ : Dr Chris Elliot, System safety and Law, Proceedings of First International Conference on System Safety, Institution of Engineering and Technology, London, pp 344-351 (2006)
 10. ^ UK Health and Safety Executive, Suksesvolle gesondheids- en veiligheidsbestuur , ISBN 978-0-7176-1276-5 , (1997) 
 11. ^ SYNERGETICS Explorations in the Geometry of Thinking deur R. Buckminster Fuller (aanlyn weergawe)
 12. ^ Fuller, RB, (1975), Synergetics: Explorations In The Geometry Of Thinking , in samewerking met EJ Applewhite. Inleiding en bydrae deur Arthur L. Loeb. Macmillan Publishing Company, Inc., New York.
 13. ^ Peter A. Corning, The Synergism Hypothesis: A Theory of Progressive Evolution, New York, McGraw Hill 1983 ISBN 0-07-013166-X ; Peter A. Corning, Holistic Darwinism: Synergy, Cybernetics and the Bio economics of Evolution, Chicago, University of Chicago Press 2005 ISBN 0-226-11613-1 ; Sinergie en selforganisasie in die evolusie van komplekse stelsels. Gearchiveer 2011-07-20 by die Wayback Machine  
 14. ^ Myers, N Environmental Unknowns (1995).
 15. ^ KD Tripathi: Essentials of Medical Pharmacology G - Verwysings-, inligting- en interdissiplinêre vakreeks . JP Medical Ltd, 2013, ISBN 9789350259375 , bladsy 698. 
 16. ^ Derry CJ, Derry S, Moore RA (Maart 2012). Derry S (red.). "Kafeïen as pynstiller by akute pyn by volwassenes". Die Cochrane -databasis van sistematiese resensies . 3 (3): CD009281. doi : 10.1002/14651858.CD009281.pub2 . PMID 22419343 . 
 17. ^ a b K. D. Tripathi: Essentials of Medical Pharmacology G - Verwysings-, inligting- en interdissiplinêre vakreeks . JP Medical Ltd, 2013, ISBN 9789350259375 , bladsy 931. 
 18. ^ a b Jia Jia et al: "Meganismes van geneesmiddelkombinasies: interaksie en netwerkperspektiewe." Nature Reviews Drug Discovery 8, 111-130, 2009
 19. ^ Hertzberg, RC, en MacDonell, MM (2002). Sinergie en ander ondoeltreffende mengselrisiko -definisies. Sci Total Environ 288, 31-42.
 20. ^ [1] , Amerikaanse EPA (2000). Aanvullende riglyne vir die uitvoering van gesondheidsrisiko -assessering van chemiese mengsels. Risikobepalingsforum, Washington, DC.
 21. ^ Piretroïede en piretriene , US Environmental Protection Agency, epa.gov
 22. ^ Goffee, R. & Jones, G. (2013). Die skep van die beste werkplek op aarde. Harvard Business Review, 99-106.
 23. ^ Geneen, Harold; Bowers, Brent (1997). Die sinergimite: en ander siektes vandag . St Martin's Press. bl. xii. ISBN 978-0-312-14724-2.
 24. ^ Cummings, Michael S. (2001). Beyond Political Correctness: Social Transformation in the United States . Lynne Rienner Uitgewers. bl. 92. ISBN 978-1-58826-006-2. Uittreksel van bladsy 92
 25. ^ Lawford, GR (2003). Behalwe sukses: die bereiking van sinergie in spanwerk. Die Tydskrif vir Kwaliteit en Deelname , 26 (3), p 23.
 26. ^ Kostesynergie , investopedia
 27. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 3-4
 28. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 33 en 37
 29. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 6-7
 30. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 6
 31. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 5
 32. ^ Stan Laura-Melinda, Die noodsaaklikheid om die sinergistiese potensiaal van die ekonomiese netwerk te benut, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Duitsland, 2011, p. 9
 33. ^ Campbell, Richard, Christopher R. Martin en Bettina Fabos. Media & Culture 5: an Introduction to Mass Communication. Vyfde uitgawe 2007 Update ed. Bostin: Bedford St. Martins, 2007. 606.
 34. ^ Media Synergy sien die artikel van Linden Dalecki in Northwestern's Journal of Integrated Marketing Communications (2008) "Argiefkopie" (PDF) . Gearchiveer van die oorspronklike (PDF) op 2010-06-13 . Ontvang 2010-06-13 . CS1 maint: archived copy as title (link)
 35. ^ 30 Rock episode 3.09; Liz: "Ek haat die korporatiewe dinge; 'n klomp dronk mense praat van 'sinergie'." Jack: "Eerstens, nooit 'n 'sinergie' nie!"

Eksterne skakels

 • Aanhalings wat verband hou met sinergie op Wikiquote
 • Sinergisme Hipotese