Aktief-statiewe belyning

In linguistiese tipologie is aktief-statiewe belyning (ook gesplete intransitiewe belyning of semantiese belyning ) 'n tipe morfosintaktiese belyning waarin die enigste argument ( "onderwerp") van 'n onoorganklike klousule (dikwels gesimboliseer as S ) soms op dieselfde manier gemerk word as 'n agent van 'n oorganklike werkwoord (dit wil sê, soos 'n onderwerp soos "ek" of "sy" in Engels ) maar ander kere op dieselfde manier as 'n direkte voorwerp (soos "ek" of "haar" in Engels) . Tale met aktief-statiewe belyning word dikwels genoemaktiewe tale .

Die geval of ooreenkoms van die onoorganklike argument ( S ) hang af van semantiese of leksikale kriteria wat eie is aan elke taal. Die kriteria is geneig om gebaseer te wees op die mate van wilskrag , of beheer oor die verbale optrede wat deur die deelnemer uitgeoefen word.

Byvoorbeeld, as 'n mens struikel en val, kan 'n aktief-statatiewe taal vereis dat jy die ekwivalent van "val my" sê. Om te sê "Ek het geval" sou beteken dat die persoon dit doelbewus gedoen het, soos om 'n val in boks te neem. Nog 'n moontlikheid is empatie; byvoorbeeld, as iemand se hond deur 'n motor omgery is, kan 'n mens sê die ekwivalent van "het haar gesterf." Om te sê "sy het gesterf" sou impliseer dat die persoon nie emosioneel geraak is nie.

As die kernargumente van 'n oorganklike klousule A ( agent van 'n oorganklike werkwoord) en P ( pasiënt van 'n oorganklike werkwoord) genoem word, kan aktiewe-statiewe tale beskryf word as tale wat onoorgaanlike S in lyn bring as S = P/O∗∗ ( "het my geval") of S = A ("Ek het geval"), afhangende van die kriteria hierbo beskryf.

Aktief-statiewe tale kontrasteer met akkusatiewe tale soos Engels wat gewoonlik S as S = A in lyn bring , en met ergatiewe tale wat gewoonlik S as S = P/O in lyn bring .

Sorg moet gedra word wanneer spesifiek oor taalstruktuur redeneer, aangesien redenering oor sintaktiese rolle (S=subjek/ O=objek) soms moeilik is om te skei van redenering oor semantiese funksies (A=agent/ P=pasiënt). Byvoorbeeld, in sommige tale word "ek het geval," as minder onpersoonlik en meer empaties beskou.


TOP