Ruimte diagonaal

In meetkunde is 'n ruimte-diagonaal (ook binnekant- of liggaamsdiagonaal ) van 'n veelvlak 'n lyn wat twee hoekpunte verbind wat nie op dieselfde vlak is nie . Ruimtehoeklyne kontrasteer met gesighoeklyne , wat hoekpunte op dieselfde gesig (maar nie op dieselfde rand nie ) as mekaar verbind. [1]

Byvoorbeeld, 'n piramide het geen spasiehoeklyne nie, terwyl 'n kubus (regs getoon) of meer algemeen 'n parallelepiped vier ruimtehoeklyne het.

Byvoorbeeld, in 'n kubus met randlengte a , is al vier spasiediagonale aksiale diagonale, van gemeenskaplike lengte Meer algemeen, 'n kubus met randlengtes a , b , en c het al vier ruimtehoeklyne aksiaal, met gemeenskaplike lengte

'n Gereelde oktaëder het 3 aksiale diagonale, van lengte , met randlengte a .

'n Gereelde ikosaëder het 6 aksiale diagonale van lengte , waar die goue verhouding is . [2]

'n Magiese vierkant is 'n rangskikking van getalle in 'n vierkantige rooster sodat die som van die getalle langs elke ry, kolom en diagonaal dieselfde is. Net so kan 'n mens 'n towerkubus definieer as 'n rangskikking van getalle in 'n kubiese rooster sodat die som van die getalle op die vier ruimtehoeklyne dieselfde moet wees as die som van die getalle in elke ry, elke kolom en elke pilaar .


AC' (getoon in blou) is 'n spasie diagonaal terwyl AC (getoon in rooi) 'n gesig diagonaal is
TOP