Sosiale liberalisme

Sosiale liberalisme ( Duits : Sozialliberalismus , Spaans : socioliberalismo ) ook bekend as Nuwe liberalisme in die Verenigde Koninkryk , [1] [2] moderne liberalisme in die Verenigde State, [3] Linkse liberalisme ( Duits : Linksliberalismus ) in Duitsland [4] [ 5] [6] en Progressiewe liberalisme ( Spaans : Liberalismo progresista ) in Spaanssprekende lande , [7] is 'npolitieke filosofie en verskeidenheid van liberalisme wat 'n sosiale markekonomie binne 'n individualistiese ekonomie en die uitbreiding van burgerlike en politieke regte onderskryf . Onder sosiale liberalisme word die algemene welsyn beskou as harmonieus met die vryheid van die individu. [8]

Sosiaal-liberale beleid is wyd in 'n groot deel van die wêreld aanvaar. [9] Sosiaal-liberale idees en partye is geneig om as sentris of sentraal-links beskou te word . [a] [2] [10] [11] [12] [13] Daar word van 'n Sosiaal-liberale regering verwag om ekonomiese en maatskaplike kwessies soos armoede , welsyn , infrastruktuur , gesondheidsorg , onderwys en die klimaat aan te spreek deur regeringsingryping te gebruik, terwyl ook beklemtoon die regte en outonomie van die individu. [14] [15] [16]

In die Verenigde State kan die term sosiale liberalisme soms verwys na progressiewe standpunte oor sosiokulturele kwessies [17] soos reproduktiewe regte en selfdegeslaghuwelike (in teenstelling met sosiale konserwatisme ). Omdat kulturele liberalisme die sosiale dimensie van liberalisme uitdruk, word dit dikwels na verwys as sosiale liberalisme , hoewel dit nie dieselfde is as die breër politieke ideologie bekend as sosiale liberalisme nie. 'n Amerikaanse sosiaal-liberaal in hierdie sin kan óf konserwatief ( ekonomies-liberaal ) óf moderne liberaal hou( ekonomiese progressiewe ) sienings oor fiskale beleid . [18]

Teen die einde van die 19de eeu is die beginsels van klassieke liberalisme uitgedaag deur afswaaie in ekonomiese groei, 'n groeiende bewustheid van armoede en werkloosheid teenwoordig in moderne industriële stede en ook deur die agitasie van georganiseerde arbeid . 'n Groot politieke reaksie teen die veranderinge wat deur industrialisasie en laissez-faire kapitalisme ingestel is, het gekom van konserwatiewes van een nasie wat bekommerd was oor sosiale balans en die bekendstelling van die beroemde Onderwyswet 1870 , hoewel sosialisme later 'n belangriker krag vir verandering en hervorming geword het. Sommige Victoriaanse skrywers—insluitend Charles Dickens ,Thomas Carlyle en Matthew Arnold —het vroeë invloedryke kritici van sosiale ongeregtigheid geword. [19]

John Stuart Mill het geweldig bygedra tot liberale denke deur elemente van klassieke liberalisme te kombineer met wat uiteindelik bekend gestaan ​​het as die nuwe liberalisme. Die nuwe liberale het probeer om die ou taal van liberalisme aan te pas om hierdie moeilike omstandighede die hoof te bied, wat hulle geglo het slegs opgelos kon word deur 'n breër en meer intervensionistiese opvatting van die staat. ’n Gelyke reg op vryheid kon nie tot stand gebring word bloot deur te verseker dat individue nie fisies met mekaar inmeng nie of bloot deur wette te hê wat onpartydig geformuleer en toegepas is nie, aangesien meer positiewe en proaktiewe maatreëls vereis was om te verseker dat elke individu ’n gelyke geleentheid van sukses. [20]

In die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu het 'n groep Britse denkers bekend as die New Liberale 'n saak gemaak teen laissez-faire klassieke liberalisme en ten gunste van staatsinmenging in die sosiale, ekonomiese en kulturele lewe aangevoer. Wat hulle voorgestel het, word nou sosiale liberalisme genoem. [1] Die Nuwe Liberale, insluitend intellektuele soos Thomas Hill Green , Leonard Hobhouse en John A. Hobson , het individuele vryheid gesien as iets wat slegs onder gunstige sosiale en ekonomiese omstandighede bereikbaar is. [2]Volgens hulle het die armoede, ellende en onkunde waarin baie mense geleef het dit onmoontlik gemaak vir vryheid en individualiteit om te floreer. Nuwe liberale het geglo dat hierdie toestande slegs verbeter kan word deur kollektiewe optrede gekoördineer deur 'n sterk, welsynsgeoriënteerde en intervensionistiese staat. [21]


Leonard Hobhouse , een van die skeppers van sosiale liberalisme, veral deur sy boek Liberalism , wat in 1911 gepubliseer is.
Thomas Hill Green
Friedrich Naumann
Franklin D. Roosevelt , die 32ste president van die Verenigde State , wie se New Deal binnelandse beleid Amerikaanse liberalisme vir die middel derde van die 20ste eeu gedefinieer het.
David Lloyd George , wat nou geassosieer geraak het met hierdie nuwe liberalisme en die uitbreiding van maatskaplike welsyn kragtig ondersteun het
Britse pamflet van die Liberale Party wat steun uitspreek vir die Nasionale Gesondheidsversekeringswet van 1911 en die wetgewing het voordele aan siek en werklose werkers verskaf, wat 'n groot mylpaal in die ontwikkeling van maatskaplike welsyn was.
Alexander Rüstow
TOP