Bladsy beskerm met hangende veranderings

Sosiale geregtigheid

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

Sosiale geregtigheid is die verhouding van balans tussen individue en die samelewing wat gemeet word deur die verdeling van rykdomverskille , van persoonlike vryhede tot billike voorregte, te vergelyk . In die Westerse sowel as in die ouer Asiatiese kulture het die konsep van sosiale geregtigheid dikwels verwys na die proses om te verseker dat individue hul maatskaplike rolle vervul en ontvang wat hulle van die samelewing verwag. [1] [2] [3] In die huidige wêreldwye voetsoolbewegings vir sosiale geregtigheid is die klem gelê op die breek van hindernisse virsosiale mobiliteit , die skep van veiligheidsnette en ekonomiese geregtigheid . [4] [5] [6] [7] [8] Sosiale geregtigheid ken regte en pligte toe aan die instellings van die samelewing, wat mense in staat stel om die basiese voordele en laste van samewerking te ontvang. Die relevante instellings sluit dikwels belasting , sosiale versekering , openbare gesondheid , openbare skole , openbare dienste , arbeidsreg en regulering van markte in , om 'n billike verdeling van welvaart te verseker , engelyke geleentheid . [9]

Interpretasies wat geregtigheid verband hou met 'n wedersydse verhouding tot die samelewing word bemiddel deur verskille in kulturele tradisies, waarvan sommige die individuele verantwoordelikheid teenoor die samelewing beklemtoon en ander die ewewig tussen toegang tot mag en die verantwoordelike gebruik daarvan. [10] Vandaar dat sosiale geregtigheid vandag ingeroep word terwyl historiese figure soos Bartolomé de las Casas herinterpreteer word in filosofiese debatte oor verskille tussen mense, pogings tot geslag, etniese en sosiale gelykheid , vir die pleit van geregtigheid vir migrante , gevangenes, die omgewing , en die fisies en ontwikkelings afgeskakel . [11] [12][13]

Alhoewel konsepte van sosiale geregtigheid in klassieke en Christelike filosofiese bronne gevind kan word, van Plato en Aristoteles tot Augustinus van Hippo en Thomas van Aquino, vind die term "sosiale geregtigheid" die vroegste gebruik in die laat 18de eeu - alhoewel onduidelik teoreties of prakties betekenisse. [14] [15] [16]   Die gebruik van die term was dus vroeg reeds onderhewig aan beskuldigings van ontslag - is nie alle aansprake op geregtigheid 'sosiaal' nie? - en van retoriese floreer, miskien, maar nie noodwendig nie, wat verband hou met die versterking van een siening van distributiewe geregtigheid. [17] In die opstel en omskrywing van die term in die natuurreg sosiaal -wetenskaplike verhandeling van Luigi Taparelli, SJ, in die vroeë 1840's, [18]Taparelli het die natuurregbeginsel vasgestel wat ooreenstem met die evangeliese beginsel van broederliefde - maw sosiale geregtigheid weerspieël die plig wat 'n mens teenoor jou eie self het in die interafhanklike abstrakte eenheid van die mens in die samelewing. [19] Na die revolusies van 1848 is die term in die algemeen deur die geskrifte van Antonio Rosmini-Serbati gewild gemaak. [20] [21]

In die laat industriële revolusie het progressiewe Amerikaanse regsgeleerdes die term meer begin gebruik, veral Louis Brandeis en Roscoe Pound . Vanaf die vroeë 20ste eeu was dit ook ingebed in internasionale reg en instellings; in die aanhef van die Internasionale Arbeidsorganisasie word daaraan herinner dat "universele en blywende vrede slegs tot stand kan kom as dit op sosiale geregtigheid gebaseer is." In die latere 20ste eeu is sosiale geregtigheid sentraal gestel in die filosofie van die sosiale kontrak , hoofsaaklik deur John Rawls in A Theory of Justice (1971). In 1993, die Weense verklaring en aksieprogrambeskou sosiale geregtigheid as 'n doel van opvoeding oor menseregte . [22] [23]

Geskiedenis

'N Kunstenaarsweergawe van hoe Plato daar sou gelyk het. Van Raphael se vroeë 16de eeuse skildery Scuola di Atene .

Die verskillende konsepte van geregtigheid , soos bespreek in die ou Westerse filosofie , was tipies gerig op die gemeenskap.

Romeinse kopie in marmer van 'n Griekse brons borsbeeld van Aristoteles deur Lysippos, c. 330 v.C. Die albaster mantel is modern.
 • Plato het in The Republic geskryf dat dit 'n ideale toestand sou wees dat "elke lid van die gemeenskap behoort aan die klas waarvoor hy hom die beste pas." [24] In 'n artikel vir die JNV Universiteit sê die skrywer DR Bhandari: "Geregtigheid is vir Plato tegelyk 'n deel van die menslike deug en die band wat die mens in die samelewing verbind. Dit is dieselfde kwaliteit wat goed en sosiaal maak Geregtigheid is 'n orde en plig van die dele van die siel, dit is vir die siel net soos die gesondheid vir die liggaam. Plato sê dat geregtigheid nie net krag is nie, maar 'n harmonieuse krag. maar die effektiewe harmonie van die geheel. Alle morele opvattings draai om die goeie van die geheel-individu sowel as sosiaal ". [25]
 • Plato het geglo dat daar slegs regte tussen vrye mense bestaan, en die wet moet "in die eerste plek rekening hou met die ongelykheidsverhoudinge waarin individue in verhouding tot hul waarde en slegs tweedens met die verhouding van gelykheid behandel word." As 'n weerspieëling van hierdie tyd toe slawerny en onderwerping van vroue tipies was, weerspieël antieke geregtigheidsbeskouings die rigiede klassestelsels wat nog geheers het. Aan die ander kant, vir die bevoorregte groepe, bestaan ​​daar sterk konsepte van billikheid en die gemeenskap. Distributiewe geregtigheid het deur Aristoteles gesê dat mense goedere en bates volgens hul verdienste moet versprei. [26]
Sokrates
 • Sokrates (deur Plato se dialoog Crito ) word toegeskryf aan die ontwikkeling van die idee van 'n sosiale kontrak , waardeur mense die reëls van 'n samelewing moet volg en die laste daarvan moet aanvaar omdat hulle die voordele daarvan aanvaar het. [27] Gedurende die Middeleeue het godsdienstige geleerdes, soos Thomas Aquinas, op verskillende maniere voortgegaan met die bespreking van geregtigheid, maar om 'n goeie burger uiteindelik te verbind met die doel om God te dien.

Na die Renaissance en Hervorming het die moderne konsep van sosiale geregtigheid, as ontwikkelende menslike potensiaal, na vore gekom deur die werk van 'n reeks outeurs. Baruch Spinoza in On the Improvement of the Understanding (1677) het aangevoer dat die enigste ware lewensdoel moet wees om ''n meer stabiele menslike karakter as sy eie' te verkry, en om hierdie 'volmaakte toonhoogte' te bereik ... Die belangrikste is dat hy saam met ander individue, indien moontlik, by die besit van die voormelde karakter moet kom. " [28] Tydens die verligting en reaksie op die Franse en Amerikaanse revolusies , Thomas PaineOp dieselfde manier geskryf in The Rights of Man (1792) moet die samelewing 'genie 'n regverdige en universele kans' gee, en 'die regeringskonstruksie behoort sodanig te wees dat dit na vore kom ... al die omvang van die kapasiteit wat nooit in revolusies. " [29]

Sosiale geregtigheid is tradisioneel toegeskryf word geskep deur Jesuïete priester Luigi Taparelli in die 1840's, maar die uitdrukking is ouer

Alhoewel daar geen sekerheid bestaan ​​oor die eerste gebruik van die term "sosiale geregtigheid" nie, kan vroeë bronne in die 18de eeu in Europa gevind word. [30] Enkele verwysings na die gebruik van die uitdrukking word in tydskrifartikels in ooreenstemming met die gees van die Verligting , waarin sosiale geregtigheid beskryf word as 'n verpligting van die monarg; [31] [32] die term kom ook voor in boeke wat geskryf is deur Katolieke Italiaanse teoloë, veral lede van die Society of Jesus . [33] Volgens hierdie bronne en die konteks was sosiale geregtigheid dus 'n ander term vir "die geregtigheid van die samelewing", die geregtigheid wat die verhoudings tussen individue in die samelewing regeer, sonder om melding te maak van sosio-ekonomiese gelykheid of menswaardigheid.[30]

Die gebruik van die term het vanaf die 1840's al hoe meer deur Katolieke denkers begin begin, begin met die Jesuïet Luigi Taparelli in Civiltà Cattolica , en gebaseer op die werk van St Thomas Aquinas . Taparelli het aangevoer dat mededingende kapitalistiese en sosialistiese teorieë, gebaseer op subjektiewe Cartesiaanse denke, die eenheid van die samelewing wat in die Thomistiese metafisika voorkom , ondermyn, aangesien hulle nie genoegsaam met etiek gemoeid was nie. [17] In 1861 skryf die invloedryke Britse filosoof en ekonoom, John Stuart Mill , in Utilitarianismsy standpunt dat "die samelewing almal ewe goed moet behandel wat dit ewe goed verdien het, dit wil sê diegene wat absoluut net so goed verdien het. Dit is die hoogste abstrakte standaard van sosiale en verspreidende geregtigheid; waartoe alle instellings, en die pogings van almal deugsame burgers, moet in die hoogste mate gemaak word om bymekaar te kom. " [34]

In die latere 19de en vroeë 20ste eeu het sosiale geregtigheid 'n belangrike tema geword in die Amerikaanse politieke en regsfilosofie, veral in die werk van John Dewey , Roscoe Pound en Louis Brandeis . Een van die belangrikste bekommernisse was die besluite van die Amerikaanse Hooggeregshof in die Lochner-era om wetgewing wat staatsregerings en die federale regering goedgekeur het, te skrap vir sosiale en ekonomiese verbetering, soos die dag van agt uur of die reg om by 'n vakbond aan te sluit . Na die Eerste Wêreldoorlog, die stigtingsdokument van die Internasionale Arbeidsorganisasiehet dieselfde terminologie in sy aanhef geneem en verklaar dat "vrede slegs tot stand kan kom as dit op sosiale geregtigheid gebaseer is". Vanaf hierdie punt het die bespreking van sosiale geregtigheid in die hoofstroom regs- en akademiese diskoers ingegaan.

In 1931 verwys die pous Pius XI uitdruklik na die uitdrukking, tesame met die begrip subsidiariteit , vir die eerste keer in die Katolieke sosiale onderrig in die ensikliese Quadragesimo anno . Dan weer, in Divini Redemptoris , het die kerk daarop gewys dat die besef van sosiale geregtigheid berus op die bevordering van die waardigheid van 'n menslike persoon . [35] Dieselfde jaar, en as gevolg van die gedokumenteerde invloed van Divini Redemptoris in sy opstellers, [36] die Grondwet van Ierlandwas die eerste om die term as 'n beginsel van die ekonomie in die staat vas te stel, en daarna het ander lande regoor die wêreld dieselfde gedoen gedurende die 20ste eeu, selfs in sosialistiese regimes soos die Kubaanse grondwet in 1976. [30]

In die laat 20ste eeu het verskeie liberale en konserwatiewe denkers, veral Friedrich Hayek , die konsep verwerp deur te sê dat dit niks beteken of te veel dinge beteken nie. [37] Die konsep bly egter baie invloedryk, veral met die bevordering daarvan deur filosowe soos John Rawls . Selfs al is die betekenis van sosiale geregtigheid wissel, ten minste drie algemene elemente geïdentifiseer kan word in die kontemporêre teorieë daaroor: 'n plig van die staat om te versprei sekere belangrike middel (soos ekonomiese, maatskaplike en kulturele regte ), die beskerming van die menslike waardigheid en regstellende aksies om gelyke geleenthede te bevordervir almal. [30]

Hedendaagse teorie

Filosofiese perspektiewe

Kosmiese waardes

Hunter Lewis se werk om natuurlike gesondheidsorg en volhoubare ekonomieë te bevorder, pleit vir bewaring as 'n belangrike uitgangspunt in sosiale geregtigheid. Sy manifes oor volhoubaarheid verbind die voortgesette bloei van die menslike lewe met werklike omstandighede, die omgewing wat daardie lewe ondersteun, en verbind onreg met die nadelige gevolge van onbedoelde gevolge van menslike dade. Hunter haal klassieke Griekse denkers soos Epicurus aan om geluk na te jaag, en noem ook ornitoloog, natuurkundige en filosoof Alexander Skutch in sy boek Moral Foundations:

Die algemene kenmerk wat die aktiwiteite verenig wat die meeste verbied word deur die morele kodes van beskaafde mense, is dat dit van nature nie gewoon en blywend kan wees nie, omdat dit geneig is om die omstandighede te vernietig wat dit moontlik maak. [38]

Pous Benedictus XVI noem Teilhard de Chardin in 'n visioen van die kosmos as 'lewende gasheer' [39] wat 'n begrip van ekologie insluit wat die verhouding van die mens tot ander insluit, dat besoedeling nie net die natuurlike wêreld beïnvloed nie, maar ook interpersoonlike verhoudings. Kosmiese harmonie, geregtigheid en vrede hou nou verband met mekaar:

As u vrede wil kweek, beskerm die skepping. [40]

In die soeke na Cosmic Justisie , Thomas Sowell skryf dat op soek na utopia, terwyl bewonderenswaardig, kan rampspoedige gevolge hê indien dit sonder 'n sterk oorweging van die ekonomiese onderbou wat die hedendaagse samelewing te ondersteun. [41]

John Rawls

Die politieke filosoof John Rawls put uit die utilitaristiese insigte van Bentham en Mill , die sosiale kontrakidees van John Locke en die kategoriese imperatiewe idees van Kant . Sy eerste beginselverklaring is gemaak in A Theory of Justice waar hy voorgestel het: 'Elke persoon beskik oor 'n onaantasbaarheid wat gebaseer is op geregtigheid wat selfs die welsyn van die samelewing as geheel nie kan oorheers nie. Om hierdie rede ontken geregtigheid dat die verlies aan vryheid vir sommige word reggemaak deur 'n groter goed wat deur ander gedeel word. " [42] ' n Deontologiesestelling wat Kant eggo deur die morele goed van geregtigheid in absolutistiese terme uit te beeld . Sy sienings word definitief herhaal in Politieke Liberalisme, waar die samelewing "as 'n regverdige stelsel van samewerking oor tyd, van die een geslag na die volgende" beskou word. [43]

Alle samelewings het 'n basiese struktuur van sosiale, ekonomiese en politieke instellings, beide formeel en informeel. By die toets van hoe goed hierdie elemente pas en saamwerk, het Rawls 'n belangrike toets van legitimiteit gebaseer op die teorieë van sosiale kontrak. Om vas te stel of 'n bepaalde stelsel van gesamentlik toegepaste maatskaplike reëlings wettig is, het hy aangevoer dat 'n mens moet akkoord gaan met die mense wat daaraan onderworpe is, maar nie noodwendig 'n objektiewe idee van geregtigheid gebaseer op 'n samehangende ideologiese begronding nie. Uiteraard kan nie elke burger gevra word om aan 'n peiling deel te neem om sy of haar toestemming te bepaal vir elke voorstel waarby 'n mate van dwang betrokke is nie, dus moet 'n mens aanvaar dat alle burgers redelik is. Rawls het 'n argument vir 'n tweestadige proses saamgestel om 'n burger se hipotetiese ooreenkoms te bepaal:

 • Die burger stem in om vir sekere doeleindes deur X voorgestel te word, en in hierdie mate het X hierdie bevoegdhede as trustee vir die burger.
 • X stem saam dat handhawing in 'n bepaalde sosiale konteks wettig is. Die burger is dus gebonde aan hierdie besluit omdat dit die funksie van die kurator is om die burger op hierdie manier te verteenwoordig.

Dit is van toepassing op een persoon wat 'n klein groepie verteenwoordig (bv. Die organiseerder van 'n sosiale geleentheid wat 'n kleredrag bepaal) net soos vir nasionale regerings, wat uiteindelike trustees is, wat verteenwoordigende bevoegdhede het ten bate van alle burgers binne hul gebied grense. Regerings wat nie volgens die beginsels van geregtigheid in hul burgers se welsyn sorg nie, is nie wettig nie. Om die algemene beginsel te beklemtoon dat geregtigheid uit die mense moet kom en nie deur die wetgewende bevoegdhede van regerings voorgeskryf moet word nie, het Rawls gesê: 'Daar is 'n algemene vermoede om wetlike en ander beperkings op gedrag op te lê sonder voldoende rede. Maar hierdie vermoede skep geen spesiale prioriteit vir enige spesifieke vryheid nie. ” [44]Dit is ondersteuning vir 'n ongerangskikte stel vryhede wat redelike burgers in alle state moet respekteer en handhaaf - tot 'n mate stem die lys wat deur Rawls voorgestel word ooreen met die normatiewe menseregte wat internasionale erkenning en direkte handhawing het in sommige nasiestate waar die burgers aanmoediging nodig het op te tree op 'n manier wat 'n groter mate van gelykheid van uitkoms regstel. Volgens Rawls is die basiese vryhede wat elke goeie samelewing moet waarborg:

 • Vryheid van denke ;
 • Gewetensvryheid aangesien dit sosiale verhoudings beïnvloed op grond van godsdiens, filosofie en moraliteit;
 • Politieke vryhede (bv. Verteenwoordigende demokratiese instellings, vryheid van spraak en pers , en vryheid van vergadering );
 • Vryheid van assosiasie ;
 • Vryhede wat nodig is vir die vryheid en integriteit van die persoon (naamlik: vryheid van slawerny, bewegingsvryheid en 'n redelike mate van vryheid om 'n beroep te kies); en
 • Regte en vryhede wat deur die oppergesag van die reg gedek word .

Thomas Pogge

Thomas Pogge

Thomas Pogge se argumente het betrekking op 'n standaard van sosiale geregtigheid wat tekorte aan menseregte veroorsaak . Hy dra verantwoordelikheid toe aan diegene wat aktief meewerk aan die ontwerp of oplegging van die sosiale instelling, dat die bevel voorsienbaar is vir die armes van die wêreld en dat dit redelik vermy kan word. Pogge voer aan dat sosiale instellings 'n negatiewe plig het om die armes nie te benadeel nie. [45] [46]

Pogge praat van 'institusionele kosmopolitisme' en dra verantwoordelikheid oor aan institusionele skemas [47] vir tekorte aan menseregte. 'N Voorbeeld hiervan is slawerny en derde partye. 'N Derde party moet slawerny nie erken of afdwing nie. Die institusionele bevel moet slegs verantwoordelik gehou word vir die ontneming van menseregte wat dit vestig of magtig. Die huidige institusionele ontwerp, sê hy, benadeel die ontwikkelende ekonomieë stelselmatig deur belastingontduiking, [48] onwettige finansiële vloei, korrupsie, mensehandel en wapens moontlik te maak. Joshua Cohen betwis sy bewerings op grond van die feit dat sommige arm lande goed gevaar het met die huidige institusionele ontwerp. [49]Elizabeth Kahn voer aan dat sommige van hierdie verantwoordelikhede [ vaag ] wêreldwyd moet geld. [50]

Verenigde Nasies

Die Verenigde Nasies noem sosiale geregtigheid "'n onderliggende beginsel vir vreedsame en voorspoedige naasbestaan ​​binne en onder nasies. [51]

Die Verenigde Nasies se 2006 -dokument Social Justice in a Open World: The Role of the United Nations lui dat "sosiale geregtigheid in die breë verstaan ​​kan word as die regverdige en deernisvolle verdeling van die vrugte van ekonomiese groei  ..." [52] : 16

Die term "sosiale geregtigheid" word deur die VN beskou "as 'n plaasvervanger vir die beskerming van menseregte [en] verskyn die eerste keer in die Verenigde Nasies se tekste gedurende die tweede helfte van die 1960's. Op inisiatief van die Sowjetunie, en met die steun van ontwikkelende lande, is die term gebruik in die Verklaring oor maatskaplike vordering en ontwikkeling, wat in 1969 aangeneem is. " [52] : 52

Dieselfde dokument lui: "Vanuit die omvattende globale perspektief wat gevorm word deur die Handves van die Verenigde Nasies en die Universele Verklaring van Menseregte , lei die verwaarlosing van die strewe na sosiale geregtigheid in al sy dimensies tot die feitelike aanvaarding van 'n toekoms wat deur geweld, onderdrukking en chaos." [52] : 6 Die verslag kom tot die gevolgtrekking: "Sosiale geregtigheid is nie moontlik sonder 'n sterk en samehangende herverdelingsbeleid wat deur openbare instansies bedink en geïmplementeer word nie." [52] : 16

Dieselfde VN -dokument bied 'n bondige geskiedenis: "Die idee van sosiale geregtigheid is relatief nuut. Nie een van die groot filosowe in die geskiedenis nie Plato of Aristoteles, Confucius of Averroes, of selfs Rousseau of Kant, het die behoefte aan geregtigheid oorweeg of die herstel van ongeregtighede vanuit 'n sosiale perspektief Die konsep het eers verskyn in Westerse denke en politieke taal na die industriële revolusie en die parallelle ontwikkeling van die sosialistiese leer. uitbuiting van arbeiden as 'n fokuspunt vir die ontwikkeling van maatreëls om die menslike toestand te verbeter. Dit is gebore as 'n revolusionêre slagspreuk wat die ideale van vooruitgang en broederskap beliggaam. Na die rewolusies wat Europa in die middel van die 1800's geruk het, het sosiale geregtigheid 'n saamtrek geword vir progressiewe denkers en politieke aktiviste .... Teen die middel van die twintigste eeu het die konsep van sosiale geregtigheid sentraal gestaan ​​in die ideologieë en programme van feitlik al die linkse en sentristiese politieke partye regoor die wêreld  ... " [52] : 11–12

'N Ander belangrike gebied van menseregte en sosiale geregtigheid is die Verenigde Nasies se verdediging van kinderregte wêreldwyd. In 1989 is die Konvensie oor die regte van die kind aangeneem en beskikbaar by ondertekening, bekragtiging en toetreding by resolusie 44/25 van die Algemene Vergadering. [53] Volgens OHCHR het hierdie konvensie op 2 September 1990 in werking getree. Hierdie konvensie hou vol dat alle state die verpligting het om "die kind te beskerm teen alle vorme van liggaamlike of geestelike geweld, besering of mishandeling, verwaarlosing of nalatige behandeling, mishandeling of uitbuiting, insluitend seksuele misbruik. " [53]

Godsdienstige perspektiewe

Abrahamitiese godsdienste

Christendom

Evangelisasie

Tydskrif Time het opgemerk dat jonger Evangelicals ook toenemend betrokke is by sosiale geregtigheid. [54] John Stott het die oproep tot sosiale geregtigheid teruggevoer na die kruis, "Die kruis is 'n openbaring van God se geregtigheid sowel as van sy liefde. Daarom moet die kruisgemeenskap hom bekommer oor sosiale geregtigheid sowel as met liefdevolle filantropie. " [55]

Metodisme

Sedert sy stigting was Methodisme 'n Christelike beweging vir sosiale geregtigheid. Onder leiding van John Wesley het metodiste leiers geword in baie sosiale geregtigheidskwessies van die dag, insluitend die hervorming van tronke en afskaffingsbewegings . Wesley was self een van die eerstes wat vir die regte van slawe gepreek het, wat aansienlike opposisie gelok het. [56] [57] [58]

Vandag speel sosiale geregtigheid 'n groot rol in die United Methodist Church en die Free Methodist Church . [59] The Book of Discipline van die United Methodist Church sê: "Ons hou regerings verantwoordelik vir die beskerming van die regte van mense op vrye en regverdige verkiesings en die vryheid van spraak, godsdiens, vergadering, kommunikasiemedia en versoekskrifte vir herstel van griewe sonder vrees vir vergelding; tot die reg op privaatheid ; en om die regte op voldoende voedsel, klere, skuiling, opvoeding en gesondheidsorg te waarborg. " [60] Die United Methodist Church leer ook bevolkingsbeheer as deel van sy leer. [61]

Katolisisme

Katolieke sosiale leer bestaan ​​uit die aspekte van die Rooms -Katolieke leer wat verband hou met aangeleenthede wat handel oor die respek van die individuele menslike lewe. 'N Kenmerkende kenmerk van die Katolieke sosiale leerstelling is die besorgdheid oor die armste en kwesbaarste lede van die samelewing. Twee van die sewe sleutelgebiede [62] van "Katolieke sosiale onderrig" is relevant vir sosiale geregtigheid:

 • Lewe en waardigheid van die menslike persoon: Die grondbeginsel van alle Katolieke sosiale leer is die heiligheid van die hele menslike lewe en die inherente waardigheid van elke mens, van bevrugting tot natuurlike dood. Menslike lewe moet bo alle materiële besittings gewaardeer word.
 • Voorkeuropsie vir armes en kwesbares : Katolieke glo dat Jesus geleer het dat God op die oordeelsdag sal vra wat elke mens gedoen het om die armes en behoeftiges te help: "Amen, ek sê vir jou, wat jy ook al gedoen het vir een van hierdie kleinste broers van myne, jy het vir my gedoen. ” [63] Die Katolieke Kerk glo dat 'n mens deur woorde, gebede en dade solidariteit moet toon met en medelye met die armes. Die morele toets van enige samelewing is "hoe dit sy kwesbaarste lede behandel. Die armes het die dringendste morele aanspraak op die gewete van die nasie. Mense word geroep om na besluite in die openbare beleid te kyk in terme van hoe dit die armes beïnvloed." [64]

Moderne katolieke sosiale onderrig word dikwels begin met die ensiklieke van pous Leo XIII. [17]

 • Pous Leo XIII , wat onder Taparelli studeer het, publiseer in 1891 die ensikliese Rerum novarum (On the Condition of the Working Classes; lit. "Oor nuwe dinge"), wat sosialisme en kapitalisme verwerp , terwyl hy vakbonde en privaat eiendom verdedig. Hy het gesê dat die samelewing gebaseer moet wees op samewerking en nie op konflik en mededinging nie. In hierdie dokument beskryf Leo die reaksie van die Katolieke Kerk op die sosiale onstabiliteit en arbeidskonflik wat ontstaan ​​het in die nasleep van industrialisasie en tot die opkoms van sosialisme gelei het. Die pous bepleit dat die rol van die staat is om sosiale geregtigheid te bevorder deur die beskerming van regte, terwyl die kerk hom moet uitspreek oor sosiale kwessies om korrekte sosiale beginsels te leer en klasharmonie te verseker.
 • Die ensikliese Quadragesimo anno (On Reconstruction of the Social Order, letterlik "in die veertigste jaar") van 1931 deur pous Pius XI , moedig 'n lewende loon aan , [65] subsidiariteit , en pleit daarvoor dat sosiale geregtigheid 'n persoonlike deug is, sowel as 'n kenmerk van die sosiale orde en sê dat die samelewing net regverdig kan wees as individue en instellings regverdig is.
 • Pous Johannes Paulus II het baie bygedra tot die korpus van die Katolieke sosiale leer, met die skryf van drie ensiklieke wat fokus op kwessies soos ekonomie, politiek, geo-politieke situasies, eienaarskap van die produksiemiddele, private eiendom en die " sosiale verband ", en privaat eiendom. Die ensiklieke Laborem oefen , Sollicitudo rei socialis en Centesimus annus is slegs 'n klein deel van sy algehele bydrae tot Katolieke sosiale geregtigheid. Pous Johannes Paulus II was 'n sterk voorstander van geregtigheid en menseregte, en het kragtig vir die armes gepraat. Hy spreek kwessies aan soos die probleme wat tegnologie kan bied as dit misbruik word, en erken die vrees dat die 'vooruitgang' van die wêreld glad nie ware vooruitgang is nie, as dit die waarde van die menslike persoon sou verneder. Hy het in Centesimus annus aangevoer dat private eiendom, markte en eerlike arbeid die sleutels was om die ellende van die armes te verlig en om 'n lewe moontlik te maak wat die volheid van die mens kan uitdruk.
 • Pous Benedictus XVI se ensikliese Deus caritas est ("God is liefde") van 2006 beweer dat geregtigheid die bepalende saak van die staat is en die sentrale besorgdheid van die politiek, en nie van die kerk nie, wat liefdadigheid as sentrale sosiale belang het. Daar word gesê dat die leke die spesifieke verantwoordelikheid het om sosiale geregtigheid in die burgerlike samelewing na te streef en dat die kerk se aktiewe rol in sosiale geregtigheid moet wees om die debat in te lig, met behulp van rede en natuurreg, en ook deur morele en geestelike vorming te bied vir diegene wat betrokke is by politiek.
 • Die amptelike Katolieke leerstuk oor sosiale geregtigheid kan gevind word in die boek Compendium of the Social Doctrine of the Church , wat in 2004 gepubliseer is en in 2006 bygewerk is deur die Pontifical Council Iustitia et Pax .

Die Kategismus van die Katolieke Kerk (§§ 1928–1948) bevat meer besonderhede van die kerk se siening van sosiale geregtigheid. [66]

Islam

In die Moslem -geskiedenis word Islamitiese regering dikwels geassosieer met sosiale geregtigheid. [ addisionele aanhalings benodig ] Vestiging van sosiale geregtigheid was een van die motiverende faktore van die Abbasidiese opstand teen die Umayyads. [67] Die Sjiïete glo dat die terugkeer van die Mahdi in "die messiaanse tyd van geregtigheid" sal aankondig en dat die Mahdi saam met die Isa (Jesus) plundering, marteling, onderdrukking en diskriminasie sal beëindig. [68]

Vir die Moslem -broederskap sou die implementering van sosiale geregtigheid die verwerping van verbruikersisme en kommunisme vereis . Die Broederskap het die reg op private eiendom sowel as die verskille in persoonlike rykdom ten sterkste bevestig as gevolg van faktore soos harde werk. Die Broederskap was egter van mening dat Moslems 'n verpligting gehad het om die Moslems in nood te help. Die saak was van mening dat zakat (aalmoese gee) nie vrywillige liefdadigheid was nie, maar dat armes eerder die reg het op hulp van die meer gelukkiges. [69] Die meeste Islamitiese regerings dwing dus die zakat deur middel van belasting af.

Judaïsme

In To Heal a Fractured World: The Ethics of Responsibility sê Rabbi Jonathan Sacks dat sosiale geregtigheid 'n sentrale plek in die Judaïsme het . Een van die Judaïsme se mees kenmerkende en uitdagende idees is sy etiek van verantwoordelikheid weerspieël in die konsepte van Simcha ( "blydskap" of "vreugde"), tsedakah ( "die godsdienstige verpligting aan liefdadigheid en filantropiese dade uit te voer"), ook Kesed ( "dade van vriendelikheid "), en tikkun olam (" die wêreld herstel "). [70]

Oosterse godsdienste

Hindoeïsme

Die huidige Jāti- hiërargie ondergaan veranderings om verskeie redes, waaronder 'sosiale geregtigheid', wat 'n polities gewilde standpunt in demokratiese Indië is. Geïnstitusionaliseerde regstellende aksie het dit bevorder. Die ongelykheid en groot ongelykhede in sosiale gedrag van die jātis - eksklusiewe, endogame gemeenskappe wat op tradisionele beroepe gesentreer is - het tot verskillende hervormingsbewegings in Hindoeïsme gelei . Terwyl dit wettig verbied is, bly die kastestelsel in die praktyk sterk. [71]

Tradisionele Chinese godsdiens

Die Chinese konsep van Tian Ming word soms [ deur wie? ] as 'n uitdrukking van sosiale geregtigheid. [72] Daardeur word die afsetting van onregverdige heersers geregverdig deurdat burgerlike ontevredenheid en ekonomiese rampe beskou word as dat die hemel sy guns van die keiser onttrek. 'N Suksesvolle opstand word beskou as 'n besliste bewys dat die keiser onbevoeg is om te regeer.

Bewegings van sosiale geregtigheid

Sosiale geregtigheid is ook 'n konsep wat gebruik word om die beweging na 'n sosiaal -regverdige wêreld te beskryf, byvoorbeeld die Global Justice Movement . In hierdie konteks is sosiale geregtigheid gebaseer op die konsepte van menseregte en gelykheid, en kan dit gedefinieer word as "die manier waarop menseregte in die alledaagse lewens van mense op elke vlak van die samelewing manifesteer" . [73]

Verskeie bewegings werk daaraan om sosiale geregtigheid in die samelewing te bewerkstellig. Hierdie bewegings werk na die verwesenliking van 'n wêreld waarin alle lede van 'n samelewing, ongeag die agtergrond of prosedurele geregtigheid, basiese menseregte en gelyke toegang tot die voordele van hul samelewing het. [74]

Bevrydingsteologie

Bevrydingsteologie [75] is 'n beweging in die Christelike teologie wat die leerstellings van Jesus Christus oordra in terme van 'n bevryding van onregverdige ekonomiese, politieke of sosiale omstandighede. Dit word deur voorstanders beskryf as "'n interpretasie van die Christelike geloof deur die armes se lyding, hul stryd en hoop, en 'n kritiek op die samelewing en die Katolieke geloof en die Christendom deur die oë van die armes", [76] en deur afvalliges as die Christendom verdraai deur Marxisme en Kommunisme . [77]

Alhoewel bevrydingsteologie gegroei het tot 'n internasionale en interkerklike beweging, het dit in die 1950's-1960's begin as 'n beweging binne die Katolieke Kerk in Latyns-Amerika. Dit het hoofsaaklik ontstaan ​​as 'n morele reaksie op die armoede wat veroorsaak word deur sosiale onreg in daardie streek. [78] Dit het prominent geword in die 1970's en 1980's. Die term is geskep deur die Peruaanse priester, Gustavo Gutiérrez , wat een van die bekendste boeke van die beweging, A Theology of Liberation (1971), geskryf het. Volgens Sarah Kleeb, "Marx sal beslis 'n saak maak," skryf sy, "met die toeëiening van sy werke in 'n godsdienstige konteks ... daar is geen manier om Marx se opvattings oor godsdiens met die van Gutierrez te versoen nie, dit is eenvoudig onverenigbaar. Ten spyte hiervan, in ten opsigte van hul begrip van die noodsaaklikheid van 'n regverdige en regverdige wêreld en die byna onvermydelike obstruksies op so 'n pad, het die twee baie gemeen; en veral in die eerste uitgawe van [A Theology of Liberation], die gebruik van Marxian Die teorie is duidelik. " [79]

Ander bekende eksponente is Leonardo Boff van Brasilië, Carlos Mugica van Argentinië, Jon Sobrino van El Salvador en Juan Luis Segundo van Uruguay. [80] [81]

Gesondheidsorg

Sosiale geregtigheid het onlangs sy weg gery op die gebied van bio -etiek . Bespreking behels onderwerpe soos bekostigbare toegang tot gesondheidsorg, veral vir lae -inkomste huishoudings en gesinne. Die bespreking laat ook vrae ontstaan ​​soos of die samelewing gesondheidskoste vir lae -inkomste -gesinne moet dra, en of die wêreldmark die beste manier is om gesondheidsorg te versprei. Ruth Faden van die Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics en Madison Powers van die Georgetown Universiteit fokus hul ontleding van sosiale geregtigheid waarop ongelykhede die belangrikste is. Hulle ontwikkel 'n sosiale geregtigheidsteorie wat sommige van hierdie vrae in konkrete omgewings beantwoord.

Sosiale ongeregtighede kom voor as daar 'n verskil in gesondheidstoestande tussen 'n bevolking van mense voorkom. Hierdie sosiale ongeregtighede neem die vorm aan van gesondheidsongelykhede wanneer negatiewe gesondheidstoestande soos ondervoeding en aansteeklike siektes meer algemeen by arm lande voorkom. [82] Hierdie negatiewe gesondheidstoestande kan dikwels voorkom word deur sosiale en ekonomiese strukture soos primêre gesondheidsorg te verskaf, wat verseker dat die algemene bevolking gelyke toegang tot gesondheidsorgdienste het, ongeag die inkomstevlak, geslag, opvoeding of ander stratifiserende faktore. Die integrasie van sosiale geregtigheid met gesondheid weerspieël inherent die sosiale determinante van die gesondheidsmodel sonder om die rol van die bio-mediese model af te skaf. [83]

Gesondheidsongelykhede

Die bronne van gesondheidsongelykhede is gewortel in ongeregtighede wat verband hou met rassisme, geslagsdiskriminasie en sosiale klas. Richard Hofrichter en sy kollegas ondersoek die politieke implikasies van verskillende perspektiewe wat gebruik word om gesondheidsongelykhede te verduidelik en ondersoek alternatiewe strategieë om dit uit te skakel. [84]

Menseregte -opvoeding

Die Weense verklaring en aksieprogram bevestig dat "Menseregte -opvoeding vrede, demokrasie, ontwikkeling en sosiale geregtigheid moet insluit, soos uiteengesit in internasionale en streeksinstrumente vir menseregte , om gemeenskaplike begrip en bewustheid te verkry om universele verbintenis tot menseregte te versterk." [85]

Ekologie en omgewing

Die beginsels van sosiale geregtigheid is ingebed in die groter omgewingsbeweging. Die derde beginsel van die Aardhandves is sosiale en ekonomiese geregtigheid, wat beskryf word as 'n poging om armoede uit te wis as 'n etiese, sosiale en omgewingsvereiste, om te verseker dat ekonomiese aktiwiteite en instellings op alle vlakke menslike ontwikkeling op 'n billike en volhoubare manier bevorder, bevestig geslagsgelykheid en gelykheid as voorvereiste vir volhoubare ontwikkeling en verseker universele toegang tot onderwys, gesondheidsorg en ekonomiese geleenthede, en handhaaf die reg van almal, sonder diskriminasie, op 'n natuurlike en sosiale omgewing wat menswaardigheid, liggaamlike gesondheid en geestelike welstand, met spesiale aandag aan die regte van inheemse volke en minderhede.

Die bewegings vir klimaatgeregtigheid en omgewingsgeregtigheid bevat ook beginsels, idees en praktyke vir sosiale geregtigheid. Klimaatgeregtigheid en omgewingsgeregtigheid, as bewegings binne die groter ekologiese en omgewingsbeweging, bevat elkeen sosiale geregtigheid op 'n spesifieke manier. Klimaatgeregtigheid behels die kommer oor sosiale geregtigheid wat verband hou met die uitstoot van kweekhuisgasse, [86] omgewingsverplasing deur die klimaat, [87] , asook die versagting en aanpassing van klimaatsverandering. Omgewingsgeregtigheid sluit in besorgdheid oor sosiale geregtigheid met betrekking tot die voordele van die omgewing [88] of omgewingsbesoedeling [89] gebaseer op hul billike verdeling oor kleurgemeenskappe, gemeenskappe van verskillende sosio- en ekonomiese stratifikasie, of enige ander struikelblokke vir geregtigheid.

Kritiek

Michael Novak voer aan dat sosiale geregtigheid selde voldoende gedefinieer is:

[W] gatboeke en verhandelinge is oor sosiale geregtigheid geskryf sonder om dit ooit te definieer. Dit word toegelaat om in die lug te dryf asof almal 'n voorbeeld daarvan sal herken wanneer dit verskyn. Hierdie vaagheid lyk onontbeerlik. Op die oomblik dat 'n mens sosiale geregtigheid begin definieer, loop jy verleentheid tot intellektuele probleme. Dit word meestal 'n kunsbegrip waarvan die operasionele betekenis is: "Ons het 'n wet daarteen nodig." Met ander woorde, dit word 'n instrument van ideologiese intimidasie om die mag van wettige dwang te verkry. [90]

Friedrich Hayek van die Oostenrykse Skool vir Ekonomie verwerp die idee van sosiale geregtigheid as betekenisloos, self-weersprekend en ideologies, en glo dat om 'n mate van sosiale geregtigheid te realiseer onuitvoerbaar is, en dat die poging daartoe alle vryheid moet vernietig:

Daar kan geen toets wees waarmee ons kan ontdek wat 'sosiaal onregverdig' is nie, want daar is geen onderwerp waarmee so 'n onreg gepleeg kan word nie, en daar is geen reëls van individuele gedrag nie, en die nakoming daarvan in die markorde sou die individue en groepe die posisie wat as sodanig (onderskei van die prosedure waarmee dit bepaal word) net vir ons sou verskyn. [Sosiale geregtigheid] behoort nie tot die kategorie van foute nie, maar aan die van onsin, soos die term ''n morele klip' ​​'. [91]

Hayek het aangevoer dat voorstanders van sosiale geregtigheid dit dikwels as 'n morele deug voorstel, maar die meeste van hul beskrywings het betrekking op onpersoonlike toedrag van sake (bv. Hayek het aangevoer dat sosiale geregtigheid óf 'n deug is óf nie. As dit die geval is, kan dit slegs toegeskryf word aan die optrede van individue. Die meeste wat die term gebruik, skryf dit egter toe aan sosiale stelsels, dus beskryf "sosiale geregtigheid" in werklikheid 'n regulerende ordebeginsel; hulle stel nie belang in deug nie, maar in krag. [90]Vir Hayek veronderstel hierdie idee van sosiale regters dat mense gelei word deur spesifieke eksterne rigtings eerder as interne, persoonlike reëls van regverdige gedrag. Dit veronderstel verder dat 'n mens nooit aanspreeklik gehou kan word vir sy eie gedrag nie, aangesien dit 'die skuld van die slagoffer' sou wees. Volgens Hayek is die funksie van sosiale geregtigheid om iemand anders te blameer, wat dikwels toegeskryf word aan 'die stelsel' of diegene wat veronderstel is om dit mities te beheer. Dit is dus gebaseer op die aantreklike idee van "jy ly; jou lyding word veroorsaak deur magtige ander; hierdie onderdrukkers moet vernietig word." [90]

Ben O'Neill van die Universiteit van New South Wales en die Mises Institute voer aan:

[Vir voorstanders van "sosiale geregtigheid"] is die begrip "regte" slegs 'n regsvoorwaarde, wat dui op 'n aanspraak op enige moontlike gewenste goed, ongeag hoe belangrik of triviaal, abstrak of tasbaar, onlangs of oud is. Dit is bloot 'n bewering van begeerte en 'n verklaring van voorneme om die taal van regte te gebruik om die begeerte te verkry. Aangesien die program van sosiale geregtigheid onvermydelik aansprake behels vir die verskaffing van goedere, betaal deur die pogings van ander, verwys die term eintlik na 'n voorneme om geweld te gebruik om u begeertes te verkry. Nie om gewenste goedere te verdien deur rasionele denke en optrede, produksie en vrywillige uitruil nie, maar om daar in te gaan en goed met geweld te neem van diegene wat dit kan lewer! [92]

Sien ook

 • Aktivisme
 • " Beyond Vietnam: A Time to Break Silence ", een van vele toesprake pro -sosiale geregtigheid gelewer deur Martin Luther King Jr.
 • Die keuse van die algemene goed
 • Teenkultuur van die 1960's
 • Onderwys vir geregtigheid
 • Omgewingsrassisme
 • In wese betwiste konsep
 • Globale geregtigheid
 • Arbeidsreg en arbeidsregte
 • Links-politiek
 • Hulpbronne geregtigheid
 • Reg op onderwys
 • Reg op gesondheid
 • Reg op behuising
 • Reg op sosiale sekerheid
 • Sosiale geregtigheid kuns
 • Stryder van sosiale geregtigheid
 • Sosiale reg
 • Maatskaplike werk
 • Solidariteit
 • National Union for Social Justice (organisasie)
 • Wêrelddag vir sosiale geregtigheid
 • Alle bladsye met titels wat begin met sosiale geregtigheid
 • Alle bladsye met titels wat sosiale geregtigheid bevat

Verwysings

 1. ^ Aristoteles , The Politics (ongeveer 350 vC)
 2. ^ Clark, Mary T. (2015). 'Augustinus oor geregtigheid', 'n hoofstuk in Augustinus en sosiale geregtigheid . Lexington Boeke. bl. 3-10. ISBN 978-1-4985-0918-3.
 3. ^ Banai, Ayelet; Ronzoni, Miriam; Schemmel, Christian (2011). Sosiale geregtigheid, globale dinamika: teoretiese en empiriese perspektiewe . Florence: Taylor en Francis. ISBN 978-0-203-81929-6.
 4. ^ Kitching, GN (2001). Soek sosiale geregtigheid deur middel van globalisering om aan 'n nasionalistiese perspektief te ontsnap . University Park, Pa: Pennsylvania State University Press. bl. 3-10. ISBN 978-0-271-02377-9.
 5. ^ Hillman, Arye L. (2008). "Globalisering en sosiale geregtigheid" . Die Singapore Economic Review . 53 (2): 173–189. doi : 10.1142/s0217590808002896 .
 6. ^ Agartan, Kaan (2014). "Globalisering en die kwessie van sosiale geregtigheid" . Sosiologie kompas . 8 (6): 903–915. doi : 10.1111/soc4.12162 .
 7. ^ El Khoury, Ann (2015). Ontwikkeling van globalisering en sosiale geregtigheid: 'n politieke voorstel . Florence: Taylor en Francis. bl. 1–20. ISBN 978-1-317-50480-1.
 8. ^ Lawrence, Cecile & Natalie Churn (2012). Bewegings in tydrevolusie, sosiale geregtigheid en tye van verandering . Newcastle upon Tyne, VK: Cambridge Scholars Pub. bl. xi – xv. ISBN 978-1-4438-4552-6.
 9. ^ John Rawls, A Theory of Justice (1971) 4, "die beginsels van sosiale geregtigheid: dit bied 'n manier om regte en pligte toe te ken aan die basiese instellings van die samelewing en definieer die gepaste verdeling van voordele en laste van sosiale samewerking . "
 10. ^ Aiqing Zhang; Feifei Xia; Chengwei Li (2007). "Die antecedente van hulpverlening in die Chinese kultuur: toekenning, oordeel oor verantwoordelikheid, verwagtingsverandering en die reaksie van affek" . Sosiale gedrag en persoonlikheid . 35 (1): 135–142. doi : 10.2224/sbp.2007.35.1.135 .
 11. ^ Smith, Justin EH (2015). Natuur, menslike natuur en menslike verskil: ras in die vroeë moderne filosofie . Princeton University Press. bl. 17. ISBN 978-1-4008-6631-1.
 12. ^ Trương, Thanh-Đạm (2013). Migrasie, geslag en sosiale geregtigheid: perspektiewe op menslike onveiligheid . Springer. bl. 3–26. ISBN 978-3-642-28012-2.
 13. ^ Teklu, Abebe Abay (2010). "Ons kan nie met een hand klap nie: wêreldwye sosio -politieke verskille in sosiale ondersteuning vir mense met gesiggestremdheid" . International Journal of Ethiopian Studies . 5 (1): 93–105.
 14. ^ J. Zajda, S. Majhanovich, V. Rust, Education and Social Justice , 2006, ISBN 1-4020-4721-5
 15. ^ Clark, Mary T. (2015). 'Augustinus oor geregtigheid', 'n hoofstuk in Augustinus en sosiale geregtigheid . Lexington Boeke. bl. 3-10. ISBN 978-1-4985-0918-3.
 16. ^ Paine, Thomas. Agrariese geregtigheid . Gedruk deur R. Folwell, vir Benjamin Franklin Bache.
 17. ^ a b c Behr, Thomas. Social Justice and Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought (Washington DC: Catholic University of American Press, Desember 2019).
 18. ^ Luigi Taparelli, SJ, Saggio teoretico di dritto naturale appogiato sul fatto (Palermo: Antonio Muratori, 1840-43), Artikels 341-364.
 19. ^ Behr, Thomas. Social Justice and Subsidiarity: Luigi Taparelli and the Origins of Modern Catholic Social Thought (Washington DC: Catholic University of American Press, Desember 2019), pp. 149-154.
 20. ^ Rosmini-Serbati, Die grondwet onder sosiale geregtigheid. trans. A. Mingardi (Lanham: Lexington Books, 2007).
 21. ^ Pérez-Garzón, Carlos Andrés (14 Januarie 2018). "Die onthulling van die betekenis van sosiale geregtigheid in Colombia". Mexikaanse regsoorsig . 10 (2): 27–66. ISSN  2448-5306. Gearchiveer van die oorspronklike op 29 Maart 2018. Opgehaal op 28 Maart 2018.
 22. ^ Die aanhef van die Grondwet van die IAO
 23. ^ Weense verklaring en aksieprogram, deel II, D.
 24. ^ Plato , die Republiek (ongeveer 380 vC)
 25. ^ "20ste WCP: Plato se konsep van geregtigheid: 'n analise" . Gearchiveer uit die oorspronklike op 5 Oktober 2016.
 26. ^ Nicomachese etiek V.3
 27. ^ Plato , Crito (ongeveer 380 v.C.)
 28. ^ B Spinoza, Oor die verbetering van die begrip (1677) para 13
 29. ^ T Paine , Rights of Man (1792) 197
 30. ^ a b c d Pérez-Garzón, Carlos Andrés (14 Januarie 2018). "Die onthulling van die betekenis van sosiale geregtigheid in Colombia" . Mexikaanse regsoorsig . 10 (2): 27–66. ISSN 2448-5306 . Gearchiveer van die oorspronklike op 29 Maart 2018 . Besoek op 28 Maart 2018 . 
 31. ^ Rousseau (1774). Tydskrifensiklopedie ... [Red. Pierre Rousseau] (in Frans). De l'Imprimerie du Journal.
 32. ^ L'Esprit des journaux, françois et étrangers (in Frans). Valade. 1784.
 33. ^ L'Episcopato ossia della Potesta di governar la chiesa. Dissertazione (in Italiaans). na. 1789.
 34. ^ JS Mill , Utilitarianism (1863)
 35. ^ "Divini Redemptoris (19 Maart 1937) | PIUS XI" . w2.vatican.va . Besoek op 28 Maart 2018 .
 36. ^ Moyn, Samuel (2014). "Die geheime geskiedenis van grondwetlike waardigheid" . Yale Human Rights and Development Journal . 17 (1). ISSN 1548-2596 . 
 37. ^ FA Hayek , Law, Legislation and Liberty (1973) vol II, hfst 3
 38. ^ Hunter Lewis (14 Oktober 2009). "Volhoubaarheid, die volledige konsep, omgewing, gesondheidsorg en ekonomie" (PDF) . Verander dit. Argief van die oorspronklike (PDF) op 4 Maart 2016 . Besoek op 23 Januarie 2011 .
 39. ^ John Allen Jr. (28 Julie 2009). "Ekologie - Die eerste roering van 'n 'evolusionêre sprong' in die laat Jesuïete se amptelike posisie?" . Nasionale Katolieke Verslaggewer . Gearchiveer uit die oorspronklike op 24 Augustus 2012.
 40. ^ Sandro Magister (11 Januarie 2010). "Benedictus XVI vir die diplomate: drie hefbome om die wêreld op te hef" . chiesa, Rome. Gearchiveer uit die oorspronklike op 4 Maart 2016.
 41. ^ Sowell, Thomas (5 Februarie 2002). Die soeke na kosmiese geregtigheid (1st Touchstone red.). Simon & Schuster. ISBN 0684864630.
 42. ^ John Rawls, A Theory of Justice (heruitgawe van 2005), hoofstuk 1, "Justice as Fairness" - 1. The Role of Justice, pp. 3–4
 43. ^ John Rawls, Political Liberalism 15 (Columbia University Press 2003)
 44. ^ John Rawls, Politieke Liberalisme 291–92 (Columbia University Press 2003)
 45. ^ James, Nickel. "Menseregte" . stanford.edu . Die Stanford Encyclopedia of Philosophy . Besoek op 10 Februarie 2015 .
 46. ^ Pogge, Thomas Pogge. "Wêreldarmoede en menseregte" . thomaspogge.com . Gearchiveer van die oorspronklike op 19 September 2015.
 47. ^ North, James (23 September 2014). "Die hulpbronvoorreg" . Die Nasie . Argief van die oorspronklike op 10 Februarie 2015 . Besoek op 10 Februarie 2015 .
 48. ^ Pogge, Thomas. "Menseregte en regverdige belasting - globale finansiële deursigtigheid" . Argief van die oorspronklike op 10 Februarie 2015.
 49. ^ Alison M. Jaggar1 deur, red. (2010). Thomas Pogge en sy kritici (1. publ. Red.). Cambridge: Polity Press. ISBN 978-0-7456-4258-1.
 50. ^ Kahn, Elizabeth (Junie - Desember 2012). "Globale ekonomiese geregtigheid: 'n strukturele benadering". Openbare rede . 4 (1–2): 48–67.
 51. ^ "Wêrelddag vir sosiale geregtigheid, 20 Februarie" . www.un.org . Besoek op 8 November 2019 .
 52. ^ a b c d e "Sosiale geregtigheid in 'n oop wêreld: die rol van die Verenigde Nasies", The International Forum for Social Development, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, ST/ESA/305 " ( PDF) New York:.. Verenigde Nasies 2006. Archived (PDF) van die oorspronklike op 29 Augustus 2017.
 53. ^ a b "OHCHR | Konvensie oor die regte van die kind" . www.ohchr.org . Ontsluit 21 Desember 2020 .
 54. ^ Sullivan, Amy (1 Junie 2010). "Jong evangeliste: die uitbreiding van hul missie" . Tyd . ISSN 0040-781X . Besoek op 8 Oktober 2020 . 
 55. ^ Stott, John (29 November 2012). Die kruis van Christus . InterVarsity Press. bl. 185. ISBN 978-0-8308-6636-6.
 56. ^ SR Valentine, John Bennet & the Origins of Methodism and the Evangelical revival in England, Scarecrow Press, Lanham, 1997.
 57. ^ Carey, Brycchan. "John Wesley (1703–1791)." Die Britse Abolitioniste. Brycchan Carey, 11 Julie 2008. 5 Oktober 2009. Brycchancarey.com Gearchiveer 29 Januarie 2016 by die Wayback Machine
 58. ^ Wesley John, "Gedagtes oor slawerny," John Wesley: Heiligheid van hart en lewe. Charles Yrigoyen, 1996. 5 Oktober 2009. Gbgm-umc.org Gearchiveer 16 Oktober 2014 by die Wayback Machine
 59. ^ "Doen geregtigheid" . Eerste Vrye Metodiste Kerk . Besoek op 12 Junie 2021 .
 60. ^ The Book of Discipline of The United Methodist Church - 2012 ¶164 V, umc.org Gearchiveer 6 Desember 2013 by die Wayback Machine
 61. ^ The Book of Discipline of The United Methodist Church - 2008 ¶ 162 K, umc.org Gearchiveer 6 Desember 2013 by die Wayback Machine
 62. ^ "Sewe sleuteltemas van Katolieke sosiale onderrig" . Gearchiveer van die oorspronklike op 8 Junie 2007 . Besoek op 29 Maart 2014 .
 63. ^ Matteus 25:40.
 64. ^ Opsie vir die armes, hooftemas van Katolieke sosiale onderrig wat op 16 Februarie 2006 by die Wayback Machine , Office for Social Justice, aartsbisdom van St. Paul en Minneapolis geargiveer is .
 65. ^ Gewild gemaak deur John A. Ryan , hoewel sy Sidney Webb en Beatrice Webb , Industrial Democracy (1897), sien
 66. ^ "Kategismus van die Katolieke Kerk - Sosiale geregtigheid" . Vatican.va. Gearchiveer uit die oorspronklike op 5 November 2013 . Besoek op 29 Maart 2014 .
 67. ^ John L. Esposito (1998). Islam en politiek . Syracuse University Press. bl. 17.
 68. ^ John L. Esposito (1998). Islam en politiek . Syracuse University Press. bl. 205.
 69. ^ John L. Esposito (1998). Islam en politiek . Syracuse University Press. bl. 147–8.
 70. ^ Sacks, Jonathan (2005). Om 'n gebroke wêreld te genees: die etiek van verantwoordelikheid . New York: Schocken. bl. 3. ISBN 9780826486226.
 71. ^ Patil, Vijaykumar (26 Januarie 2015). "Kastestelsel wat die doel van sosiale geregtigheid belemmer: Siddaramaiah" . Die Hindoe . Gearchiveer van die oorspronklike op 4 September 2015.
 72. ^ Lee Jen-der (2014), "Crime and Punishment: The Case of Liu Hui in the Wei Shu", Early Medieval China: A Sourcebook , New York: Columbia University Press, pp. 156–165, ISBN 978-0- 231-15987-6 . 
 73. ^ Lewer net kommentaar - Deel 3 nommer 1, 2000
 74. ^ Capeheart, Loretta; Milovanovic, Dragan. Sosiale geregtigheid: teorieë, kwessies en bewegings .
 75. ^ In die massamedia kan 'Bevrydingsteologie' soms losweg gebruik word om na 'n wye verskeidenheid aktivistiese Christelike denke te verwys. Hierdie artikel gebruik die term in die eng sin wat hier uiteengesit word.
 76. ^ Berryman, Phillip , Liberation Theology: essential facts about the revolutionary movement in Latin America and beyond (1987)
 77. ^ "[David] Horowitz beskryf eers die bevrydingsteologie as ''n vorm van gemarxiseerde Christendom', wat ondanks die ongemaklike frasering geldig is, maar dan noem hy dit 'n vorm van 'marxisties-leninistiese ideologie', wat eenvoudig nie waar is vir die meeste bevryding nie teologie ... "Robert Shaffer," Aanvaarbare grense van akademiese diskoerse wat op 4 September 2013 by die Wayback -masjien geargiveer is , "Newsletter Organization of American Historians 35, November 2007. URL opgehaal 12 Julie 2010.
 78. ^ Bevrydingsteologie en die rol daarvan in Latyns -Amerika . Elisabeth Erin Williams. Monitor: Journal of International Studies. Die Kollege van William en Mary.
 79. ^ Sarah Kleeb, " Envisioning Emancipation: Karl Marx, Gustavo Gutierrez, and the Struggle of Liberation Theology [ permanente dooie skakel ] "; Aangebied op die jaarvergadering van die Canadian Society for the Study of Religion (CSSR), Toronto, 2006. Ontsluit 22 Oktober 2012. [ dooie skakel ]
 80. ^ Richard P. McBrien, Katolisisme (Harper Collins, 1994), hoofstuk IV.
 81. ^ Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation , Eerste (Spaanse) uitgawe gepubliseer in Lima, Peru, 1971; eerste Engelse uitgawe uitgegee deur Orbis Books (Maryknoll, New York), 1973.
 82. ^ Farmer, Paul E., Bruce Nizeye, Sara Stulac en Salmaan Keshavjee. 2006. Strukturele geweld en kliniese medisyne. PLoS Medicine, 1686–1691
 83. ^ Cueto, Marcos. 2004. Die OORSPRONG van primêre gesondheidsorg en SELEKTIEWE primêre gesondheidsorg. Am J Public Health 94 (11): 1868
 84. ^ Hofrichter, Richard (redakteur) (2003). Gesondheid en sosiale geregtigheid: politiek, ideologie en ongelykheid in die verspreiding van siektes . San Francisco, CA: Jossey-Bass. ISBN 9780787967338.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 85. ^ Weense verklaring en aksieprogram, deel II, paragraaf 80
 86. ^ EA Posner en CR Sunstein Global Warming and Social Justice
 87. ^ JS Mastaler Sosiale geregtigheid en omgewingsverplasing
 88. ^ A Dahlberg, R Rohde, K Sandell (2010) National Parks and Environmental Justice: Vergelyk toegangsregte en ideologiese nalatenskappe in drie lande wat op 1 Maart 2019 by die Wayback Machine 8, nr. 3 pp.209-224
 89. ^ RD Bullard (2005) The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution (Kontrapunt) ISBN 978-1578051205 
 90. ^ a b c Novak, Michael. "Definieer sosiale geregtigheid." Eerste dinge (2000): 11-12.
 91. ^ Hayek, FA (1982). Wet, wetgewing en vryheid, Vol. 2 . Routledge. bl. 78.
 92. ^ O'Neill, Ben (16 Maart 2011) The Injustice of Social Justice is op 28 Oktober 2014 by die Wayback Machine , Mises Institute , geargiveer

Lees verder

Artikels

 • C Pérez-Garzón, ' Wat is sosiale geregtigheid? 'N Nuwe geskiedenis van die betekenis daarvan in die transnasionale regsdiskoers ' (2019) 43 Revista Derecho del Estado 67-106, oorspronklik in Spaans: ' ¿Qué es justicia social? Una nueva historia de su significado en el discurso jurídico transnacional '
 • LD Brandeis , 'The Living Law' (1915–1916) 10 Illinois Law Review 461
 • A Etzioni, ' The Fair Society, Uniting America: Restoring the Vital Center to American Democracy ' in N Garfinkle en D Yankelovich (reds) (Yale University Press 2005) pp. 211–223
 • Otto von Gierke , The Social Role of Private Law (2016) vertaal en bekendgestel deur E McGaughey, oorspronklik in Duits Die soziale Aufgabe des Privatrechts
 • M Novak, ' Defining Social Justice ' (2000) Eerste dinge
 • B O'Neill, ' The Injustice of Social Justice ' ( Mises Institute )
 • R Pound , 'Social Justice and Legal Justice' (1912) 75 Central Law Journal 455
 • M Powers en R Faden, ' Ongelykhede in gesondheid, ongelykhede in gesondheidsorg: vier geslagte se bespreking oor geregtigheid en koste-effektiwiteitsanalise ' (2000) 10 (2) Kennedy Inst Ethics Journal 109–127
 • M Powers en R Faden, 'Rasse- en etniese verskille in gesondheidsorg: 'n etiese analise van wanneer en hoe dit van belang is' in ongelyke behandeling: konfronteer rasse- en etniese ongelykhede in gesondheidsorg (National Academy of Sciences, Institute of Medicine, 2002) 722–38
 • Verenigde Nasies, Departement van Ekonomiese en Sosiale Sake, 'Social Justice in a Open World: The Role of the United Nations' (2006) ST/ESA/305

Boeke

 • AB Atkinson , Social Justice and Public Policy (1982) voorskoue
 • Gad Barzilai , Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities (University of Michigan Press) ontleding van geregtigheid vir nie-regerende gemeenskappe
 • TN Carver , Essays in Social Justice (1915) Hoofstukskakels .
 • C Quigley The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis (1961) 2de uitgawe 1979
 • P Corning, The Fair Society: The Science of Human Nature and the pursuit of Social Justice (Chicago UP 2011)
 • WL Droel Wat is sosiale geregtigheid (ACTA Publications 2011)
 • R Faden en M Powers, Social Justice: The Moral Foundations of Public Health and Health Policy ( OUP 2006 )
 • J Franklin (red), Life to the Full: Rights and Social Justice in Australia (Connor Court 2007)
 • LC Frederking (2013) Rekonstruksie van sosiale geregtigheid (Routledge) ISBN 978-1138194021 
 • FA Hayek , Law, Legislation and Liberty (1973), deel II, hoofstuk 3
 • G Kitching , Soek sosiale geregtigheid deur globalisering: ontsnap aan 'n nasionalistiese perspektief (2003)
 • JS Mill , Utilitarianism (1863)
 • T Massaro, SJ Living Justice: Catholic Social Teaching in Action (Rowman & Littlefield 2012)
 • John Rawls , A Theory of Justice (Harvard University Press 1971)
 • John Rawls , Politieke Liberalisme (Columbia University Press 1993)
 • C Philomena, B Hoose en G Mannion (reds), Social Justice: Theological and Practical Explorations (2007)
 • A Swift , Political Philosophy (3de uitgawe 2013) hfst
 • Michael J. Thompson, The Limits of Liberalism: A Republican Theory of Social Justice (International Journal of Ethics: vol. 7, nr. 3 (2011)