Belasting in Kalifornië

Belasting in Kalifornië is van die hoogste in die Verenigde State en word deur die staat en deur plaaslike regerings opgelê.

Vanuit 'n belastingterminologieperspektief is verkoopsbelasting 'n proporsionele belasting ; alhoewel omdat laerinkomsteverdieners 'n groter persentasie van hul verdienste aan verkoopsbelasting as hoërinkomsteverdieners kan betaal, word 'n verkoopsbelasting ook as 'n regressiewe belasting beskryf .

Die verkoopsbelasting word op kleinhandelaars (nie verbruikers nie) gehef vir die voorreg om tasbare persoonlike eiendom by kleinhandel te verkoop. [1] Kleinhandelaars word egter toegelaat (maar nie verplig nie) om vergoeding vir hul belastingaanspreeklikheid van die verbruiker te verkry ten tyde van verkoop. [2] Of 'n verkoopsbelasting-terugbetalingsbedrag werklik bygevoeg word, is 'n kontrak tussen die kleinhandelaar en die verbruiker. [3]

Die gebruiksbelasting word gehef op die berging, gebruik of ander verbruik in Kalifornië van tasbare persoonlike eiendom wat by 'n kleinhandelaar gekoop is. [4] Enige persoon wat in Kalifornië tasbare persoonlike eiendom wat by 'n kleinhandelaar gekoop is berg, gebruik of andersins verbruik, is oor die algemeen aanspreeklik vir die gebruiksbelasting. [5] Terwyl die verkoopbelasting op kleinhandelaars gehef word, word die gebruiksbelasting op kopers gehef. 'n Kleinhandelaar wat besig is met besigheid in Kalifornië (wat baie besighede buite Kalifornië insluit wat betrokke is by e-handel ) word gewoonlik vereis om die gebruiksbelasting by die koper in te vorder ten tyde van verkoop en die koper 'n kwitansie te verskaf. [6]

Op 7,25% het Kalifornië die hoogste minimum staatswye verkoopsbelastingkoers in die Verenigde State, [7] wat tot 10,75% kan beloop met plaaslike verkoopsbelasting ingesluit. [8]

Verkoops- en gebruiksbelasting in Kalifornië (staats- en plaaslik) word deur die Kaliforniese departement van belasting- en fooiadministrasie ingevorder, terwyl inkomste- en franchisebelasting deur die franchisebelastingraad ingevorder word .


TOP