S korporasie

'n S-korporasie , vir die Verenigde State se federale inkomstebelasting , is 'n beslote korporasie (of, in sommige gevalle, 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) of 'n vennootskap ) wat 'n geldige verkiesing maak om belas te word kragtens Subhoofstuk S van Hoofstuk 1 van die Interne Inkomste Kode . Oor die algemeen betaal S-korporasies geen inkomstebelasting nie . In plaas daarvan word die korporasie se inkomste en verliese verdeel onder en deurgegee aan sy aandeelhouers . Die aandeelhouers moet dan die inkomste of verlies op hul eie individuele inkomstebelastingopgawes rapporteer .

S-korporasies is gewone sakekorporasies wat verkies om korporatiewe inkomste, verliese, aftrekkings en krediete aan hul aandeelhouers deur te gee vir federale belastingdoeleindes. [1] [2] Die term "S-korporasie" beteken 'n "kleinsakekorporasie" wat 'n verkiesing ingevolge § 1362(a) gemaak het om as 'n S-korporasie belas te word. [3]

Die S-korporasiereëls word vervat in Subhoofstuk S van Hoofstuk 1 van die Internal Revenue Code (artikels 1361 tot 1379). Die Verenigde State se Kongres , wat op die departement van tesourie se voorstel van 1946 opgetree het, het hierdie hoofstuk in 1958 geskep as deel van 'n groter pakket van diverse belastingitems. [4] S-status kombineer die wetlike omgewing van C-korporasies met Amerikaanse federale inkomstebelasting soortgelyk aan dié van vennootskappe. [2]

Soos met vennootskappe, vloei die inkomste, aftrekkings en belastingkrediete van 'n S-korporasie jaarliks ​​deur na aandeelhouers, ongeag of uitkerings gemaak word. [5] Dus word inkomste op aandeelhouersvlak belas en nie op korporatiewe vlak nie. Betalings aan S-aandeelhouers deur die korporasie word belastingvry uitgekeer in die mate dat die uitgekeerde verdienste voorheen belas is.

Soos 'n C-korporasie , is 'n S-korporasie gewoonlik 'n korporasie onder die wet van die staat waarin die entiteit georganiseer is. [5] Met moderne inlywingstatute wat die stigting van 'n korporasie relatief maklik maak, word firmas wat tradisioneel as vennootskappe of eenmansake bestuur kon word, dikwels as korporasies met 'n klein aantal aandeelhouers bestuur om voordeel te trek uit die voordelige kenmerke. van die korporatiewe vorm; dit is veral waar van firmas wat gestig is voor die koms van die moderne maatskappy met beperkte aanspreeklikheid . Daarom lyk belasting van S-korporasies soos dié van vennootskappe.

Anders as 'n C-korporasie, is 'n S-korporasie nie onderhewig aan die beperking van 10 persent van belasbare inkomste wat van toepassing is op liefdadigheidsbydrae-aftrekkings nie.


TOP