Presenteïsme

Presenteïsme of werk terwyl hulle siek is, is die daad of kultuur van werknemers wat aanhou werk as 'n performatiewe maatstaf, ten spyte van verminderde produktiwiteitsvlakke of negatiewe gevolge. Verminderde produktiwiteit tydens presenteïsme is dikwels as gevolg van siekte, besering, uitputting of ander toestande, maar presenteïsme kan ook werk beskryf terwyl aansteeklik siek is, wat die bykomende risiko inhou om 'n werkplek -epidemie te skep .

Baie verskillende motiewe kan lei tot presenteïsme. [1] 'n Werknemer kan werk toe kom omdat hulle bloot die geld nodig het en weens siekte nie kan bekostig om verlof te neem nie. Dokters kan werk bywoon terwyl hulle siek is as gevolg van gevoelens dat hulle onvervangbaar is. Boonop kan 'n mens werk toe gaan as gevolg van 'n liefde en toewyding aan die werk; in hierdie geval kan dit as 'n daad van organisatoriese burgerskap beskou word en bewondering van kollegas wek. [1] Ander redes sluit in die gevoel dat loopbaanvooruitsigte beskadig kan word as hulle verlof neem, en 'n verwagting van teenwoordigheid wat deur die bestuur gedryf word.

Presenteïsme is gewortel in die kultuur van sekere nywerhede en streke van die wêreld. In Singapoer en ander Oos-Asiatiese lande is dit 'n algemene praktyk dat werknemers in die kantoor bly, selfs nadat hul werk klaar is, en wag totdat hul baas vertrek. [2] Werksgeleenthede met groot werkladings word dikwels met presenteïsme geassosieer. Sekere beroepe soos welsyn en onderrig kan meer geneig wees tot presenteïsme. [ Verwysing benodig ] Werkslawe en mense wat hul selfbeeld op prestasie baseer, toon gewoonlik hoër vlakke van presenteïsme.

Terwyl die kontrasterende onderwerp van afwesigheid histories uitgebreide aandag in die bestuurswetenskappe gekry het , is presenteïsme eers onlangs bestudeer. [1]

Geleerdes het verskeie beskrywings van die konsep verskaf. Simpson het byvoorbeeld beweer dat presenteïsme "die neiging is om by die werk te bly langer as die tyd wat nodig is vir effektiewe prestasie op die werk." [3] Aronsson, Gustafsson en Dallner het geskryf dat dit beteken om werk by te woon selfs wanneer 'n mens ongesond voel. [4] In 'n onlangse oorsig van die literatuur het Johns die gebrek aan ooreenstemming tussen die baie definisies uitgelig. [1] Die skrywer het beweer dat baie van die definisies nie bruikbaar is nie en dat die term meestal gedefinieer word as om te gaan werk terwyl hy siek is. Hy het verder opgemerk dat definisies van presenteïsme, wat daarop gesentreer is om werk by te woon terwyl siek is, meer bewyse van konstrukgeldigheid ontvang het.. Met ander woorde, wanneer dit gedefinieer word as om werk toe te kom terwyl dit siek is, blyk presenteïsme meer verband te hou met logiese uitkomsveranderlikes en korrelate. [1]

Om presenteïsme bloot te beskou as 'n negatiewe daad wat lei tot produktiwiteitsverlies en verminderde gesondheid kan potensiële ontleding van die konstruk beperk. [1]


TOP