Perifrasie

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

In die taalkunde , periphrasis ( / p ə r ɪ f r ə s ɪ s / ) [1] is die gebruik van verskeie afsonderlike woorde om die betekenis van voorvoegsels, agtervoegsels of werkwoorde, onder andere, waar óf moontlik sou wees dra. Dit is 'n toestel waar grammatikale betekenis uitgedruk deur een of meer gratis morfeme (tipies een of meer funksie woorde meegaande n inhoud woord ), in plaas van deur inflectionele affixes of afleiding . [2]Die woord perifras kom van die Griekse woord perifrasien , wat beteken om rond te praat . [3] [4] [5]

Perifrastiese vorms is 'n voorbeeld van analitiese taal , terwyl die afwesigheid van perifras 'n kenmerk van sintetiese taal is . Alhoewel perifrase alle kategorieë sintaksis betref, is dit die sigbaarste met werkwoord catenae . Die werkwoord catenae van Engels is hoogs perifrasties.

Voorbeelde

Die onderskeid tussen verbuigde en perifrastiese vorme word gewoonlik in verskillende tale geïllustreer. Vergelykende en superlatiewe vorme van byvoeglike naamwoorde (en bywoorde) in Engels bied egter 'n eenvoudige illustrasie van die verskynsel. [6] Vir baie sprekers is beide die eenvoudige en perifrastiese vorme in die volgende tabel moontlik:

Gebuig vorm van die vergelykende (-er)Perifrastiese ekwivalent
loveli-erliefliker
vriend-ermeer vriendelik
gelukkigermeer gelukkig
Gebuig vorm van die superlatief (- est )Perifrastiese ekwivalent
loveli-estlieflikste
vriendelik-estvriendelikste
gelukkigstedie meeste gelukkig

Die perifrastiese vorme is perifrasties weens die voorkoms van meer of die meeste , en dit bevat dus twee woorde in plaas van net een. Die woorde meer en mees bydra funksionele betekenis net, net soos die inflectionele affixes -er en -est . Die onderskeid is ook duidelik tussen volle werkwoorde en die ooreenstemmende ligte werkwoordkonstruksies :

Volle werkwoordPerifrastiese lig werkwoord alternatief
(aan te bied(om) 'n voorlegging te lewer
(stort(om) te stort/te stort
(om) te gesels(om) 'n gesprek te voer
(om te rook(om) te rook

Die ligte werkwoordkonstruksies is perifrasties omdat die ligte werkwoorde ( gee , neem , het ) min semantiese inhoud het . Hulle dra hoofsaaklik funksionele betekenis by. Die belangrikste semantiese inhoud van hierdie ligte werkwoordkonstruksies lê by die selfstandige naamwoord .

Oor tale

Engels vs Latyn

Sulke onderskeidings kom in baie tale voor. Die volgende tabel bied voorbeelde in Latyn en Engels:

Latyn (gebuig)Engels (perifrasties)
stēll-aevan 'n ster
pasiënt-issimusmees geduldige
amā-be-ris(jy) sal liefgehê word

Perifrasis is 'n kenmerk van analitiese tale wat geneig is om buiging te vermy. Selfs sterk gebuig sintetiese tale maak soms gebruik van perifrasie om 'n buigingsparadigma in te vul waarin sekere vorms ontbreek. [7] ' n Vergelyking van sommige Latynse vorme van die werkwoord dūcere 'lead' met hul Engelse vertalings illustreer verder dat Engels perifras gebruik in baie gevalle waar Latyn buiging gebruik.

LatynEngelse ekwivalentgrammatikale indeling
dūc-ē-bāmur(ons) is gelei1ste persoon meervoud onvolmaak passief aanduidend
dūc-i-mur(ons) word gelei1ste persoon meervoud teenwoordig passief aanduidend
dūc-ē-mur(ons) sal gelei word1ste persoon meervoud toekoms passief aanduidend

Engels het dikwels twee of drie werkwoorde nodig om dieselfde betekenis uit te druk as wat Latyn met 'n enkele werkwoord uitdruk. Latyn is 'n betreklik sintetiese taal; dit gee grammatikale betekenis uit met behulp van buiging, terwyl die werkwoordstelsel van Engels, 'n Germaanse taal, relatief analities is; dit gebruik hulpwerkwoorde om funksionele betekenis uit te druk.

Israeliese Hebreeus

Anders as Klassieke Hebreeus , gebruik Israeliese Hebreeus 'n paar perifrastiese verbale konstruksies in spesifieke omstandighede, soos slang of militêre taal. Beskou die volgende pare/drielinge, waarin die eerste 'n klassieke Hebreeuse sintetiese vorm is en die laaste 'n Israeliese Hebreeuse analitiese perifras: [8]

(1)

צעק

tsaák

"Geskreeu"

 

 

שם צעקה

sam tseaká

“Geskreeu” (<abbr title = "? '" `UNIQ-nowiki- 0000000D -QINU`"'? "> Aangesteek. Beteken" skree ")

Tsekשם צעקה

{tsaák} {} {sam tseaká}

{"Geskreeu"} {} {"geskreeu" ( letterlik beteken "skreeu")}

Onbekende glansafkorting (e) ( hulp );

(2)

הביט

hibít

"gekyk na"

 

 

נתן מבט

natán mabát

“Gekyk” (<abbr title = "? '" `UNIQ-nowiki- 0000000D -QINU`"'? "> Aangesteek. Beteken" het gekyk ")

EN

 

 

העיף מבט

heíf mabát

“Kyk” (<abbr title = "? '" `UNIQ-nowiki- 0000000D -QINU`"'? "> Aangesteek." Vlieg/gooi 'n blik ";
vgl. Die Engelse uitdrukkings" gooi 'n blik "," gooi 'n blik "en" 'n blik gegooi ")

Sekerנתן מבט ENהעיף מבט

{hibít} {} {natán mabát} {} {heíf mabát}

{“looked at”} {} {“looked” (lit. means “gave a look”)} {} {“looked” (lit. “flew/threw a look”;
cf. the English expressions “cast a glance”, “threw a look” and “tossed a glance”)}

Onbekende glansafkorting (e) ( hulp );

Volgens Ghil'ad Zuckermann word die Israeliese perifrastiese konstruksie (met hulpwerkwoorde gevolg deur 'n selfstandige naamwoord) hier aangewend vir die begeerte om vinnige optrede uit te spreek, en kom uit Jiddisch. Hy vergelyk die Israeliese perifras met die volgende Jiddiese uitdrukkings wat alles beteken 'om te kyk':

(1)

געבן א קוק

gébņ a kuk

געבן א קוק

{gébņ a kuk}

aangesteek. “Om te kyk”

(2)

טאן א קוק

ton 'n kuk

טאן א קוק

{ton a kuk}

aangesteek. "Om te kyk"

(3)

כאפן א קוק

khapņ a kuk

כאפן א קוק

{khapņ a kuk}

aangesteek. "Om te kyk" (omgangstaal)

Zuckermann beklemtoon dat die Israeliese perifrastiese konstruksies “nie 'n non -ad -hoc leksikale taal van Jiddisch is nie. Die Israeliese stelsel is produktief en die leksikale besef verskil dikwels van die van Jiddisch ”. Hy gee die volgende Israeliese voorbeelde:

(1)

הרביץ

hirbíts

הרביץ

hirbíts

“Slaan, klop; gegee ”, opgelewer

(2)

מהירות

mehirút

"Spoed"

 

 

הרביץ מהירות

hirbíts mehirút

“Baie vinnig gery”

מהירות‎ → הרביץ מהירות

mehirút {} {hirbíts mehirút}

“speed” {} {“drove very fast”}

(3)

ארוחה

arukhá

"Ete"

 

 

הרביץ ארוחה

hirbíts arukhá

"Het 'n groot maaltyd geëet"
vgl. Engels "hit the buffet" "eet baie by die buffet";
"Slaan die drank/bottel" "drink alkohol".

ארוחה‎ → הרביץ ארוחה

arukhá {} {hirbíts arukhá}

“meal” {} {“ate a big meal”
cf. English “hit the buffet” “eat a lot at the buffet”;
“hit the liquor/bottle” “drink alcohol”.}

(4)

דפק הופעה

dafák hofaá

דפק הופעה

{dafák hofaá}

"Slim geklee" ( letterlik "tref 'n voorkoms") [9]

Terwyl Zuckermann probeer om hierdie voorbeelde te gebruik om te beweer dat Israeliese Hebreeus soortgelyk geword het aan Europese tale, sal dit opgemerk word dat al hierdie voorbeelde uit die sleng kom en dus taalkundig gemerk is. Die normale en daaglikse gebruik van die werkwoord paradigma in Israeliese moderne Hebreeus is van die sintetiese vorm: צָעַק, הִבִּיט

Catenae

Die korrespondensie in betekenis oor gebuig vorme en hul perifrastiese ekwivalente in dieselfde taal of oor verskillende tale lei tot 'n basiese vraag. Individuele woorde is altyd bestanddele , maar hul perifrastiese ekwivalente is dikwels NIE bestanddele nie. Gegewe hierdie wanverhouding in sintaktiese vorm, kan 'n mens die volgende vrae stel: hoe moet die vorm-betekeniskorrespondensie oor perifrastiese en nie-perifrastiese vorme verstaan ​​word ?; Hoe het dit gebeur dat 'n spesifieke betekenisdraende eenheid in een geval 'n bestanddeel kan wees, maar in 'n ander geval 'n kombinasie van woorde wat nie as 'n bestanddeel kwalifiseer nie? 'N Antwoord op hierdie vraag wat onlangs aan die lig gekom het, word uitgedruk in terme van die catena -eenheid, soos hierbo geïmpliseer. [10]Die perifrastiese woordkombinasies is catenae, selfs al is dit nie bestanddele nie, en individuele woorde is ook catenae. Die vorm-betekenis korrespondensie is dus konsekwent. 'N Gegewe gebuig een-woord catena stem ooreen met 'n perifrastiese meervoudige woord catena.

Die rol van catenae vir die teorie van perifras word geïllustreer met die bome wat volg. Die eerste voorbeeld is in Frans en Engels. Toekomstige tyd/tyd in Frans word dikwels saamgestel met 'n gebuig vorm, terwyl Engels gewoonlik 'n perifrastiese vorm gebruik, bv.

Perifrasebome 1

Waar Frans toekomstige tyd/tyd uitdruk met behulp van die enkele (gebuig) werkwoord catena sera , gebruik Engels 'n perifrastiese twee-woord catena, of miskien 'n perifrastiese vier-woord catena, om dieselfde basiese betekenis uit te druk. Die volgende voorbeeld is in Duits en Engels:

Perifrasebome 2

Duits spreek dikwels 'n begunstigde uit met 'n enkele datief -voornaamwoord. Vir Engels om dieselfde betekenis uit te druk, gebruik dit gewoonlik die perifrastiese voorsetselfrase van twee woorde met for . Die volgende bome illustreer die perifrase van ligte werkwoordkonstruksies:

Periphrasiss -bome 3

Elke keer is die catena in groen die matrikspredikaat. Elkeen van hierdie predikate is 'n perifrastiese vorm in soverre ten minste een funksiewoord teenwoordig is. Die b-predikate is egter meer perifrasties as die a-predikate, aangesien dit meer woorde bevat. Die ooreenstemmende betekenis van hierdie predikate oor die a- en b-variante word in terme van catenae geakkommodeer, aangesien elke predikaat 'n catena is.

Sien ook

 • Adposisie
 • Analitiese taal
 • Saamgestelde werkwoord
 • Defleksie (taalkunde)
 • Afhanklikheid grammatika

Notas

 1. ^ "perifrasis | Definisie van perifras in Engels deur Oxford Dictionaries" . Oxford Woordeboeke | Engels . Ontsluit 2018/02/01 .
 2. ^ Oor perifrases in die algemeen, sien Matthews (1991: 11f., 236-238).
 3. ^ Roberts, Edward A. (2014). 'N Omvattende etimologiese woordeboek van die Spaanse taal met gesinswoorde gebaseer op Indo-Europese wortels . ISBN 978-1-4931-9113-0.
 4. ^ "Perifrasis - definisie en voorbeelde van perifrasie" . Literêre toestelle . 2014-03-30 . Ontsluit 2021/06/02 .
 5. ^ "Indo-Europese leksikon: Griekse refleksindeks" . lrc.la.utexas.edu . Ontsluit 2021/06/02 .
 6. ^ Sien Matthews (1981: 55) oor die mededingende vorme van die vergelykende en superlatiewe in Engels as 'n illustrasie van perifrases.
 7. ^ Sien Stump (1998) oor die gebruik van perifras in sterk gebuig tale.
 8. ^ Sien bl. 51 in Zuckermann, Ghil'ad (2009), "Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns" , Journal of Language Contact , Varia 2, pp. 40-67.
 9. ^ Sien bl. 51 in Zuckermann, Ghil'ad (2009), "Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns" , Journal of Language Contact , Varia 2, pp. 40-67.
 10. ^ Met betrekking tot catenae, sien Osborne en Groß (2012a) en Osborne et al (2012b).

Verwysings

 • Matthews, P. 1981. Sintaksis. Cambridge, VK: Cambridge University Press.
 • Matthews, P. 1991. Morfologie, 2de uitgawe. Cambridge, VK: Cambridge University Press.
 • Osborne, T. en T. Groß 2012a. Konstruksies is catenae: Konstruksie -grammatika voldoen aan afhanklikheids -grammatika. Kognitiewe taalkunde 23, 1, 163-214.
 • Osborne, T., M. Putnam en T. Groß 2012b. Catenae: Bekendstelling van 'n nuwe eenheid van sintaktiese analise. Sintaksis 15, 4, 354-396.
 • Stomp, G. 1998. Buiging. In A. Spencer en AM Zwicky (red.), The handbook of morfology. Oxford: Blackwell. pp. 13–43.

Eksterne verwysings

https://www.smg.surrey.ac.uk/periphrasis/ Surrey periphrasis databasis