Plaaslike regering in Fidji

Fidji is administratief in vier afdelings verdeel , wat verder in veertien provinsies onderverdeel word . Elke provinsie het 'n provinsiale raad.

Fidji is administratief in vier afdelings verdeel , wat verder onderverdeel word in veertien provinsies ; die selfregerende eiland [1] [2] [3] Rotuma en sy nabygeleë eilandjies lê buite enige van die vier afdelings . Elke afdeling word gelei deur 'n kommissaris, aangestel deur die Fidjiaanse regering.

Die afdelings is basies agglomerasies van provinsies en het min administratiewe funksies van hul eie, maar dien om samewerking tussen die lidprovinsies vir die verskaffing van dienste te bevorder.

Elke provinsie het 'n provinsiale raad wat bywette kan maak en tariewe (plaaslike belastings) kan oplê, onderhewig aan die goedkeuring van die Fidjiaanse Sakeraad , 'n staatsdepartement. Die direksie moet ook die aanstelling van die Roko Tui , of uitvoerende hoof van die provinsiale raad, wat gewoonlik 'n hoë hoof is, goedkeur , alhoewel die afgelope jare soms gewone mense gekies is.

Die provinsies het vroeër regstreekse insette in nasionale aangeleenthede deur die Groot Raad van Hoofde en die Senaat gehad . Die Groot Raad van Hoofde was 'n tradisionele liggaam wat die regering oor inheemse aangeleenthede geadviseer het en ook as 'n kieskollege gefunksioneer het om die President en Vise-President te verkies ; 42 van die 55 lede van die Groot Raad is deur die provinsiale rade gekies, drie uit elke provinsie. Daarbenewens is 14 van die 32 lede van die Senaat, die hoërhuis van die Fidjiaanse parlement , deur die provinsiale rade (een Senator elk) gekies en deur die Groot Raad van Hoofde bevestig. Die Militêre-gesteunde tussentydse regering wat die mag in 'n militêre staatsgreep op 5 Desember 2006 oorgeneem het, het die Groot Raad van Hoofde formeel in 2012 afgeskaf, en die 2013 Grondwet wat deur die regime afgekondig is, het die Senaat eweneens afgeskaf. Dit het provinsiale insette in nasionale regeringsake effektief beëindig.

Daarbenewens is die eiland Rotuma , noord van die hoofargipel, 'n selfregerende afhanklikheid volgens die Rotuma-wet wat in 1927 afgekondig is. Die Fidji-regering sluit dit in die Oostelike Afdeling vir statistiese doeleindes (soos die sensus ), maar dit het sy eie raad wat gemagtig is om wetgewing oor die meeste plaaslike aangeleenthede te maak. Soos 'n provinsie het Rotuma (deur sy raad) 3 lede van die Groot Raad van Hoofde en 1 Senator gekies.


Die vier afdelings van Fidji
Die veertien provinsies van Fidji
TOP