Lys van interregeringsorganisasies

Vir 'n meer volledige lys, sien die Jaarboek van Internasionale Organisasies , [1] wat 25 000 internasionale nie-regeringsorganisasies (INGO's), uitgesluit ondernemings met winsoogmerk, ongeveer 5 000 IGO's, insluit, en 'n lys van dormante en dooie organisasies sowel as dié wat in bedryf is (syfers vanaf die 400ste uitgawe, 2012/13). 'n Akademiese datastel van 2020 oor internasionale organisasies het 561 interregeringsorganisasies tussen 1815–2015 ingesluit; meer as een derde van daardie IGO's het op die ou end ontbind. [2]


'n Ministeriële konferensie van die Wêreldhandelsorganisasie , in die Paleis van Nasies ( Geneve , Switserland ).
Organisasies wat byna al die lande in hul onderskeie kontinente groepeer. Let daarop dat Rusland 'n lid is van beide die Raad van Europa (COE) en die Asia Cooperation Dialogue (ACD), en Kuba is 'n geskorste lid van die Organisasie van Amerikaanse State (OAS).
Verskeie kleiner streeksorganisasies met nie-oorvleuelende lidmaatskappe.
Verskeie nie-oorvleuelende groot alliansies. Sagter kleure dui op waarnemer/geassosieerde of kandidaat-lande.
TOP