Lys van lande volgens rykdom per volwassene

Hierdie is 'n lys van lande van die wêreld volgens rykdom per volwassene of huishouding , uit bronne soos Credit Suisse se jaarlikse Global Wealth Databook [1] en die OECD se Better Life Index . [2] Rykdom sluit beide finansiële en nie-finansiële bates in.

Credit Suisse publiseer verskeie statistieke wat relevant is vir die berekening van netto welvaart. Hierdie syfers word beïnvloed deur eiendomspryse, aandelemarkpryse, wisselkoerse, laste, skuld, volwasse persentasie van die bevolking, menslike hulpbronne , natuurlike hulpbronne en kapitaal en tegnologiese vooruitgang, wat nuwe bates kan skep of ander in die toekoms waardeloos kan maak.

Gedurende periodes van aandelemarkgroei is die relatiewe nasionale en per capita-rykdom van lande waar mense meer blootgestel is aan daardie markte, soos die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk, geneig om te styg. Maar wanneer aandelemarkte af is, is die relatiewe rykdom van lande waar mense meer in vaste eiendom of effekte belê, soos Frankryk en Italië, geneig om eerder te styg. Lande met ouer bevolkings, soos Duitsland en Italië, sal hoër relatiewe welvaart hê, as dit per capita bereken word en nie per volwassene nie.

Gemiddelde rykdom is die bedrag wat verkry word deur die totale totale rykdom deur die aantal volwassenes te deel. Mediaan rykdom is die bedrag wat die bevolking in twee gelyke groepe verdeel: die helfte van die volwassenes het rykdom bo die mediaan, en die ander helfte onder. In lande waar rykdom hoogs gekonsentreer is in 'n klein persentasie mense, kan die gemiddelde baie hoër as die mediaan wees (bv. die Verenigde State ). Om dit te sien, klik op die kop van die mediaan-rykdomkolom en plaas dit in dalende volgorde.

Gini: Hoër Gini-koëffisiënte dui op groter ongelykheid in welvaartverspreiding, met 0 wat volledige gelykheid is, terwyl 'n waarde naby 100% kan ontstaan ​​in 'n situasie waar almal nul rykdom het behalwe 'n baie klein minderheid.

Vir sommige lande kon Credit Suisse nie gemiddelde of mediaan welvaartgetalle verskaf nie. Vir daardie lande verskaf hulle slegs " BBP per volwassene"-nommers. [1]


Lande deur middel van rykdom ( VSA dollars ) per volwassene. Vanaf 2021 publikasie van Credit Suisse.
Lande volgens mediaan rykdom ( VSA dollars ) per volwassene. Vanaf 2021 publikasie van Credit Suisse.
TOP