Vlaamse mense

Die Vlaminge of Vlaminge ( Nederlands : Vlamingen [ˈvlaːmɪŋə(n)] ( luister )klankluidspreker-ikoon ) is 'n Germaanse etniese groep inheems aan Vlaandere , België , wat Vlaams Nederlands praat . [5] [6] [7] [8] [9] Vlaminge maak die meerderheid van die Belgiese bevolking uit, teen ongeveer 60%.

" Vlaams " was histories 'n geografiese term, aangesien daar na alle inwoners van die middeleeuse graafskap Vlaandere in hedendaagse België, Frankryk en Nederland as "Vlamminge" verwys is, ongeag hul etnisiteit of taal. [10] Die hedendaagse streek Vlaandere beslaan 'n deel van hierdie historiese graafskap, sowel as dele van die Middeleeuse hertogdom Brabant en die Middeleeuse graafskap Loon , waar die moderne Vlaamse etniese groep en kultuur geleidelik gevorm het.

Die gevoel van "Vlaamse" identiteit het aansienlik toegeneem ná die Belgiese Rewolusie . Voorheen is die term "Vlamingen" in die Nederlandse taal in die eerste plek gebruik vir die inwoners van die voormalige graafskap Vlaandere. [ Verwysing benodig ] Vlaams is egter sedert die 14de eeu gebruik om na die taal en dialekte van beide die volke van Vlaandere en die Hertogdom Brabant te verwys . [11] Die moderne Belgiese provinsie Limburg was nie deel van die verdrag nie, en het eers in die 19de eeu as "Vlaams" beskou. [ verwysing benodig ]

In 1830 het die suidelike provinsies van die Verenigde Nederlande hul onafhanklikheid uitgeroep. Franssprekende bevolking, sowel as die administrasie en elite, het die verlies van hul status en outonomie onder Nederlandse bewind gevrees terwyl die vinnige industrialisering in die suide ekonomiese verskille tussen die twee uitgelig het. Onder Franse bewind (1794–1815) is Frans as die enigste amptelike taal in die openbare lewe afgedwing, wat gelei het tot 'n verfransing van die elite en, in 'n mindere mate, die middelklasse. Die Nederlandse koning het die gebruik van sowel Nederlandse as Franse dialekte as administratiewe tale in die Vlaamse provinsies toegelaat. Hy het ook wette uitgevaardig om Nederlands in skole te herstel. [12] Die taalbeleid was nie die enigste oorsaak van die afstigting nie; dieRooms-Katolieke meerderheid het die soewerein, die Protestantse Willem I , met agterdog bejeën en is hewig deur die Rooms-Katolieke Kerk geroer wat William daarvan verdink het dat hy Protestantisme wou afdwing . Laastens was Belgiese liberaliste ontevrede met William vir sy beweerde despotiese gedrag. [ verwysing benodig ]

Na die opstand was die taalhervormings van 1823 die eerste Nederlandse wette wat afgeskaf is en in die daaropvolgende jare sou 'n aantal wette die gebruik van die Nederlandse taal beperk. [13] Hierdie beleid het gelei tot die geleidelike ontstaan ​​van die Vlaamse Beweging , wat gebou was op vroeëre anti-Franse gevoelens van onreg, soos uitgedruk in geskrifte (byvoorbeeld deur die laat 18de-eeuse skrywer, Jan Verlooy ) wat die Suid- Frankofiel gekritiseer het. elites. Die pogings van hierdie beweging gedurende die daaropvolgende 150 jaar het die skepping van die de jure sosiale, politieke en taalkundige gelykheid van Nederlands vanaf die einde van die 19de eeu in geen geringe mate vergemaklik nie. [aanhaling nodig ]

Na die Honderdjarige Oorlog het baie Vlaminge na die Asore gemigreer . Teen 1490 het daar 2 000 Vlaminge in die Asore gewoon. Willem van der Haegen was die oorspronklike seekaptein wat setlaars van Vlaandere na die Asore gebring het. Vandag vind baie Azoreërs hul geslagsregister uit die huidige Vlaandere. Baie van hul gebruike en tradisies is kenmerkend Vlaams van aard, soos Windpompe wat vir graan gebruik word, São Jorge-kaas en verskeie godsdienstige gebeurtenisse soos die imperios en die fees van die Kultus van die Heilige Gees .


Die troudans deur Pieter Brueghel die Jongere , 1625
Kaart van die middeleeuse graafskap Vlaandere .
TOP