Nederlandse taal

Nederlands ( Nederlands )Oor hierdie geluid  is 'n Wes-Germaanse taal wat deur ongeveer 24 miljoen mense as eerste taal [5] en 5 miljoen mense as tweede taal gepraat word, wat die grootste deel van die bevolking van Nederland uitmaak (waar dit die enigste landswye amptelike taal) [6] en ongeveer 60% van die bevolking van België (as een van die drie amptelike tale). [2] [3] [7] [8] Dit is die derde mees gesproke Germaanse taal, naas sy familielede Engels en Duits .

Nederlands
Nederlands
Uitspraak[ˈNeːdərlɑnts] ( luister )Oor hierdie geluid
Inheems aanNederland en Vlaandere
StreekNederland , België , Suriname ;
Verder in Aruba , Curaçao , Indonesië , Sint Maarten en Franse Vlaandere
Etnisiteit
Moedertaal sprekers
24 miljoen (2016) [1]
Totaal ( L1 plus L2- sprekers): 29 miljoen (2018) [2] [3]
Taalfamilie
Indo-Europese
 • Germaans
  • Wes-Germaans
   • Nederfrankies ( Frankies )
    • Nederlands
Vroeë vorms
Oud-Hollands
 • Middelnederlands
Skryfstelsel
 • Latyn ( Nederlandse alfabet )
 • Nederlandse braille
Getekende vorms
Nederlands geteken ( NmG )
Amptelike status
Amptelike taal in
 België Nederland Suriname
 
 
Afhanklike entiteite
 •  Aruba
 •  Curaçao
 •  Sint Maarten
Organisasies
 •  Benelux
 •  EU
 • Suid-Amerikaanse Unie
 • Karibiese gemeenskap
Gereguleer deurNederlandse Taalunie
( Nederlandse Taalunie )
Taalkodes
ISO 639-1nl
ISO 639-2dut (B)
nld (T)
ISO 639-3nldNederlands / Vlaams
Glottologmode1257
Linguasfeer52-ACB-a
Kaart Nederlandse Wêreld scris.png
Nederlandstalige wêreld (ingesluit gebiede van Afrikaans vir dogterstaal )
NederlandsinDuitsland.png
Verspreiding van die Nederlandse taal en waar Nederlands as standaardtaal gebruik is. [4]
Hierdie artikel bevat IPA- fonetiese simbole. Sonder behoorlike weergawe-ondersteuning , kan u vraagtekens, blokkies of ander simbole in plaas van Unicode- karakters sien. Raadpleeg Help: IPA vir 'n inleidende gids oor IPA-simbole .
"> Lêer: WIKITONGUES- Eva praat Nederlands.webmSpeel media
'N Nederlandstalige.

Buiten die lae lande is dit die moedertaal van die meerderheid van die bevolking van Suriname, waar dit ook 'n amptelike status het, soos in Aruba , Curaçao en Sint Maarten , wat deel is van die koninkryk van Nederland en geleë is. in die Karibiese Eilande . Historiese taalkundige minderhede op die punt van uitwissing bly in dele van Frankryk [9] en Duitsland, en in Indonesië, [n 1], terwyl tot 'n halfmiljoen moedertaalsprekers in die Verenigde State, Kanada en Australië saam kan woon. [n 2] Die Kaaps-Hollandse dialekte van Suider-Afrika het ontwikkel tot Afrikaans , 'n onderling verstaanbare dogterstaal [n 3] wat tot 'n mate deur minstens 16 miljoen mense gepraat word, hoofsaaklik in Suid-Afrika en Namibië. [n 4]

Nederlands is een van die naaste familielede van beide Duits en Engels [n 5] en daar word in die volksmond gesê dat hulle "ongeveer tussenin" is. [n 6] Nederlands, soos Engels, het nie die Hoë-Duitse konsonantverskuiwing ondergaan nie , gebruik nie die Germaanse omslag as 'n grammatikale merker nie, het die gebruik van die subjektief grotendeels laat vaar en het ' n groot deel van sy morfologie gelyk gemaak , insluitend die meeste van sy gevalle. stelsel. [n 7] Kenmerke wat met Duits gedeel word, is onder meer die oorlewing van twee tot drie grammatikale geslagte - alhoewel met min grammatikale gevolge [n 8] - sowel as die gebruik van modale deeltjies , [10] finale-obstruente verleiding , en 'n soortgelyke woordorde . [n 9] Nederlandse woordeskat is meestal Germaans en bevat iets meer Romaanse lenings as Duits, maar veel minder as Engels. [n 10]

In beide België en Nederland is die amptelike naam vir Nederlands Nederlands . [11] [12] Soms word Vlaams (' Vlaams ') ook gebruik om Standaardnederlands in Vlaandere te beskryf . [13] Met verloop van tyd is die Nederlandse taal onder verskillende name bekend. In Middelnederlandse Dietsc , Duutsc of Duitsc is gebruik. [14] Dit is afgelei van die Oudgermaanse woord theudisk , wat letterlik 'populêr' of 'behoort tot die bevolking' beteken. In Wes-Europa word hierdie term gebruik vir die taal van die plaaslike Germaanse bevolking in teenstelling met Latyn , die nie-moedertaal van skrywe en die Katolieke Kerk . [15] In die eerste teks waarin dit voorkom, wat dateer uit 784, verwys teodiek na Angelsaksies , die Wes-Germaanse dialekte van Brittanje. [16] [17] Hoewel in Brittanje die naam Englisc vervang theodisce vroeg op, sprekers van Wes-Germaans in ander dele van Europa het voortgegaan om te gebruik theodisce om te verwys na hul plaaslike toespraak. Met die opkoms van plaaslike magte in die Lae Lande gedurende die Middeleeue, is ook die taalname wat van hierdie plaaslike regerings afgelei is, gebruik, naamlik Vlaemsch , Hollandsch en Brabantsch . Hoe kragtiger die plaaslike regering, hoe wyer het die gebruik van sy naam vir die taal geword. [18] Hierdie name bestaan ​​in die ooreenstemmende dialekgroepe wat vandag gepraat word. [11] [12]

As gevolg van kommersiële en koloniale wedywering in die 16de en 17de eeu tussen Engeland en die Lae Lande , is 'n verwante teodisk (waarskynlik die Middelnederlandse Duutsc ) in Engels geleen en ontwikkel tot die eksoniem Nederlands , wat uitsluitlik na die mense van Nederland. ('N Gebruik van die Engelse term Nederlands, wat Duits insluit, bestaan ​​in die Verenigde State in die naam Pennsylvania Dutch vir 'n plaaslike Duitse dialek en sy sprekers, wat algemeen beskou word as 'n korrupsie van hul endoniem Deitsch .) In die lae lande, inteendeel, Dietsch of Duytsch as endoniem vir Nederlands het nie gebruiklik geword nie en is geleidelik vervang deur die Nederlandse endoniem Nederlands . Hierdie benaming het in die 15de eeu by die Boergondiese hof begin , alhoewel die gebruik van neder , laag , bas en minderwaardig ("onder" of "laag") om na die gebied bekend as die Lae Lande te verwys, verder teruggaan in die tyd. Die Romeine het die streek as Germania Inferior ("Lower" Germania) genoem. [19] [20] [21] Dit is 'n verwysing na die Laagland se stroomafwaartse plek by die Ryn-Maas-Schelde-delta naby die Noordsee .

Vanaf 1551 het die benaming Nederlands sterk mededinging gekry onder die naam Nederduits ("Nederduits;" hier word Nederlands gebruik in sy argaïese sin wat alle kontinentale Wes-Germaanse tale dek). Dit is 'n prentjie van die bogenoemde Romeinse provinsie Germania Inferior en 'n poging van vroeë Nederlandse grammatikusse om hul taal meer aansien te gee deur dit aan die Romeinse tyd te koppel. Net so het Hoogduits ('Hoogduits') in gebruik gekom as 'n Nederlandse eksoniem vir die Duitse taal, wat in die naburige Duitse state gebruik word. [18] In die 19de eeu was daar egter 'n toename in die kategorisering van dialekte, en Duitse dialektoloë noem die Duitse dialekte wat in die bergagtige suide van Duitsland gepraat word, Hochdeutsch ('Hoogduits'). Vervolgens word Duitse dialekte wat in die noorde gepraat word, as Niederdeutsch ("Nederduits") aangewys. Die name vir hierdie dialekte is in die Nederlandse taalgebied benoem as die eksonieme Nederduits en Hoogduits . As gevolg hiervan het Nederduits nie meer as sinoniem vir die Nederlandse taal gedien nie, en het Nederlands die enigste Nederlandse naam gehad. Dit het ook beteken dat Hoog ("Hoog") in een van die twee betekenisse van Hoogduits moes val , wat gelei het tot die vernouing van Duits as 'n Nederlandse eksoniem vir die Duitse taal, en Hoogduits as verwysing vir Suid-Duitse dialekte.

Kaart van die voor-Romeinse ystertydperk in Noord-Europa se kultuur (s) wat verband hou met die Proto-Germaanse taal , ongeveer 500–50 v.G.J. Die gebied suid van Skandinawië is die Jastorf-kultuur .

Oudnederlands kan min of meer onderskei word aan dieselfde tyd as Oudengels (Angelsaksies), Oudhoogduits , Oudfriesies en Oudsaksies . Hierdie name is afgelei van die moderne standaardtale . In hierdie era het nog geen standaardtale ontwikkel nie, terwyl 'n volmaakte Wes-Germaanse dialek kontinuum aanwesig was; die afdeling weerspieël die voorwaardelike toekomstige bydrae wat dialektgroepe tot die latere tale sou hê. Die vroeë vorm van Nederlands was 'n stel Frankiese dialekte wat in die vyfde eeu deur die Saliese Franke gepraat is . Dit het in die loop van vyftien eeue deur middel van Nederlands tot modern Nederlands ontwikkel . [22] Gedurende daardie tydperk het hulle die Oud-Fries teruggedwing van die westelike kus tot in die noorde van die Lae Lande, en hulle het die Oud-Saksies wat in die ooste gepraat is, beïnvloed of selfs vervang (aangrensend aan die Neder-Duitse gebied). Aan die ander kant is Nederlands vervang in aangrensende lande in die huidige Frankryk en Duitsland. Die verdeling in Oud-, Middel- en Moderne Nederlands is meestal konvensioneel, aangesien die oorgang tussen hulle baie geleidelik was. Een van die min oomblikke waarop taalkundiges iets van 'n rewolusie kan bespeur, is toe die Nederlandse standaardtaal na vore kom en homself vinnig vestig. Die ontwikkeling van die Nederlandse taal word geïllustreer deur die volgende sin in Oud-, Middel- en Moderne Nederlands:

 • Irlôsin sol an frithe sêla mîna fan thên thia ginâcont mi, wanda onder managon was hy mit mi (Old Dutch)
 • Erlossen sal [hi] in vrede siele mine van dien die genaken mi, want onder menegen hi was met mi (Middle Dutch)
 • Verlossen zal hij in vrede ziel mijn van degenen die genaken mij, want onder menigen hij was met mij (Modern Dutch, same word order)
 • Hij zal mijn ziel in vrede verlossen van degenen die my genaken, want onder menigen was hy met mij (Modern Dutch, default word order) [23]
 • Hy sal my siel in vrede verlos van diegene wat na my toe kom, want hy was onder my (Engels) [24]

Oorsprong

Die verspreiding van die primêre Germaanse tale in Europa rondom AD 1:
   Noord-Germaans
   Noordsee Germaans , of Ingvaeonic
   Weser-Rynse Germaanse , oftewel Istvaeonic
   Elbe Germaans , oftewel Irminonic
   Oos-Germaans

Onder die Indo-Europese tale is Nederlands onder die Germaanse tale gegroepeer , wat beteken dat dit 'n gemeenskaplike voorouer het met tale soos Engels, Duits en die Skandinawiese tale . Alle Germaanse tale is onderhewig aan die Grimm-wetgewing en Verner se wetlike klankverskuiwings, wat in die Proto-Germaanse taal ontstaan ​​het en die basiese kenmerke definieer wat hulle van ander Indo-Europese tale onderskei. Dit word aanvaar dat dit ongeveer in die middel van die eerste millennium vC in die voor-Romeinse Noord-Europese Ystertydperk plaasgevind het . [25]

Die Germaanse tale word tradisioneel in drie groepe verdeel: Ooste (nou uitgesterf), Wes- en Noord- Germaans. [26] Hulle het die hele Migrasieperiode onderling verstaanbaar gebly . Nederlands is deel van die Wes-Germaanse groep, wat ook Engels, Skots , Fries , Nederduits (Oud-Saks) en Hoogduits insluit . Dit word gekenmerk deur 'n aantal fonologiese en morfologiese innovasies wat nie in Noord- of Oos-Germaans voorkom nie. [27] Die destydse Wes-Germaanse variëteite is oor die algemeen in drie dialekgroepe verdeel: Ingvaeonic (Noordsee Germaans), Istvaeonic (Weser-Rynse Germaans) en Irminonic (Elbe Germaans). Dit blyk dat die Frankiese stamme hoofsaaklik inpas by die Istvaeoniese dialektgroep met sekere Ingvaeoniese invloede na die noordweste, wat steeds in moderne Nederlands gesien word.

Frankies (3de tot 5de eeu)

Die Frankiese taal self word swak getuig. 'N Opvallende uitsondering is die Bergakker-inskripsie , naby die Nederlandse stad Tiel , wat 'n primêre rekord van die 5de-eeuse Frankies kan wees. Alhoewel sommige plekname wat in Romeinse tekste opgeteken is, soos vadam (modern Nederlands: wad , Engels: "mudflat") waarskynlik as die oudste enkele "Nederlandse" woorde beskou kan word, lewer die Bergakker-inskripsie die oudste bewys van die Nederlandse morfologie. Daar is egter geen konsensus oor die interpretasie van die res van die teks nie. [28]

Die Franke het in die suide van Nederland ( Salian Franken ) en Sentraal-Duitsland ( Ripuariese Franken ) ontstaan ​​en later in Gallië neergedaal . Die naam van hul koninkryk bestaan in dié van Frankryk. Alhoewel hulle byna 300 jaar lank die Gallo-Romeine regeer het, het hul taal, Frankies , in die grootste deel van Frankryk uitgesterf en is dit in die loop van die 7de eeu vervang deur latere vorms van die taal in Luxemburg en Duitsland. Dit is in Frankryk vervang deur Oud-Frans ('n Romaanse taal met 'n aansienlike Oud-Frankiese invloed).

Die Oudfrankiese taal het egter glad nie uitgesterf nie, aangesien dit in die Lae Lande gepraat word, en daarna ontwikkel het tot wat in die Lae Lande tans Oud-Nederfrankies of Oudnederlands genoem word. In werklikheid sou Oud-Frankies in Oud-Frans en Oud-Hollandse leenwoorde kon rekonstrueer. [29]

Oud-Nederlands (5de – 12de eeu)

Gebied waarin Oudhollands gepraat is

Oud-Neder-Frankies of Oud-Nederlands word beskou as die voorvader van 'n aparte Nederlandse taal. Die "Laag" in Oud-Nederfrankies verwys daarna dat dit gedurende die negentiende eeu as deel van Nederduits beskou word , en die Wes-Germaanse dialekte neem nie deel aan die Hoogduitse konsonantverskuiwing nie . In die Lae Lande is Frankies slegs minimaal beïnvloed deur hierdie verskuiwing of die Ingvaeoniese neusspirantiese wet . Die Hoë-Duitse konsonantverskuiwing, wat oor Wes-Europa van suid na wes beweeg, het 'n differensiasie met die Sentraal- en Hoogfrankoniese in Duitsland veroorsaak. Laasgenoemde sou gevolglik (saam met Alemannies , Beiers en Lombardies ) in Oudhoogduits ontwikkel. Op min of meer dieselfde tyd het die Ingvaeoniese neusspirantiese wet, wat oor Wes-Europa van wes na oos beweeg het, gelei tot die ontwikkeling van Oudengels (of Angelsaksies), Oudfriesies en Oudsaksies . Oud-Nederlands is waarskynlik amper nie beïnvloed deur die een of ander ontwikkeling nie, maar het waarskynlik relatief naby die oorspronklike taal van die Frankies gebly. Die taal het egter sy eie ontwikkelinge beleef, soos baie vroeë finale-obstruente verleiding . In werklikheid dui die vonds by Bergakker aan dat die taal hierdie verskuiwing moontlik al in die Oud-Frankiese tydperk ervaar het.

Die Utrechtse doopbelofte

Getuigskrifte van Oud-Hollandse sinne is uiters skaars. Die taal word meestal op fragmentariese oorblyfsels opgeteken, en woorde is uit Midde-Nederlands gerekonstrueer en leenwoorde uit Oud-Nederlands in ander tale. [30] Die oudste wat aangeteken is, word in die Saliese wet aangetref . In hierdie Frankiese dokument wat omstreeks 510 geskryf is, is die oudste Nederlandse sin geïdentifiseer: Maltho thi afrio lito ("Ek sê vir jou, ek bevry jou, serf") het vroeër 'n serf bevry. Nog 'n ou fragment van Nederlands is Visc flot aftar themo uuatare (''n Vis het in die water geswem'). Die oudste behoue ​​groter Nederlandse teks is die Utrechtse doopbelofte (776–800) wat begin met Forsachistu diobolae ... ec forsacho diabolae ( litt : "Verlaat u die duiwel? ... Ek verlaat die duiwel"). Al is dit maar net vir die poëtiese inhoud daarvan, is die bekendste Oud-Hollandse sin waarskynlik Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic enda tu, wat unbidan we nu ("Alle voëls het neste gemaak, behalwe ek en jy, waarop wag ons?" ), is gedateer omstreeks 1100, geskryf deur 'n Vlaamse monnik in 'n klooster in Rochester , Engeland . Aangesien die sin tot die verbeelding spreek, word dit verkeerdelik as die oudste Nederlandse sin gestel.

Middelnederlands (12de – 15de eeu)

Oud-Nederlands het natuurlik tot Midde-Nederlands ontwikkel . Die jaar 1150 word dikwels genoem as die tyd van die diskontinuïteit, maar dit is eintlik 'n tyd van oorvloedige Nederlandse skryfwerk; gedurende hierdie periode het 'n ryk Middeleeuse Nederlandse literatuur ontwikkel. Daar was destyds geen oorkoepelende standaardtaal nie ; Middelnederlands is eerder 'n versamelnaam vir 'n aantal nou verwante, onderling verstaanbare dialekte wat in die voormalige Oud-Hollandse gebied gepraat word. Waar Ou-Hollandse fragmente baie moeilik is om te lees vir onopgeleide moderne Hollandssprekendes, is die verskillende literêre werke van Midde-Hollands ietwat meer toeganklik. [31] Die opvallendste verskil tussen Oud- en Middelnederlands is in 'n spraakkenmerk wat bekend staan ​​as vokaalreduksie . Ronde klinkers in die finale lettergrepe kom in Oud-Nederlands taamlik gereeld voor; in Middelnederlands word sulke vokale gelykgemaak aan 'n schwa .

Die Midde-Hollandse dialekgebiede is beïnvloed deur politieke grense. Die sfeer van politieke invloed van 'n sekere heerser het dikwels ook 'n sfeer van taalkundige invloed geskep, met die taal binne die gebied wat meer homogeen geword het. Na aanleiding van die hedendaagse politieke verdeeldheid is dit in volgorde van belang:

 • Wes-Vlaams met die graafskap Vlaandere in die middelpunt. Dit was invloedryk gedurende die vroeë Middeleeue (die "Vlaamse uitbreiding"), maar verloor aansien op die naburige Brabantse in die 13de eeu.
 • Brabanties (en verwante Oos-Vlaams), wat hoofsaaklik in die hertogdom Brabant en aangrensende dele gepraat word . Dit was 'n invloedryke dialek gedurende die grootste deel van die Middeleeue, tydens die sogenaamde "Brabantse uitbreiding" waarin die invloed van Brabant na buite na ander gebiede uitgebrei is.
 • Hollandic , met die graafskap Holland as hartland, waar oorspronklik Oudfriesies gepraat is. Die mense meng met Frankiese setlaars uit Vlaandere en Brabant en 'n nuwe Frankiese dialek met 'n Friese substraat ontwikkel. Dit was minder invloedryk gedurende die grootste deel van die Middeleeue, maar het in die 16de eeu meer tydens die 'Hollandse uitbreiding' geword; die Tagtigjarige Oorlog het gedurende hierdie periode in Suid-Nederland plaasgevind.
 • Limburgs , gepraat deur die mense in die moderne provinsies van die Nederlandse en Belgiese Limburg , en aangrensende lande in Duitsland. Dit was mettertyd gekoppel aan verskillende politieke gebiede en is dus die mees uiteenlopende dialek. Dit is selfs gedeeltelik beïnvloed deur die Hoog-Duitse konsonantverskuiwing en is die verste van die later ontwikkelde standaardtaal waartoe dit min bygedra het. Dit was egter die vroegste Middelnederlandse dialek wat 'n literêre tradisie ontwikkel het.
 • Aangesien dit deel uitmaak van die gebied Oud-Saksies en nie Nederfrankies nie (Oud-Hollands), is Nederlands Nedersaksies nie streng 'n Nederlandse dialek nie. Dit is egter sedert die 14de eeu deur Middelnederlands beïnvloed en het 'n rol gespeel in die vorming van die standaard Nederlandse taal in latere tydperke. Dit is in die Oversticht- gebiede van die biskoplike vorstedom Utrecht en aangrensende dele van Gelders gepraat . 'N Dialektekontinuum was steeds aanwesig met Frankiese gebiede in die weste en Nedersakse gebiede in die ooste.

Moderne Nederlands (15de eeu – hede)

Titelblad van die Statenvertaling (1637) lui: Biblia [...] Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. (Engels: Van die oorspronklike tale in ons Nederlandse taal getrou vertaal. [32]

'N Proses van standaardisering het in die Middeleeue begin , veral onder die invloed van die Boergondiese hertoghof in Dijon ( Brussel na 1477). Die dialekte van Vlaandere en Brabant was die invloedrykste in hierdie tyd. Die proses van standaardisering het aan die begin van die 16de eeu baie sterker geword, hoofsaaklik gebaseer op die stedelike dialek van Antwerpen . Die val van Antwerpen in 1585 vir die Spaanse leër het gelei tot 'n vlug na Noord-Nederland, waar die Nederlandse Republiek sy onafhanklikheid van Spanje verklaar het. Dit het die stedelike dialekte van die provinsie Holland beïnvloed . In 1637 is 'n verdere belangrike stap in die rigting van 'n verenigde taal gemaak, [33] toe die Statenvertaling , die eerste belangrike Bybelvertaling in Nederlands, geskep is wat mense van regoor die nuwe republiek kon verstaan. Dit gebruik elemente uit verskillende, selfs Nederlandse Nedersaksiese dialekte, maar was hoofsaaklik gebaseer op die stedelike dialekte van Holland van na die 16de eeu. [34]

In die Suid-Nederland (nou België en Luxemburg) was die ontwikkeling anders. Onder die daaropvolgende Spaanse , Oostenrykse en Franse bewind het die standaardisering van die Nederlandse taal tot stilstand gekom. Die staat, wetgewing en toenemend onderwys gebruik Frans, maar meer as die helfte van die Belgiese bevolking praat 'n verskeidenheid van Nederlands. In die loop van die negentiende eeu het die Vlaamse Beweging opgestaan ​​vir die regte van Nederlandssprekendes, meestal 'Vlaams' genoem. Die dialekvariasie was egter 'n ernstige nadeel in die lig van die gestandaardiseerde frankofonie . [35] Aangesien standaardisering 'n lang proses is, het Nederlandssprekende België homself verbind met die standaardtaal wat deur die eeue heen in Nederland ontwikkel het. Daarom is die situasie in België in wese nie anders as in Nederland nie, hoewel daar herkenbare verskille in uitspraak is, vergelykbaar met die uitspraakverskille tussen standaard Britse en standaard Amerikaanse Engels. [36] In 1980 sluit Nederland en België die Taalunieverdrag . In hierdie verdrag word die beginsel neergelê dat die twee lande hul taalbeleid onder andere moet opstel vir 'n gemeenskaplike spelstelsel.

Die vereenvoudigde verhouding tussen die Wes-Germaanse tale
 • Indo-Europese tale
  • Germaans
   • Wes-Germaans
    • Laag-Frankies
     • Nederlands
      • Afrikaans, kreools in die Nederlands gebaseer

Nederlands behoort tot sy eie Wes-Germaanse subgroep, die Nederfrankiese tale , gekoppel aan sy susterstaal Limburgs of Oos-Nederfrankies. Die naaste familielid is die onderling verstaanbare dogterstaal Afrikaans. Ander Wes-Germaanse tale wat verband hou met Nederlands, is Duits , Engels en die Friese tale en die nie-gestandaardiseerde tale Nederduits en Jiddisj .

Nederlands val op deur die kombinasie van enkele Ingvaeoniese eienskappe (wat konsekwent in Engels en Fries voorkom en in intensiteit verminder van wes na oos oor die kontinentale Wes-Germaanse vlak) met dominante Istvaeoniese eienskappe, waarvan sommige ook in Duits opgeneem word. Anders as Duits, is Nederlands (afgesien van Limburgs) glad nie beïnvloed deur die suid na noord-beweging van die Hoogduitse konsonantverskuiwing nie en het dit enkele veranderings gehad. [n 11] Die samestelling van hierdie veranderinge het mettertyd gelei tot afsonderlike, maar verwante standaardtale met verskillende grade en ooreenkomste. Vir 'n vergelyking tussen die Wes-Germaanse tale, sien die gedeeltes Morfologie, Grammatika en Woordeskat.

Nederlandse dialekte is hoofsaaklik die dialekte wat albei met die Nederlandse taal verband hou en in dieselfde taalgebied as die Nederlandse standaardtaal gepraat word . Hoewel swaar onder die invloed van die standaard taal, 'n paar van hulle bly merkwaardig [ verwysing benodig ] diverse en word in die Nederlandse en in die Brussel en Vlaamse gebiede van België . Die gebiede waarin dit gepraat word, stem dikwels ooreen met voormalige middeleeuse graafskappe en hertogdom. Nederland (maar nie België nie) onderskei tussen 'n dialek en 'n streektaal (' streektaal '). Hierdie woorde is eintlik meer politiek as taalkundig omdat 'n streektaal 'n groot groep baie verskillende variëteite verenig. Dit is die geval met die Gronings-dialek , wat beskou word as 'n verskeidenheid van die Nederlandse Nedersaksiese streektaal, maar dit is relatief anders as ander Nederlandse Nedersaksiese variëteite. Sommige Nederlandse dialekte is ook meer verwyderd van die Nederlandse standaardtaal dan sommige variëteite van 'n streektaal. Binne Nederland word daar verder onderskei tussen 'n streektaal en 'n aparte taal, wat die geval is met die ( gestandaardiseerde ) Wes-Friese taal . Dit word saam met Nederlands in die provinsie Friesland gepraat .

Nederlandse dialekte en streektale word nie so gereeld gepraat nie, veral in Nederland. Onlangse navorsing deur Geert Driessen toon dat die gebruik van dialekte en streektale onder Nederlandse volwassenes en jongmense sterk agteruitgaan. In 1995 het 27 persent van die Nederlandse volwassenebevolking gereeld 'n dialek of streektaal gepraat, maar in 2011 was dit nie meer as 11 persent nie. In 1995 het 12 persent van die kinders van die laerskoolouderdom 'n dialek of streektaal gepraat, maar in 2011 het dit afgeneem tot 4 persent. Van die amptelik erkende streektale word Limburgs die meeste gepraat (in 2011 onder volwassenes 54%, onder kinders 31%) en Nederlands Nedersaksies die minste (volwassenes 15%, kinders 1%). Die agteruitgang van die Wes-Friese taal in Friesland beklee 'n middelposisie (volwassenes 44%, kinders 22%). Dialekte word meestal in landelike gebiede gepraat, maar baie stede het 'n duidelike stadsdialek. Die stad Gent het byvoorbeeld baie duidelike "g", "e" en "r" klanke wat baie verskil van die omliggende dorpe. Die Brusselse dialek kombineer Brabanties met woorde uit die Waalse en Frans .

Sommige dialekte het tot onlangs toe oor die grense van ander standaardtaalgebiede uitgebrei. In die meeste gevalle het die sterk invloed van die standaardtaal die dialektekontinuum verbreek . Voorbeelde hiervan is die Gronings-dialek wat in Groningen gepraat word , sowel as die nou verwante variëteite in aangrensende Oos-Friesland (Duitsland). Suid-Gelderlands ( Zuid-Gelders ) is 'n dialek wat in die suide van Gelderland , die noordpunt van Limburg , en noordoos van Noord-Brabant (Nederland) gepraat word , maar ook in aangrensende dele van Noordryn-Wesfale (Duitsland). Limburgs ( Limburgs ) word in Limburg (België) sowel as in die oorblywende deel van Limburg (Nederland) gepraat en strek oor die Duitse grens. Wes-Vlaams ( Westvlaams ) word in Wes-Vlaandere , die westelike deel van Zeelandse Vlaandere en ook in Frans-Vlaandere gepraat , waar dit feitlik uitgesterf het om plek te maak vir Frans.

Dialekgroepe

Nederlandse dialekte
   Wes-Vlaams
  • 1. Wes-Vlaams en Zeeuws Vlaams
  • 2. Zeelandies
   Hollandse
  • 3. Suid-Hollandse
  • 4. Westhoeks
  • 5. Waterlande en Volendams
  • 6. Zaans
  • 7. Kennemerlands
  • 8. Wes-Fries
  • 9. Bildts , Midslands , Stadsfries en Amelands
   Nederlandse Nedersakse
  • 10. Kollumerlands
  • 11. Gronings en North Drents
  • 12. Stellingwerfs
  • 13. Middel Drents
  • 14. Suid-Drents
  • 15. Twents
  • 16. Twents-Graafschaps
  • 17. Sallands , Achterhooks en Urks
  • 18. Veluws
   Oos-Hollandse
  • 19. Utrechts-Alblasserwaards
   Brabanties
  • 20. Suid-Gelderies
  • 21. Noord-Brabantse en Noord-Limburgs
  • 22. Brabanties
  • 23. Oos-Vlaams
   Limburgs
  • 24. Limburgs
  Diverse
  • FL. Provinsie Flevoland. Geen dialek is 'n meerderheid vanweë sy kort bestaan ​​nie. (Na die Tweede Wêreldoorlog)
   Die leë gebied (naby sone 9) praat Wes-Fries , 'n aparte taal.

Die Wes-Vlaamse groep dialekte, wat in Wes-Vlaandere en Zeeland gepraat word , is so duidelik dat dit as 'n aparte taalvariant beskou kan word, alhoewel die sterk betekenis van taal in die Belgiese politiek die regering sou verhinder om hulle as sodanig te klassifiseer. Die vreemde van die dialek is dat die uitgesproke velar-frikatief (in Nederlands geskryf as "g") verskuif na 'n uitgesproke glottale frikatief (geskryf as "h" in Nederlands), terwyl die letter "h" stom word (net soos in Frans) ). As gevolg hiervan, as West-Vlaminge probeer om Standaardnederlands te praat, is hulle dikwels nie in staat om die g-klank uit te spreek nie en dit soortgelyk aan die h-klank uit te spreek. Dit laat byvoorbeeld geen verskil tussen "held" (held) en "geld" (geld) nie. Of in sommige gevalle is hulle bewus van die probleem, en korrek die "h" in 'n uitgesproke velar-frikatief of g-klank, wat weer geen verskil laat nie. Die Wes-Vlaamse verskeidenheid wat histories in aangrensende dele in Frankryk gepraat word, word soms Frans-Vlaams genoem en word gelys as 'n Franse minderheidstaal , maar slegs 'n baie klein en ouer wordende minderheid van die Frans-Vlaamse bevolking praat en verstaan ​​nog steeds Wes-Vlaams.

Hollandse word in Holland en Utrecht gepraat, alhoewel die oorspronklike vorme van hierdie dialek (wat sterk beïnvloed is deur 'n Wes-Friese substraat en vanaf die 16de eeu deur Brabantse dialekte ) nou relatief skaars is. Die stedelike dialekte van die Randstad , wat Hollandse dialekte is, afwyk nie baie van standaardnederlands nie, maar daar is 'n duidelike verskil tussen die stadsdialekte van Rotterdam , Den Haag , Amsterdam en Utrecht . In sommige landelike Hollandse gebiede word meer outentieke Hollandse dialekte steeds gebruik, veral noord van Amsterdam. 'N Ander groep dialekte gebaseer op Hollandse is die wat in die stede en groter dorpe van Friesland gepraat word, waar dit Wes-Fries in die 16de eeugedeeltelik verdring heten ook bekend staan ​​as Stadsfries ("Stedelike Fries"). Hollandsk tesame met onder andere Suid-Gelderland en Noord- Brabant , maar sonder Stadsfries, is die Sentraal-Hollandse dialekte .

Brabanties is vernoem na die historiese hertogdom Brabant , wat hoofsaaklik ooreenstem met die provinsies Noord-Brabant en Suid- Gelderland , die Belgiese provinsies Antwerpen en Vlaams-Brabant , asook Brussel (waar sy moedertaalsprekers 'n minderheid geword het) en die provinsie Waals-Brabant . Brabantse groei in klein dele in die weste van Limburg terwyl sy sterk invloed op die Oos-Vlaamse van Oos-Vlaandere en Oos- Zeelandic Vlaandere [37] verswak teenoor die weste. In 'n klein gebied in die noordweste van Noord-Brabant ( Willemstad ) word Hollandse gepraat. Konvensioneel word die Suid-Gelderse dialekte van Brabanties onderskei, maar daar is geen objektiewe kriteria behalwe geografie om dit te doen nie. Meer as 5 miljoen mense woon in 'n gebied met die een of ander vorm van Brabantse as die oorheersende omgangstaal uit die 22 miljoen Nederlandstalige Nederlanders. [38] [39]

Limburgs , wat in beide Belgiese Limburg en Nederland Limburg en in aangrensende dele in Duitsland gepraat word, word in België as 'n dialek beskou, terwyl die amptelike status van streektaal in Nederland verkry is. Limburgs is beïnvloed deur die Ripuariese variëteite soos die Keulse dialek , en het sedert die laat Middeleeue 'n ietwat ander ontwikkeling gehad.

Streektale

Twee dialekgroepe het die amptelike status van streektaal (of streektaal ) in Nederland gekry. Soos verskeie ander dialekgroepe, maak albei deel uit van 'n dialektekontinuum wat oor die nasionale grens voortduur.

Nederlandse Nedersakse

Die Nederlandse Nedersaksiese dialekgebied bestaan ​​uit die provinsies Groningen , Drenthe en Overijssel , asook dele van die provinsies Gelderland , Flevoland , Friesland en Utrecht . Hierdie groep, wat nie Nederfrankies is nie, maar wel Nedersaksies en naby die naburige Nederduits, is volgens die Europese Handves vir streeks- en minderheidstale deur Nederland (en deur Duitsland) tot die wettige status van streektaal ( streektaal ) verhef. . Dit word om verskeie redes as Nederlands beskou. Vanaf die 14de tot die 15de eeu word sy stedelike sentrums ( Deventer , Zwolle , Kampen , Zutphen en Doesburg ) toenemend beïnvloed deur die Westerse geskrewe Nederlanders en word dit 'n taalkundig gemengde gebied. Vanaf die 17de eeu is dit geleidelik in die Nederlandse taalgebied geïntegreer. [40] Nederlandse Nedersakse was vroeër aan die een kant van die Nederduitse dialektekontinuum . Die nasionale grens het egter plek gemaak vir dialekgrense wat saamval met 'n politieke grens, omdat die tradisionele dialekte sterk beïnvloed word deur die nasionale standaardvariëteite. [41] Grensoverschrijdende dialekte wat nou deur 'n duidelike gaping geskei word, bevat ook Suid-Gelderland en Limburgs aan die Nederlandse kant van die grens en Maas-Rynisch aan die Duitse kant van die grens. [42]

Limburgs

Terwyl 'n ietwat heterogene groep Nederfrankiese dialekte, het Limburgs amptelike status as streektaal in Nederland en Duitsland ontvang, maar nie in België nie. As gevolg van hierdie amptelike erkenning kry dit beskerming deur hoofstuk 2 van die Europese Handves vir streeks- of minderheidstale .

Dogter- en sustertale

Afrikaans , hoewel dit in 'n belangrike mate onderling verstaanbaar is met Nederlands, is nie 'n dialek nie, maar 'n aparte gestandaardiseerde taal . Dit word in Suid-Afrika en Namibië gepraat. As dogterstaal van Nederlands het Afrikaans hoofsaaklik uit die 17de-eeuse Nederlandse dialekte ontwikkel, maar is beïnvloed deur verskillende ander tale in Suid-Afrika.

Wes-Fries ( Westerlauwers Fries ), saam met Saterfries en Noord-Fries , het ontwikkel uit dieselfde tak van die Wes-Germaanse tale as Oud-Engels (dws Anglo-Fries ) en is dus geneties nouer verwant aan Engels en Skotse as aan Nederlands. Die verskillende invloede op die onderskeie tale, veral die Norman-Frans op Engels en Nederlands op Wes-Fries, het Engels egter baie anders as Wes-Fries gemaak en Wes-Fries minder van Nederlands as Engels. Alhoewel die Nederlandse standaardtaal onder groot invloed is, is dit nie onderling verstaanbaar met Nederlands nie en word dit as 'n susterstaal van Nederlands, soos Engels en Duits, beskou. [43]

Geskatte verspreiding van moedertaal-Nederlandstaliges wêreldwyd.

  Nederland (70,8%)
  België (27,1%)
  Suriname (1,7%)
  Karibiese Eilande (0,1%)
  Ander (0,3%)
Nederlandse Eerste Taal Sprekers
Land Sprekers Jaar
Nederland 17.000.000 [5]2020
België 6 500 000 [5]2020
Suriname 400 000 [5]2020
Curaçao 12 000 [44]2011
Aruba 6 000 [45]2010
Karibiese Nederland 3 000 [46]2018
Sint Maarten 1 500 [47]2011
Totaal wêreldwyd 24.000.000 Nvt

Nederlands is 'n amptelike taal van Nederland, België, Suriname, die Nederlandse Karibiese munisipaliteite (St. Eustatius, Saba en Bonaire), Aruba , Curaçao en Sint Maarten . Nederlands is ook 'n amptelike taal van verskeie internasionale organisasies, soos die Europese Unie , [48] Unie van Suid-Amerikaanse nasies [49] en die Karibiese gemeenskap . Op akademiese vlak word Nederlands onderrig in ongeveer 175 universiteite in 40 lande. Ongeveer 15.000 studente wêreldwyd studeer Nederlands aan die universiteit. [50]

Europa

In Europa is Nederlands die meerderheidstaal in Nederland (96%) en België (59%), asook 'n minderheidstaal in Duitsland en die Franse Franse Vlaandere . Alhoewel België in sy geheel meertalig is, is die vier taalgebiede waarin die land verdeel is ( Vlaandere , die frankofone Wallonië , die tweetalige Brussel en die Duitssprekende gemeenskap ) grotendeels eentalig. Nederland en België vervaardig die oorgrote meerderheid musiek , films , boeke en ander media wat in Nederlands geskryf of gepraat word. [51] Nederlands is ten minste wat die geskrewe vorm betref, een monosentriese taal , en alle sprekers gebruik dieselfde standaardvorm (gemagtig deur die Nederlandse Taalunie ) op grond van 'n Nederlandse ortografie, gedefinieërd in die sogenaamde " Green Booklet " gesaghebbende woordeboek. en die gebruik van die Latynse alfabet tydens skryf; uitspraak verskil egter tussen dialekte. In teenstelling met die geskrewe eenvormigheid, het Nederlands inderdaad 'n unieke prestige-dialek en het dit 'n groot dialektiese kontinuum wat bestaan ​​uit 28 hoofdialekte, wat self verder in minstens 600 onderskeibare variëteite verdeel kan word. [52] [53] In Nederland domineer die Hollandse dialek in nasionale uitsaaimedia, terwyl die Vlaamse Brabantse dialek in daardie hoedanigheid oorheers, wat hulle op hul beurt nie-amptelike prestige-dialekte in hul onderskeie lande maak.

Buiten Nederland en België is die dialek wat in en rondom die Duitse stad Kleve ( Suid-Gelderlands ) gepraat word, histories en geneties 'n Neder-Frankiese variëteit. In Noordwes-Frankryk was die gebied rondom Calais histories Nederlandssprekend (Wes-Vlaams), waarvan ongeveer 20 000 daagliks sprekers is. Die stede Duinkerken , Gravelines en Bourbourg het eers aan die einde van die 19de eeu oorwegend Franssprekend geword. Op die platteland, tot die Eerste Wêreldoorlog , het baie laerskole in Nederlands voortgegaan en die Katolieke Kerk het in baie gemeentes die kategismus in die predikingswerk geleer . [54]

Gedurende die tweede helfte van die 19de eeu is Nederlands deur alle Pruise en Frankryk op alle onderwysvlakke verban en verloor hy die meeste van sy funksies as kultuurtaal. In beide Duitsland en Frankryk is die Nederlandse standaardtaal grotendeels afwesig, en sprekers van hierdie Nederlandse dialekte sal Duits of Frans in die alledaagse spraak gebruik. Nederlands word nie deur die sentrale of plaaslike owerhede wettig in Frankryk of Duitsland verleen nie, en die kennis van die taal neem onder jonger geslagte af. [55]

As vreemde taal word Nederlands hoofsaaklik in primêre en sekondêre skole in gebiede aangrensend aan Nederland en Vlaandere aangebied . In Franssprekende België , is meer as 300,000 leerlinge wat ingeskryf is in Nederlands kursusse, gevolg deur meer as 23,000 in die Duitse state van Nedersakse en Noordryn-Wesfale , en ongeveer 7000 in die Franse streek van Nord-Pas-de-Calais (waarvan 4550 is op laerskool). [56] Op akademiese vlak is die grootste aantal fakulteite neerlandistiek in Duitsland (30 universiteite) te vinde, gevolg deur Frankryk (20 universiteite) en die Verenigde Koninkryk (5 universiteite). [56] [57]

Asië en Australasië

Asië

Ondanks die Nederlandse teenwoordigheid in Indonesië vir byna 350 jaar, as die Asiatiese grootste deel van Nederlands-Indië , het die Nederlandse taal daar geen amptelike status nie [58] en is die klein minderheid wat die taal vlot kan praat, opgeleide lede van die oudste generasie , of werk in die regsberoep, [59] aangesien sekere regskodes steeds slegs in Nederlands beskikbaar is. [60] Nederlands word in verskeie opvoedkundige sentrums in Indonesië onderrig , waarvan die belangrikste Erasmus Language Centre (ETC) in Jakarta is . Elke jaar neem ongeveer 1 500 tot 2 000 studente Nederlandse kursusse daar. [61] In totaal bestudeer etlike duisende Indonesiërs Nederlands as vreemde taal. [62] As gevolg van eeue van Nederlandse heerskappy in Indonesië , is baie ou dokumente in Nederlands geskryf. Baie universiteite bevat dus Nederlands as brontaal, hoofsaaklik vir regte- en geskiedenisstudente. [63] In Indonesië betrek dit ongeveer 35 000 studente. [50]

Anders as ander Europese lande, het die Nederlanders verkies om nie 'n beleid van taaluitbreiding onder die inheemse volke van hul kolonies te volg nie. [64] In die laaste kwart van die 19de eeu het 'n plaaslike elite egter vaardigheid in Nederlands gekry om aan die behoeftes van die uitbreiding van burokrasie en sake te voldoen. [65] Nietemin het die Nederlandse regering onwillig gebly om op groot skaal Nederlands te onderrig uit vrees vir die destabilisering van die kolonie. Nederlands, die taal van mag, was veronderstel om in die hande van die voorste elite te bly. [65]

Na onafhanklikheid word Nederlands as 'n amptelike taal laat val en deur Maleis vervang. Tog het die Indonesiese taal baie woorde uit die Nederlands geërf: woorde vir die alledaagse lewe, sowel as wetenskaplike en tegnologiese terme. [66] Een geleerde voer aan dat 20% van die Indonesiese woorde teruggevoer kan word na Nederlandse woorde, [67] waarvan baie getranslitereer word om fonetiese uitspraak te weerspieël, bv. Kantoor "office" in Indonesies is kantor , terwyl bus "bus" bis word . Daarbenewens is baie Indonesiese woorde 'n taal van Nederlands; byvoorbeeld, word rumah sakit "hospitaal" op die Nederlandse ziekenhuis (letterlik "siekehuis"), kebun binatang "dieretuin" op dierentuin (letterlik "dieretuin"), undang-undang dasar "grondwet" uit grondwet (letterlik " grondwet) "). Hierin word die verskille in woordeskat tussen Indonesies en Maleis verklaar.

Australasië

Na die onafhanklikheidsverklaring van Indonesië, het Wes-Nieu-Guinea , die 'wilde ooste' van Nederlands-Indië , tot 1962 'n Nederlandse kolonie gebly, bekend as Nederland-Nieu-Guinea . [68] Ondanks langdurige Nederlandse teenwoordigheid word die Nederlandse taal nie deur baie Papoea's gepraat nie, aangesien die kolonie in 1963 aan Indonesië afgestaan ​​is.

Nederlandsprekende immigrantegemeenskappe kan ook in Australië en Nieu-Seeland gevind word. Die Australiese sensus van 2011 het getoon dat 37 248 mense tuis Nederlands praat. [69] Tydens die telling van 2006 in Nieu-Seeland het 26.982 mense, of 0,70 persent van die totale bevolking, berig dat hulle Nederlands genoegsaam praat om 'n alledaagse gesprek te voer. [70]

Suid-Amerika

Die ligging van Suriname in Suid-Amerika
Die Nederlandse Karibiese Eilande aan beide kante van die Klein Antille , langs die Karibiese See

In teenstelling met die kolonies in die Oos-Indiese Eilande , vanaf die tweede helfte van die 19de eeu, het Nederland die uitbreiding van Nederlanders in sy kolonies in die Wes-Indiese Eilande in die vooruitsig gestel . Tot 1863, toe slawerny in die Wes-Indiese Eilande afgeskaf is, is slawe verbied om Nederlands te praat, met die gevolg dat plaaslike kreoles soos Papiamento en Sranan Tongo, wat nie op Nederlands gebaseer was nie, maar eerder op ander Europese tale, algemeen in Nederlands-Wes-Indië geword het. . Aangesien die meeste mense in die kolonie Suriname (nou Suriname ) op Nederlandse plantasies gewerk het, het dit die gebruik van Nederlands as 'n middel vir direkte kommunikasie versterk. [65] [71]

In Suriname is Nederlands tans die enigste amptelike taal, [72] en meer as 60 persent van die bevolking praat dit as moedertaal . [7] Nederlands is die verpligte onderrigmedium in skole in Suriname, selfs vir nie-moedertaalsprekers. [73] ' n Verdere vier-en-twintig persent van die bevolking praat Nederlands as tweede taal . [74] Suriname het in 1975 sy onafhanklikheid van Nederland verkry en is sedert 2004 'n mede-lid van die Nederlandse Taalunie . [75] Die lingua franca van Suriname is egter Sranan Tongo , [76] met ongeveer 'n vyfde inheems. van die bevolking. [51] [n 12]

Op Aruba , Bonaire , Curaçao en Sint Maarten , alle dele van die Koninkryk van Nederland , is Nederlands die amptelike taal, maar slegs 7 tot 8% van die bevolking word dit as eerste taal gepraat, [77] hoewel die meeste inheemse gebore mense op die eilande kan die taal praat, aangesien die onderwysstelsel op sommige of alle vlakke in Nederlands is.

In die Verenigde State is 'n nou uitgestorwe dialek van Nederlands, Jersey-Nederlands , gepraat deur afstammelinge van 17de-eeuse Nederlandse setlaars in Bergen en Passaïese provincies, nog tot in 1921 gepraat. [78] Ander Nederlands-gebaseerde kreoolse tale wat eens in die Amerikas sluit in Mohawk Dutch (in Albany, New York ), Berbice (in Guyana), Skepi (in Essequibo, Guyana ) en Negerhollands (in die Amerikaanse Maagde-eilande ). Pennsylvania Dutch is nie 'n lid van die reeks Nederlandse dialekte nie en word minder misleidend Pennsylvania German genoem . [79]

Martin Van Buren , die agtste president van die Verenigde State , het Nederlands gepraat en is die enigste Amerikaanse president wie se eerste taal nie Engels was nie. Nederlands was vir baie geslagte die oorheersende taal in dele van New York langs die Hudsonrivier . Nog 'n bekende Amerikaner wat in hierdie streek gebore is en Nederlands as eerste taal gepraat het, was Sojourner Truth .

Volgens die Verenigde State-sensus van 2000 het 150 396 mense tuis Nederlands gepraat, [80] terwyl dit volgens die Kanadese sensus van 2006 160 000 Nederlandstaliges bereik het. [81] Op akademiese vlak bied 20 universiteite Nederlandse studies in die Verenigde State aan. [56] [57] In Kanada is Nederlands die vierde mees gesproke taal deur boere, na Engels, Frans en Duits, [82] en die vyfde mees gesproke nie-amptelike taal in die algemeen (deur 0,6% van die Kanadese). [83]

Afrika

Die verspreiding van Afrikaans oor Suid-Afrika: deel van die bevolking wat tuis Afrikaans praat
 •   0–20%
 •   20–40%
 •   40–60%
 •   60–80%
 •   80–100%

Die grootste nalatenskap van die Nederlandse taal lê in Suid-Afrika, wat 'n groot aantal Nederlandse, Vlaamse en ander Noord-Europese boere (in Nederlandse, boer ) nedersettings gelok het , wat almal vinnig geassimileer is. [84] Die lang afsondering van die res van die Nederlandssprekende wêreld het die Nederlandse in Suidelike Afrika laat ontwikkel tot wat nou Afrikaans is. [85] In 1876 verskyn die eerste Afrikaanse koerant Die Afrikaanse Patriot in die Kaapkolonie. [86]

Europese Nederlands het die literêre taal gebly [85] tot aan die begin van die twintigerjare, toe die plaaslike "Afrikaanse" Nederlands onder druk van Afrikanernasionalisme verkies is bo die geskrewe, Europese gebaseerde standaard. [84] In 1925 is artikel 137 van die Grondwet van 1909 van die Unie van Suid-Afrika gewysig deur Wet 8 van 1925, met vermelding van "die woord Nederlands in artikel 137 ... word hiermee verklaar dat dit Afrikaans insluit". [87] [88] Die grondwet van 1983 bevat slegs Engels en Afrikaans as amptelike tale. Na raming is tussen 90% en 95% van die Afrikaanse woordeskat uiteindelik van Nederlandse oorsprong. [89] [90]

Albei tale is nog steeds grotendeels onderling verstaanbaar, alhoewel hierdie verband op sommige terreine (soos leksikon, spelling en grammatika) asimmetries kan wees, omdat dit makliker is vir Nederlandssprekendes om geskrewe Afrikaans te verstaan ​​as vir Afrikaanssprekendes om geskrewe Nederlands te verstaan. [91] Afrikaans is grammatikaal baie minder kompleks as Nederlands, en woordeskatitems word gewoonlik duidelik patroonmatig verander, bv. Vogel word voël ("voël") en regen word reën ("reën"). [92] In Suid-Afrika is die aantal studente wat Nederlands volg op universiteit moeilik te skat, aangesien die akademiese studie van Afrikaans onvermydelik die studie van Nederlands insluit. [50] Elders in die wêreld is die aantal mense wat Nederlands leer relatief klein.

Afrikaans is die derde grootste taal van Suid-Afrika wat moedertaalsprekers betref (~ 13,5%), waarvan 93 % Kleurlinge en 42,4% Blankes is . [94] In 1996 het 40 persent van die Suid-Afrikaners gerapporteer dat hulle Afrikaans op 'n baie basiese vlak van kommunikasie ken. [95] Dit is die lingua franca in Namibië, [84] [96] [97] waar dit in 11 persent van die huishoudings inheems gepraat word. [98] In totaal is Afrikaans die eerste taal in Suid-Afrika alleen met ongeveer 7,1 miljoen mense [93] en word na raming 'n tweede taal vir ten minste 10 miljoen mense wêreldwyd [99] vergeleke met meer as 23 miljoen [7]. en onderskeidelik 5 miljoen vir Nederlands. [2]

Die Nederlandse koloniale teenwoordigheid elders in Afrika, veral die Nederlandse Goudkus , was te kort om nie deur die heersende koloniserende Europese opvolgers uitgewis te word nie. Die Belgiese koloniale teenwoordigheid in Kongo en Rwanda-Urundi ( Burundi en Rwanda , onder mandaat van die Volkebond en later 'n VN-trustgebied) het min Nederlandse (Vlaamse) nalatenskap gelaat, aangesien Frans die vernaamste koloniale taal was. [100]

Gesproke Nederlands, met 'n Oos-Vlaamse aksent

Vir die volledige besonderhede oor verskillende realisasies van foneme, dialektiese verskille en voorbeeldwoorde, sien die volledige artikel oor die Nederlandse fonologie .

Konsonante

Anders as ander Germaanse tale, het Nederlands geen fonologiese aspirasie van medeklinkers nie . [101] Soos die meeste ander Germaanse tale, het die Nederlandse konsonantstelsel nie die Hoogduitse konsonantverskuiwing ondergaan nie en het dit 'n lettergreepstruktuur wat redelik ingewikkelde konsonantgroeperings moontlik maak . Nederlands behou ook die volle gebruik van die velar- frikatiewe van Proto-Germaans wat in baie ander Germaanse tale verlore of verander is. Nederlands het eindelik-obstruerende verleiding . Aan die einde van 'n woord word stemonderskeid geneutraliseer en word alle hindernisse stemloos verklaar. Byvoorbeeld, Nederlands goeie (̇'good ') is / ɣudə / maar die verwante vorm goed is / ɣut / . Nederlands deel hierdie laaste hindernis met Duits (die Nederlandse naamwoord goud word uitgespreek [ɣɑut], die byvoeglike naamwoord gouden word uitgespreek [ɣɑudə (n)], soos die Duitse naamwoord Gold , uitgespreek [ɡɔlt], byvoeglike naamwoord golden , uitgespreek [ɡɔldn] vs Engelse goud en goue , albei uitgespreek met [d].)

Instemming van pre-vokale aanvanklike stemlose alveolêre frikatiewe kom voor, hoewel minder in Nederlands as in Duits (Nederlands zeven , Duitse sieben met [z] versus Engels sewe en Nederduits sewe met [s]), en ook die verskuiwing / θ // d / . Nederlandse aandele net met Nederduitse die ontwikkeling van / xs // aa / (Nederlandse Vossen , ossen en Nederduitse Vosse , Ossen teenoor Duitse Füchse , Ochsen en Engels jakkalse , beeste ), en ook die ontwikkeling van / ft // xt / alhoewel dit baie meer algemeen is in Nederlands (Nederlandse zacht en Nederduitse sacht versus Duitse sanft en Engels sag , maar Nederlandse kracht versus Duitse Kraft en Engelse handwerk ).

  Bilabial Labio- tandheelkundige Alveolêre Na- alveolêr Velaar /
Uvulêr
Glottal
Neus m n ŋ
Plosief p b t d k [ɡ] (ʔ)
Frikatief f v s z [ʃ] [ʒ] x ɣ ɦ
Rhotic r
Benaderde ʋ l j

Notas:

 • [ʔ] is nie 'n aparte foneem in Nederlands nie, maar word voor vokaal-aanvanklike lettergrepe ingevoeg binne woorde na / a / en / ə / en dikwels ook aan die begin van 'n woord.
 • Die verwesenliking van / r / foneem wissel aansienlik van dialek tot dialek en selfs tussen sprekers in dieselfde dialekgebied. Algemene verwesenlikings is 'n alveolêre tril [r] , alveolêre kraan [ɾ] , uvulêre tril [ʀ] , stemhebbende uvulêre frikatief [ʁ] en alveolêre benadering [ɹ] .
 • Die besef van / ʋ / verskil ook ietwat volgens gebied en spreker. Die belangrikste besef is 'n labiodentale benaderingsmiddel [ʋ] , maar sommige sprekers, veral in die suide, gebruik 'n bilabiale benaderingsmiddel [β̞] of 'n labiovelêre benaderingsmiddel [w] .
 • Die laterale / l / is postvokaal effens velareer in die meeste dialekte, veral in die noorde. [102]
 • / x / en / ɣ / kan ware velare [x] en [ɣ] , uvulêr [χ] en [ʁ] of palataal [ç] en [ʝ] wees . Die meer palatale besef is algemeen in suidelike gebiede, en kluise is algemeen in die noorde.
 • Sommige noordelike dialekte het die neiging om alle frikatiewe te wy, ongeag die omgewing, wat veral by / ɣ voorkom, maar ook ander kan beïnvloed.
 • / ʃ / en / ʒ / is nie inheemse foneme van Nederlands nie en kom gewoonlik voor in geleende woorde, soos show en bagage ('bagasie'), maar kan voorkom as / s / en / z / palataliseer.
 • / ɡ / is nie 'n inheemse foneem van Nederlands nie en kom slegs in geleende woorde voor, soos garçon .

Klinkers

Soos Engels, het Nederlands nie ontwikkel i-mutasie as 'n morfologiese merker en aandele met die meeste ander Germaanse tale die verlenging van kort vokale in beklemtoon oop lettergrepe , wat gelei het tot contra vokaal lengte as 'n gebruik morfologiese merker. Nederlands het 'n uitgebreide klinkerinventaris . Klinkers kan gegroepeer word as agter, afgerond, voor en afgerond. Hulle word ook tradisioneel gekenmerk deur lengte of spanning .

Vokaal lengte is nie altyd beskou as 'n kenmerkende eienskap in Nederlands fonologie omdat dit normaalweg voorkom met veranderinge in vokaal gehalte . Die een of ander kenmerk kan as oorbodig beskou word, en sommige fonemiese ontledings verkies om dit as 'n teenkanting van gespanneheid te beskou . Al word dit egter nie as deel van die fonemiese opposisie beskou nie, word die lang / gespanne vokale steeds foneties langer as hul kort eweknieë besef . Die veranderinge in die klinkerkwaliteit is ook nie altyd dieselfde in alle dialekte nie, waarvan sommige hoegenaamd weinig verskil, met die lengte wat die belangrikste kenmerk is. Alhoewel alle ouer woorde klinkerlengte met 'n verandering in die klinkerkwaliteit verbind, het nuwe leenwoorde weer fonemiese teenstrydighede van lengte ingestel. Vergelyk zonne (n) [ˈzɔnə] (" suns ") versus zone [ˈzɔːnə] ("zone") versus zonen [ˈzoːnə (n)] ("sons"), of kroes [krus] ("mok") versus cruise [ kruːs] ("cruise").

Kort / laks klinkers
Voorkant
unr.
Voorste
rd.
Sentraal Terug
Naby ɪ ʏ
Middel ɛ ə ɔ
Maak oop ɑ
 
Lang / gespanne vokale
Voorkant
unr.
Voorste
rd.
Terug
Naby ek ~ y ~ u ~
Naby-middel øː
Oop-middel ( ɛː )( œː )( ɔː )
Maak oop

Notas:

 • Die onderskeid tussen / iyu / en / iː yː uː / is slegs gering en kan vir die meeste doeleindes as allofonies beskou word. Sommige onlangse leenwoorde het egter 'n baie lang / iː yː uː / bekendgestel , wat die lengte-onderskeid effens fonemies maak.
 • Die lang naby-klinkers / eː øː oː / word in baie noordelike dialekte gerealiseer as effens afsluitende diftonge [eɪ øʏ oʊ] .
 • Die lang oop middelklinkers / ɛː œː ɔː / kom slegs in 'n handvol leenwoorde voor, meestal uit Frans. In sekere Belgiese Nederlandse variëteite kan dit ook voorkom as besef van / ɛi œy au / . [102]
 • Die lang naby- en naby-middel-vokale word dikwels meer geslote uitgespreek of as sentrering van diftonge voor 'n / r / in die lettergreep-koda, wat ook voor koda / l / kan voorkom.

Tweeklanke

Uniek aan die ontwikkeling van Nederlands is die ineenstorting van ouer ol / ul / al + tandheelkundige in ol + tandheelkundige, gevolg deur vokalisering van pre- konsonant / l / en na 'n kort vokaal. Dit het die diftong / ɑu / geskep : Nederlandse goud , zout en bout stem ooreen met Nederduitse goud , solt , bout ; Duitse goud , Salz , Balt en Engelse goud , sout , bout . Dit is die mees algemene diftong, tesame met / ɛi œy / . Al drie is die enigste wat algemeen as unieke foneme in Nederlands beskou word. Die neiging van moedertaal-Engelssprekendes is om Nederlandse name met / ɛi / (geskryf as ij of ei ) as / aɪ / (soos die Engelse "long i") uit te spreek, wat normaalweg nie tot verwarring lei vir moedertaalluisteraars nie. aantal dialekte (soos in Amsterdam [103] ), word dieselfde uitspraak gehoor.

Daarteenoor is / ɑi / en / ɔi / skaars in Nederlands. Die "lang / gespanne" diftonge word inderdaad as behoorlike diftonge besef, maar word oor die algemeen fonemies geanaliseer as 'n lang / gespanne vokaal, gevolg deur 'n gly / j / of / ʋ / . Alle diftonge eindig in 'n noue vokaal ( / iyu / ) en word hier gegroepeer volgens hul eerste element.

Kort / lakse diftonge
Voorkant
unr.
Voorste
rd.
Terug
Naby
Middel ɛi œy ( ɔi )
Maak oop ɑu ( ɑi )
 
Lang / gespanne diftonge
Voorkant
unr.
Voorste
rd.
Terug
Naby Ek jou Yu ui
Middel EU oːi
Maak oop aːi

Fonotaktiek

Die lettergreepstruktuur van Nederlands is (C) (C) (C) V (C) (C) (C) (C). Baie woorde, soos in Engels, begin met drie medeklinkers: straat / straːt / (straat). Daar is woorde wat op vier medeklinkers eindig: herfst / ɦɛrfst / (herfs), ergst / ɛrxst / (slegste), interessantst /ɪn.tə.rɛ.sɑntst/ (interessantste), sterkst / stɛrkst / (sterkste), die laaste drie daarvan is superlatiewe byvoeglike naamwoorde.

Die hoogste aantal medeklinkers in 'n enkele groep word gevind in die woord sle chtstschr ijvend / ˈslɛxtstˌsxrɛi̯vənt / (slegste skryf), met sewe konsonantfoneme. Ook angstschreeuw About this sound/ ˈⱭŋstsxreːu̯ / (skree van vrees) het ses agtereenvolgens.

Polder Nederlands

'N Opmerklike verandering in die uitspraak kom voor in jonger geslagte in die provinsies Utrecht , Noord- en Suid-Holland , wat deur Jan Stroop' Polder Dutch 'genoem is. [104] Sulke sprekers spreek ⟨ij / ei⟩, ⟨ou / au⟩ en ⟨ui⟩ uit, wat vroeër onderskeidelik uitgespreek word as / ɛi / , / ɔu / , en / œy / , soos dit toenemend verlaag word tot [ai] , [au] en [ay] onderskeidelik. Daarbenewens spreek dieselfde sprekers onderskeidelik / eː / , / oː / , en / øː / uit as onderskeidelik die diftonge [ei] , [ou] en [øy] [105] , wat die verandering 'n voorbeeld van 'n kettingverskuiwing maak .

Die verandering is interessant vanuit 'n sosiolinguïstiese oogpunt, want dit het blykbaar relatief onlangs in die 1970's plaasgevind en is baanbrekerswerk gedoen deur ouer goed opgeleide vroue uit die hoër middelklasse. [106] Die verlaging van die diftonge is al lank in baie Nederlandse dialekte aktueel en is vergelykbaar met die Engelse Great Vowel Shift en die diftongisering van lang hoë vokale in die moderne Hoogduits , wat eeue tevore die staat bereik het wat nou in Polder-Hollands gevind is. Stroop teoretiseer dat die verlaging van open-middel tot oop diftonge 'n fonetiese "natuurlike" en onvermydelike ontwikkeling is en dat Nederlands, nadat dit die lang hoë vokale soos Duits en Engels gedipthongiseer het, die diftonge soos Duits en Engels "moes" laat sak het. wel.

In plaas daarvan voer hy aan dat die ontwikkeling kunsmatig bevries is in 'n 'tussentydse' toestand deur die standaardisering van die Nederlandse uitspraak in die 16de eeu, waarin verlaagde diftonge wat in landelike dialekte voorkom, deur die opgeleide klasse as lelik beskou word en gevolglik as substandaard verklaar is. Nou dink hy egter dat die pas gegoede en onafhanklike vroue dit kan bekostig om die natuurlike ontwikkeling in hul toespraak te laat plaasvind. Stroop vergelyk die rol van Polder Dutch met die stedelike verskeidenheid van Britse Engelse uitspraak genaamd Estuary English .

Onder Belgiese en Surinaamse Nederlandstaliges en sprekers uit ander streke in Nederland vind daardie vokaalverskuiwing nie plaas nie.

Nederlandse is grammatikaal soortgelyk aan die Duitse , soos in sintaksis en werkwoord morfologie (vir werkwoord morfologie in Engels werkwoorde, Nederlands en Duits, sien Germaanse swak werkwoord en Germaanse sterk werkwoord ). Grammatikale gevalle het grotendeels beperk tot voornaamwoorde en baie vaste frases . Verbuigingsvorms van die artikels is dikwels genade-vanne en toponieme.

Standaardnederlands gebruik drie geslagte oor natuurlike en grammatikale geslagte, maar vir die meeste nie-Belgiese sprekers is manlik en vroulik saamgevoeg om die gemeenskaplike geslag te vorm (met de vir "die"). Die onsydig (wat gebruik die ) bly duidelike. Dit is soortgelyk aan dié van die meeste kontinentale Skandinawiese tale . Minder as Engels, het die buigingsgrammatika (soos in byvoeglike naamwoorde en naamwoorde-eindes) vereenvoudig.

Werkwoorde en tye

In groepe volgens hul vervoegingsklas, het Nederlands vier hoofwerkwoordtipes: swak werkwoorde , sterk werkwoorde , onreëlmatige werkwoorde en gemengde werkwoorde.

Swak werkwoorde is die meeste, wat ongeveer 60% van alle werkwoorde uitmaak. Hierin word die verlede tyd en die deelwoord gevorm met 'n tandheelkundige agtervoegsel:

 • Swak werkwoorde met verlede in -de
 • Swak werkwoorde met verlede in -te

Sterk werkwoorde is die tweede meeste werkwoordgroep. Hierdie groep word gekenmerk deur 'n vokaalafwisseling van die stam in die verlede tyd en perfekte deelwoord. Nederlands onderskei tussen 7 klasse, wat byna alle sterk werkwoorde bevat, met enkele interne variante. Nederlands het baie 'half sterk werkwoorde': dit het 'n swak verlede tyd en 'n sterk deelwoord of 'n sterk verlede tyd en 'n swak deelwoord. Die volgende tabel toon die vokaalafwisseling in meer besonderhede. Dit toon ook die aantal wortels (kaal werkwoorde) wat aan elke klas behoort, variante met 'n voorvoegsel word uitgesluit.

WerkwoordklasWerkwoordAanwesigVerledeDeelwoordAantal wortels
1kyk(om te kyk)ɛik ij ke:k ee ke:gek e ken58
2abied(om aan te bied)ib ie do:b oo do:geb o den17
2bstuiven(om te storm)œyst ui fo:st oo fo:gest o ven23
3aklimmen(om te klim)ɪkl i mɔkl o mɔgekl o mmen25
3bzenden(om te stuur)ɛz e ndɔz o ndɔgez o nden18
3 + 7verstewig(Om dood te gaan)ɛst e rfist ie rfɔgest o rven6
4gebreek(om te breek)e:br ee kɑ ~ a:br a k ~ br a keno:gebr o ken7
4 onreëlmatigwegen(te weeg)e:w ee go:w oo go:gew o gen3
5gee(om te gee)e:g ee fɑ ~ a:g a f ~ g a vene:geg e ven10
5 onreëlmatigkatjie(om te sit)ɪz i tɑ ~ a:z a t ~ z ' n tiene:gez e ten3
6dra(om te dra)a:dr aa gudr oe ga:gedr a gen4
7roep(om te bel)Xr oe blir ie blXger oe pen8
7 onreëlmatigvangen(om te vang)Xv a ngɪv i ngXgev a ngen3
Half sterk verbyvrae(om te vra)vraagvroeggevraag d3
Half sterk perfekbakken(te bak)bakbak tegebakken19
Anderscheppen(om te skep)sch e psch ie pgesch a pen5

Geslagte en sake

Soos in Engels, is die saakstelsel van Nederlands en die subjunktief grotendeels buite gebruik, en die stelsel het die datief veralgemeen oor die akkusatiewe geval vir sekere voornaamwoorde (NL: me , je ; EN: me , you ; LI: mi , di teenoor DE: mich / mir , dich / dir ). Alhoewel standaard Nederlands drie grammatikale geslagte het , het dit min gevolge en word die manlike en vroulike geslag gewoonlik in Nederland saamgevoeg tot 'n algemene geslag, maar nie in België nie (EN: geen; NL / LI: algemeen en onsydig; in België manlik, vroulik en onsydig word gebruik).

Moderne Nederlands het meestal sy saakstelsel verloor. [107] Sekere idiome en uitdrukkings sluit egter steeds argaïese gevalveranderings in. Die artikel het net twee vorme, de en het , meer kompleks as Engels, wat slegs die . Die gebruik van die ouer verbuigingsvorm den in die datief en akkusatief, sowel as gebruik van der in die datief, is beperk tot talle stel frases, vanne en toponiemen.

Manlike enkelvoudVroulike enkelvoudNeuter enkelvoudMeervoud (enige geslag)
Nominatief dedehetde
Genitief van de / desvan de / dervan het / desvan de / der

In moderne Nederlands word die genitiewe artikels des en der algemeen in idiome gebruik . Ander gebruik word gewoonlik as argaïes, poëties of stilisties beskou. Onder die meeste omstandighede word die voorsetsel van gebruik, gevolg deur die normale definitiewe artikel de of het . Vir die idiomatiese gebruik van die artikels in die genitief, sien byvoorbeeld:

 • Manlike enkelvoud: " des duivel s " ( lett : "van die duiwel") (algemene spreekwoordelike betekenis: Siedend van woede)
 • Feminine enkelvoud: het woordenboek der Friese taal ("die woordeboek van die Friese taal")
 • Neuter enkelvoud: de vrouw des huiz es ("die dame van die huis")
 • Meervoud: de voortgang der werken ("the progress of (public) works")

In die hedendaagse gebruik die genitief kom nog 'n bietjie meer dikwels met meervoude as met singulars, as die meervoud artikel der vir alle geslagte en geen besondere naamwoord infleksie moet in berekening gebring word. Der word algemeen gebruik om reduplikasie van van te vermy , byvoorbeeld het merendeel der gedichten van de auteur in plaas van het merendeel van de gedichten van de auteur ("die grootste deel van die skrywer se gedigte").

Daar is ook 'n genitiewe vorm vir die voornaamwoord die / dat ("die [een], die [dieen" "), naamlik diens vir manlike en onsydige enkelvoud (voorkoms van dier vir vroulike enkelvoud en alle meervoude is uiters skaars). Alhoewel dit gewoonlik in gewone spraak vermy word, kan hierdie vorm in plaas van besitlike voornaamwoorde gebruik word om verwarring te voorkom. Vergelyk:

 • Hy vertelde oor sy dier en sy vrou . - Hy het vertel van sy seun en sy (eie) vrou.
 • Hy vertelde oor sy son en diens vrou . - Hy het vertel van sy seun en die vrou van laasgenoemde .

Analogically, die relatiewe en vraende voornaamwoord wie ( "wat") het die genitief vorms Wiens en wier (wat ooreenstem met Engels wie , maar minder gereeld in gebruik).

Nederlands het ook 'n reeks vaste uitdrukkings wat gebruik maak van die genitiewe artikels, wat met apostrofes afgekort kan word. Algemene voorbeelde sluit in 's ochtends "(met' s as afkorting van des ;" in die oggend ") en desnoods (lett:" of the need ", vertaal:" indien nodig ").

Die Nederlandse geskrewe grammatika is die afgelope 100 jaar vereenvoudig: gevalle word nou hoofsaaklik gebruik vir die voornaamwoorde, soos ik (I) , mij, my (my), mijn (my), wie (wie), wiens (waarvan: manlik of neutraal enkelvoud), wier (waarvan: vroulik enkelvoud; manlik, vroulik of onsydig meervoud). Selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde word nie met kleinletters verbuig nie (behalwe vir die genitief van eiename (name): -s, -'s of - '). In die spreektaal het gevalle en verbuigings al geleidelik verdwyn vanaf 'n veel vroeër datum (waarskynlik die 15de eeu) soos in baie kontinentale Wes-Germaanse dialekte.

Buiging van byvoeglike naamwoorde is ingewikkelder. Die byvoeglike naamwoord kry geen einde met onbepaalde neutrale naamwoorde in enkelvoud (soos met een / ən / 'a / an'), en -e in alle ander gevalle nie. (Dit was ook die geval in Midde-Engels, soos in 'a good e man'.) Let op dat fiets tot die manlike / vroulike kategorie behoort, en dat water en huis onsydig is.

Manlike enkelvoud of vroulike enkelvoudNeuter enkelvoudMeervoud (enige geslag)
Definitief
(met bepaalde lidwoord
of voornaamwoord)
de mooi e fiets ("die pragtige fiets")het mooi e huis ("die pragtige huis")de mooi e fietsen ("the beautiful bikes")
de mooi e huizen ("the beautiful houses")
Onbepaald
(met onbepaalde lidwoord of
geen lidwoord en geen voornaamwoord nie)
'n mooi e fiets ("'n pragtige fiets")
koud e soep ("koue sop")
een mooi huis ("a beautiful house")
koud water ("cold water")
mooi e fietsen ("beautiful bikes")
mooi e huizen ("beautiful houses")

'N Byvoeglike naamwoord het geen e as dit in die predikatief is : De soep is koud .

Meer komplekse verbuiging word steeds aangetref in sekere geleksikaliseerde uitdrukkings soos de heer de s hui zes (letterlik "die man van die huis"), ens. Dit is gewoonlik oorblyfsels van gevalle (in hierdie geval die genitiewe geval wat steeds gebruik word in Duits, vgl. Der Herr des Hauses ) en ander verbuigings wat vandag nie meer algemeen gebruik word nie. In sulke geleksikaliseerde uitdrukkings kan daar ook oorblyfsels van sterk en swak selfstandige naamwoorde gevind word, byvoorbeeld in het jaar de s Her en (Anno Domini), waar -en eintlik die genitiewe einde van die swak naamwoord is. Net so in sommige plekname: ‌'s -Grav en brakel , ‌'s -Hertog en bosch , ens. (Met swak genitiewe van graaf "count", hertog "hertog"). Ook in hierdie geval behou Duits hierdie funksie .

Woordorde

Nederlands deel baie van sy woordorde met Duits. Nederlands vertoon onderwerp-voorwerp-werkwoord woordorde, maar in hoofsinne word die vervoegde werkwoord in die tweede posisie geskuif in die sogenaamde werkwoord tweede of V2 woordorde . Dit maak die Nederlandse woordorde byna identies aan die van Duits, maar dikwels anders as Engels, wat onderwerp-werkwoord-voorwerp- woordorde het en sedertdien die V2-woordorde wat in Oud-Engels bestaan, verloor het . [108]

'N Voorbeeldsin wat in sommige Nederlandse taalkursusse en handboeke gebruik word, is " Ik kan mijn pen niet vinden omdat het veel te donker is ", wat in die Engelse woord vir woord vertaal word as " I can my pen not find because it far too dark is ", maar in standaard Engelse woordorde sou daar geskryf word " Ek kan nie my pen vind nie omdat dit heeltemal te donker is ". As die sin in 'n hoof- en subklousule verdeel word en die werkwoorde uitgelig word, kan die logika agter die woordorde gesien word.

Hoofklousule: " Ik kan mijn pen niet vinden "

Werkwoorde word in die finale posisie geplaas, maar die vervoegde werkwoord, in hierdie geval 'kan', kan die tweede element van die bysin word.

Subklousule: " omdat het veel te donker is "

Die werkwoord of werkwoorde is altyd in die finale posisie.

In 'n ondervragende hoofklousule is die gewone woordorde: vervoegde werkwoord gevolg deur onderwerp; ander werkwoorde in finale posisie:

 • " Kun jij je pen niet vinden? " (Letterlik " Kan jy jou pen nie vind nie? ") " Kan jy nie jou pen vind nie? "

In die Nederlandse ekwivalent van 'n wh-vraag is die woordorde: vraende voornaamwoord (of uitdrukking) + vervoegde werkwoord + onderwerp; ander werkwoorde in finale posisie:

 • " Waarom kun jij je pen niet vinden? " (" Waarom kan jy jou pen nie vind nie? ") " Waarom kan jy nie jou pen vind nie? "

In 'n tagvraag is die woordorde dieselfde as in 'n verklarende bysin:

 • " Jij kan je pen nie vind nie? " (" Kan jy jou pen nie vind nie? ") " Kan jy nie jou pen vind nie? "

'N Ondergeskikte klousule verander nie sy woordorde nie:

 • " Kun jij je pen niet vinden omdat het veel te donker is nie? " (" Kan jy jou pen nie vind omdat dit te donker is nie? ") " Kan jy nie jou pen vind omdat dit heeltemal te donker is nie? "

Verkleinwoorde

In Nederlands word die verkleinwoord baie gebruik. Die nuanses van betekenis wat deur die verkleinwoord uitgespreek word, is 'n kenmerkende aspek van Nederlands en kan moeilik wees om nie-moedertaalsprekers te bemeester nie. Dit is baie produktief [109] : 61 en gevorm deur een van die agtervoegsels by die betrokke selfstandige naamwoord te voeg, afhangende van die fonologiese einde van laasgenoemde:

 • -je vir eindig in -b, -c, -d, -t, -f, -g, -ch, -k, -p, -v, -x, -z of -s: neef → neef je ( man neef , neef )
 • -pje vir eindig in -m: boom ( boom ) → boom pje
 • -kje om op -ing te eindig as die voorafgaande lettergreep die spanning dra: koning ( koning ) → konin kje (die 'ng'-klank verander in' nk '); maar ring → ring etje ( ring ), en Vondeling → Vondeling etje ( vondeling ) sonder hierdie stres patroon
 • -tje vir eindig in -h, -j, -l, -n, -r, -w, of 'n vokaal anders as -y: zoen → zoen tje ( soen ). 'N Enkele oop vokaal word verdubbel wanneer' -tje 'bygevoeg word, sou die uitspraak verander: aut o → aut oo tje ( motor ).
 • -′Tje vir eindig in -y en vir afkortings: baba → baby'tje, cd → cd'tje, A4 → A4'tje
 • -etje vir eindig in -b, -l, -n, -ng of -r voorafgegaan deur 'n "kort" (laks) vokaal: bal → bal etje ( bal ). Die finale konsonant word verdubbel (behalwe vir -ng) om die kortheid van die vokaal te behou.

Die verkleinwoord agtervoegsels -ke (waarvan -tje afgelei is deur palatalisering ), -eke , -ske , -ie (slegs vir woorde wat eindig -ch, -k, -p, of -s), -kie (in plaas van -kje ), en -pie (in plaas van -pje) word in suidelike dialekte gebruik, en die vorme wat op -ie eindig, ook in noordelike stedelike dialekte. Sommige hiervan vorm deel van uitdrukkings wat standaardtaal geword het, soos ' n makkie , van ge mak = gemak ). Die selfstandige naamwoord joch ( jong seun ) het, uitsonderlik, slegs die verkleiningsvorm jochie, ook in standaard Nederlands. Die vorm -ke kom ook voor by baie vroue se voorname: Janneke, Marieke, Marijke, Mieke, Meike, ens.

In Nederlands is die verkleinwoord nie net beperk tot selfstandige naamwoorde nie, maar kan dit toegepas word op syfers ( met z'n tweetjes , "ons twee"), voornaamwoorde ( onderonsje , "tête-à-tête"), verbale deeltjies ( moetje , "haelgeweerhuwelik"), en selfs voorsetsels ( toetje , "nagereg"). [109] : 64–65 Die opmerklikste is egter die verkleinwoorde van byvoeglike naamwoorde en bywoorde . Eersgenoemde neem 'n verkleinwoord en funksioneer dus as selfstandige naamwoorde, laasgenoemde bly bywoorde en het altyd die verkleinwoord met die -s bygevoeg, bv byvoeglike naamwoord: groen ("groen") → selfstandige naamwoord: groen tje ("groentjie"); bywoord: selfs ("'n tydjie") → bywoord: selfs tjes ("'n klein tydjie").

Sommige selfstandige naamwoorde het twee verskillende verkleinwoorde, elk met 'n ander betekenis: bloem ( blom ) → bloem pje (letterlik "klein blom"), maar bloem etje (letterlik ook "klein blom", wat boeket beteken ). 'N Paar Woorde bestaan uitsluitlik in 'n klein vorm, bv zeepaardje ( Seahorse ), terwyl baie, bv meisie ( meisie ), wat oorspronklik 'n klein van meid ( dogtertjie ), het 'n betekenis verkry onafhanklik van hul nie-klein vorms . A klein kan soms bygevoeg word om 'n ontelbare naamwoord te verwys na 'n enkele gedeelte: IJS ( ys , ys ) → ijsje ( roomys bederf , cone roomys ), bier ( bier ) → biertje. Sommige klein vorms bestaan net in die meervoud, bv kleertjes ( klere ).

Die Nederlandse verkleiningsvorm kan, wanneer dit na tyd verwys word, aandui of die persoon dit aangenaam of nie gevind het nie: een uur tje kletsen (' n 'klein' uur gesels. ) Die verkleinwoord kan egter ook pejoratief gebruik word: Hij was weer eens het "mannetje" . ( Hy het opgetree asof hy die 'klein' man was. )

Alle verkleinwoorde (selfs geleksikaliseerde soos " meisje" ) het onsydige geslag en neem onsydige ooreenkomste: dit kleine meisje , nie deze kleine meisje .

Voornaamwoorde en bepalers

Daar is twee reekse van persoonlike voornaamwoorde, voornaamwoorde en voorwerpe. Die vorms aan die regterkant binne elke kolom is die nadruklike vorms; die wat nie normaalweg geskryf is nie, word tussen hakies gegee. Slegs ons en u het nie 'n nadruklike vorm nie. Die onderskeid tussen nadruklike en nadruklike voornaamwoorde is baie belangrik in Nederlands. [109] : 67 Beklemtoonde voornaamwoorde in Engels gebruik die refleksiewe voornaamwoordvorm , maar word gebruik om die onderwerp te beklemtoon, nie om 'n direkte of indirekte voorwerp aan te dui nie. Byvoorbeeld: "Ek het die geld aan myself gegee" is refleksief, maar "ek het self die geld (aan iemand anders gegee)" is nadruklik.

persoononderwerpbeswaar
1ste persoon enkelvoudik - ('k)my - ek
2de persoon enkelvoud, informeeljij - jejou - je
2de persoon enkelvoud, formeeluu
3de persoon enkelvoud, manlikhij - (ie)soom - ('m)
3de persoon enkelvoudig, vroulikzij - zehaar - ('r, d'r)
3de persoon enkelvoud, neutraalhet - ('t)het - ('t)
1ste persoon meervoudwij - onsons
2de persoon meervoud, informeeljullie - jejullie - je
2de persoon meervoud, formeeluu
3de persoon meervoud, vir 'n persoonzij - zehun, hen - ze
3de persoon meervoud, vir 'n voorwerpzij - zesterf - ze

Soos Engels, het Nederlands die datief veralgemeen oor die akkusatiewe geval vir alle voornaamwoorde, bv. NL 'me', 'je', EN 'me', 'you', vs. DE 'mich' / 'mir' 'dich' / ' dir '. Daar is een uitsondering: die standaard taal skryf voor dat in die derde persoon meervoud, hen is om gebruik te word vir die direkte voorwerp, en hul vir die indirekte voorwerp. Hierdie onderskeid is in die 17de eeu kunsmatig deur grammatikusse ingevoer, en word grotendeels in die gesproke taal geïgnoreer en word nie goed verstaan ​​deur Nederlandstaliges nie. Gevolglik is die derde persoon meervoudsvorme hun en hen in normale gebruik verwisselbaar, terwyl hun meer algemeen voorkom. Die gedeelde onbeklemtoonde vorm ze word ook dikwels gebruik as direkte en indirekte voorwerpe en is 'n nuttige vermydingsstrategie as mense nie seker is watter vorm hulle moet gebruik nie. [110]

Nederlands deel ook met Engels die aanwesigheid van h- voornaamwoorde, bv NL hij , hem , haar , hen , hun en EN he , him , her vs. DE er , ihn , ihr , ihnen .

Verbindings

Die samestelling hemelwaterinfiltratiegebied ( reënwaterinfiltrasiegebied ) met 27 letters op 'n verkeersteken in Zwolle , Nederland

Soos die meeste Germaanse tale, Nederlands vorms naamwoord verbindings , waar die eerste naamwoord verander die kategorie gegee deur die tweede ( hondenhok = hondehok). Anders as Engels, waar nuwer verbindings of kombinasies van langer selfstandige naamwoorde dikwels in oop vorm met skeidende ruimtes geskryf word, gebruik Nederlands (soos die ander Germaanse tale) die geslote vorm sonder spasies ( boomhut = boomhuis) of voeg 'n koppelteken in ( VVD-coryfee) = uitstaande lid van die VVD, 'n politieke party). Soos Duits, laat Nederlands arbitrêr lang verbindings toe, maar hoe langer dit word, hoe minder gereeld is dit.

Die langste ernstige inskrywing in die Van Dale- woordeboek isAbout this soundwapenstilstandsonderhandeling (wapenstilstandonderhandeling). Deur die statute te blaai (Statuten) kan 'n mens 'n 30-letter teëkomAbout this soundvertegenwoordigingsbevoegdheid (magtiging van verteenwoordiging). 'N Nog langer woord wat in amptelike dokumente verskyn, isziektekostenverzekeringsmaatschappij(gesondheidsversekeringsmaatskappy), hoewel die korterzorgverzekeraar(gesondheidsversekeraar) meer algemeen is.

Ondanks die amptelike spelreëls, is sommige Nederlandssprekende mense, soos sommige Skandinawiërs en Duitssprekendes, deesdae geneig om die dele van 'n verbinding afsonderlik te skryf, 'n praktyk wat soms de Engelse ziekte (die Engelse siekte) genoem word. [111]

Nederlandse woordeskat is oorwegend Germaans van oorsprong, met leenwoorde vir 20%. [112] Die grootste buitelandse invloed op die Nederlandse woordeskat sedert die 12de eeu en wat op die Franse tydperk uitgeloop het, was die Franse en (noordelike) Oïl-tale , wat na raming 6,8% van alle woorde of meer as 'n derde van alle leenwoorde uitmaak. Latyn , wat eeue in die suidelike Lae Lande gepraat is en toe 'n belangrike rol as wetenskapstaal en godsdiens gespeel het, volg met 6,1%. Hoogduits en Nederduits was tot die middel van die 19de eeu invloedryk en verteenwoordig 2,7%, maar dit is meestal onherkenbaar, aangesien baie "ver Hollands " is: Duits Fremdling → Nederlands vreemdeling . Nederlands het sedert die middel van die 19de eeu woorde uit Engels geleen as gevolg van die toenemende mag en invloed van Brittanje en die Verenigde State. Engelse leenwoorde is ongeveer 1,5%, maar neem steeds toe. [113] Baie Engelse leenwoorde word mettertyd minder sigbaar, want dit word geleidelik vervang deur kalke ( wolkekrabber het Nederlandse wolkenkrabber geword ) of neologismes ( emmerlys word loodjeslijst ). Omgekeerd het Nederlands baie leenwoorde tot Engels bygedra, wat 1,3% van die leksikon uitmaak. [114]

Die belangrikste Nederlandse woordeboek is die Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal , wat ongeveer 268 826 hoofwoorde bevat . [115] Op die gebied van taalkunde word die 45.000 bladsye Woordenboek der Nederlandsche Taal ook wyd gebruik. Hierdie wetenskaplike poging het 147 jaar geneem om te voltooi en bevat al die opgeneemde Nederlandse woorde uit die vroeë Middeleeue .

Nederlands gebruik die digraaf IJ as 'n enkele letter. Getoon is 'n bus pad merk gesê lijnbus ( "roete" + "bus"; openbare vervoer volg die spore).

Nederlands word geskryf met behulp van die Latynse skrif . Nederlands gebruik een addisionele karakter buite die standaardalfabet, die digraaf IJ . Dit het 'n relatief groot aantal dubbele letters, sowel vokale as konsonante, as gevolg van die samestelling van woorde en ook die speltoestelle om die vele vokaalklanke in die Nederlandse taal te onderskei. 'N Voorbeeld van vyf agtereenvolgende verdubbel briewe is die woord voorraaddoos ( kos in te stoor houer ). Die diaeresis (Nederlands: trema ) word gebruik om klinkers te merk wat afsonderlik uitgespreek word as hulle 'n voor- of agtervoegsel behels, en 'n koppelteken word gebruik as die probleem in saamgestelde woorde voorkom. Byvoorbeeld; " be ïnvloed" (beïnvloed), de zee ën (die seë) maar zee-eend (scoter; litt: sea duck). Oor die algemeen kom ander diakritiese tekens slegs in leenwoorde voor. Die akute aksent kan egter ook gebruik word om te beklemtoon of om tussen twee vorme te onderskei, en die algemeenste gebruik daarvan is om te onderskei tussen die onbepaalde artikel 'een' / ən / (a, an) en die syfer 'één' / e: n / (een).

Sedert die 1980's het die Nederlandse Taalunie die mandaat gekry om die amptelike spelling van Nederlands te hersien en aanbevelings te doen. Spellinghervormings wat deur die vakbond onderneem is, het in 1995 en 2005 plaasgevind. In Nederland word die amptelike spelling tans deur die Spellingwet van 15 September 2005 wettig gegrond. [N 13] [n 14] Die Spellingwet gee die Komitee van Ministers van die Nederlandse Taalunie die gesag om die spelling van Nederlands deur ministeriële beslissing te bepaal. Daarbenewens vereis die wet dat hierdie spelling gevolg moet word 'by die regeringsliggame, by onderwysinstellings wat uit die openbare beurs gefinansier word, sowel as by die eksamens waarvoor wetlike vereistes vasgestel is'. In ander gevalle word dit aanbeveel, maar dit is nie verpligtend om die amptelike spelling te volg nie. Die besluit oor die spelregulasies 2005 van 2006 bevat die aangehegte spelreëls wat op 25 April 2005 deur die Ministerkomitee besluit is. [N 15] [n 16] In Vlaandere word dieselfde spelreëls tans toegepas deur die besluit van die Vlaamse regering Opstel van die reëls vir die amptelike spelling en grammatika van die Nederlandse taal op 30 Junie 2006. [n 17]

Die Woordenlijst Nederlandse taal , meer algemeen bekend as " het groene boekje " (dws "die groen boekie" vanweë die kleur daarvan), is die gesaghebbende ortografiese woordelys (sonder definisies) van die Nederlandse Taalunie; 'n weergawe met definisies kan verkry word as Het Groene Woordenboek ; albei word deur Sdu uitgegee .

Gewone woorde in Nederlands wat hul kultuur toon
Nederlandse uitdrukking Letterlike vertaling Verdere verduideliking Verwante uitdrukkings
Oost-wes, thuis beste [116]Oos, Wes, die huis is die beste Histories is die Nederlanders bekende handelaars en reisigers. In die handhawing van hierdie tradisie is die Nederlandse volk egter steeds van mening dat 'huis die beste is'; iets soos die Engelse gesegde "Home sweet home".Eigen haard is goud waard ('Jou eie kaggel is goud werd'), Gezelligheid ('Cosiness')

 • Bargoens
 • Nederlandse braille
 • Nederlandse grammatika
 • Nederlandse Taalunie
 • Nederlandse literatuur
 • Nederlandse naam
 • Nederlandse ortografie
 • Nederlands-gebaseerde kreoolse tale
 • Vlaams
 • Frans-Vlaams
 • Grootdikte van die Nederlandse taal
 • Indo-Europese tale
 • Istvaeones
 • Lys van Engelse woorde van Nederlandse oorsprong
 • Lys van territoriale entiteite waar Afrikaans en Nederlands amptelike tale is
 • Lae Dietsch
 • Laag-Frankies
 • Maas-Rynsk
 • Middelnederlands
 • Ou Frankies

 1. ^ In Frankryk word 'n historiese dialek genaamd Frans-Vlaams gepraat. Daar is ongeveer 80 000 Nederlandstaliges in Frankryk; sien Simpson 2009 , p. 307. In Frans-Vlaandere is slegs 'n oorblyfsel van 20.000 Vlaams-sprekendes oor; sien Berdichevsky 2004 , p. 90. Frans-Vlaams word in die noordweste van Frankryk gepraat deur 'n geskatte bevolking van 20.000 daaglikse sprekers en 40.000 af en toe sprekers; sien Europese Kommissie 2010 .
  'N Dialektekontinuum bestaan ​​tussen Nederlands en Duits deur die Suid-Gelderse en Limburgse dialekte.
  In 1941 het 400 000 Indonesiërs Nederlands gepraat, en Nederlands het 'n groot invloed op Indonesies uitgeoefen; sien Sneddon 2003 , p. 161. In 1941 het ongeveer 0,5% van die binnelandse bevolking 'n redelike kennis van Nederlands gehad; sien Maier 2005 , p. 12 harvnb-fout: veelvoudige teikens (2 ×): CITEREFMaier2005 ( hulp ) . Aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog het ongeveer een miljoen Asiërs Nederlands aktief beheers, terwyl 'n bykomende half miljoen passiewe kennis gehad het; sien Jones 2008 , p. xxxi. Baie ouer Indonesiërs praat Nederlands as tweede taal; sien Thomson 2003 , p. 80. Sommige etniese Chinese in Indonesië praat Nederlands onder mekaar; sien Tan 2008 , pp. 62–64, Erdentuğ & Colombijn 2002 , p. 104. Nederlands word deur "kleiner groepe sprekers" in Indonesië gepraat; sien Bussmann 2002 , p. 83. Sommige jonger Indonesiërs leer Nederlands as vreemde taal omdat hul ouers en grootouers dit mag praat en omdat Nederlands in sommige kringe as die taal van die elite beskou word; sien Vos 2001 , p. 91. Op die oomblik kan slegs opgeleide mense van die oudste generasie, behalwe spesialiste wat kennis van die taal benodig, vlot Nederlands praat; sien Ammon 2006 , p. 2017. Ongeveer 6,4% van die huidige Indonesiese woordeskat kan teruggevoer word na Nederlandse woorde, sien Tadmor 2009 , p. 698.
 2. ^ 410 000 in die VSA, 159 000 in Kanada, 47 000 in Australië; sien Simpson 2009 , p. 307. Tussen 200 000 en 400 000 in die VSA alleen; sien McGoldrick, Giordano & Garcia-Preto 2005 , p. 536.
 3. ^ Afrikaans is 'n dogterstaal van Nederlands; sien Booij 1999 , p. 2, Jansen, Schreuder & Neijt 2007 , p. 5, Mennen, Levelt & Gerrits 2006 , p. 1, Booij 2003 , p. 4, Hiskens, Auer & Kerswill 2005 , p. 19, Heeringa & de Wet 2007 , pp. 1, 3, 5.
  Afrikaans is histories Kaap-Nederlands genoem; sien Deumert & Vandenbussche 2003 , p. 16, Conradie 2005 , p. 208, Sebba 1997 , p. 160, Langer & Davies 2005 , p. 144, Deumert 2002 , p. 3, Berdichevsky 2004 , p. 130.
  Afrikaans is gewortel in 17de-eeuse dialekte van Nederlands; sien Holm 1989 , p. 338, Geerts & Clyne 1992 , p. 71, Mesthrie 1995 , p. 214, Niesler, Louw & Roux 2005 , p. 459.
  Afrikaans word op verskillende maniere beskryf as 'n kreools, 'n gedeeltelik gekreoliseerde taal of 'n afwykende verskeidenheid Nederlands; sien Sebba 2007 , p. 116.
 4. ^ Dit het die grootste geografiese en rasseverspreiding van alle amptelike tale in Suid-Afrika; sien Webb 2003 , pp. 7, 8, Berdichevsky 2004 , p. 131. Dit het verreweg die grootste geografiese verspreiding; sien Alant 2004 , p. 45.
  Dit word wyd gepraat en verstaan ​​as 'n tweede of derde taal; sien Deumert & Vandenbussche 2003 , p. 16, Kamwangamalu 2004 , p. 207, Myers-Scotton 2006 , p. 389, Simpson 2008 , p. 324, Palmer 2001 , p. 141, Webb 2002 , p. 74, Herriman & Burnaby 1996 , p. 18, Page & Sonnenburg 2003 , p. 7, Brook Napier 2007 , pp. 69, 71.
  Na raming het 40 persent van Suid-Afrikaners ten minste 'n basiese vlak van kommunikasie in Afrikaans; sien Webb 2003 , p. 7 McLean & McCormick 1996 , p. 333. Afrikaans is 'n lingua franca van Namibië; sien Deumert 2004 , p. 1, Adegbija 1994 , p. 26, Batibo 2005 , p. 79, Donaldson 1993 , p. xiii, Deumert & Vandenbussche 2003 , p. 16, Baker & Prys Jones 1998 , p. 364, Domínguez & López 1995 , p. 399, Page & Sonnenburg 2003 , p. 8, CIA 2010 .
  Hoewel die aantal totale sprekers van Afrikaans onbekend is, wissel die beramings tussen 15 en 23 miljoen. Afrikaans het 16,3 miljoen sprekers; sien de Swaan 2001 , p. 216. Afrikaans het altesaam 16 miljoen sprekers; sien Machan 2009 , p. 174. Ongeveer 9 miljoen mense praat Afrikaans as tweede of derde taal; sien Alant 2004 , p. 45, Proost 2006 , p. 402. Afrikaans het meer as 5 miljoen moedertaalsprekers en 15 miljoen tweedetaalsprekers; sien Réguer 2004 , p. 20. Afrikaans het ongeveer 6 miljoen moedertaal- en 16 miljoen tweedetaalsprekers; sien Domínguez & López 1995 , p. 340. In Suid-Afrika praat meer as 23 miljoen mense in 'n mate Afrikaans, waarvan 'n derde eerstetaalsprekers is; sien bladsy & Sonnenburg 2003 , p. 7. L2 "Swartafrikaans" word, met verskillende vlotheid, gepraat deur 'n geskatte 15 miljoen; sien Stell 2008–11 , bl. 1.
  Nederlands en Afrikaans deel onderlinge verstaanbaarheid; sien Gooskens 2007 , p. 453, Holm 1989 , p. 338, Baker & Prys Jones 1998 , p. 302, Egil Breivik & Håkon Jahr 1987 , p. 232. Vir skriftelike onderlinge verstaanbaarheid; sien Sebba 2007 , p. 116, Sebba 1997 , p. 161.
  Dit is vir Nederlandssprekendes makliker om Afrikaans te verstaan ​​as andersom; sien Gooskens 2007 , p. 454.
 5. ^ Nederlands en Engels is die naaste familie van Duits; sien Abraham 2006 , p. 124. Nederlands is die naaste familielid van Duits; sien Czepluch & Abraham 2004 , p. 13. Nederlands en Engels is nou verwant; sien Ingram 1989 , p. 494, Todd 2004 , p. 37, Kager 1989 , p. 105, Hogg 2002 , p. 134, De Bot, Lowie & Verspoor 2005 , pp. 130, 166, Weissenborn & Höhle 2001 , p. 209, Crisma & Longobarde 2009 , p. 250. Nederlands en Engels is baie nou verwante tale; sien Fitzpatrick 2007 , p. 188. Nederlands is na die Fries die naaste familielid van Engels; sien Mallory & Adams 2006 , p. 23, Classe 2000 , p. 390, Hogg 2002 , p. 3, Denning, Kessler & Leben 2007 , p. 22. Engels hou die beste verband met Nederlands; sien Lightfoot 1999 , p. 22, en meer nog as in Duits; sien Sonnenschein 2008 , p. 100, Kennedy Wyld 2009 , p. 190.
 6. ^ Nederlands word tradisioneel morfologies tussen Engels en Duits beskryf, maar sintakties nader aan Duits; sien Clyne 2003 , p. 133. Nederlands is geposisioneer om tussen Engels en Duits te wees; sien Putnam 2011 , p. 108, Bussmann 2002 , p. 83, Müller 1995 , p. 121, Onysko & Michel 2010 , p. 210. Tipies neem Nederlands 'n middewegposisie in tussen Engels en Duits, met 'n soortgelyke woordorde as dié van Duits, grammatikale geslag en 'n grotendeels Germaanse woordeskat. Dit is morfologies naby Engels, en die saakstelsel en konjunktief is grotendeels buite gebruik; sien Swan & Smith 2001 , p. 6.
 7. ^ Nederlands deel die vereenvoudigde morfologie en die verlating van die grammatikale gevalstelsel met Engels; sien Booij 1999 , p. 1, Simpson 2009 , p. 309. In teenstelling met Duits, het die hoofletters in Engels en Nederlands oorblyfsels geword; sien Hogg 2002 , p. 134, Abraham 2006 , p. 118, Bussmann 2002 , p. 83, Swan & Smith 2001 , p. 6. Die skeidsreg in Nederlands en Engels het in 'n veel mindere mate verval as in Duits; sien Simpson 2009 , p. 307, Lass 1994 , p. 70, Deprez 1997 , p. 251.
 8. ^ Nederlands het effektief twee geslagte; sien Booij 1999 , p. 1, Simpson 2009 , p. 309, De Vogelaer 2009 , p. 71. Grammatikale geslag het min grammatikale gevolge in Nederlands; sien Bussmann 2002 , p. 84
 9. ^ Simpson 2009 , p. 307, Booij 1999 , p. 1 Nederlands en Duits het nie 'n streng SVO-bestelling soos in Engels nie; sien Hogg 2002 , bl. 87, 134. In teenstelling met Engels, wat SVO as die onderliggende woordorde het, is dit vir Nederlands en Duits SV 1 OV 2 of (in ondergeskikte bysinne) SOV; sien Ingram 1989 , p. 495, Jordens & Lalleman 1988 , pp. 149, 150, 177. Nederlands het byna dieselfde woordorde as Duits; sien Swan & Smith 2001 , p. 6.
 10. ^ Nederlandse woordeskat het meer Germaanse woorde as Engels en meer Romaanse woorde as Duits; sien Simpson 2009 , p. 309, Swan & Smith 2001 , p. 17. Nederlandse woordeskat is meestal Germaans; sien Swan & Smith 2001 , p. 6. Nederlands het die meeste woordeskat as Engels; sien Mallory & Adams 2006 , p. 1.
 11. ^ Friedrich Maurer gebruik die term Istvaeonic in plaas van Franconian; sien Friedrich Maurer (1942), Nordgermanen und Alemannen: Studien zur germanischen und frühdeutschen Sprachgeschichte, Stammes- und Volkskunde , Bern: Verlag Francke.
 12. ^ Erkenning van Surinaamse-Nederlands ( Surinaams-Nederlands ) as 'n gelyke natiolect in 1976 is uitgespreek deur die publikasie van die Woordeboek van die Surinaams-Nederlands - 'n geannoteerde lys van Surinaams-Nederlandse woorde en uitdrukkingen ( Woordeboek van Suriname Nederlands - 'n geannoteerde lys van Surinaamse-Nederlandse woorde en uitdrukkings ), sien Johannes van Donselaar Woordenboek van het Surinaams-Nederlands - een geannoteerde lijst van Surinaams-Nederlandse woorden en uitdrukkingen , Utrecht: Instituut AW de Groot voor Algemene Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1976), Amsterdam , ETRap (1977) ISBN  90-6005-125-4 , gepubliseer in 1989 as die Woordenboek van het Surinaams-Nederlands ( Woordenboek van Suriname Nederlands ), deur Van Donselaar, en later deur die publikasie van die Woordenboek Surinaams Nederlands ( Woordeboek Suriname Nederlands ) in 2009 (redakteur Renata de Bies, in samewerking met die leksikoloë Willy Martin en Willy Smedts), wat voorheen as die Woordenboek van gepubliseer is de Surinaamse Bijdrage aan het Nederlands ( Woordeboek van die Suriname-bydrae tot Nederlands " ).
 13. ^ sien Spellingwet (in Nederlands)
 14. ^ Dit het op 22 Februarie 2006 in werking getree, ter vervanging van die Wet op die Spelling van die Nederlandse taal van 14 Februarie 1947. sien Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal (in Nederlands)
 15. ^ sien Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005 (in Nederlands)
 16. ^ Hierdie besluit het op 1 Augustus 2006 in werking getree as vervanging van die spellingbesluit van 19 Junie 1996. sien Spellingbesluit (in Nederlands)
 17. ^ sien Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van die reëls van die officiële spelling en spraakkunst van die Nederlandse taal (in Nederlands)

 1. ^ Nederlands by Ethnologue (19de uitg., 2016)
 2. ^ a b c Europese Kommissie (2006). "Spesiale Eurobarometer 243: Europeërs en hul tale (opname)" (PDF) . Europa . Besoek op 3 Februarie 2007 ."1% van die EU-bevolking beweer dat hulle goed genoeg Nederlands praat om 'n gesprek te voer." (bladsy 153).
 3. ^ a b "Nederlands" . Tale by Leicester . Universiteit van Leicester.
 4. ^ Laagfrankiese deel in Frankryk nie vertoon nie
 5. ^ a b c d "Feiten en cijfers" [Feite en getalle]. taalunieversum.org (in Nederlands).
 6. ^ "Welke erkende talen heeft Nederland?" [Watter erkende tale het Nederland?] (In Nederlands). Rijksoverheid . Besoek op 27 Desember 2017 .
 7. ^ a b c "Het Nederlandse taalgebied" . taalunieversum.org (in Nederlands). 2005 . Besoek op 4 November 2008 .
 8. ^ "Nederlandse taal" . Encyclopædia Britannica . Besoek op 11 Junie 2014 .
 9. ^ Willemyns, Roland (2002). "Taalkontak aan die Romaans-Germaanse taalgrens". In Jeanine Treffers-Daller, Roland Willemyns (red.). Tydskrif vir veeltalige en multikulturele ontwikkeling . Veeltalige sake. bl. 4. ISBN 1853596272.
 10. ^ "'N Gids vir Nederlands - tien feite oor die Nederlandse taal" . Tale . BBC. 2014.
 11. ^ a b "Nederlandse taal" .
 12. ^ a b Kyk ook: Haeringen, Coenraad van (1960). Nederlandse taalnavorsing: mans en werke in die studie van Nederlands (2de uitg.). Leiden: Brill.
 13. ^ De Schutter, Georges (1994). "Nederlands". In König, Ekkehard; van der Auwera, Johan (reds.). Die Germaanse Tale . Londen: Routledge. bl. 439.
 14. ^ "Dietsc" . Middelnederlandsch Woordenboek .
 15. ^ Random House Webster's Unabridged Dictionary , 2de hersiene edn., Sv "Nederlands" (Random House Reference, 2005).
 16. ^ Willemyns (2013) , p. 5
 17. ^ Harting-Correa, Alice L. (1 Januarie 1996). Walahfrid Strabo se Libellus De Exordiis Et Incrementis Quarundam in Observationibus Ecclesiasticis Rerum: A Translation and Liturgical Commentary . BRIL. bl. 223. ISBN 9004096698.
 18. ^ a b DBNL. "Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 · dbnl" . DBNL (in Nederlands) . Besoek op 25 April 2017 .
 19. ^ (in Nederlands) Kyk J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek (Den Haag 1932 (herdruk 1994)): "Nederlant, znw. o. I) Laag van aan zee gelegen land. 2) land aan den Nederrijn; Nedersaksen, -duitschland. "
 20. ^ "Hermes in uitbreiding" (in Nederlands). Users.pandora.be . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 21. ^ (in Nederlands) neder- kom ooreen met die Engelse nether- , wat "laag" of "af" beteken. Sien Online etimologiese woordeboek. Inskrywing: Nether.
 22. ^ Willemyns (2013) , p. xiii
 23. ^ "Psalmen 55 - Oude Testament" . Statenvertaling.net - bijbel en kunst (in Nederlands) . Besoek op 24 Oktober 2019 .
 24. ^ "Psalm 55:18 Hy sal my siel in vrede verlos van die stryd wat teen my gevoer word, alhoewel baie my teëstaan" . biblehub.com . Besoek op 24 Oktober 2019 .
 25. ^ "Tale van die wêreld: Germaanse tale" . The New Encyclopædia Britannica . Chicago, IL, Verenigde State: Encyclopædia Britannica, Inc. 1993. ISBN 0-85229-571-5.Hierdie jarelange, bekende artikel oor die tale is in byna enige uitgawe van Britannica te vinde .
 26. ^ Hawkins, John A. (1987). "Germaanse tale". In Bernard Comrie (red.). Die wêreld se belangrikste tale . Oxford University Press. bl.  68–76 . ISBN 0-19-520521-9.
 27. ^ Robinson, Orrin W. (1992). Ou Engels en sy naaste familielede . Stanford University Press. ISBN 0-8047-2221-8.
 28. ^ Willemyns (2013) , pp. 40–41
 29. ^ redakteur, Lister M. Matheson (2012). Ikone van die Middeleeue: heersers, skrywers, rebelle en heiliges . Santa Barbara, Kalifornië .: Greenwood. bl. 145. ISBN 978-0313340802.CS1 maint: ekstra teks: skrywerslys ( skakel )
 30. ^ Webster's New World Dictionary: Old Dutch
 31. ^ Besamusca, Emmeline; Verheul, Jaap (19 November 2014). Ontdek die Nederlanders: oor die kultuur en die samelewing van Nederland . Amsterdam University Press. bl. 239. ISBN 9789048526093.
 32. ^ Volledige Engelse transkripsie: BYBEL, dit wil sê: Die hele H. Skrif, wat al die kanonieke boeke van die ou en die nuwe TESTAMENTE bevat. Nou eers, in opdrag van die High Lords STATE GENERAL van die Verenigde Nederlanden, en volgens die besluit van die Nasionale Sinode, gehou in Dordrecht, in die jare 1618 en 1619. Uit die oorspronklike tale in ons Nederlandse taal getrou vertaal. Met nuwe bykomende toeligting van die donker gedeeltes, aantekeninge van die parallelle tekste en nuwe indekse van albei TESTAMENTE.
 33. ^ "Nederlands en ander tale" . Ccjk.com . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 34. ^ "Taal in Nederland.:. Brabants" (in Nederlands). Taal.phileon.nl . Besoek op 11 Junie 2014 .
 35. ^ McRae, Kenneth D. (1984). Konflik en kompromie in veeltalige samelewings . Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press. bl. 54–55. ISBN 0889201951.
 36. ^ Bramlett, Frank, red. (2012). Taalkunde en die studie van strokiesprente (1ste uitg.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. bl. 163. ISBN 978-1137004109.
 37. ^ België (2005). Keith Brown (red.). Encyclopedia of Language and Linguistics (2 uitg.). Elsevier. ISBN 0-08-044299-4.
 38. ^ "Structuur van die bevolking volgens woonplaats: oppervlakte en bevolkingsdichtheid" . Statistiek België (in Nederlands). Op 4 Junie 2016 vanaf die oorspronklike argief .
 39. ^ Amptelike demografiese statistieke van die CBS in die Nederlandse regering
 40. ^ Willemyns (2013) , bl.10
 41. ^ Markku Filppula, Juhani Klemola, Marjatta Palander, Esa Penttilä (2005): Dialekte oor grense heen: geselekteerde referate uit die 11de Internasionale Konferensie oor Metodes in Dialektologie (Metodes XI) , John Benjamins Publishing, ISBN  9027294046 , 9789027294043, p. 21
 42. ^ Folkert de Vriend, Charlotte Giesbers, Roeland van Hout & Louis ten Bosch (2009): Die Nederlands-Duitse dialekgrens: met betrekking tot taalkundige, geografiese en perseptuele afstande, in: die International Journal of Humanities and Arts Computing, Special Issue on Language Variation
 43. ^ Katz, William F. (2013). Fonetiek vir dummies . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc. p. 238. ISBN 978-1118505083.
 44. ^ "Watter tale word daar op Curaçao gepraat?" . Wêreldatlas . Besoek op 6 Desember 2019 .
 45. ^ "Vyfde bevolkings- en behuisingsensus" (PDF) . Sentrale Buro vir Statistiek (Aruba) . 29 September 2010. bl. 110 . Besoek op 7 Desember 2019 .
 46. ^ "Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken" . Statline (in Nederlands). CBS.nl . Besoek op 7 Desember 2019 .
 47. ^ "Watter tale word in Sint Maarten gepraat?" . Wêreldatlas . Besoek op 6 Desember 2019 .
 48. ^ "EU-tale" . Europese Unie . Besoek op 20 Oktober 2019 .
 49. ^ Konstituerende Verdrag van die Unie van Suid-Amerikaanse Nasies, artikel 23 , Die amptelike tale van die Unie van Suid-Amerikaanse nasies is Engels, Spaans, Portugees en Nederlands.
 50. ^ a b c "Hoeveel studenten is jaarlijks Nederlands aan universiteiten buiten het taalgebied?" [Hoeveel studente studeer jaarliks ​​Nederlands aan universiteite buite die taalgebied?]. taalunieversum.org (in Nederlands).
 51. ^ a b "Hoe trots zijn wij op het Nederlands?" [Hoe trots is ons op Nederlands?]. taalunieversum.org (in Nederlands) . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 52. ^ van der Wal, MJ (1992). Geschiedenis van het Nederlands . Utrecht: Het Spectrum. ISBN 90-274-1839-X.
 53. ^ Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel II . Amsterdam: Amsterdam University Press. 2008. ISBN 978-9053567746.
 54. ^ Ryckeboer, Hugo (2002). "Nederlands / Vlaams in Noord-Frankryk" (PDF) . Tydskrif vir veeltalige en multikulturele ontwikkeling . 23 (1–2): 22–35. doi : 10.1080 / 01434630208666452 . S2CID  144987612 . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 16 Junie 2007.
 55. ^ "Vlaams in Frankryk" . Uoc.edu. Op 27 Junie 2002 uit die oorspronklike . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 56. ^ a b c "Nederlands studeren wereldwijd" [Bestudeer Nederlands wêreldwyd]. taalunieversum.org (in Nederlands) . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 57. ^ a b "Neerlandistiek wereldwijd" (in Nederlands). Neerlandistiek.taalunieversum.org . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 58. ^ Baker & Prys Jones (1998) , p. 302
 59. ^ Ammon (2006) , p. 2017
 60. ^ Booij (1999) , p. 2
 61. ^ "Nederlands wêreldwyd" . taalunieversum.org . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 62. ^ "Taalunie | Beleidsorganisatie voor het Nederlands" (in Nederlands). taalunieversum.org. Op 17 Februarie 2007 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 63. ^ "Indonesië" [Indonesië]. taalunieversum.org (in Nederlands). Op 15 Maart 2004 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 64. ^ Kuipers, Joel Corneal (1998). Taal, identiteit en marginaliteit in Indonesië: die veranderende aard van rituele toespraak op die eiland Sumba . Cambridge University Press. bl. 9. ISBN 9780521624954. Besoek op 29 Junie 2010 .
 65. ^ a b c Groeneboer, Kees (1998). Westerse koloniale taalpolitiek in Azië: het Nederlands, Portugees, Spaans, Engels en Frans in vergelijkend perspectief (PDF) (in Nederlands). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. ISBN 90-6984-208-4. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 25 Maart 2009 . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 66. ^ Sneddon (2003) , p. 162
 67. ^ Maier, Hendrik M. (8 Februarie 2005), "A Hidden Language - Dutch in Indonesia" , Institute of European Studies , Berkeley: University of California
 68. ^ "Indonesië: veg oor die Papoea's" , TYD , 29 Desember 1961, geargiveer uit die oorspronklike op 11 Januarie 2013 , opgespoor op 12 Augustus 2015
 69. ^ "Sensushuis" . Sensusdata.abs.gov.au . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 70. ^ "Sensusdata van 2006 - QuickStats oor kultuur en identiteit - tabelle" . Statistieke Nieu-Seeland . Op 30 Maart 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 14 Augustus 2011 .
 71. ^ "Associatieovereenkomst Nederlandse Taalunie en de Republiek Suriname" [Verenigingsooreenkoms tussen die Nederlandse Taalunie en die Republiek Suriname]. taalunieversum.org (in Nederlands). Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 28 Augustus 2008.
 72. ^ "Suriname" . Die Wêreldfeitboek . CIA . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 73. ^ "Suriname› Documentaire " [Suriname› Dokumentêr]. taalunieversum.org (in Nederlands) . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 74. ^ Bron: Zevende algemene volks- en woningtelling 2004, Algemeen Bureau voor de Statistiek
 75. ^ "Oor ons" . taalunieversum.org . 26 Januarie 2010 . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 76. ^ "Sranan" . Etnoloog . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 77. ^ "Aruba" . Die Wêreldfeitboek . CIA . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 78. ^ "Jersey Nederlands" . Bartleby.com . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 79. ^ "Duitse Mite 7 - Nederlands of Duits in Pennsylvania?" . german.about.com . 10 April 2012 . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 80. ^ "Nederlands" . Mla.org . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 81. ^ "Statistiek Kanada 2006 (Nederlands en Vlaams saamgegroepeer)" . Statistieke Kanada. 4 Julie 2011 . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 82. ^ "Koppelingsdata vir landbou en bevolking vir die Sensus van 2006. The Daily" . Statistieke Kanada. 2 Desember 2008 . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 83. ^ Statistiek Kanada, 2006-sensusprofiel van federale kiesdistrikte (2003-bevel vir verteenwoordiging): taal, mobiliteit en migrasie en immigrasie en burgerskap. Ottawa, 2007, pp. 6–10.
 84. ^ a b c Deumert (2004)
 85. ^ a b Coetzee, Abel (1948). Standaard-Afrikaans (PDF) . Pers van die Universiteit van die Witwatersrand . Besoek op 17 September 2014 .
 86. ^ Coetzee, Abel Jacobus (1940). Die verhaalskat van Ons Klyntji (1896–1905) (in Afrikaans). Johannesburg: Voortrekkerpers. OCLC  63430958 .
 87. ^ "Suid-Afrika: Wetgewing: 1910–2015" . Archontology.org . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 88. ^ Mpati, Lex (6 Oktober 2004). Transformasie in die regbank - 'n Grondwetlike imperatief (PDF) (toespraak). Intreerede. Universiteit van die Vrystaat. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 16 Augustus 2007.
 89. ^ Mesthrie (1995) , p. 214
 90. ^ Brachin & Vincent (1985) , p. 132
 91. ^ Gooskens, C .; van Bezooijen, R. (2006). "Onderlinge verstaanbaarheid van geskrewe Afrikaans en Nederlands: simmetries of asimmetries?". Literêre en taalkundige rekenaarkunde . 21 (4): 543–557. doi : 10.1093 / llc / fql036 .
 92. ^ "Die Afrikaanse taal" . Kwintessential.co.uk . 14 Augustus 2012. Argief van die oorspronklike op 7 September 2012 . Besoek op 21 September 2016 .
 93. ^ a b Belangrike resultate van die 2011-sensus [ permanente doodskakel ] , Statistieke Suid-Afrika
 94. ^ "Primêre tabelle: Sensus '96 en 2001 vergelyk" (PDF) . Statistieke Suid-Afrika. Op 30 November 2006 uit die oorspronklike (PDF) geargiveer .
 95. ^ Webb (2003)
 96. ^ "Namibië" . Die Wêreldfeitboek . CIA . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 97. ^ Adegbija (1994) , p. 26
 98. ^ "Oor Namibië" . Regering van die Republiek van Namibië . 2007. Argief van die oorspronklike op 6 Desember 2008.
 99. ^ "Afrikaans" . Etnoloog . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 100. ^ (in Frans) «Pasopo» disent les «ketjes» de Lubumbashi - Le Soir , 28 September 1999
 101. ^ Frans Hinskens, Johan Taeldeman, Taal en ruimte: Nederlands , Walter de Gruyter 2014. 3110261332, 9783110261332, p.66
 102. ^ a b Verhoeven (2005 : 245)
 103. ^ "Onderzoek naar die volkstaal in die Jordaan" . www.tussentaalenbeeld.nl (in Nederlands).
 104. ^ Stroop, Jan (Oktober 1999). "Jong vrouens afskeid van standaardnederlands" . Poldernederlands . Besoek op 2 Januarie 2010 .
 105. ^ Decoster & Smessart, Wivine & Hans (2012). Basisbegrippen Fonetiek en Fonologie . Leuven: Acco. bl. 91. ISBN 978-90-334-8576-3.
 106. ^ "Geskiedenis van die Nederlandse taal: taalverandering in die 19de en 20ste eeu" . Neon.niederlandistik.fu-berlin.de . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 107. ^ "Grammatical Cases in Dutch" . Zeer Goed Nederlands . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 108. ^ "Werkwoordbeweging in oud- en middelengels: dialekvariasie en taalkontak" . Ling.upenn.edu. 20 Januarie 1995 . Besoek op 19 Augustus 2012 .
 109. ^ a b c Donaldson, Bruce (2008). Nederlands: 'n uitgebreide grammatika . Routledge. ISBN 9781134082360.
 110. ^ " Hun van hen ?" . Genootschap Onze Taal - Taaladviesdienst (in Nederlands) . Besoek op 23 Mei 2007 .
 111. ^ "SOS - Signalering Onjuist Spatiegebruik" (in Nederlands). Spatiegebruik.nl . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 112. ^ Leenwoorde in die wêreld se tale: 'n vergelykende handboek . Walter de Gruyter. 2009. bl. 349 . ISBN 9783110218442.
 113. ^ Leenwoorde in die wêreld se tale: 'n vergelykende handboek . Walter de Gruyter. 2009. bl. 352 . ISBN 9783110218442.
 114. ^ Leenwoorde in die wêreld se tale: 'n vergelykende handboek . Walter de Gruyter. 2009. bl. 370 . ISBN 9783110218442.
 115. ^ "Huis | Van Dale" (in Nederlands). Vandale.nl . Besoek op 12 Augustus 2015 .
 116. ^ Wedia. "5 Nederlandse uitdrukkings wat die Nederlandse leefwyse uitdruk" . IamExpat . Besoek op 3 Mei 2021 .

 • Abraham, Werner (2006), Kulikov, LI; Malchukov, AL; De Swart, Peter (reds.), "Case, valency and transitivity: Bare and prepositional different case marking" , Studies in Language , John Benjamins Publishing Company, 77 , ISBN 9027230870, op 6 November 2010 opgespoor
 • Adegbija, Efurosibina E. (1994), Language Attitudes in Sub-Sahara Africa: A Sociolinguistic Overview , Multilingual Matters, ISBN 9781853592393, op 10 November 2008 opgespoor
 • Alant, Jaco (2004), Parlons Afrikaans (in Frans), Éditions L'Harmattan, ISBN 9782747576369, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Ammon, Ulrich; Dittmar, Norbert; Mattheier, Klaus J .; Trudgill, Peter, reds. (2006). Sosiolinguistiek: 'n internasionale handboek oor die wetenskap van taal en samelewing . 3 (2de, hersiene en uitgebreide red.). Walter de Gruyter. ISBN 9783110184181. Besoek op 29 Junie 2010 .
 • Baker, Colin; Prys Jones, Sylvia (1998), Ensiklopedie van tweetaligheid en tweetalige onderwys , Multilingual Matters Ltd., ISBN 9781853593628, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Berdichevsky, Norman (2004), Nasies, taal en burgerskap , Norman Berdichevsky, ISBN 9780786427000, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Batibo, Herman (2005), Taalverval en dood in Afrika: oorsake, gevolge en uitdagings , Multilingual Matters Ltd, ISBN 9781853598081, op 24 Mei 2010 opgespoor
 • Booij, Geert (1999), "The Phonology of Dutch." , Oxford Taalkunde , Oxford University Press , ISBN 0-19-823869-X, op 24 Mei 2010 opgespoor
 • Booij, Geert (2003), "Konstruksie-idiome en perifrasie: die progressiewe konstruksie in Nederlands." (PDF) , Paradigms and Periphrasis , Universiteit van Kentucky , geargiveer uit die oorspronklike (PDF) op 3 Mei 2011 , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Pierre, Brachin (1985), The Dutch Language: A Survey , vertaal deur Vincent, Paul, Leiden: EJ Brill, ISBN 9004075933, opgespoor op 3 November 2008
 • Bromber, Katrin; Smieja, Birgit (2004), "Globalisering en Afrikatale: risiko's en voordele" , Trends in Linguistics , Walter de Gruyter , ISBN 9783110180992, opgespoor op 28 Mei 2010
 • Brook Napier, Diane (2007), Schuster, Katherine; Witkosky, David (reds.), "Taal van die land: beleid, politiek, identiteit: tale, taalleer en nasionalisme in Suid-Afrika" , Studies in die geskiedenis van die onderwys , Publishing Information Age, ISBN 9781593116170, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Bussmann, Hadumod (2002), Geslag in verskillende tale , John Benjamins Publishing Company, ISBN 9027218439, op 7 April 2011 opgespoor
 • Classe, Olive (2000), "Encyclopedia of Literary Translation into English" , Tweede uitgawe , Fitzroy Dearborn, ISBN 9781884964367, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Clyne, Michael G. (2003), Dinamiek van taalkontak: Engels en immigrantetale , Cambridge University Press, ISBN 9780521786485, op 7 April 2011 opgespoor
 • Crisma, Paola; Longobarde, Giuseppe (2009), "Historical syntax and linguistic theory" , Oxford linguistics , Oxford University Press US, ISBN 9780191567988, op 6 November 2010 opgespoor
 • Czepluch, Hartmut; Abraham, Werner (2004), Fokus op Germaanse tipologie , Akademie Verlag, ISBN 9783050041063, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Conradie, C. Jac (2005), "The final stages of deflection - The case of Afrikaans" het " " , Historical Linguistics 2005 , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027247994, op 29 Mei 2010 opgespoor
 • De Bot, Kees; Lowie, dwaal; Verspoor, Marjolyn (2005), Tweedetaalverwerwing , Routledge, ISBN 9780415338707, op 6 November 2010 opgespoor
 • Denning, Keith; Kessler, Brett; Leben, William R. (2007), Engelse woordeskatelemente , Oxford University Press US, ISBN 9780199724352, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Deprez, Kas (1997), Clyne, Michael G. (red.), "Diets, Nederlands, Nederduits, Hollands, Vlaams, Belgisch Nederlands" , Undoing and redoing corpus planning , Walter de Gruyter , pp. 249–312, ISBN 9783110155099, op 10 Mei 2011 opgespoor
 • Deumert, Ana (2002), "Standaardisering en sosiale netwerke - Die opkoms en verspreiding van standaardafrikaans" , Standaardisering - Studies uit die Germaanse tale , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027247471, op 29 Mei 2010 opgespoor
 • Deumert, Ana; Vandenbussche, Wim (2003), "Germaanse standaardisasies: verlede tot hede" , Trends in Linguistics , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027218560, opgespoor op 28 Mei 2010
 • Deumert, Ana (2004), Taalstandaardisering en taalverandering: The Dynamics of Cape Dutch , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027218579, op 10 November 2008 opgespoor
 • de Swaan, Abram (2001), Woorde van die wêreld: die wêreldwye taalstelsel, A. de Swaan, ISBN 9780745627489, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • De Vogelaer, Gunther (2009), Tsiplakou, Stavroula; Karyolemou, Marilena; Pavlou, Pavlos Y. (reds.), "Taalvariasie - Europese perspectieven II: Veranderende pronominale geslag in Nederlands: transmissie of diffusie?" , Internasionale konferensie oor taalvariasie in Europa , John Benjamins Publishing Company, ISBN 9789027234858, opgespoor op 9 Mei 2011
 • Domínguez, Francesc; López, Núria (1995), sosiolinguïstiese en taalbeplanningsorganisasies , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027219516, opgespoor op 28 Mei 2010
 • Donaldson, Bruce C. (1993), ' n Grammatika van Afrikaans , Walter de Gruyter , ISBN 9783110134261, opgespoor op 28 Mei 2010
 • Egil Breivik, Leiv; Håkon Jahr, Ernst (1987), Taalverandering: bydraes tot die studie van die oorsake daarvan , Walter de Gruyter , ISBN 9783110119954, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Erdentuğ, Aygen; Colombijn, Freek (2002), stedelike etniese ontmoetings: die ruimtelike gevolge , Routledge, ISBN 9780203218778, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Europese Kommissie (2010), "Vlaams in Frankryk" , Research Centre of Multilingualism , Euromosaic , opgespoor op 29 Junie 2010
 • Fitzpatrick, Eileen (2007), "Corpus linguistics beyond the word: corpus research from phrase to discourse, Volume 2004" , Language and Computers: Studies in Practical Linguistics , Rodopi, 60 , ISBN 978-9042021358, opgespoor op 9 November 2010
 • Geerts, G .; Clyne, Michael G. (1992), Plurisentriese tale: verskillende norme in verskillende lande , Walter de Gruyter , ISBN 9783110128550, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Gooskens, Charlotte (2007), "The Contribution of Linguistic Factors to the Intelligibility of Closely Related Languages" (PDF) , Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 28, Issue 6 November 2007 , University of Groningen , pp. 445–467 , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Heeringa, Wilbert; de Wet, Febe (2007), Die oorsprong van die Afrikaanse uitspraak: 'n vergelyking met Wes-Germaanse tale en Nederlandse dialekte (PDF) , Universiteit van Groningen , pp. 445–467, geargiveer uit die oorspronklike (PDF) op 29 April 2011 , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Herriman, Michael L .; Burnaby, Barbara (1996), Taalbeleid in Engels-dominante lande: ses gevallestudies , Multilingual Matters Ltd., ISBN 9781853593468, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Hiskens, Frans; Auer, Peter; Kerswill, Paul (2005), Die studie van dialekkonvergensie en divergensie: konseptuele en metodologiese oorwegings (PDF) , Lancaster University , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Hogg, Richard M. (2002), ' n inleiding tot Old English , Oxford University Press US, ISBN 9780195219487, op 6 November 2010 opgespoor
 • Holm, John A. (1989), Pidgins and Creoles: References survey , Cambridge University Press , ISBN 9780521359405, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Ingram, David (1989), Eerste taalverwerwing: metode, beskrywing en verduideliking , Cambridge University Press , ISBN 9780521349161, op 6 November 2010 opgespoor
 • Jansen, Carel; Schreuder, Robert; Neijt, Anneke (2007), "Die invloed van spellingkonvensies op vermeende pluraliteit in verbindings. 'N Vergelyking van Afrikaans en Nederlands." (PDF) , Geskrewe taal en geletterdheid 10: 2 , Radboud Universiteit Nijmegen , geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 29 April 2011 , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Jones, Russell (2008), "Leenwoorde in Indonesies en Maleis" , Indonesiese etmologiese projek, KITLV-kantoor Jakarta , Yayasan Obor Indonesië, ISBN 9789794617014, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Jordens, Peter; Lalleman, Josine A. (1988), "Taalontwikkeling" , Algemene Vereniging voor Taalwetenschap , Walter de Gruyter, 5 , ISBN 9789067654012, op 6 November 2010 opgespoor
 • Kager, René (1989), "A metrical theory of stress and destressing in English and Dutch" , Linguistic models , Walter de Gruyter, 14 , ISBN 9789067654364, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Kamwangamalu, Nkonko M. (2004), Baldauf, Richard B .; Kaplan, Robert B. (reds.), Taalbeplanning en -beleid in Afrika: Die taalbeplanningsituasie in Suid-Afrika , Multilingual Matters Ltd., ISBN 9781853597251, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Kennedy Wyld, Henry Cecil (2009), Die groei van Engels: 'n elementêre weergawe van die huidige vorm van ons taal en die ontwikkeling daarvan , BiblioBazaar, LLC, ISBN 9781103063192, op 6 November 2010 opgespoor
 • Langer, Nils; Davies, Winifred V. (2005), Taalkundige purisme in die Germaanse tale , Walter de Gruyter , ISBN 9783110183375, opgespoor op 28 Mei 2010
 • Lass, Roger (1994), Oud-Engels: 'n historiese taalkundige metgesel , Cambridge University Press, ISBN 9780521458481, op 6 November 2010 opgespoor
 • Lightfoot, David (1999), "Die ontwikkeling van taal: aanleer, verandering en evolusie" , Blackwell / Maryland-lesings in taal en kognisie , Wiley-Blackwell, 1 , ISBN 9780631210603, op 6 November 2010 opgespoor
 • Machan, Tim William (2009), Taalangs: konflik en verandering in die geskiedenis van Engels , Oxford University Press , ISBN 9780191552489, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Maier, HMJ (2005), A Hidden Language - Dutch in Indonesia , Institute of European Studies, UC Berkeley , opgespoor op 3 Junie 2010
 • Mallory, JP; Adams, Douglas Q. (2006), The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world , Oxford University Press , ISBN 9780199287918, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Maurer, Friedrich (1942), Nordgermanen und Alemannen: Studien zur germanischen und frühdeutschen Sprachgeschichte, Stammes- und Volkskunde , Straatsburg: Hünenburg.
 • McGoldrick, Monica; Giordano, Joseph; Garcia-Preto, Nydia (2005), Etnisiteit en gesinsterapie , Guilford Press , ISBN 9781606237946, op 7 April 2011 opgespoor
 • McLean, Daryl; McCormick, Kay (1996), Fishman, Joshua A .; Conrad, Andrew W .; Rubal-Lopez, Alma (reds.), Post-imperiale Engels: statusverandering in voormalige Britse en Amerikaanse kolonies, 1940–1990: Engels in Suid-Afrika 1940–1996 , Walter de Gruyter , ISBN 9783110147544, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Mennen, Ineke; Levelt, Clara; Gerrits, Ellen (2006), "Acquisition of Dutch fononology: an overview." , Spraakwetenskaplike navorsingsentrum Werksdokument WP10 , Queen Margaret University College , opgespoor op 19 Mei 2010
 • Mesthrie, Rajend, red. (1995), Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics , New Africa Books, ISBN 9780864862808, op 23 Augustus 2008 opgespoor
 • Mesthrie, Rajend (2002), Taal in Suid-Afrika , Cambridge University Press , ISBN 9780521791052, opgespoor op 18 Mei 2010
 • Müller, Gereon (1995), A-bar sintaksis: 'n studie in bewegingsoorte , Walter de Gruyter, ISBN 9783110144697, op 7 April 2011 opgespoor
 • Myers-Scotton, Carol (2006), Meerdere stemme: 'n inleiding tot tweetaligheid , Blackwell Publishing, ISBN 9780631219378, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Niesler, Thomas; Louw, Philippa; Roux, Justus (2005), "Fonetiese analise van Afrikaans, Engels, Xhosa en Zoeloe met behulp van Suid-Afrikaanse spraakdatabasisse" (PDF) , Suider-Afrikaanse taalkunde en toegepaste taalstudies , 23 (4): 459–474, doi : 10.2989 / 16073610509486401 , S2CID  7138676 , geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 21 Desember 2012
 • Onysko, Alexander; Michel, Sascha (2010), Kognitiewe perspektiewe op woordvorming , Walter de Gruyter, ISBN 9783110223590, op 7 April 2011 opgespoor
 • Palmer, Vernon Valentine (2001), Gemengde jurisdiksies wêreldwyd: die derde wettige familie , Vernon V. Palmer, ISBN 9780521781541, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Page, Melvin Eugene; Sonnenburg, Penny M. (2003), Kolonialisme: 'n internasionale, sosiale, kulturele en politieke ensiklopedie , Melvin E. Page, ISBN 9781576073353, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Proost, Kristel (2006), Proost, Kristel; Winkler, Edeltraud (reds.), "Von Intentionalität zur Bedeutung konventionalisierter Zeichen: Spuren der Kreolisierung im Lexikon des Afrikaans" , Studien zur Deutschen Sprache (in Duits), Gunter Narr Verlag, ISBN 9783823362289, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Putnam, Michael T. (2011), Studies oor Duitstalige eilande , John Benjamins Publishing Company, ISBN 978-9027205902, op 7 April 2011 opgespoor
 • Réguer, Laurent Philippe (2004), Si loin, si proche ...: Une langue européenne à découvrir: le néerlandais (in Frans), Sorbonne Nouvelle , ISBN 9782910212308, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Sebba, Mark (1997), Kontaktale : pidgins en creoles , Palgrave Macmillan , ISBN 9780312175719, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Sebba, Mark (2007), Spelling en samelewing: die kultuur en politiek van ortografie regoor die wêreld , Cambridge University Press , ISBN 9781139462020, opgespoor op 19 Mei 2010
 • Shetter, William Z .; Ham, Esther (2007), Nederlands: 'n noodsaaklike grammatika , Taylor & Francis, ISBN 9780199286751, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Simpson, Andrew (2008), Taal en nasionale identiteit in Afrika , Oxford University Press , ISBN 9780199286751, op 31 Mei 2010 opgespoor
 • Simpson, JMY (2009), Brown, Keith; Ogilvie, Sarah (reds.), Beknopte ensiklopedie van tale van die wêreld: Nederlands , Elsevier, ISBN 9780080877754, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Sneddon, James N. (2003), Die Indonesiese taal: sy geskiedenis en rol in die moderne samelewing , UNSW Press, ISBN 9780868405988, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Sonnenschein, EA (2008), ' n Nuwe Engelse grammatika gebaseer op die aanbevelings van die gesamentlike komitee vir grammatikale terminologie , Lees boeke, ISBN 9781408689295, op 6 November 2010 opgespoor
 • Stell, Gerard (2008), Mapping linguistic communication across colour divisies: Swartafrikaans in Sentraal-Suid-Afrika , Vrije Universiteit Brussel , opgespoor op 2 Junie 2010
 • Swan, Michael; Smith, Bernard (2001), Leerling Engels: 'n onderwysersgids vir inmenging en ander probleme, Deel 1 , Cambridge University Press , ISBN 9780521779395, op 7 April 2011 opgespoor
 • Tadmor, Uri (2009), "Leenwoorde in Indonesies" , in Martin Haspelmath; Uri Tadmor (reds.), Leenwoorde in die wêreld se tale: 'n vergelykende handboek , Berlyn: Walter de Gruyter, pp. 686–716, ISBN 9783110218435
 • Tan, Mely G. (2008), "Etnis Tionghoa di Indonesia: kumpulan tulisan" , Etniese Chinees in Indonesië; versamelde artikels. , Yayasan Obor Indonesië, ISBN 9789794616895, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Thomson, William R. (2003), Page, Kogan (red.), Asia & Pacific Review 2003/04: The Economic and Business Report: Indonesia , Kogan Page Publishers, pp. 76–85, ISBN 9780749440633, op 3 Junie 2010 opgespoor
 • Todd, Loreto (2004), Pidgins and Creoles , Routledge, ISBN 9780415053112, op 6 November 2010 opgespoor
 • Vos, Mei Li (2001), Internasionale samewerking tussen politiek en praktyk: hoe Nederlandse Indonesiese samewerking opvallend min verander het na 'n diplomatieke breuk , Het Spinhuis, ISBN 9789055892013, op 29 Junie 2010 opgespoor
 • Webb, Victor N. (2002), "Taal in Suid-Afrika: die rol van taal in nasionale transformasie, heropbou en ontwikkeling" , Impact Studies in Language and Society , John Benjamins Publishing Company , ISBN 9027218498
 • Webb, Victor N. (2003), "Taalbeleidsontwikkeling in Suid-Afrika" (PDF) , Sentrum vir Navorsing in die Politiek van Taal , Universiteit van Pretoria , geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 9 Desember 2003
 • Weissenborn, Jürgen; Höhle, Barbara (2001), "Approaches to bootstrapping" , fonologiese, leksikale, sintaktiese en neurofisiologiese aspekte van vroeë taalverwerwing , John Benjamins Publishing Company, 1 , ISBN 9027224919, op 6 November 2010 opgespoor
 • Willemyns, Roland (2013), Nederlands: Biografie van 'n taal , Oxford University Press , ISBN 9780199858712
 • Namibiese bevolkingsensus (2001), tale in Namibië , die regering van Namibië, geargiveer uit die oorspronklike op 16 Mei 2010 , opgespoor op 28 Mei 2010
 • CIA (2010), The World Factbook (CIA) - Namibië , Central Intelligence Agency , opgespoor op 28 Mei 2010

 • Nederlandse taal op Curlie
 • Die Nederlandse Taalunie , Nederlandse taalunie
 • Die Nederlandse leerlinggrammatika van die Universiteit van Sheffield)

·

TOP