Gestremdheid

A gestremdheid is 'n mediese toestand wat dit moeiliker maak vir 'n persoon om sekere aktiwiteite te doen of effektief interaksie met die wêreld rondom hulle (sosiaal of wesenlik). Hierdie toestande, of gestremdhede, kan kognitief , ontwikkelings- , intellektueel , geestelik , fisies , sensories of 'n kombinasie van veelvuldige faktore wees. Gebreke wat gestremdheid veroorsaak, kan vanaf die geboorte aanwesig wees of tydens 'n persoon se leeftyd voorkom. Die Verenigde Nasies se konvensie oor die regte van persone met gestremdhede definieer gestremdheid as:

langdurige liggaamlike, geestelike, intellektuele of sensoriese gestremdhede wat in wisselwerking met verskillende hindernisse 'n [volle] effektiewe deelname aan die samelewing op 'n gelyke basis met ander kan belemmer. [1]

Gestremdheid is 'n betwiste konsep , met verskuiwende betekenisse in verskillende gemeenskappe. [2] Daar word na verwys as 'n "beliggaamde verskil" [3], maar die term kan ook verwys na fisiese of geestelike eienskappe wat sommige instellings, veral medisyne, beskou as wat hulle moet herstel (die mediese model ). Dit kan ook verwys na beperkings wat mense beperk deur die beperkings van 'n bekwame samelewing (die sosiale model ); of die term kan verwys na die identiteit van gestremdes. Fisiologiese funksionele kapasiteit (PFC) is 'n maatstaf vir die prestasievlak van 'n individu wat die vermoë meet om die fisieke take van die daaglikse lewe uit te voer en die gemak waarmee hierdie take uitgevoer word. PFC neem af met die toenemende ouderdom om swakheid , kognitiewe afwykings of liggaamlike afwykings tot gevolg te hê, wat alles kan lei tot die bestempel van individue as gestremd. [4] Volgens die World Report on Disability word 15% van die wêreldbevolking of 1 miljard mense geraak deur gestremdheid. [5] ' n Gestremdheid kan maklik sigbaar of onsigbaar van aard wees.

Voorgee
Die term voorgee is afgelei van die Middeleeuse spel Hand-in-cap , waarin twee spelers besittings verhandel, en 'n derde, neutrale persoon die verskil tussen waarde en besitting beoordeel. [6] Die konsep van 'n neutrale persoon wat die kans vergroot, is in die middel van die 18de eeu uitgebrei na voorgee-wedrenne , waar perde verskillende gewigte dra, gebaseer op die skatting van die skeidsregter oor wat hulle gelyk sou laat hardloop. In die vroeë 20ste eeu het die woord die bykomende betekenis gekry om 'n gestremdheid te beskryf, in die sin dat 'n persoon met 'n gestremdheid 'n swaarder las het as normaalweg. [7] Hierdie begrip dra dus by tot die opvatting van gestremdheid as 'n las, of 'n individuele probleem, eerder as 'n sosio-ekonomiese probleem.
Toeganklikheid
Die vermoë om na plekke te gaan en dinge te doen. Mense met sekere soorte gestremdhede sukkel om gelyke toegang tot sommige dinge in die samelewing te kry. 'N Blinde persoon kan byvoorbeeld nie stembriewe vir gedrukte papier lees nie en het dus nie toegang tot stemme wat papierstemme benodig nie.
Verblyf
'N Verandering wat toegang verbeter. As stembriewe byvoorbeeld in braille of op 'n teks-na-spraak- masjien beskikbaar is, of as 'n ander persoon die stembriefie aan die blinde persoon voorlees en die keuses opgeteken het, sou die blinde persoon toegang tot die stem hê.

Daar is baie verskillende oorsake van gestremdheid wat basiese daaglikse lewensaktiwiteite beïnvloed , soos eet, aantrek, oordra en persoonlike higiëne handhaaf ; of gevorderde daaglikse aktiwiteite soos inkopies doen, voedsel voorberei, bestuur of werk. Dit is egter belangrik om daarop te let dat oorsake van ongeskiktheid gewoonlik bepaal word deur die persoon se vermoë om die daaglikse aktiwiteite uit te voer. Soos Marta Russell en Ravi Malhotra redeneer, het 'die' medikalisering 'van ongeskiktheid en die instrumente vir klassifikasie 'n belangrike rol gespeel in die vestiging van verdeeldheid tussen die "gestremdes" en die "arbeidsongeskikdes". [8] Dit plaas gestremdheid as 'n probleem wat deur mediese ingryping opgelos moet word, wat ons begrip van wat gestremdheid kan beteken belemmer.

Vir die doeleindes van die Wet op Amerikaners met Gestremdhede van 1990 , bevat die Amerikaanse regulasies vir die gelyke werkgeleentheidskommissie 'n lys van toestande wat maklik as gestremdhede aangegaan kan word: doofheid , blindheid , 'n intellektuele gestremdheid , gedeeltelik of heeltemal ontbrekende ledemate of mobiliteitsgestremdhede wat vereis die gebruik van 'n rolstoel , outisme , kanker , serebrale verlamming , diabetes , epilepsie , MIV / vigs , veelvuldige sklerose , spierdistrofie , ernstige depressie , bipolêre versteuring , posttraumatiese stresversteuring , obsessiewe kompulsiewe versteuring en skisofrenie . [9]

Dit is nie 'n volledige lys nie en baie beserings en mediese probleme veroorsaak ongeskiktheid. Sommige oorsake van ongeskiktheid, soos beserings, kan mettertyd oplos en word as tydelike gestremdheid beskou . 'N Verworwe gestremdheid is die gevolg van gestremdhede wat skielik of chronies gedurende die lewensduur voorkom, in teenstelling met geboorte met gestremdheid. Onsigbare gestremdhede is dalk nie vanselfsprekend op te merk nie.

Onsigbare gestremdhede, ook bekend as verborge gestremdhede of nie-sigbare gestremdhede (NVD), is gestremdhede wat nie onmiddellik sigbaar is nie. Dit is dikwels chroniese siektes en toestande wat normale daaglikse aktiwiteite aansienlik benadeel. Onsigbare gestremdhede kan die pogings van iemand om skool toe te gaan, werk, sosialisering en meer belemmer. Enkele voorbeelde van onsigbare gestremdhede sluit in intellektuele gestremdhede , outismespektrumversteuring , aandagafleibaarheid met hiperaktiwiteit , geestesversteurings , asma , epilepsie , allergieë , migraine , artritis en chroniese moegheidsindroom . [10]

Na wat verneem word, werk diskriminasie 'n belangrike rol in die hoë werkloosheidskoers onder diegene met 'n diagnose van geestesongesteldheid. [11]

Hedendaagse begrip van gestremdheid spruit uit begrippe wat ontstaan ​​het tydens die wetenskaplike Verligting in die weste; vóór die verligting is fisiese verskille deur 'n ander lens beskou. [12]

Daar is bewyse van mense tydens die prehistorie wat na mense met gestremdhede omgesien het. Op die argeologiese terrein van Windover was een van die geraamtes wat gevind is, 'n man van ongeveer 15 jaar oud, met spina bifida . Die toestand het beteken dat die seun, waarskynlik verlam onder die middellyf, in 'n jagtersgemeenskap versorg is . [13] [14]

In antieke Griekeland is voorsiening gemaak wat individue met verswakte mobiliteit toegang tot tempels en genesende heiligdomme gemaak het. [15] In die belangrikste genesingsreservaat in die breër gebied, die Heiligdom van Asclepius by Epidaurus , was daar teen 370 vC ten minste 11 permanente klip opritte wat toegang tot mobiliteitsgestremde besoekers tot nege verskillende strukture gebied het; bewys dat mense met gestremdhede ten minste gedeeltelik in antieke Griekeland erken en versorg is. [16]

Gedurende die Middeleeue word gekke en ander toestande vermoedelik deur demone veroorsaak. Daar is ook gedink dat hulle deel uitmaak van die natuurlike orde, veral tydens en tydens die val van die plaag , wat dwarsdeur die algemene bevolking gestremd is. [17] In die vroeë moderne tydperk was daar 'n verskuiwing na die soek na biologiese oorsake vir fisiese en geestelike verskille, asook 'n groter belangstelling in die afbakening van kategorieë: Ambroise Pare, byvoorbeeld, het in die sestiende eeu geskryf oor 'monsters', 'wonderkinders' ", en" die verminkte ". [18] Die Europese Verligting se klem op kennis afgelei van rede en op die waarde van natuurwetenskap vir menslike vooruitgang, het gehelp om die geboorte van instellings en gepaardgaande kennisstelsels wat mense waargeneem en gekategoriseer het, te kweek; Die belangrikste aspekte vir die ontwikkeling van vandag se konsepte van gestremdheid was asielhuise , klinieke en gevangenisse . [17]

Hedendaagse konsepte van gestremdheid is gewortel in die agtiende en negentiende-eeuse ontwikkeling. Die belangrikste hiervan was die ontwikkeling van kliniese mediese gesprekke, wat die menslike liggaam sigbaar gemaak het as iets wat gemanipuleer, bestudeer en getransformeer kon word. Dit het saam met wetenskaplike diskoerse gewerk wat probeer klassifiseer en kategoriseer en sodoende normaliseringsmetodes geword het. [19]

Die konsep van die "norm" het in hierdie tydperk ontwikkel en word aangedui in die werk van die Belgiese statistikus , sosioloog , wiskundige en sterrekundige Adolphe Quetelet , wat in die 1830's geskryf het van l'homme moyen - die gemiddelde man. Quetelet beweer dat 'n mens die som van alle mense se eienskappe in 'n gegewe bevolking (soos hul lengte of gewig) kan opneem en die gemiddelde daarvan kan vind en dat hierdie syfer 'n statistiese norm moet wees waarna almal moet streef.

Hierdie idee van die statistiese norm spruit uit die vinnige gebruik van statistieke wat deur Brittanje, die Verenigde State en die Wes-Europese state gedurende hierdie tydperk versamel word, en dit is gekoppel aan die opkoms van eugenetika . Gestremdheid, sowel as ander begrippe, insluitend: abnormale, nie-normale, en normaliteit het hieruit voortspruit. [20] Die verspreiding van hierdie konsepte is duidelik in die gewildheid van die freak show , waar showmen voordeel trek uit die uitstalling van mense wat afwyk van die norme. [21]

Met die opkoms van eugenetika in die laaste deel van die negentiende eeu, word sulke afwykings as gevaarlik vir die gesondheid van die hele bevolking beskou. Met gestremdheid beskou as deel van die biologiese samestelling van 'n persoon en dus hul genetiese oorerwing, het wetenskaplikes hul aandag gevestig op konsepte van onkruid soos 'afwykings' buite die genepoel. Verskeie maatstawwe vir die beoordeling van die genetiese fiksheid van 'n persoon, wat dan gebruik is om diegene wat ongeskik geag word, te deporteer, te steriliseer of te institusionaliseer. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, met die voorbeeld van Nazi-eugenetika, het eugenetika vervaag van openbare gesprekke, en toenemend gestremdheid het saamgevoeg in 'n stel eienskappe waaraan medisyne kon aandag gee - hetsy deur aanvulling, rehabilitasie of behandeling. In beide die hedendaagse en moderne geskiedenis is gestremdheid dikwels beskou as 'n neweproduk van bloedskande tussen eerstegraadse familielede of tweedegraadse familielede . [22]

"> File:Let's Raise the Roof - A Social Model of Disability - a Welsh Government video - 2021.webmSpeel media
'N Kort adviesanimasie van die regering oor die sosiale model van gestremdheid

Gestremdheidsgeleerdes het ook gewys op die Industriële Revolusie, tesame met die ekonomiese verskuiwing van feodalisme na kapitalisme, as prominente historiese oomblikke in die begrip van gestremdheid. Alhoewel daar 'n sekere mate van godsdienstige bygeloof rondom gestremdheid gedurende die Middeleeue was, kon gestremdes steeds 'n belangrike rol speel in die landelike produksie-gebaseerde ekonomie, wat hulle daartoe in staat stel om 'n bydrae te lewer tot die daaglikse ekonomiese lewe. Die Industriële Revolusie en die koms van die kapitalisme het gemaak dat mense nie meer aan die land gebind was nie en dan gedwing moes word om werk te kry wat 'n loon sou betaal om te kon oorleef. Die loonstelsel, in kombinasie met geïndustrialiseerde produksie, het die manier waarop liggame beskou word, verander as wat mense meer en meer waardeer word vir hul vermoë om soos masjiene te vervaardig. Kapitalisme en die industriële rewolusie het 'n nuwe klas "gestremde" mense geskep wat nie kon voldoen aan die standaardwerker se liggaam of werksmag nie. As gevolg hiervan word gestremdes as 'n probleem beskou, opgelos of uitgewis. [23]

In die vroeë 1970's het gestremdheidsaktiviste begin uitdaag oor hoe die samelewing gestremdes behandel en die mediese benadering tot gestremdheid. As gevolg van hierdie werk is fisiese toegangsversperrings geïdentifiseer. Hierdie toestande het hulle funksioneel gestremd, en wat nou bekend staan ​​as die sosiale model van gestremdheid, het ontstaan. Die uitdrukking, wat in 1983 deur Mike Oliver geskep is, onderskei tussen die mediese model van gestremdheid - waaronder 'n gestremdheid moet herstel word - en die sosiale model van gestremdheid - waaronder die samelewing wat 'n persoon beperk, opgelos moet word. [24]

crutches, braces, photographs, and other exhibits
Museum van GESKIKTHEID Geskiedenis, Buffalo, New York

Mense-eerste taal

Mense-eerste taal is een manier om oor gestremdheid te praat, wat sommige mense verkies. Die gebruik van mense-eerste taal stel die persoon voor die gebrek. Diegene wat mense as eerste taal verkies, sou verkies om 'n persoon met 'n gestremdheid 'te word. Hierdie styl word weerspieël in die belangrikste wetgewing oor regte vir gestremdhede, insluitend die Americans with Disabilities Act en die VN se Konvensie oor die regte van persone met gestremdhede .

"Cerebral Palsy: A Guide for Care" aan die Universiteit van Delaware beskryf mense-eerste taal: [25]

Die stylgids van die American Psychological Association sê dat wanneer die persoon met 'n gestremdheid geïdentifiseer word, die naam of voornaamwoord van die persoon eerste moet kom, en die beskrywings van die gestremdheid moet gebruik word sodat die gestremdheid geïdentifiseer word, maar nie die persoon verander nie. Aanvaarbare voorbeelde was 'n vrou met Down-sindroom 'of' 'n man met skisofrenie '. Dit bepaal ook dat die persoon se aanpasbare toerusting funksioneel moet beskryf word as iets wat 'n persoon help, nie as iets wat 'n persoon beperk nie, byvoorbeeld ''n vrou wat 'n rolstoel gebruik' 'eerder as' 'n vrou in 'n rolstoel ' .

Mense-eerste terminologie word in die Verenigde Koninkryk gebruik in die vorm "mense met gestremdhede" (soos "mense met gesiggestremdhede"). In die Verenigde Koninkryk word identiteit-eerste taal egter meestal verkies bo mense-eerste taal.

Die gebruik van mense-eerste-terminologie het aanleiding gegee tot die gebruik van die akroniem PWD om na persone (of mense) met gestremdhede (of gestremdhede) te verwys. [26] [27] [28] Maar ander individue en groepe verkies identiteit-eerste taal om te beklemtoon hoe 'n gestremdheid mense se identiteit kan beïnvloed. Die gebruikte taalstyl wissel tussen verskillende lande, groepe en individue.

Identiteit-eerste taal

Identiteit-eerste taal beskryf die persoon as "gestremd". Sommige mense verkies dit en voer aan dat dit beter pas by die sosiale model van gestremdheid as mense-eerste taal, want dit beklemtoon dat die persoon nie deur sy liggaam gestremd is nie, maar deur 'n wêreld wat hom nie akkommodeer nie. [29]

Dit geld veral in die Verenigde Koninkryk, waar volgens die sosiale model aangevoer word dat iemand se gestremdheid (byvoorbeeld met 'n rugmurgbesering) 'n individuele eiendom is, maar "gestremdheid" iets is wat geskep word deur eksterne maatskaplike faktore soos 'n gebrek aan toeganklikheid. [30] Hierdie onderskeid tussen die individuele eiendom van waardedaling en die sosiale eiendom van gestremdheid staan ​​sentraal in die sosiale model . Die term "gestremdes" as politieke konstruksie word ook algemeen gebruik deur internasionale organisasies van gestremdes, soos Disabled Peoples 'International .

Die gebruik van die identiteit-eerste taal kom ook ooreen met hoe mense oor ander aspekte van identiteit en diversiteit praat. Byvoorbeeld: [31]

In die outismegemeenskap verkies baie voorstanders en hul bondgenote terminologie soos 'Outistiese', 'Outistiese persoon' of 'Outistiese individu' omdat ons outisme verstaan ​​as 'n inherente deel van die individu se identiteit - net soos ' Moslems, '' Afro-Amerikaners, '' Lesbies / Gay / Biseksueel / Transgender / Queer, '' Chinees, '' begaafd, '' atleties '' of '' Joods ''.

Net so verwerp Dowe gemeenskappe in die VSA mense-eerste taal ten gunste van identiteit-eerste taal. [32]

In 2021 het die Amerikaanse Vereniging vir Hoër Onderwys en Gestremdheid (AHEAD) hul besluit om identiteit-eerste taal in hul materiaal te gebruik, aangekondig en verduidelik: "Identiteit-eerste taal daag negatiewe konnotasies uit deur direk gestremdheid op te eis. Identiteit-eerste taal verwys na die verskeidenheid wat bestaan ​​in hoe ons liggame en breine werk met 'n magdom toestande wat bestaan, en die rol van ontoeganklike of onderdrukkende stelsels, strukture of omgewings om iemand gestremd te maak. ' [33]

Autism acceptance symbol; an infinity symbol that is rainbow colored.
Die reënboogkleurige oneindigheidssimbool verteenwoordig die diversiteit van die outismespektrum sowel as die groter neurodiversiteitsbeweging . [34]

Veroudering

Tot 'n sekere mate word liggaamlike gestremdhede en veranderende geestestoestande byna alomteenwoordig deur mense ervaar. Verouderingspopulasies word dikwels gestigmatiseer omdat hulle 'n hoë voorkoms van gestremdheid het. Kathleen Woodward , geskryf in Key Words for Disability Studies , verduidelik die verskynsel soos volg:

Veroudering word retories - soms onheilspellend - aangeroep as 'n dringende rede waarom gestremdheid vir ons almal van deurslaggewende belang moet wees (ons word almal ouer, ons sal almal uiteindelik gestremd wees), waardeur die skadelike en dominante stereotipe van veroudering per ongeluk versterk word. slegs 'n ervaring van agteruitgang en agteruitgang. Maar die aandag op veroudering en gestremdheid is min geskenk. [35]

In Feministies noem Queer, Crip , Alison Kafer [ verduideliking nodig ] veroudering en die angs daaraan verbonde. Volgens Kafer spruit hierdie angs uit idees van normaliteit. Sy sê:

Angs oor veroudering kan byvoorbeeld gesien word as 'n simptoom van verpligte vermoë / ingesteldheid, asook pogings om kinders wat effens korter as gemiddeld is, te "behandel" met groeihormone; in geen geval is die betrokkenes noodwendig gestremd nie, maar hulle word beslis beïnvloed deur kulturele ideale van normaliteit en ideale vorm en funksie. [36]

Indiensneming

Studies het 'n verband tussen gestremdheid en armoede geïllustreer . Dit is veral skaars dat werk aan gestremdes aangebied word. Marta Russell merk op dat '['n primêre basis vir onderdrukking van gestremde persone (diegene wat met akkommodasie kon werk) is dat hulle uitgesluit word van uitbuiting as loonarbeiders.' [37]

Intellektuele gestremdheid

Baie lande het programme wat mense met intellektuele gestremdhede help om vaardighede aan te leer wat hulle nodig het. [38] Sulke programme sluit beskutte werksessies en programme vir dagsorg vir volwassenes in. Beskutte programme bestaan ​​uit bedagsaktiwiteite soos tuinmaak, vervaardiging en samestelling. Hierdie aktiwiteite vergemaklik roetine-georiënteerde take wat ID-mense weer in staat stel om ervaring op te doen voordat hulle by die werksmag betree. Die dagsorgprogramme vir volwassenes sluit ook aktiwiteite in die dag in. Hierdie aktiwiteite is egter gebaseer op 'n opvoedkundige omgewing waar ID-mense in staat is om opvoedkundige, fisieke en kommunikasiegebaseerde take te verrig, wat help om kommunikasie, geheue en algemene lewensvaardighede te vergemaklik. Daarbenewens het dagsorgprogramme vir volwassenes gemeenskapsaktiwiteite gereël deur velduitstappies na openbare plekke (bv. Dieretuine en fliekteaters) te beplan. Ondanks albei programme wat noodsaaklike vaardighede bied aan intellektueel gestremde persone voordat hulle die arbeidsmag betree, het navorsers bevind dat ID-mense verkies om betrokke te raak by gemeenskapsintegreerde werk. [38] Gemeenskaps-geïntegreerde werksgeleenthede word aangebied aan ID-mense teen minimum of hoër lone, in verskillende beroepe, wat wissel van kliëntediens-, kantoor-, huis-, gasvryheids- en vervaardigingsposisies. ID-werknemers werk saam met werknemers sonder gestremdhede wat hulle kan help met opleiding. Al drie opsies stel intellektueel gestremde mense in staat om sosiale vaardighede te ontwikkel en uit te oefen wat noodsaaklik is vir die alledaagse lewe. Dit word egter nie gewaarborg dat ID-werknemers dieselfde behandeling kry as werknemers sonder ID nie; volgens Lindstrom et al., is dit minder waarskynlik dat gemeenskaps-geïntegreerde werknemers verhogings ontvang, en dat slegs 26% voltydse status kan behou. [39]

Die vind van 'n stabiele werksmag hou ekstra uitdagings in. 'N Studie wat in die Journal of Applied Research in Intellectual Disability gepubliseer is, het aangedui dat hoewel dit moeilik kan wees om werk te vind, dit nog moeiliker is om 'n werk te stabiliseer. [40] Chadsey-Rusch het voorgestel dat die verkryging van werk vir ID-mense voldoende produksievaardighede en effektiewe sosiale vaardighede benodig. [40] Ander onderliggende faktore vir werksverlies sluit strukturele faktore en integrasie tussen werkers en werkplekke in. Soos deur Kilsby gesê, kan beperkte strukturele faktore 'n menigte faktore in 'n werk beïnvloed, soos 'n beperkte aantal ure wat 'n ID-persoon mag werk. In ruil daarvoor, volgens Fabian et al., Lei dit tot 'n gebrek aan geleentheid om verhoudings met kollegas te ontwikkel of om beter binne die werkplek te integreer. Diegene wat nie 'n werk kan stabiliseer nie, word nietemin moedeloos gelaat. Volgens dieselfde studie wat deur JARID gedoen is, het baie wat deelgeneem het, bevind dat hulle kleiner inkomste verdien het in vergelyking met hul medewerkers, en hulle het gedurende hul dae 'n oormaat tyd gehad omdat hulle nie werk gehad het nie. Hulle het ook gevoelens van hopeloosheid en mislukking gehad. Volgens die Amerikaanse nasionale organisasie vir gestremdhede word nie net ID-mense voortdurend ontmoedig nie, maar baie mense leef ook onder die armoedegrens, omdat hulle nie werk kan kry of kan stabiliseer nie en as gevolg van werknemers se beperkende faktore. [39] Dit maak dat ID-mense nie in staat is om hulself te voorsien nie, insluitend basiese benodigdhede soos voedsel, mediese sorg, vervoer en huisvesting.

Armoede

painting of a group of people, some missing feet, hunched over crutches as a beggar walks past
Die kreupeles , Pieter Bruegel , 1568

Die armoedesyfer vir mense met gestremdhede in werkende ouderdom is byna twee en 'n half keer hoër as vir mense sonder gestremdhede. Gestremdheid en armoede kan 'n bose kringloop vorm waarin fisieke hindernisse en stigma van gestremdheid dit moeiliker maak om inkomste te kry, wat weer toegang tot gesondheidsorg en ander benodigdhede vir 'n gesonde lewe verminder. [41] In samelewings sonder gesondheids-en maatskaplike dienste wat deur die staat gefinansier word, kan die besteding van medikasie en gereelde besoeke aan gesondheidsorg, persoonlike hulp by die huis en aanpasbare toestelle en klere, tesame met die gewone lewenskoste, benodig word vir medisyne. Die World-verslag oor gestremdheid dui aan dat die helfte van alle gestremdes nie gesondheidsorg kan bekostig nie, vergeleke met 'n derde van die bekwame mense. [42] In lande sonder openbare dienste vir volwassenes met gestremdhede, kan hul gesinne verarm word. [43]

Rampe

Daar is beperkte navorsingskennis, maar baie anekdotiese verslae oor wat gebeur wanneer rampe gestremdes beïnvloed. [44] [45] Persone met gestremdhede word grootliks deur rampe geraak. [44] [46] Diegene met liggaamlike gestremdhede kan gevaar loop as hulle ontruim as daar nie hulp beskikbaar is nie. Persone met kognitiewe gestremdhede kan sukkel met die verstaan ​​van instruksies wat gevolg moet word indien 'n ramp plaasvind. [46] [47] [48] Al hierdie faktore kan die variasie van risiko in rampsituasies met gestremde individue verhoog. [49]

Navorsingstudies het deurgaans gevind dat diskriminasie van individue met gestremdhede gedurende alle fases van 'n rampsiklus voorkom. [44] Die mees algemene beperking is dat mense nie fisies toegang tot geboue of vervoer kan kry nie , asook om toegang tot rampverwante dienste te verkry. [44] Die uitsluiting van hierdie individue word deels veroorsaak deur die gebrek aan opleiding met betrekking tot gestremdhede wat aan noodbeplanners en noodlenigingspersoneel verskaf word. [50]

Die Internasionale Klassifikasie van Funksie, Gestremdheid en Gesondheid (ICF), vervaardig deur die Wêreldgesondheidsorganisasie , onderskei tussen liggaamsfunksies (fisiologies of sielkundig, soos visie) en liggaamsstrukture (anatomiese dele, soos die oog en verwante strukture). Verswakking in liggaamlike struktuur of funksie word gedefinieer as 'n afwyking, gebrek, verlies of ander beduidende afwyking van sekere algemeen aanvaarde bevolkingstandaarde, wat mettertyd kan wissel. Aktiwiteit word gedefinieer as die uitvoering van 'n taak of aksie. Die ICF lys 9 breë funksionele domeine wat beïnvloed kan word:

 • Kennis leer en toepas
 • Algemene take en eise
 • Kommunikasie
 • Basiese fisiese mobiliteit, huishoudelike lewe en selfversorging (byvoorbeeld aktiwiteite in die daaglikse lewe )
 • Interpersoonlike interaksies en verhoudings
 • Gemeenskaps-, sosiale en burgerlike lewe, insluitend werk
 • Ander belangrike lewensareas

In oorleg met wetenskaplikes met gestremdhede word in die inleiding tot die ICF gesê dat 'n verskeidenheid konseptuele modelle voorgestel is om gestremdheid en funksionering te verstaan ​​en te verklaar, wat hulle wil integreer. Hierdie modelle bevat die volgende:

Mediese model

Die mediese model beskou gestremdheid as 'n probleem van die persoon wat direk veroorsaak word deur siektes, trauma of ander gesondheidstoestande, wat dus volgehoue ​​mediese sorg benodig in die vorm van individuele behandeling deur professionele persone. In die mediese model is die bestuur van gestremdheid gerig op 'n "geneesmiddel", of die individu se aanpassing en gedragsverandering wat sal lei tot 'n "amper-genesing" of effektiewe genesing. Die individu moet in hierdie geval hul gestremdheid deur mediese sorg oorkom. In die mediese model word mediese sorg as die hoofsaak beskou, en op politieke vlak is die belangrikste reaksie op die wysiging of hervorming van gesondheidsorgbeleid . [51] [52]

Sosiale model

Die sosiale model van gestremdheid sien 'gestremdheid' as 'n sosiaal-geskepte probleem en 'n kwessie van die volle integrasie van individue in die samelewing . In hierdie model is gestremdheid nie 'n kenmerk van 'n individu nie, maar eerder 'n komplekse versameling van toestande, geskep deur die sosiale omgewing. Die hantering van die probleem vereis maatskaplike optrede en dit is die gesamentlike verantwoordelikheid van die samelewing om 'n samelewing te skep waarin beperkings vir gestremdes minimaal is. Gestremdheid is kultureel en ideologies in die skepping. Volgens die sosiale model is gelyke toegang vir iemand met 'n gestremdheid / gestremdheid 'n saak van menseregte. [53] [52] Die sosiale model van gestremdheid het kritiek gekry. Terwyl die belangrikheid van die sosiale model in die beklemtoning van die verantwoordelikheid van die samelewing erken word, wys geleerdes, insluitend Tom Shakespeare , op die grense van die model en dring hulle aan op die behoefte aan 'n nuwe model wat die "mediese versus sosiale" tweedeling sal oorkom. [54] Die beperkings van hierdie model beteken dat die noodsaaklike dienste en inligting wat persone met gestremdhede in die gesig staar, eenvoudig nie beskikbaar is nie, dikwels as gevolg van beperkte ekonomiese opbrengste om hulle te ondersteun. [55]

Sommige meen mediese geesteswetenskappe is 'n vrugbare veld waar die gaping tussen die mediese en die sosiale model van gestremdheid oorbrug kan word. [56]

Sosiale konstruksie

Die sosiale konstruksie van gestremdheid is die idee dat gestremdheid gekonstrueer word deur sosiale verwagtinge en instellings eerder as biologiese verskille. Die belangrikste fokus van hierdie idee is om die manier waarop die samelewing en instellings gestremdheid konstrueer, uit te lig. [57] Net soos ras en geslag nie biologies vasgestel is nie, is gestremdheid ook nie.

Rondom die vroeë 1970's het sosioloë, veral Eliot Friedson, begin argumenteer dat etiketteringsteorie en sosiale afwyking op gestremdheidstudies toegepas kan word. Dit het gelei tot die daarstelling van die sosiale konstruksie van gestremdheidsteorie . Die sosiale konstruksie van gestremdheid is die idee dat gestremdheid gekonstrueer word as die sosiale reaksie op afwyking van die norm. Die mediese industrie is die skepper van die sosiale rol van siekes en gestremdes. Mediese professionele persone en instansies, wat kundigheid oor gesondheid het, het die vermoë om gesondheids- en fisiese en geestelike norme te definieer. Wanneer 'n individu 'n funksie het wat 'n beperking, beperking of beperking op die sosiale definisie van gesondheid skep, word die persoon as gestremd bestempel. Onder hierdie idee word gestremdheid nie gedefinieer deur die fisiese kenmerke van die liggaam nie, maar deur 'n afwyking van die sosiale konvensie van gesondheid. [58]

Die sosiale konstruksie van gestremdheid sou beweer dat die mediese model van gestremdheid se standpunt dat 'n gestremdheid 'n inkorting, beperking of beperking is, verkeerd is. In plaas daarvan word beskou as 'n gestremdheid 'n verskil in die individu as wat in die samelewing as 'normaal' beskou word. [59]

Ander modelle

 • Die politieke / verhoudingsmodel is 'n alternatief vir en kritiese betrokkenheid by die sosiale en mediese modelle. Hierdie analise van Alison Kafer toon nie net hoe die "probleem" van gestremdheid geleë is in ontoeganklike geboue, diskriminerende houdings en ideologiese stelsels wat normale verhoudings en afwykings toeskryf aan bepaalde verstand en liggaam nie, maar ook hoe verstandelike en liggaamlike gebreke steeds kan hê uitskakelende effekte. Verder omraam die politieke / verhoudingsmodel die medikalisering van gestremdes as politiek van aard, aangesien dit altyd ondervra moet word. [60]
 • Die spektrummodel verwys na die reeks hoorbaarheid, sensitiwiteit en sigbaarheid waaronder mense funksioneer. Die model beweer dat gestremdheid nie noodwendig 'n verminderde spektrum van operasies beteken nie. Inteendeel, gestremdheid word dikwels gedefinieer volgens drempels wat op 'n kontinuum van gestremdheid gestel word. [61]
 • Die morele model verwys na die houding dat mense moreel verantwoordelik is vir hul eie gestremdheid. [62] Gestremdheid kan byvoorbeeld gesien word as gevolg van slegte optrede van ouers as hulle aangebore is , of as gevolg van die beoefening van heksery indien nie. [63] Echo's hiervan kan gesien word in die leerstelling van karma in Indiese godsdienste. Dit bevat ook opvattings dat 'n gestremdheid 'n persoon 'spesiale vermoëns gee om waar te neem, te reflekteer, te transendeer, geestelik te wees'. [64]
 • Die kundige / professionele model bied 'n tradisionele reaksie op gestremdheidskwessies en kan gesien word as 'n uitloper van die mediese model. Binne sy raamwerk volg professionele persone 'n proses om die gestremdheid en beperkings daarvan te identifiseer (met behulp van die mediese model), en die nodige stappe te neem om die posisie van 'n gestremde persoon te verbeter. Dit is geneig om 'n stelsel te skep waarin 'n outoritêre, ooraktiewe diensverskaffer 'n passiewe kliënt voorskryf en optree. [65]
 • Die tragedie / liefdadigheidsmodel beeld gestremde persone uit as slagoffers van omstandighede wat medelye verdien. Dit, tesame met die mediese model, is die modelle wat die meeste deur nie-gestremdes gebruik word om gestremdheid te definieer en te verklaar. [66]
 • Die legitimiteitsmodel beskou gestremdheid as 'n waardebaseerde bepaling oor watter verklarings vir die atipiese wettig is vir lidmaatskap in die kategorie vir gestremdheid. Hierdie standpunt laat toe dat verskeie verduidelikings en modelle as doelgerig en lewensvatbaar beskou kan word. [67]
 • Die sosiaal aangepaste model stel dat hoewel 'n persoon se gestremdheid beperkings inhou in 'n gesonde samelewing, dikwels die omliggende samelewing en omgewing beperkender is as die gestremdheid self. [68]
 • Die ekonomiese model definieer gestremdheid in terme van verminderde werkvermoë, die verwante verlies aan produktiwiteit en ekonomiese gevolge vir die individu, werkgewer en die samelewing in die algemeen. [69]
 • Die bemagtigende model (ook die kliëntmodel ) maak dit vir die persoon met gestremdheid en sy / haar gesin moontlik om die loop van sy / haar behandeling te bepaal. Dit verander die professionele persoon in 'n diensverskaffer wie se rol is om leiding te gee en die kliënte se besluite uit te voer. Hierdie model "bemagtig" die individu om sy / haar eie doelwitte na te streef. [68]
 • Die markmodel van gestremdheid is minderheidsregte en 'n verbruikersmodel van gestremdheid wat erken dat gestremdes en hul belanghebbendes 'n groot groep verbruikers, werknemers en kiesers verteenwoordig. Hierdie model kyk na persoonlike identiteit om gestremdheid te definieer en bemagtig mense om hul eie lot in die alledaagse lewe in kaart te bring, met spesifieke fokus op ekonomiese bemagtiging. Op grond van die Amerikaanse sensusdata is daar volgens hierdie model 1,2 miljard mense in die wêreld wat hulself as gestremd beskou. "Hierdie model stel dat maatskappye en regerings vanweë die grootte van die demografie die begeertes sal dien, gedruk deur die vraag namate die boodskap in die kulturele hoofstroom algemeen voorkom." [52]
 • Die verbruikersmodel van gestremdheid is gebaseer op die “regte-gebaseerde” model en beweer dat gestremdes gelyke regte en toegang moet hê tot produkte, goedere en dienste wat deur ondernemings aangebied word. Die verbruikersmodel brei die regte-gebaseerde model uit deur voor te stel dat ondernemings , nie net kliënte met gestremdhede onder die vereistes van wetgewing akkommodeer nie, maar dat ondernemings gestremde persone aktief soek, bemark, verwelkom en ten volle betrek by alle aspekte van sakediensaktiwiteite. Die model stel voor dat alle sakebedrywighede, byvoorbeeld webwerwe, beleide, prosedures, missieverklarings, noodplanne, programme en dienste moet toegangs- en insluitingspraktyke integreer. Verder moet hierdie toegangs- en insluitingspraktyke gebaseer wees op gevestigde standaarde vir toegang tot en insluiting van kliëntediens wat die aktiewe betrokkenheid van mense van almal omhels en ondersteun. vermoëns in besigheidsaanbiedinge. [70] In hierdie verband word gespesialiseerde produkte en gespesialiseerde dienste belangrik kom, soos hulpmiddels, prosteses, spesiale kos, huishulp en hulpverlening. [71]
 • Verskillende teorieë draai om vooroordeel, stereotipering, diskriminasie en stigma wat verband hou met gestremdheid. Volgens Weiner, Perry en Magnusson (1988) se werk met die attribusieteorie , word fisieke stigmas as onbeheerbaar beskou en ontferm jammer en begeerte om te help, terwyl geestelike gedragstigmas beskou word. om beheerbaar te wees en daarom woede en begeerte uit te lok om die persone met gestremdhede te verwaarloos. [72]
 • Die 'regverdige wêreldhipotese ' praat oor hoe iemand as gestremdheid verdien word. En omdat dit die persoon se skuld is, voel 'n waarnemer nie verplig om sleg vir hom te voel of hom te help nie. [73]

In kontekste waar hul verskille sigbaar is, staar persone met gestremdhede dikwels stigma in die gesig. Mense reageer gereeld op die teenwoordigheid van gestremdes met vrees, jammerte, betutteling, indringende blik, weersin of minagting. Hierdie reaksies kan, en dikwels, persone met gestremdhede uitsluit van toegang tot sosiale ruimtes, tesame met die voordele en hulpbronne wat hierdie ruimtes bied. [74] Gestremde skrywer / navorser Jenny Morris beskryf hoe stigma funksioneer om persone met gestremdhede te marginaliseer: [75]

Om so gereeld in die openbaar uit te gaan verg moed. Hoeveel van ons vind dat ons nie die krag kan uitdompel om dit dag na dag, week na week, jaar na jaar, 'n leeftyd van verwerping en weersin te doen nie? Dit is nie net fisiese beperkings wat ons beperk tot ons huise en diegene wat ons ken nie. Dit is die wete dat elke toetrede tot die openbare wêreld oorheers sal word deur staar, neerbuigendheid, jammerte en vyandigheid.

Boonop kan stigma in die gesig staar wat die psigo-emosionele welstand van die persoon wat gestigmatiseer word, skade berokken. Een van die maniere waarop die psigo-emosionele gesondheid van persone met gestremdhede nadelig beïnvloed word, is deur die onderdrukking van die onderdrukking wat hulle ervaar, te laat voel, wat kan lei tot die gevoel dat hulle swak, mal, waardeloos is of enige ander negatiewe eienskappe geassosieer word met hul toestande. Internalisering van onderdrukking beskadig die selfbeeld van die persoon wat geraak word en vorm hul gedrag op maniere wat voldoen aan die nie-gestremde dominansie. [74] Ableistiese idees word gereeld geïnternaliseer wanneer gestremdes deur mense en instansies onder druk geplaas word om hul gestremde verskil te verberg en te verklein, of "slaag". Volgens skrywer Simi Linton eis die verbygaan 'n diep emosionele tol deurdat gestremde individue verlies aan gemeenskap, angs en selfvertroue ervaar. [76] Die media speel 'n belangrike rol in die skep en versterking van stigma wat verband hou met gestremdheid. In die media word die gestremdheid gewoonlik as marginaal in die breë samelewing beskou. Hierdie uitbeeldings weerspieël en beïnvloed gelyktydig die gewilde persepsie van gestremde verskil.

Tropes

Daar is verskillende taktieke wat die media gereeld gebruik om die teenwoordigheid van gestremdes voor te stel. Hierdie algemene maniere om gestremdheid op te stel, word hewig gekritiseer omdat hulle onmenslik is en dat hulle nie die perspektiewe van persone met gestremdhede belangrik stel nie.

Inspirasie porno

Inspirasieporno verwys na die uitbeelding van persone met gestremdhede waarin hulle aangebied word as inspirerend, bloot omdat die persoon gestremd is. Hierdie uitbeeldings word gekritiseer omdat dit geskep word met die doel om nie-gestremde kykers beter te laat voel oor hulself in vergelyking met die individu wat uitgebeeld word. In plaas daarvan om die mensdom van persone met gestremdhede te erken, verander inspirasieporno dit in voorwerpe van inspirasie vir 'n nie-gestremde gehoor. [77]

Superskrif

Die teks van die superkripsie verwys na gevalle waarin media berig oor of 'n gestremde persoon wat 'n noemenswaardige prestasie behaal het, uitbeeld; maar fokus op hul gestremdheid eerder as wat hulle eintlik gedoen het. Hulle word uitgebeeld as ontsagwekkend omdat hulle uitsonderlik is in vergelyking met ander met dieselfde of soortgelyke toestande. Hierdie trop word algemeen gebruik in verslaggewing oor gestremde atlete sowel as in die uitbeelding van outistiese savante. [78] [79]

Baie gestremdes ontken hierdie voorstellings as die vermindering van mense tot hul toestand eerder as om dit as volwaardige mense te beskou. Verder word uitskrifte van superskrifte gekritiseer omdat hulle die onrealistiese verwagting skep dat gestremdheid gepaard moet gaan met 'n soort spesiale talent, genie of insig.

Gestremde skurk

Karakters in fiksie wat fisiese of geestelike aanduidings het van verskil van waargenome samelewingsnorme, word gereeld as skurke in 'n teks geposisioneer. Lindsey Row-Heyveld merk byvoorbeeld op dat "boosaardige seerowers skelm, verleidelik is en onvermydelik toegerus is met 'n penbeen, oogvlek of haakhand, terwyl heldhaftige seerowers soos Jack Sparrow van Johnny Depp lyk ." [80] Gestremde persone se sigbare verskille van die bekwame meerderheid is bedoel om vrees by die publiek te wek wat die ingesteldheid van gestremdes kan laat voortbestaan ​​wat 'n bedreiging vir individuele of openbare belange en welstand is.

Selfvoorspraak

Sommige gestremdes het marginalisering probeer weerstaan deur die sosiale model in teenstelling met die mediese model te gebruik; met die doel om kritiek weg te skuif van hul liggame en gestremdhede en na die sosiale instellings wat hulle onderdruk ten opsigte van hul bekwame eweknieë. Gestremdheidsaktivisme waarby baie griewe aangespreek moet word, soos gebrek aan toeganklikheid , swak verteenwoordiging in die media, algemene minagting en gebrek aan erkenning , kom uit 'n sosiale modelraamwerk.

Om gestremdheid as 'n positiewe identiteit te aanvaar deur betrokke te raak by gestremde gemeenskappe en deel te neem aan gestremde kulture, kan 'n effektiewe manier wees om geïnternaliseerde vooroordeel te bekamp en kan dominante vertellings oor gestremdheid uitdaag. [81]

Kruisings

Die ervarings wat gestremdes het om deur sosiale instellings te navigeer, verskil baie, afhangende van watter ander sosiale kategorieë hulle mag behoort. Die kategorieë wat met 'n gestremdheid kruis om unieke ervarings van bekwaamheid te skep, sluit ras en geslag in, maar is nie beperk nie. Die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van Persone met Gestremdhede onderskei twee soorte ongeskiktheidskruising: kruising tussen ras en gestremdheid en geslagsgestremdheid. [82] Daar moet op gelet word dat gestremdheid vir elke persoon verskillend gedefinieer word, en dat daar verskeie kruisings vir bepaalde individue ontstaan.

Wedloop

Volgens 'n stelselmatige ontleding van die Global Burden of Disease Study is die voorkoms van gestremdheid onder verskeie minderheidsgemeenskappe regoor die wêreld groter . [83] Gestremdes wat ook rasse- minderhede is, het oor die algemeen minder toegang tot ondersteuning en is hulle kwesbaarder vir gewelddadige diskriminasie. [84] ' n Studie in die tydskrif Child Development het aangedui dat kinders met minderheidsgestremdhede meer geneig is om strafdissipline in lande met lae en middelinkomste te kry. [85] Met betrekking tot gestremdheid in die Verenigde State merk Camille A. Nelson, skryf vir die Berkeley Journal of Criminal Law, op die dubbele diskriminasie wat rasse-minderhede met gestremdhede ervaar as gevolg van die strafregstelsel, en spreek dit uit vir 'mense wat negatief is rassisties, dit wil sê mense wat as nie-blank beskou word, en vir wie geestesongesteldheid bekend is of aanvaar word, is interaksie met die polisie onseker en potensieel gevaarlik. " [86]

Geslag

Die marginalisering van gestremdes kan persone met gestremdhede nie in staat stel om te besef wat die samelewing van geslagsbestaan ​​verwag nie. Hierdie gebrek aan erkenning vir hul geslagsidentiteit kan persone met gestremdhede laat gevoelens van onvoldoende wees. Thomas J. Gerschick van die Illinois State University beskryf waarom hierdie ontkenning van geslagsidentiteit voorkom: [87]

Liggame funksioneer sosiaal as doeke waarop geslag vertoon word en kinesteties as die meganismes waardeur dit fisies opgestel word. Dus, die liggame van gestremdes maak hulle kwesbaar vir die feit dat hulle nie as vroue en mans erken word nie.

In die mate waarin vroue en mans met gestremdhede geslagtelik is, lei die interaksie tussen hierdie twee identiteite tot verskillende ervarings. Gestremde vroue staar 'n soort "dubbele stigmatisering " in die gesig waarin hul lidmaatskap van albei hierdie gemarginaliseerde kategorieë gelyktydig die negatiewe stereotipes wat met mekaar verband hou, vererger. Volgens The UN Woman Watch: 'Volharding van sekere kulturele, wettige en institusionele hindernisse maak vroue en meisies met gestremdhede die slagoffers van tweeledige diskriminasie: as vroue en as persone met gestremdhede.' [88] Soos Rosemarie Garland-Thomson dit stel: 'Vroue met gestremdhede, selfs meer intens as vroue in die algemeen, is in die kollektiewe kulturele verbeelding as minderwaardig, gebrekkig, buitensporig, onbekwaam, ongeskik en nutteloos gewerp.' [89]

Hulpmiddels is 'n algemene term vir toestelle en modifikasies (vir 'n persoon of binne 'n samelewing) wat help om 'n gestremdheid te oorkom of te verwyder. Die eerste aangetekende voorbeeld van die gebruik van 'n prostese dateer uit minstens 1800 vC. [90] Die rolstoel dateer uit die 17de eeu. [91] Die randsteenbesnoeiing is 'n verwante strukturele innovasie. Ander voorbeelde is staande rame , teks telefone , toeganklik keyboards , grootdruk , Braille , en spraakherkenning sagteware . Gestremdes ontwikkel dikwels aanpassings wat persoonlik kan wees (bv. Strategieë om tics in die openbaar te onderdruk) of gemeenskap (bv. Gebaretaal in dowe gemeenskappe).

Namate die persoonlike rekenaar alomteenwoordiger geword het, het verskillende organisasies gestig om sagteware en hardeware te ontwikkel om rekenaars toegankliker vir gestremdes te maak. Sommige sagteware en hardeware, soos Voice Finger , Freedom Scientific se JAWS , die vrye en open source alternatiewe Orca ens is spesifiek ontwerp vir mense met gestremdhede, terwyl ander sagteware en hardeware, soos Nuance se draak Naturally , is nie spesifiek ontwikkel vir gestremdes, maar kan gebruik word om toeganklikheid te verhoog. [92] Die LOMAK- sleutelbord is in Nieu-Seeland spesifiek ontwerp vir persone met gestremdhede. [93] Die World Wide Web-konsortium het 'n behoefte aan internasionale standaarde vir webtoeganklikheid vir persone met gestremdhede erken en die Web Accessibility Initiative (WAI) geskep. [94] Teen Desember 2012 is die standaard WCAG 2.0 (WCAG = Webinhoud Toeganklikheidsriglyne). [95]

an athlete tilts his wheelchair and raises an arm to block his opponent's shot
Rolstoel basketbalwedstryd tussen Suid-Afrika en Iran tydens die Paralimpiese Spele in 2008

Die Paralimpiese Spele (wat "langs die Olimpiese Spele" beteken) word na die Olimpiese Spele (Somer en Winter) gehou . Die Paralimpiese Spele sluit atlete met 'n wye verskeidenheid fisieke gestremdhede in. In lidlande bestaan ​​organisasies om kompetisies in die Paralimpiese sportsoorte te organiseer op vlakke wat wissel van ontspanning tot elite (byvoorbeeld Disabled Sports USA en BlazeSports America in die Verenigde State).

Die Paralimpiese Spele het ontwikkel uit 'n rehabilitasieprogram vir Britse oorlogsveterane met ruggraatbeserings. In 1948 begin sir Ludwig Guttman, 'n neuroloog wat saam met veterane van die Tweede Wêreldoorlog met ruggraatbeserings in die Stoke Mandeville-hospitaal in Aylesbury in die Verenigde Koninkryk werk, sport gebruik as deel van die rehabilitasieprogramme van sy pasiënte.

In 2006 is die Extremity Games gestig vir mense met liggaamlike gestremdhede, spesifiek ledemaatverlies of ledemaatverskil, om in ekstreme sportsoorte te kan meeding . [96]

Regtebeweging

Die beweging vir ongeskiktheidsregte het ten doel om gelyke geleenthede en gelyke regte vir gestremdes te verseker. Die spesifieke doelstellings en eise van die beweging is toeganklikheid en veiligheid in vervoer, argitektuur en die fisiese omgewing; gelyke geleenthede in onafhanklike lewe, werk, onderwys en behuising; en vryheid van misbruik, verwaarlosing en skending van pasiënte se regte. [97] Daar word gesoek na effektiewe burgerregtewetgewing om hierdie geleenthede en regte te verseker. [97] [98] [99]

Die beweging van regte vir vroeë gestremdhede is oorheers deur die mediese model van gestremdheid, waar klem gelê is op die genesing of behandeling van gestremdes sodat hulle by die sosiale norm sou bly, maar vanaf die 1960's het regte-groepe begin skuif na die sosiale model van gestremdheid. , waar gestremdheid as 'n kwessie van diskriminasie geïnterpreteer word, en daardeur die weg gebaan word vir regte groepe om regsgelykheid te bewerkstellig. [100]

Voorspraak vir gestremdheidskwessies en toeganklikheid in die republieke van die voormalige Sowjetunie het meer georganiseerd en invloedryker geword in die beleidsvorming. [101]

Beleid en optrede

Konvensie oor die regte van persone met gestremdhede

Op 13 Desember 2006 het die Verenigde Nasies formeel ooreengekom oor die Konvensie oor die Regte van Persone met Gestremdhede , die eerste menseregteverdrag in die 21ste eeu, om die regte en geleenthede van die wêreld se geskatte 650 miljoen gestremdes te beskerm en te verbeter. [102] Vanaf Januarie 2021, Het 182 lande die toetreding tot die Konvensie bekragtig of aanvaar. [103] Lande wat die konvensie onderteken, moet nasionale wette aanneem en oues verwyder, sodat persone met gestremdhede byvoorbeeld gelyke regte op onderwys, werk en kulturele lewe sal hê; tot die reg om eiendom te besit en te erf; om nie in die huwelik gediskrimineer te word nie; en om nie onwillige onderdane in mediese eksperimente te wees nie. VN-amptenare, waaronder die hoë kommissaris vir menseregte, het die wetsontwerp gekenmerk as 'n paradigmaskuif in die houding teenoor 'n meer regte-gebaseerde siening van gestremdheid in ooreenstemming met die sosiale model. [102]

Internasionale jaar vir gestremdes

In 1976 het die Verenigde Nasies begin beplan vir sy Internasionale Jaar vir Gestremdes (1981), [104] wat later die Internasionale Jaar vir Gestremdes hernoem is . Die VN-dekade van gestremde persone (1983–1993) bevat 'n wêreldprogram vir aksie rakende gestremdes. In 1979 was Frank Bowe die enigste persoon met 'n gestremdheid wat 'n land verteenwoordig het in die beplanning van IYDP-1981. Vandag het baie lande verteenwoordigers aangewys wat self individue met gestremdhede is. Die dekade is in 'n toespraak voor die Algemene Vergadering deur Robert Davila afgesluit . Beide Bowe en Davila is doof . In 1984 aanvaar UNESCO gebaretaal vir gebruik in die onderwys van dowe kinders en jeugdiges.

Beleid in die Verenigde State

In die Verenigde State vereis die Departement van Arbeid se 2014-reëls vir federale kontrakteurs, gedefinieer as maatskappye wat meer as $ 50,000 per jaar uit die federale regering verdien, dat hulle as doel moet hê dat 7% van hul arbeidsmag gestremde persone moet wees. [105] In skole sê die ADA dat alle klaskamers rolstoel toeganklik moet wees. [106] Die Amerikaanse nakomingsraad vir argitektoniese en vervoerhindernisse, algemeen bekend as die Toegangsraad, het die Rehabilitasiewet van 1973 opgestel om te help om riglyne aan te bied vir vervoer en toeganklikheid vir liggaamlik gestremdes. [107]

Ongeveer 12,6% van die Amerikaanse bevolking is individue met 'n geestelike of fisiese gestremdheid. Baie is werkloos weens aannemelike vooroordele dat 'n persoon met gestremdhede nie die take wat gewoonlik in die arbeidsmag benodig word, kan uitvoer nie. Dit het 'n belangrike menseregtekwessie geword as gevolg van die diskriminasie wat hierdie groep in die gesig gestaar het toe hulle aansoek gedoen het vir werk in die VSA. Baie voorspraakgroepe het teen sulke diskriminasie geprotesteer en die federale regering gevra om wette en beleid in te stel wat mense met gestremdhede sou help.

Rehabiliteringswet van 1973

Die rehabilitasiewet van 1973 is uitgevaardig met die doel om individue met gestremdhede te beskerm teen nadelige behandeling deur regeringsbefondsde programme, werkgewers en agentskappe. Die rehabilitasiewet van 1973 het nie net gehelp om Amerikaanse burgers teen diskriminasie te beskerm nie, maar dit het ook vertroue by individue geskep om gemakliker te voel met hul gestremdheid. Die rehabilitasiewet van 1973 bevat baie afdelings wat gedetailleerde inligting bevat oor wat in hierdie beleid gedek word.

Artikel 501
'N Werkgewer moet 'n individu aanstel wat voldoen aan die kwalifikasies van 'n posbeskrywing ondanks enige bestaande gestremdhede.
Afdeling 503
Vereis kontrakteurs of subkontrakteurs wat meer as $ 10 000 van die regering ontvang om mense met gestremdhede in diens te neem en hulle te voorsien in die behoeftes wat hulle in die arbeidsmag moet bereik.
Afdeling 504
State wat federale geld ontvang, mag geen persoon met gestremdhede wat vir 'n program of werk kwalifiseer, diskrimineer nie.

Op 22 Junie 1999 het die Hooggeregshof in die Verenigde State 'n beslissing in Olmstead teen LC uitgevaardig dat onregverdige segregasie van persone met gestremdhede diskriminasie is in stryd met titel II van die Americans with Disabilities Act. Dit word geïnterpreteer as wat beteken dat mense met gestremdhede deur die regering alle geleenthede moet kry om in hul eie huise te bly, in teenstelling met hulplekke, ouetehuise of erger nog, instellings vir gestremdes. Dit is so geïnterpreteer dat die regering alle redelike pogings moet inspan om mense met gestremdhede in hul onderskeie gemeenskappe te laat opgaan en familie en vriende te geniet, indien moontlik te werk, te trou, huise te besit en met ongestremde mense te kommunikeer. Dit is die rede waarom die Verenigde State vandag soveel gemeenskapsdienste vir gestremdes het, insluitend, maar nie beperk nie, hulp aan huishoudelike hulp, persoonlike versorgers en ander programme om mense met gestremdhede in hul eie huise en gemeenskappe te hou.

Die Americans with Disabilities Act van 1990

Die federale regering het die wet op die Amerikaners met gestremdhede van 1990 ingestel, wat ingestel is om gelyke geleenthede vir werksgeleenthede, toegang tot privaat en deur die regering gefinansierde fasiliteite en vervoer vir gestremdes moontlik te maak. Hierdie handeling is geskep met die doel om te verseker dat werkgewers ondanks hul gestremdheid geen individu sal diskrimineer nie. In 1990 is data versamel om die persentasie gestremdes wat in die VSA gewerk het, aan te toon. Van die 13% wat die opname ingevul het, het slegs 53% van die persone met gestremdhede gewerk, terwyl 90% van hierdie groepbevolking nie die regering gehad het nie. wou dit verander, wou hulle hê dat Amerikaners met gestremdhede dieselfde geleenthede moes hê as diegene wat nie gestremd was nie. Die ADA het vereis dat korporasies nie net gekwalifiseerde gestremdes in diens neem nie, maar ook hulle en hul behoeftes moet akkommodeer.

Titel I
Indiensneming
'N Werkgewer moet 'n gekwalifiseerde persoon met gestremdhede dieselfde geleenthede gee as enige ander werknemer ondanks hul gestremdheid. Die werkgewer moet gelyke werksvoorregte bied aan iemand met 'n gestremdheid, insluitend maar nie beperk nie tot betaling, werksure, opleiding, ens. Die werkgewer moet ook akkommodasies skep wat geskik is vir die persoon en hul liggaamlike of geestelike gestremdhede.
Titel II
Staats- en plaaslike owerheidsaktiwiteite
Vereis dat die regering gestremdes dieselfde geleenthede moet bied wat werk, programme, toegang tot geboue en dienste insluit. Titel II vereis ook dat geboue maklike toegang skep vir gestremdes en kommunikators bied wat diegene met gehoor- of spraakgestremdhede kan help . Openbare ruimtes is egter nie nodig om akkommodasie te skep wat op hul beurt hul dienste sal verander nie, solank die dienste bewys dat hulle alles in hul vermoë doen om diskriminasie teen gestremdes te voorkom.
Titel II
Vervoer
Openbare vervoer moet aangepas word sodat gestremdes maklike toegang tot openbare vervoer het. Paratransit is 'n diens wat vervoer bied aan mense wat weens hul geestelike of fisiese gebrek nie van een bestemming na 'n ander kan kom nie.
Titel II
Openbare Akkommodasie
Openbare akkommodasie vereis dat private ondernemings akkommodasies moet skep wat mense met 'n gerieflike toegang tot geboue moontlik maak. Privaat ondernemings mag nie gestremdes diskrimineer nie en moet akkommodasie bied wat redelik is; veranderinge kan aangebring word sodat 'n persoon met gestremdhede gelyke toegang kan hê tot die fasiliteite wat voorsien word, kommunikeerders vir gehoorgestremdes , toestelle vir gesiggestremdes en rolstoel toegang. Fasiliteite moet met die ADA reguleer wanneer die infrastruktuur van die gebou gereguleer word sodat dit aan die ADA- regulasies voldoen.
Titel IV
Telekommunikasie-aflosdienste
Vereis dat telefoonondernemings TRS sewe dae per week, 24 uur per dag, moet hê. Dit vereis dat telefoonmaatskappye akkommodasies moet skep vir dowes en gehoorhoriges deur 'n derde party te bied wat beide partye kan help om met mekaar te kommunikeer.

Beleid in die Verenigde Koninkryk

In die Verenigde Koninkryk is die departement vir werk en pensioen 'n staatsdepartement wat verantwoordelik is vir die bevordering van gestremdheidsbewustheid, en dit is onder meer om die begrip van gestremdheid en die verwydering van hindernisse vir gestremdes in die werkplek te verhoog. Volgens 'n nuusberig toon 'n mense-opname wat in die Verenigde Koninkryk gedoen is, 'n toename van 23% in aangemelde diskriminasie en teistering in die werkplek by The Department for Work and Pension. Die opname toon dat die aantal verslae vir diskriminasie weens gestremdheid in die meerderheid was in vergelyking met diskriminasie weens geslag, etnisiteit of ouderdom. DWP het kritiek ontvang vir die resultate van die opname. As 'n departement wat verantwoordelik is vir die aanpak van diskriminasie op die werk, kan die DWP-uitslae dui op ruimte vir verbetering van binne. 'N Woordvoerder van die DWP het gesê die resultate van die opname dui nie noodwendig op 'n toename in die aantal verslae nie, maar weerspieël eerder die uitkomste van pogings om mense aan te moedig om na vore te kom. [108]

Beleid in die voormalige republieke van die Sowjetunie

VN-programme en OVSE werk om beleid en programme in lande wat deel van die voormalige Sowjetunie was, in lyn te bring met die Konvensie oor die regte van persone met gestremdhede. [109]

Politieke kwessies

woman seated in a wheelchair with military personnel in background
'N 28-jarige Irakse vrou wat tydens die Irak-oorlog in 2005 albei haar bene verloor het

Politieke regte , sosiale insluiting en burgerskap het na vore gekom in ontwikkelde en sommige ontwikkelende lande. Die debat het verder gegaan as kommer oor die vermeende koste om afhanklike gestremdes in stand te hou, om effektiewe maniere te vind om te verseker dat gestremdes op alle lewensterreine kan deelneem aan en bydra tot die samelewing.

In ontwikkelende lande, waar die grootste deel van die geskatte 650 miljoen gestremdes woon, is daar baie werk nodig om probleme aan te spreek wat wissel van toeganklikheid en opleiding tot selfbemagtiging, selfonderhoudende werk en meer. [110]

Die afgelope paar jaar het aktiviste vir ongeskiktheidsregte gefokus op die verkryging van volle burgerskap vir gestremdes.

Daar is in sommige lande struikelblokke om volle werk te kry; openbare persepsie van gestremdes kan wissel.

Mishandeling

Gestremdheidsmishandeling vind plaas wanneer 'n persoon liggaamlik, finansieel, mondelings of geestelik mishandel word as gevolg van die persoon wat gestremd is. Aangesien baie gestremdhede nie sigbaar is nie (byvoorbeeld asma, leergestremdhede), kan sommige misbruikers nie die nie-fisiese gestremdheid rasionaliseer met 'n behoefte aan begrip, ondersteuning, ensovoorts. [111]

Aangesien die voorkoms van gestremdheid en die koste van gestremdheid styg met mediese vooruitgang en lang lewensduur in die algemeen, word hierdie aspek van die samelewing van groter politieke belang. Hoe politieke partye hul gestremde bestanddele behandel, kan 'n maatstaf word van die begrip van 'n politieke party oor gestremdheid, veral in die sosiale model van gestremdheid. [112]

Versekering

Ongeskiktheidsvoordeel, of ongeskiktheidspensioen , is 'n belangrike soort ongeskiktheidsversekering wat deur regeringsinstansies verskaf word aan mense wat weens 'n gestremdheid tydelik of permanent nie kan werk nie. In die VSA word die ongeskiktheidsvoordeel voorsien in die kategorie Aanvullende sekuriteitsinkomste . In Kanada is dit binne die Kanada-pensioenplan . In ander lande kan ongeskiktheidsvoordele onder sosiale sekerheidstelsels voorsien word.

Die koste van ongeskiktheidspensioene styg geleidelik in Westerse lande, veral in Europa en die Verenigde State. Na berig word, was die besteding aan ongeskiktheidspensioene in 1980 0,9% van die bruto binnelandse produk (BBP); twee dekades later het dit 2,6% van die BBP bereik. [111] [113] Verskeie studies het 'n verband gerapporteer tussen verhoogde afwesigheid van werk as gevolg van siekte en verhoogde risiko vir toekomstige ongeskiktheidspensioen. [114]

'N Studie deur navorsers in Denemarke dui daarop dat inligting oor die dae van afwesigheid vanweë siekte self gebruik kan word om toekomstige potensiële groepe vir ongeskiktheidspensioen effektief te identifiseer. [113] Hierdie studies kan nuttige inligting bied vir beleidmakers, owerhede vir sake, werkgewers en geneeshere.

In Switserland is die sosiale beleid op die gebied van gestremdhede die afgelope twee dekades aansienlik hervorm deur die aantal toelaes wat toegeken is, te verminder en die beroep op rehabilitasie-maatreëls te vergroot. Op grond van onderhoude wat gevoer is met individue wat betrokke was by programme wat deur die Switserse ongeskiktheidsversekering opgestel is, word 'n studie hul onsekerhede en bekommernisse rakende hul plek in die samelewing beklemtoon, asook hul reaksies op die ingrypings van ongeskiktheidsversekering. [115] [116]

Privaat ongeskiktheidsversekering sonder winsbejag speel 'n rol in die verskaffing van inkomste aan gestremdes, maar die genasionaliseerde programme is die veiligheidsnet wat die meeste eisers vang.

Skattings van wêreldwye en landwye getalle gestremdes is problematies. Ondanks die verskillende benaderings ten opsigte van die definiëring van gestremdhede, is demografe dit eens dat die wêreldbevolking van individue met gestremdhede baie groot is. In 2012 het die Wêreldgesondheidsorganisasie byvoorbeeld ' n wêreldbevolking van 6,5 miljard mense beraam. Daarvan word beraam dat bykans 650 miljoen mense, oftewel 10%, matig of ernstig gestremd is. [117] In 2018 het die Internasionale Arbeidsorganisasie beraam dat ongeveer 'n miljard mense, 'n sewende van die wêreldbevolking, gestremdhede gehad het, waarvan 80% in ontwikkelende lande en 80% van die werkende ouderdom. Die uitsluiting van gestremdes van die arbeidsmag word gereken tot 7% ​​van die bruto binnelandse produk . [118]

Ontwikkelende lande

Gestremdheid kom meer voor as in ontwikkelde lande. Die verband tussen gestremdheid en armoede word beskou as deel van 'n 'bose kringloop' waarin hierdie konstrukte mekaar versterk. [119]

 • Gestremdheidsvlag
 • Bekwaamheid
 • Toeganklikheid
 • Hulpmiddels
 • Gestremdheidsmishandeling
 • Gestremdheid haat misdaad
 • Benadeeld
 • Swak sindroom
 • Fisiologiese funksionele kapasiteit

Aanhalings

 1. ^ Algemene Vergadering van die VN, Konvensie oor die Regte van Persone met Gestremdhede: besluit / aangeneem deur die Algemene Vergadering , 24 Januarie 2007, A / RES / 61/106, beskikbaar by: https://www.refworld.org/docid/45f973632 .html [27 Desember 2020 geraadpleeg]
 2. ^ Linton, Simi (1998). Bewaring van gestremdheid: kennis en identiteit . New York: New York University Press.
 3. ^ Dolmage, Jay Timothy (2014). Protese . Syracuse University Press.
 4. ^ Mugueta-Aguinaga I, Garcia-Zapirain B (2017). "Is tegnologie teenwoordig in swakheid? Tegnologie is 'n hulpmiddel vir die hantering van swakhede by bejaardes: 'n stelselmatige oorsig" . Veroudering en siekte . 8 (2): 176–95. doi : 10.14336 / AD.2016.0901 . PMC  5362177 . PMID  28400984 .
 5. ^ Abidi, Javed; Sharma, Dorodi (6 Februarie 2014). "Armoede, gestremdheid en indiensneming: wêreldwye perspektiewe vanuit die Nasionale Sentrum vir die Bevordering van Indiensneming vir Gestremdes" . Loopbaanontwikkeling en oorgang vir buitengewone individue . doi : 10.1177 / 2165143413520180 . S2CID  154676584 .
 6. ^ "Definisie van gestremdheid in Oxford Dictionaries (British & World English)" . Besoek op 12 April 2013 .
 7. ^ "Aanlyn etimologiewoordeboek" . Besoek op 12 April 2013 .
 8. ^ Russell, Marta (2019). Kapitalisme en gestremdheid: geselekteerde geskrifte deur Marta Russell . Haymarket Boeke. bl. 4.
 9. ^ "76 FR 16977" . federale register.gov. 2011.
 10. ^ "Onsigbare gestremdhede: lys en inligting" (PDF) . Gestremde Wêreld. 28 Oktober 2015 . Besoek op 15 Februarie 2021 .
 11. ^ Stuart H (September 2006). "Geestesongesteldheid en werkdiskriminasie". Huidige mening in psigiatrie . 19 (5): 522–6. doi : 10.1097 / 01.yco.0000238482.27270.5d . PMID  16874128 . S2CID  45821626 .
 12. ^ Moore, Michael. "Godsdienstige houdings teenoor gestremdes (2015)" . infidels.org . Die Sekulêre Web . Besoek op 30 April 2020 .
 13. ^ Brown, Robin (1994). Florida se eerste mense: 12,000 jaar menslike geskiedenis . bl. 25. ISBN 1-56164-032-8.
 14. ^ Milanich, Jerald T. (1994). Argeologie van Precolumbian Florida . bl. 75. ISBN 0-8130-1273-2.
 15. ^ Sneed, Debby (Augustus 2020). "Die argitektuur van toegang: opritte by antieke Griekse genesingsreservate" . Oudheid . 94 (376): 1015–1029. doi : 10.15184 / aqy.2020.123 . ISSN  0003-598X . Besoek op 7 Augustus 2020 .
 16. ^ Geggel, Laura (22 Julie 2020). "Ou Grieke het miskien 'gestremdheidshellings' op sommige tempels gebou" . LiveScience . Besoek op 7 Augustus 2020 .
 17. ^ a b Braddock, David en Susan Parrish, "An Institutional History of Disability," in Handbook of Disability Studies , red. Gary Albrecht, Katherine Seelman en Michael Bury (Thousand Oaks, Kalifornië: Sage, 2001).
 18. ^ Stiker, Henri (2000). 'N Geskiedenis van gestremdheid . Ann Arbor, Michigan: Universiteit van Michigan Press. bl. 91.
 19. ^ Foucault, Michel (1980). The History of Sexuality, vol. 1 . New York: oesjaar.
 20. ^ Davis, Lennard. "Konstruksie van normaalheid." In sy Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body (New York: Verso, 1995), pp. 23–49.
 21. ^ Bogdan, Robert (1998). Freak Show: aanbieding van menslike vreemdhede vir vermaak en wins .
 22. ^ Barlow, Kathleen (2006). "Inteling, Incest, and the Incest Taboo: The State of Knowledge at the Turn of the Century". Amerikaanse antropoloog . 108 (2): 447–48. doi : 10.1525 / aa.2006.108.2.447 .
 23. ^ Russell, Marta. Kapitalisme en gestremdheid . ISBN 9781608467198.
 24. ^ Shakespeare, Tom. "Die sosiale model van gestremdheid." In The Reactivity Studies Reader , red. Lennard Davis (New York: Routledge, 2006, 2de uitg.), 197–204.
 25. ^ "Serebrale gestremdheid: 'n gids vir sorg" . Die Nemours-stigting . Besoek op 29 Julie 2007 .
 26. ^ Meyers, Stephen (2014). "Hoofstuk 23. Die verlede wat die hede verdeel". In Mitchell, David; Karr, Valerie (reds.). Krisisse, konflik en gestremdheid: om gelykheid te verseker . Routledge . bl. 195.
 27. ^ "Groepe en individue vereer tydens PWD-dag" . The Manila Times . 20 Mei 2014. Argief van die oorspronklike op 19 Julie 2014 . Besoek op 15 Julie 2014 .
 28. ^ Departement vir Internasionale Ontwikkeling . "Erkenning en implementering van behuisingsregte CSCF449" . Op 19 Julie 2014 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 Julie 2014 .
 29. ^ Dunn, DS; Andrews, EE (2015). "Persoon-eerste en identiteit-eerste taal: die ontwikkeling van sielkundiges se kulturele bevoegdheid met behulp van gestremdheidstaal". Die Amerikaanse sielkundige . 70 (3): 255–64. doi : 10.1037 / a0038636 . PMID  25642702 .
 30. ^ Glasgow Centre for Inclusive Living: The Social Model of Disability Gearchiveer op 3 Januarie 2009 by die Wayback Machine
 31. ^ 'Joernaliste moet leer om 'n verskeidenheid terminologieë vir gestremdhede noukeurig te deurkruis | Nasionale Sentrum vir Gestremdheid en Joernalistiek' . Besoek op 27 April 2019 .
 32. ^ Lum, Doman (2010). Kultuurbevoegde praktyk: 'n raamwerk vir begrip . Cengage-leer. bl. 441. ISBN 9780840034434.
 33. ^ "AHEAD-verklaring oor taal | Vereniging oor hoër onderwys en gestremdhede" . Besoek op 9 Februarie 2021 .
 34. ^ Muzikar, Debra (20 April 2015). "The Autism Puzzle Piece: 'n Simbool wat gaan bly of gaan?" . Die kuns van outisme . Besoek op 1 April 2017 .
 35. ^ Woodward, Kathleen (2015). "9". In Adams, Ragel; Reiss, Benjamin; Serlin, David (reds.). Sleutelwoorde vir gestremdheidstudies . New York: New York University Press. bl. 33–34. ISBN 978-1-4798-4115-8.
 36. ^ Kafer, Alison (2013). Feministies, Queer, Crip . Indiana University Press. bl. 8.
 37. ^ Russell, Marta (2019). Kapitalisme en gestremdheid: geselekteerde geskrifte . Chicago, IL: Haymarket Books. bl. 14. ISBN 9781608466863.
 38. ^ a b Blick RN, Litz KS, Thornhill MG, Goreczny AJ (2016). "Is inklusiewe werkomgewings belangrik? Die gevolge van gemeenskapsintegreerde indiensneming op lewensgehalte vir individue met intellektuele gestremdhede". Navorsing in ontwikkelingsgestremdhede . 53–54: 358–366. doi : 10.1016 / j.ridd.2016.02.015 . PMID  26977937 .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 39. ^ a b L. Lindstrom, KA Hirano, C. McCarthy, CY Alverson "Just have a job": loopbaanvordering vir lae-loonwerkers met intellektuele en ontwikkelingsgestremdhede Loopbaanontwikkeling en oorgang vir uitsonderlike individue, 37 (1) (2014) , pp. 1–10
 40. ^ a b Banks P., Jahoda A., Dagnan D., Kemp J., Williams V. (2010). "Ondersteunde indiensneming vir mense met intellektuele gestremdheid: die gevolge van werkverdeling op sielkundige welstand". Tydskrif vir toegepaste navorsing oor intellektuele gestremdhede . 23 (4): 344–54. doi : 10.1111 / j.1468-3148.2009.00541.x .CS1 maint: veelvuldige name: skrywerslys ( skakel )
 41. ^ Yeo 2005 .
 42. ^ Wêreldgesondheidsorganisasie, Wêreldverslag oor gestremdheid , 2011.
 43. ^ "Centro DÍBÁ" .
 44. ^ a b c d "Kinders met gestremdhede in die konteks van rampe: 'n perspektief op sosiale kwesbaarheid" (PDF) . Kinderontwikkeling. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 12 Mei 2013 . Besoek op 31 Januarie 2013 .
 45. ^ "Rampgevallehantering en individue met gestremdhede" (PDF) . Besoek op 31 Januarie 2013 .
 46. ^ a b Stough 2009 .
 47. ^ Ducy, Stough & Clark 2012 .
 48. ^ McAdams Ducy, Elizabeth; Stough, Laura M. (29 Julie 2011). "Verkenning van die ondersteuningsrol van onderwysers in spesiale onderwys na orkaan Ike: Kinders met beduidende gestremdhede". Tydskrif vir familiekwessies . 32 (10): 1325–45. doi : 10.1177 / 0192513X11412494 . S2CID  146605276 .
 49. ^ "Doeltreffende noodbestuur: verbeterings aanbring vir gemeenskappe en mense met gestremdhede: die Nasionale Raad vir Gestremdhede" . Ncd.gov. Op 12 Februarie 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 29 Januarie 2013 .
 50. ^ "VN inskakel - Gestremdheid, natuurrampe en noodsituasies" . Un.org. 31 Mei 2011. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 2 Februarie 2013 . Besoek op 29 Januarie 2013 .
 51. ^ Nikora et al. 2004 , p. 5.
 52. ^ a b c Donovan 2012 , p. 12.
 53. ^ Nikora et al. 2004 , pp. 6–7.
 54. ^ Shakespeare T (2001). "Die sosiale model van gestremdheid: 'n verouderde ideologie?". Verkenning van teorieë en uitbreiding van metodes: waar ons is en waarheen ons moet gaan . Navorsing in sosiale wetenskappe en gestremdhede . 2 . bl. 9–28. doi : 10.1016 / S1479-3547 (01) 80018-X . ISBN 978-0-7623-0773-9.
 55. ^ Parker, Christopher J .; Mei, Andrew; Mitchell, Val; Burrows, Alison (2015). "Die opneem van vrywillige inligting vir inklusiewe diensontwerp: potensiële voordele en uitdagings" . Die Ontwerpjoernaal . 16 (11): 197–218. doi : 10.2752 / 175630613X13584367984947 . S2CID  110716823 .
 56. ^ Garden R (2010). "Gestremdheid en vertelling: nuwe aanwysings vir medisyne en mediese geesteswetenskappe" . Med. Humanit . 36 (2): 70–74. doi : 10.1136 / jmh.2010.004143 . PMID  21393285 .
 57. ^ Mallon, Ron (2014). Zalta, Edward N. (red.). Naturalistiese benaderings tot sosiale konstruksie (Winter 2014 red.).
 58. ^ Freidson, Eliot (1970). Profession of Medicine: 'n Studie van die sosiologie van toegepaste kennis . Harper and Row Inc. bl. 205–10. ISBN 978-0-06-042205-9.
 59. ^ Burch, Susan (2009). Encyclopedia of American Disability History Vol. 2 . Feite op die lêer. pp. 543–44. ISBN 978-0-8160-7030-5.
 60. ^ Kafer, Alison (2013). Feministies, Queer, Crip . Indiana University Press.
 61. ^ "Internasionale organisasies rapporteer oor gestremdheid" . Gestremdes Vergadering Nieu-Seeland. Augustus 2011. Argief van die oorspronklike op 5 Februarie 2013 . Besoek op 6 Maart 2013 .
 62. ^ Kaplan, Deborah. "Gestremdheidsmodel" . Wêreldinstituut vir Gestremdhede. Op 25 April 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 30 Oktober 2011 .
 63. ^ Lum, Doman (2010). Kultuurbevoegde praktyk: 'n raamwerk vir die begrip van verskillende groepe en geregtigheidskwessies . Cengage-leer. bl. 449. ISBN 978-0-8400-3443-4.
 64. ^ Olkin, Rhoda (2012). Wat psigoterapeute moet weet oor gestremdheid . Guilford Press. bl. 26. ISBN 978-1-4625-0613-2.
 65. ^ Nikora et al. 2004 , pp. 5–6.
 66. ^ Nikora et al. 2004 , p. 6.
 67. ^ DePoy & Gilson 2004 .
 68. ^ a b Nikora et al. 2004 , p. 7.
 69. ^ "Ekonomiese model van gestremdheid" . Michigan-koalisie vir regte vir gestremdhede . Besoek op 11 Augustus 2012 .
 70. ^ Smith, TB (2012). 'N Nuwe en opkomende model van gestremdheid: die verbruikersmodel. Wit papier. Die Pennsylvania State University
 71. ^ Aichner, T. & Shaltoni, AM (2018). "Bemarking van gespesialiseerde produkte en dienste aan verbruikers met gestremdhede: ondersoek na die rol van advertensies, land van herkoms en e-handel". Die internasionale oorsig van kleinhandel-, verspreidings- en verbruikersnavorsing . 28 (2): 115–36. doi : 10.1080 / 09593969.2017.1364658 . S2CID  169024657 .
 72. ^ Weiner, B .; Perry, RP & Magnusson, J. (1988). "'N Toeskrywingsanalise van reaksies op stigmas". Tydskrif vir persoonlikheid en sosiale sielkunde . 55 (5): 738–48. doi : 10.1037 / 0022-3514.55.5.738 . PMID  2974883 .
 73. ^ Lerner, MJ (1980). Die geloof in 'n regverdige wêreld: 'n fundamentele dwaling . New York: Plenum Press.
 74. ^ a b Reeve, Donna (2004). "Psigo-emosionele dimensies van gestremdheid en die sosiale model" (PDF) . In Barnes, Colin; Mercer, Geof (reds.). Reeve Hoofstuk 2004 . Leeds, Verenigde Koninkryk: The Disability Press. pp. 83–100. ISBN 978-0-9528450-8-9.
 75. ^ Morris, Jenny (1991). Trots op vooroordeel wat houdings teenoor gestremdheid transformeer (PDF) . Aylesbury, Bucks, Verenigde Koninkryk: The Women's Press. bl. 21, 22.
 76. ^ Linton, Semi (1998). Bewaring van gestremdheid: kennis en identiteit . New York: NYU Press. bl.  19–21 . ISBN 978-0-8147-5134-3. Besoek op 3 Mei 2016 .[ permanente dooie skakel ]
 77. ^ "Ons is nie hier vir u inspirasie nie" . www.abc.net.au . 2 Julie 2012 . Besoek op 19 April 2016 .
 78. ^ Murray, Stuart (2008). Verteenwoordig outisme kultuur, vertelling, fassinasie . Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 978-1-84631-092-8.
 79. ^ "Jaargang 7 Uitgawe 1" . physed.otago.ac.nz . Besoek op 19 April 2016 .
 80. ^ Row-Heyveld, Lindsey (2015). "Lees Batman, skryf X-Men-superkragte en gestremdhede in die eerstejaarseminaar". Pedagogiek: Kritieke benaderings tot die onderrig van letterkunde, taal, komposisie en kultuur . 15 (3): 519–26. doi : 10.1215 / 15314200-2917105 . S2CID  146299487 .
 81. ^ Reeve, Donna (2002). "Onderhandeling oor psigo-emosionele dimensies van gestremdheid en die invloed daarvan op identiteitskonstruksies" (PDF) . Gestremdheid en samelewing . 17 (5): 493–508. doi : 10.1080 / 09687590220148487 . S2CID  17324956 . Besoek op 19 April 2016 .
 82. ^ Lawson, Anna (2016). Europese Unie Nie-Diskriminasie wet en Intersectionality . Routledge. ISBN 978-1-317-13921-8.
 83. ^ Huang, Yuguang; Xu, Xiaohan (20 Januarie 2020). "Aanbeveling van fakulteitsopinies oor wêreldwye, streeks- en nasionale voorkoms, voorkoms en jare met 328 siektes en beserings vir 195 lande met gestremdheid, 1990-2016: 'n sistematiese ontleding vir die Global Burden of Disease Study 2016" . doi : 10.3410 / f.731220250.793569875 . Aanhaaljoernaal benodig |journal=( hulp )
 84. ^ Frederick, Angela; Shifrer, Dara (11 Julie 2018). "Ras en gestremdheid: van analoog tot interseksionaliteit" . Sosiologie van ras en etnisiteit . 5 (2): 200–214. doi : 10.1177 / 2332649218783480 . ISSN  2332-6492 . S2CID  150155324 .
 85. ^ Hendricks, Charlene; Lansford, Jennifer E .; Deater-Deckard, Kirby; Bornstein, Marc H. (29 Julie 2013). "Verenigings tussen kinderstoornisse en versorgerdissipline en geweld in lande met lae en middelinkomste" . Kinderontwikkeling . 85 (2): 513–531. doi : 10.1111 / cdev.12132 . ISSN  0009-3920 . PMC  4151611 . PMID  23895329 .
 86. ^ Nelson, Camille (Lente 2010). "Rassistiese gestremdheid, ras uitskakel: polisieras en geestesstatus" (PDF) . Berkley Journal of Criminal Law . 15 (1). Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 4 Februarie 2020 . Besoek op 3 Mei 2016 .
 87. ^ Gerschick, Thomas (somer 2000). "Op weg na 'n teorie van gestremdheid en geslag". Tekens . 25 (4): 1263–68. doi : 10.1086 / 495558 . JSTOR  3175525 . S2CID  144519468 .
 88. ^ WomenWatch, VN. "WomenWatch: Feature on Women with Disabilities" . www.un.org . Besoek op 24 Oktober 2017 .
 89. ^ Garland-Thomson, Rosemarie (Winter 2005). "Feministiese gestremdheidstudies". Tekens . 30 (2): 1557–87. doi : 10.1086 / 423352 . S2CID  144603782 .
 90. ^ "Sosiale geskiedenisprojek vir gestremdhede - tydlyn" . Disabilityhistory.org . Besoek op 11 Augustus 2012 .
 91. ^ Cooper, Rory A; Hisaichi Ohnabe; Douglas A. Hobson (2006). 'N Inleiding tot rehabilitasie-ingenieurswese . CRC Pers. bl. 131. ISBN 978-1-4200-1249-1.
 92. ^ Dragon Naturally Speaking Gearchiveer op 8 April 2015 by die Wayback Machine
 93. ^ Sobh, Tarek (2007). Innovasies en gevorderde tegnieke in rekenaar- en inligtingswetenskappe en ingenieurswese . Springer. bl. 176 . ISBN 978-1-4020-6268-1.
 94. ^ "Webtoeganklikheidsinisiatief (WAI)" . W3.org . Besoek op 29 Januarie 2013 .
 95. ^ "Webinhoud Toeganklikheidsriglyne (WCAG) 2.0" . W3.org . Besoek op 29 Januarie 2013 .
 96. ^ "First Extremity Games was eersteklas sukses" . oandp.com . Besoek op 6 Maart 2013 .
 97. ^ a b "Ongeskiktheidsregte Wisconsin" . Disabilityrightswi.org. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 19 Maart 2012 . Besoek op 11 Augustus 2012 .
 98. ^ Bagenstos, Samuel (2009). Regte en die weersprekings van die beweging vir gestremdes . New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-12449-1.
 99. ^ Löve, Laufey; Traustadóttir, Rannveig; Rice, James (26 Maart 2018). "Bereiking van gestremdheidsgelykheid: bemagtiging van gestremdes om leiding te neem" . Sosiale insluiting . 6 (1): 1–8. doi : 10.17645 / si.v6i1.1180 .
 100. ^ Kemple, Miriam; Ahmad, Fatima; Girijashanker, Suraj (2011). "Vorm van regte vir gestremdhede deur die vorm van die beweging vir gestremdhede". Tydskrif vir Menseregtepraktyk . 3 (3): 355–63. doi : 10.1093 / jhuman / hur019 .
 101. ^ "Bevorder 'n menseregte-gebaseerde benadering tot gestremdhede" . The Astana Times.
 102. ^ a b Kayess, Rosemary; Frans, Phillip (2008). "Uit die duisternis in die lig? Bekendstelling van die Konvensie oor die Regte van Persone met Gestremdhede". Menseregtewetgewinghersiening . 8 : 1–34. doi : 10.1093 / hrlr / ngm044 .
 103. ^ "Konvensie oor die regte van persone met gestremdhede (CRPD)" . Verenigde Nasies se Departement van Ekonomiese en Maatskaplike Sake : Gestremdheid . Besoek op 19 Januarie 2021 .
 104. ^ "Internasionale jaar vir gestremdes". Verslae oor openbare gesondheid . 95 (5): 498–99. 1981.
 105. ^ "Die Amerikaanse arbeidsdepartement kondig finale reëls aan om die indiensneming van veterane, gestremdes te verbeter" . Amerikaanse departement van arbeid . 27 Augustus 2013 . Besoek op 18 Desember 2017 .
 106. ^ "Akkommodasie vir kinders met gestremdhede en die ADA" . Gratis advies .
 107. ^ Ansley, James (2000). "Skep toeganklike skole" (PDF) . Nasionale Clearinghouse vir opvoedkundige fasiliteite . Nasionale Instituut vir Bouwetenskappe. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 4 Augustus 2016 . Besoek op 10 Maart 2016 .
 108. ^ "Gestremde personeel by die DWP rapporteer toenemende diskriminasie" . Die Onafhanklike . 5 Februarie 2016 . Besoek op 7 Februarie 2016 .
 109. ^ "OVSE ondersteun die rondetafelgesprek oor die regte van persone met gestremdhede in Nur-Sultan" . OVSE .
 110. ^ "Feiteblad oor persone met gestremdhede, deur die Verenigde Nasie" (PDF) .
 111. ^ a b OESO. Omskakeling van gestremdheid in vermoë: beleid om werk en inkomstesekerheid vir gestremdes te bevorder. Parys: OESO-publikasiekantore. 2003
 112. ^ Hough, Andrew (23 Oktober 2012). " ' Haatmisdade vir gestremdhede styg met 'n kwart in 'n jaar' . Telegraaf . Besoek op 29 Januarie 2013 .
 113. ^ a b Labriola M, Lund T (2007). "Self-gerapporteerde siekte-afwesigheid as 'n risiko-merker van toekomstige ongeskiktheidspensioen. Voornemende bevindings uit die DWECS / DREAM-studie 1990-2004" . Int J Med Sci . 4 (3): 153–58. doi : 10.7150 / ijms.4.153 . PMC  1885553 . PMID  17554400 .
 114. ^ Virtanen M, Kivimäki M, Vahtera J, Elovainio M, Sund R, Virtanen P, Ferrie JE (2006). "Siekte-afwesigheid as 'n risikofaktor vir werkbeëindiging, werkloosheid en ongeskiktheidspensioen onder tydelike en permanente werknemers" . Beroepsomgewing Med . 63 (3): 212–17. doi : 10.1136 / oem.2005.020297 . PMC  2078149 . PMID  16497865 .
 115. ^ Piecek, Monika; Perrin, Céline; Tabin, Jean-Pierre; Probst, Isabelle (17 Januarie 2019). "Die 'inskiklike', die 'gepasifiseerde' en die 'rebel': ervarings met Switserse ongeskiktheidsversekering" . Gestremdheid en samelewing . 34 (4): 583–606. doi : 10.1080 / 09687599.2018.1545115 . ISSN  0968-7599 . CC-BY icon.svgMateriaal is gekopieer vanaf hierdie bron, wat beskikbaar is onder 'n Creative Commons Attribution 4.0 Internasionale Lisensie .
 116. ^ Tabin, Jean-Pierre; Piecek, Monika; Perrin, Céline; Probst, Isabelle (19 September 2019). "Drie dimensies in die register van skande" . Oorsig van gestremdheidstudies . 15 (3): 1–19. ISSN  1552-9215 .
 117. ^ "Wereldverslag vir gestremdhede 2011" . Wereld gesondheids Organisasie. 2011 . Besoek op 8 Januarie 2015 .
 118. ^ "Vir baie mense is gestremdheid deel van wat dit beteken om mens te wees" . Financial Times . 11 Mei 2018 . Besoek op 14 Augustus 2018 .
 119. ^ Yeo R., Moore K. (2003). "Insluitend gestremdes in die vermindering van armoede werk:" Niks oor ons, sonder dat ons " ". Wêreldontwikkeling . 31 (3): 571–90. doi : 10.1016 / S0305-750X (02) 00218-8 .

Bronne

 • DePoy, Elizabeth; Gilson, Stephen French (2004). Herbesinning oor gestremdhede: beginsels vir professionele en sosiale verandering . Pacific Grove, CA: Brooks Cole. ISBN 978-0-534-54929-9.
 • Donovan, Rich (1 Maart 2012). "The Global Economics of Disability" (PDF) . Opbrengs op gestremdheid. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 13 September 2012 . Besoek op 11 Augustus 2012 .
 • Ducy, Elizabeth McAdams; Stough, Laura M .; Clark, M. Carolyn (2012). "Kies agentskap te midde van kwesbaarheid: gebruik kritieke gestremdheidsteorie om 'n rampverhaal te ondersoek". In Steinberg, Shirley R .; Cannella, Gaile S. (reds.). Kritieke kwalitatiewe navorsingsleser . New York: Peter Lang. ISBN 978-1-4331-0688-0.
 • Nikora, Linda Waimari; Karapu, Rolinda; Hickey, Huhana; Te Awekotuku, Ngahuia (2004). "Gestremde Maori - en gestremdheidsondersteuningsopsies" . Maori & Psychology Research Unit, Universiteit van Waikato. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 13 Mei 2020 . Besoek op 11 Augustus 2012 .
 • Stough, Laura M. (2009). "Die gevolge van rampe op die geestesgesondheid van individue met gestremdhede" (PDF) . In Neria, Yuval; Galea, Sandro; Norris, Fran H. (reds.). Geestesgesondheid en rampe . Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41282-8.
 • Yeo, Rebecca (2005). "Gestremdheid, armoede en die nuwe ontwikkelingsagenda" (PDF) . Gestremdheidskennis- en navorsingsprogram . Besoek op 19 Junie 2013 .

 • Albrecht, Gary L., red. (2005). Ensiklopedie van gestremdheid . Thousand Oaks, CA: SAGE-publikasies . ISBN 978-0-7619-2565-1.
 • Arditi, A .; Rosenthal, B. (1998). Die ontwikkeling van 'n objektiewe definisie van gesiggestremdheid . Visie '96: Verrigtinge van die Internasionale Konferensie vir lae visie. Madrid. bl. 331–34.
 • Bowe, Frank (1978). Handicapping America: hindernisse vir gestremdes . New York: Harper & Row. ISBN 978-0-06-010422-1.
 • Charlton, James I. (2004). Niks oor ons sonder ons nie: onderdrukking en bemagtiging van gestremdhede ([3. Dr. Red.). Berkeley: Univ. van California Press. ISBN 978-0-520-22481-0.
 • Burch, Susan (Julie 2009). "(Buitengewone) liggame van kennis: onlangse studiebeurs in die Amerikaanse geskiedenis vir gestremdhede". OAH Tydskrif vir Geskiedenis . 23 (3): 29–34. doi : 10.1093 / maghis / 23.3.29 . ISSN  0882-228X .
 • Burkhauser, Richard V .; Schmeiser, Maximilian D .; Weathers II, Robert R. (Januarie 2012). "Die belangrikheid van wette teen antidiskriminasie en vergoeding van werknemers vir die voorsiening van werkplekverblyf na die aanvang van 'n gestremdheid". Bedryfs- en arbeidsverhoudingsoorsig . 65 (1): 161–180. doi : 10.1177 / 001979391206500109 . S2CID  154605646 .
 • Darling, Peter (Augustus 2007). "Gestremdhede en die werkplek". Besigheid NH Tydskrif . 24 (8).
 • Glenn, Eddie (1995). Afro-Amerikaanse vroue met gestremdhede: 'n oorsig .
 • Miles, Albert S (1994). "Brown v. Board of Education and the American with Disabilities Act: Vistas van gelyke onderwysgeleenthede vir Afro-Amerikaners". Tydskrif vir Negeronderwys . 63 (3).
 • Johnstone, David (2001). 'N Inleiding tot gestremdheidstudies (2de uitg.). Fulton. ISBN 978-1-85346-726-4.
 • Masala, Carmelo; Petretto, Donatella Rita (2008). Psicologia dell'Handicap e della Riabilitazione [ The Psychology of Handicap and Rehabilitation ] (in Italiaans). Rome: Kappa. ISBN 978-88-15-06226-0.
 • Oliver, Michael (1997). Die politiek van gestremdheid . Londen: St. Martin's Press . ISBN 978-0-333-43293-8.
 • Pearson, Charlotte (2006). Direkte betalings en aanpassing van sorg . Edinburgh: Dunedin Academic Press. ISBN 978-1-903765-62-3.
 • Shakespeare, Tom; met Anne Kerr (1999). Genetiese politiek: van eugenetika tot genoom . Cheltenham: New Clarion Press. ISBN 978-1-873797-25-9.
 • Kaushik, R. (1999). Msgstr "Toegang geweier: kan ons ongeskikte houdings oorkom". Museum Internasionaal . 51 (3): 48–52. doi : 10.1111 / 1468-0033.00217 . ISSN  1468-0033 .
 • Lansing, Michael J. (Januarie 2009). " ' Salvaging the Man Power of America': Conservation, Manhood, and Disabled Veterans tydens die Eerste Wêreldoorlog". Omgewingsgeskiedenis . 14 : 32–57. doi : 10.1093 / envhis / 14.1.32 . ISSN  1084-5453 .
 • Longmore, Paul (Julie 2009). "Om gestremdhede 'n belangrike deel van die Amerikaanse geskiedenis te maak". OAH Tydskrif vir Geskiedenis . 23 (3): 11–15. doi : 10.1093 / maghis / 23.3.11 . ISSN  0882-228X .
 • Masala C. Petretto (2008). "Van ongeskiktheid tot inskakeling: konseptuele modelle van gestremdheid in die 20ste eeu". Gestremdheid en rehabilitasie . 30 (17): 1233–44. doi : 10.1080 / 09638280701602418 . ISSN  0963-8288 . PMID  18821191 . S2CID  19377518 .CS1 maint: gebruik outeursparameter ( skakel )
 • Rose, Sarah F. (2017). Geen reg om ledig te wees nie: die uitvinding van gestremdhede, 1840- 1930's . Universiteit van Noord-Carolina Press. pp. xvi, 382. ISBN 978-1-4696-2489-1.

Luister na hierdie artikel ( 35 minute )
Spoken Wikipedia icon
Hierdie klanklêer is geskep uit 'n hersiening van hierdie artikel, gedateer 20 April 2009  ( 20/04/2009 ), en weerspieël nie daaropvolgende wysigings nie.
 • Gestremdheid by Curlie
 • Die woordeboekdefinisie van gestremdheid op Wiktionary
 • Aanhalings met betrekking tot gestremdheid op Wikiquote
 • Media met betrekking tot gestremdhede op Wikimedia Commons
TOP