De facto

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

In die wet en regering , de facto ( / d f æ k t , d i -, d ə - / dag FAK -toh, Dee -⁠ ; [1] Latyns : de facto [deː ˈfaktoː] , "in werklikheid") beskryf praktyke wat in werklikheid bestaan, al word dit nie amptelik deur wette erken nie. [2] [3] [4] Dit word algemeen gebruik om te verwys na wat in die praktyk gebeur, in teenstelling met de jure ("by wet"), wat verwys na dinge wat volgens die wet gebeur.

Voorbeelde

Standaarde

'N De facto -standaard is 'n standaard (formeel of informeel) wat deur tradisie, handhawing of markoorheersing 'n dominante posisie bereik het. Dit het nie noodwendig formele goedkeuring deur middel van 'n standaardiseringsproses ontvang nie, en mag ook nie 'n amptelike standerdokument hê nie.

Tegniese standaard s is gewoonlik vrywillig, soos ISO 9000 vereistes, maar mag wees vir die toepassing, afgedwing deur die regering norme, soos drinkwatergehalte vereistes. Die term "de facto standaard" word gebruik vir beide: om verpligte standaarde (ook bekend as "de jure standaarde") te kontrasteer; of om 'n dominante standaard uit te druk, as daar meer as een voorgestelde standaard is.

In sosiale wetenskappe is 'n vrywillige standaard wat ook 'n de facto standaard is, 'n tipiese oplossing vir 'n koördinasieprobleem . [5]

Nasionale tale

Verskeie lande, waaronder Australië , Japan , Mexiko , die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State , het 'n de facto nasionale taal, maar geen amptelike, de jure nasionale taal nie.

Sommige lande het 'n de facto nasionale taal bykomend tot 'n amptelike taal. In Libanon en Marokko is die amptelike taal Arabies , maar 'n bykomende de facto -taal is ook Frans . In Nieu -Seeland is Maori en Nieu -Seeland Gebaretaal de jure amptelike tale, terwyl Engels de facto amptelike taal is. In Singapoer is Engels 'n de facto -taal, maar Chinees , Maleis en Tamil is die de jure -tale.

Russies was die de facto amptelike taal van die sentrale regering en, in 'n groot mate, republikeinse regerings van die voormalige Sowjetunie , maar is eers in 1990 as de jure-staatstaal verklaar. 'N Kortstondige wet, ingevolge 24 April 1990, is Russies as die enigste de jure amptelike taal van die Unie. [6]

Politiek

De facto kaart van beheer van die wêreld, Mei 2019.

'N De facto -regering is 'n regering waarin alle kenmerke van soewereiniteit deur gebruikmaking oorgedra is van diegene wat wettiglik saam met hulle belê is, aan ander, wat deur 'n mag bo die regsvorme onderhou word, beweer dat hulle optree en werklik doen in hul plek optree. [7]

In die politiek is 'n de facto -leier van 'n land of streek iemand wat gesag aanvaar het, ongeag of dit op wettige, grondwetlike of legitieme wyse is; baie gereeld word die term voorbehou vir diegene wie deur 'n groep die mag ag op onwettige, ongrondwetlike of andersins onwettige maniere, dikwels omdat dit 'n vorige leier afgesit het of die heerskappy van 'n huidige een ondermyn het. De facto -leiers beklee soms nie 'n grondwetlike amp nie en oefen mag informeel uit.

Nie alle diktators is de facto heersers nie. Byvoorbeeld, Augusto Pinochet van Chili het aanvanklik aan bewind gekom as die voorsitter van 'n militêre junta , wat hom kortliks de facto leier van Chili gemaak het, maar hy het later die grondwet van die land gewysig en homself president gemaak totdat nuwe verkiesings uitgeroep is, wat hom die formele maak en wettige heerser van Chili. Net so word Saddam Hussein se formele heerskappy oor Irak dikwels aangeteken vanaf 1979, die jaar toe hy die presidentskap van Irak aangeneem het . Sy de facto -heerskappy van die nasie het egter vroeër begin: tydens sy tyd as vise -president ; hy het baie mag uitgeoefen ten koste van bejaardesAhmed Hassan al-Bakr , die de jure-president.

In Argentinië het die opeenvolgende militêre staatsgrepe wat grondwetlike regerings omvergewerp het, de facto -regerings in 1930–1932 , 1943–1946 , 1955–1958 , 1966–1973 en 1976–1983 geïnstalleer , waarvan die laaste die magte van die presidensiële amp gekombineer het met dié van die Nasionale Kongres . Die daaropvolgende regsanalise van die geldigheid van sulke optrede het gelei tot die formulering van 'n leerstuk van die de facto -regerings , 'n regspraak ( presedensiële) formulering wat in wese gesê het dat die optrede en bevele van vorige de facto -regerings, hoewel dit nie in die wettige legitimiteit gewortel was nie, bindend bly tot en met die tyd dat dit deur die daaropvolgende wettige regering herroep of herroep word.

Hierdie leerstelling is vernietig deur die grondwetlike hervorming van 1994 . Artikel 36 lui:

 • (1) Hierdie Grondwet geld, selfs al word die nakoming daarvan onderbreek deur gewelddade teen die institusionele orde en die demokratiese stelsel. Hierdie handelinge sal onherstelbaar ongeldig wees .
 • (2) Hulle outeurs word gestraf met die boete soos bepaal in artikel 29, onbetwisbaar onbevoeg om openbare ampte te beklee en uitgesluit van die voordele van vergifnis en omskakeling van vonnisse.
 • (3) Diegene wat, as gevolg van hierdie handelinge, die bevoegdhede sou aanvaar wat vir die owerhede van hierdie Grondwet of vir die van die provinsies voorsien is, word met dieselfde boetes gestraf en is strafbaar en strafbaar vir hul dade. Die onderskeie aksies is nie onderhewig aan voorskrif nie.
 • (4) Alle burgers het die reg om weerstand te bied teen diegene wat die gewelddade soos uiteengesit in hierdie afdeling pleeg.
 • (5) Hy wat persoonlike verryking verwerf en ernstige bedrieglike oortredings teen die nasie opdoen, sal ook probeer om die demokratiese stelsel te ondermyn en sal gediskwalifiseer word om 'n openbare amp te beklee vir die tydperk wat deur die wet bepaal word.
 • (6) Die kongres stel 'n wet op openbare etiek in wat die uitoefening van openbare amp bepaal.

In 1526, nadat hy die mag oorgeneem het, het Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi sy broer, Umar Din , die de jure Sultan van die Adal Sultanaat gemaak . Ahmad was egter in alle praktyk die de facto Sultan. [8] 'n Paar ander opvallende ware de facto -leiers was Deng Xiaoping van die Volksrepubliek China en generaal Manuel Noriega van Panama. Beide hierdie manne het jare lank byna alle beheer oor hul onderskeie nasies uitgeoefen, alhoewel hulle nie 'n konstitusionele of 'n wetlike mag gehad het om mag uit te oefen nie. Hierdie individue word vandag algemeen as die 'leiers' van hul onderskeie nasies opgeteken; die registrasie van hul wettige, korrekte titel sou nie 'n akkurate beoordeling van hul mag gee nie. Terme soos sterkman of diktator word dikwels gebruik om na de facto heersers van hierdie soort te verwys. In die Sowjetunie , nadat Vladimir Lenin in 1923 weens 'n beroerte ongeskik was, het Joseph Stalin - wat as sekretaris -generaal van die Kommunistiese Party washet die bevoegdheid gehad om enigiemand wat hy verkies, aan te stel in die hoogste party -posisies - het uiteindelik na vore gekom as leier van die Party en die wettige regering. Totdat die Sowjet -grondwet van 1936 die party amptelik verklaar het as "... die voorhoede van die werkende mense", en sodoende Stalin se leierskap gelegitimeer het, het Stalin die USSR as die de facto -diktator regeer.

'N Ander voorbeeld van 'n de facto -heerser is iemand wat nie die werklike heerser is nie, maar groot of totale invloed uitoefen op die ware heerser, wat redelik algemeen in monargieë voorkom. Enkele voorbeelde van hierdie de facto heersers is keiserin Dowager Cixi van China (vir seun Tongzhi en neef Guangxu keisers), prins Alexander Menshikov (vir sy voormalige minnaar keiserin Catherine I van Rusland), kardinaal Richelieu van Frankryk (vir Louis XIII ), koningin Elisabeth van Parma (vir haar man, koning Philip V ) en koningin Maria Carolina van Napels en Sicilië (vir haar man koning Ferdinand I van die twee Sicilies).

Die term "de facto staatshoof" word soms gebruik om die amp van 'n goewerneur -generaal in die Statebond te beskryf , aangesien 'n poshoof dieselfde verantwoordelikhede in hul land het as die de jure staatshoof (die soewerein ) binne die Verenigde Koninkryk .

In die Westminster -regeringstelsel word uitvoerende gesag dikwels verdeel tussen 'n de jure uitvoerende gesag van 'n staatshoof en 'n de facto uitvoerende gesag van 'n eerste minister en kabinet wat uitvoerende bevoegdhede in die naam van die de jure uitvoerende gesag implementeer. In die Verenigde Koninkryk is die soewerein die de jure uitvoerende gesag, al neem uitvoerende besluite namens die soewerein deur die indirek verkose premier en haar kabinet , vandaar die term haar majesteit se regering .

Die feitelike grense van 'n land word gedefinieer deur die gebied waarin sy regering in werklikheid sy wette kan afdwing, en kan verdedig teen inbreukmakings deur ander lande wat ook op dieselfde gebied de jure aanspraak kan maak. Die Durand -lyn is 'n voorbeeld van 'n de facto -grens. Benewens gevalle van grensgeskille , kan de facto -grense ook ontstaan ​​in relatief onbevolkte gebiede waarin die grens nooit formeel gevestig is of waarin die ooreengekome grens nooit ondersoek is nie en die presiese posisie daarvan onduidelik is. Dieselfde begrippe kan ook van toepassing wees op 'n grens tussen provinsies of ander onderafdelings van 'n federale staat .

Segregasie

Alhoewel apartheid de jure formeel in 1948 in Suid -Afrika begin het, het die feitelike rassistiese beleid en praktyke wat swart Suid -Afrikaners, bruinmense en Indiërs diskrimineer, dekades tevore teruggekeer. [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

De facto rassediskriminasie en segregasie in die Verenigde State (buite die Suide) tot in die vyftiger- en sestigerjare was bloot diskriminasie wat nie volgens wet segregasie was nie (de jure). ' Jim Crow -wette ', wat in die 1870's uitgevaardig is, het 'n wettige rasseskeiding teen swart Amerikaners wat in die Amerikaanse Suide woon , meegebring . Hierdie wette is wettiglik in 1964 beëindig deur die Civil Rights Act van 1964 . [21] [22] [23]

Ander gebruike

'N De facto -monopolie is 'n stelsel waar baie verskaffers van 'n produk toegelaat word, maar die mark word so heeltemal deur een gedomineer dat die ander moontlik nie bestaan ​​nie. Die verwante terme oligopolie en monopsonie het ' n soortgelyke betekenis, en dit is die tipe situasie wat antitrustwette wil uitskakel.

Verhoudings

'N Huisgenoot buite die huwelik word deur sommige owerhede na 'n de facto man of vrou verwys. [24] In Australië en Nieu -Seeland het die uitdrukking "de facto" op sigself 'n omgangsterm geword vir 'n mens se huishoudelike vennoot. [25] In die Australiese wetgewing is dit die wetlik erkende, toegewyde verhouding van 'n paartjie wat saamwoon (teenoorgestelde geslag of dieselfde geslag). [26] De facto vakbonde word omskryf in die federale Family Law Act 1975 . [27]De facto -verhoudings bied egpare wat op 'n egte huishoudelike basis saamleef, baie dieselfde regte en voordele as getroude paartjies. Twee mense kan 'n de facto -egpaar word deur 'n geregistreerde verhouding aan te gaan (dws burgerlike vakbond of huishoudelike vennootskap) of as sodanig beoordeel te word deur die Gesinshof of die Federale Kringhof . [28] Egpare wat saamwoon, word algemeen erken as 'n de facto vakbond en kan dus aanspraak maak op baie van die regte en voordele van 'n egpaar, selfs al het hulle nie hul verhouding geregistreer of amptelik gedokumenteer nie, [29]alhoewel dit per staat kan verskil. Daar is opgemerk dat dit moeiliker is om de facto verhoudingstatus te bewys, veral in die geval van die dood van een van die vennote. [30]

In April 2014 het 'n federale hofregter beslis dat 'n heteroseksuele egpaar wat 'n kind gehad het en 13 jaar lank saam gewoon het, nie in 'n de facto -verhouding was nie en dat die hof dus nie bevoeg was om hul eiendom onder gesinsreg te verdeel na 'n versoek om skeiding nie. . In sy uitspraak verklaar die regter dat "de facto -verhouding (s) beskryf kan word as 'huwelik soos', maar dit is nie 'n huwelik nie en het beduidende verskille sosiaal, finansieel en emosioneel. [31]

Bogenoemde sin van de facto hou verband met die verhouding tussen gemeenregtelike tradisies en formele (statutêre, regulatoriese, burgerlike) huwelike en gemeenregtelike huwelike . Norme in die gemenereg vir die beslegting van geskille in praktiese situasies, wat dikwels oor baie generasies uitgewerk is om presedente te bewerkstellig , is 'n kernelement vir besluitneming in regstelsels regoor die wêreld. Omdat sy vroeë vorme in die Middeleeue in Engeland ontstaan ​​het , geld dit veral in Anglo-Amerikaanse regstradisies en in voormalige kolonies van die Britse Ryk , terwyl dit ook 'n rol speel in sommige lande met gemengde stelsels met beduidende mengsels van burgerlike reg.

Verhoudings wat nie buite Australië erken word nie

As gevolg van Australiese federalisme kan de facto vennootskappe slegs wetlik erken word terwyl die egpaar in 'n staat in Australië woon. Dit is omdat die bevoegdheid om wetgewing oor de facto aangeleenthede te bepaal, staatmaak op verwysings deur state na die Statebond in ooreenstemming met artikel 51 (xxxvii) van die Australiese grondwet , waar dit bepaal dat die nuwe federale wet slegs binne 'n staat toegepas kan word. [32] [33] Daar moet 'n staatsverbinding wees tussen die de facto -verhouding self en die Australiese staat. [34]

As 'n Australiese egpaar de facto uit 'n staat trek, neem hulle nie die staat saam nie en is die nuwe federale wet gekoppel aan die territoriale grense van 'n staat. Die wetlike status en regte en verpligtinge van die de facto of ongetroude paartjie word dan erken deur die wette van die land waar hulle gewoonlik woonagtig is. Sien die afdeling oor die Family Court of Australia vir verdere verduideliking oor jurisdiksie oor de facto -verhoudings.

Dit is anders as huwelike en "huweliksoorsake" wat erken word deur artikels 51 (xxi) en (xxii) van die Grondwet van Australië [35] en internasionaal deur huweliksregte en konvensies, Haagse Konvensie oor Huwelike (1978). [36]

Nie-egtelike verhoudingskontrak

'N De facto-verhouding is vergelykbaar met nie-egtelike verhoudingskontrakte (soms "palimony-ooreenkomste" genoem) en sekere beperkte vorme van huishoudelike vennootskappe, wat in baie jurisdiksies regoor die wêreld voorkom.

'N De facto-verhouding is nie vergelykbaar met gemeenregtelike huwelike nie , wat 'n volledig wettige huwelik is wat bloot op 'n onreëlmatige manier aangegaan is (insluitend deur gewoonte en reputasie). Slegs nege Amerikaanse state en die District of Columbia laat steeds die huwelik met die gemeenreg toe; maar gemeenregtelike huwelike is andersins geldig en erken deur en in alle jurisdiksies wie se gesagsreëls die erkenning van enige huwelik wat wettig gevorm is in die jurisdiksie waar dit aangegaan is, vereis.

Familiereg - bewaring

De facto gesamentlike toesig is vergelykbaar met die gesamentlike wetlike besluitnemingsgesag wat 'n egpaar oor hul kind (ers) in baie jurisdiksies het (Kanada as voorbeeld). By skeiding behou elke ouer de facto gesamentlike toesig, totdat 'n hofbevel toesig toelaat, alleen of gesamentlik. [37]

Sport

Voorbeelde van 'n de facto algemene bestuurder in sport sluit in Syd Thrift, wat tussen 1999 en 2002 as die GM van die Baltimore Orioles opgetree het . Bill Belichick , die hoofafrigter van die New England Patriots in die NFL, het nie die amptelike titel van GM nie, maar dien as de facto hoofbestuurder, aangesien hy beheer het oor die opstel en ander personeelbesluite.

Ander gebruike van die term

In finansies het die Wêreldbank 'n relevante definisie:

'N "De facto -regering" kom in, of bly aan bewind, deur middel van die voorskrifte van die land, soos 'n staatsgreep, revolusie, gebruik, onttrekking of opskorting van die grondwet. [38]

'N De facto oorlogstoestand is 'n situasie waarin twee nasies aktief betrokke is of betrokke is by aggressiewe militêre optrede teen die ander sonder 'n formele oorlogsverklaring .

In die ingenieurswese is de facto-tegnologie 'n stelsel waarin intellektuele eiendom en kennis privaat besit word. Gewoonlik vervaardig slegs die eienaar van die tegnologie die verwante toerusting. Intussen bestaan ​​'n standaardtegnologie uit stelsels wat tot 'n sekere mate in die openbaar vrygestel is, sodat almal toerusting kan vervaardig wat die tegnologie ondersteun. By selfoonkommunikasie is CDMA1X byvoorbeeld 'n de facto -tegnologie, terwyl GSM 'n standaardtegnologie is.

Sien ook

 • Feit
 • Lys van Latynse frases (D)
 • Ongedwonge wet

Verwysings

 1. ^ Random House Kernerman Webster's College Dictionary . Sv " de facto ." Besoek op 12 Januarie 2018
 2. ^ "de facto" . Dictionary.com . Besoek op 25 Februarie 2017 .
 3. ^ Sien I. 3. "de". Oxford English Dictionary (2de uitg.). Oxford University Press . 1989.
 4. ^ Harper, Douglas. "de facto" . Aanlyn Etimologie woordeboek .
 5. ^ Edna Ullmann-Margalit: The Emergence of Norms , Oxford Un. Press, 1977. (of Clarendon Press 1978)
 6. ^ "USSR Law" On the Languages ​​of the Peoples of USSR " " (in Russies). 24 April 1990. Gearchiveer uit die oorspronklike op 2009-06-18.
 7. ^ 30 Am Jur 181. Law Dictionary, James A. Ballentine, Tweede uitgawe, 1948, p. 345.
 8. ^ "Aḥmad Grāñ" . Encyclopædia Britannica, Inc . Besoek 2014-05-04 .
 9. ^ RW Lee. "Inleiding tot die Romeins-Hollandse reg" . Oxford, Clarendon Press . Besoek op 27 Maart 2011 .
 10. ^ A. Du Toit, HB Giliomee (1983). Afrikaner -politieke denke: ontleding en dokumente . Universiteit van Kalifornië Pers. ISBN 978-0-520-04319-0.
 11. ^ Gish, Steven (2000). Alfred B. Xuma: Afrikaans, Amerikaans, Suid -Afrikaans. New York University Press. bl. 8.
 12. ^ Hoiberg, Dale; Ramchandani, Indu (2000). Studente 'Britannica India, volumes 1–5. Gewilde Prakashan. bl. 142.
 13. ^ Allen, John (2005). Apartheid Suid -Afrika: 'n Insider se oorsig van die oorsprong en gevolge van afsonderlike ontwikkeling. iUniverse. bl. XI.
 14. ^ Nojeim, Michael J. (2004). Gandhi en King: die krag van gewelddadige weerstand. Greenwood Publishing Group. bl. 127.
 15. ^ Leach, Graham (1986). Suid -Afrika: geen maklike pad na vrede nie. Routledge. bl. 68.
 16. ^ Tankard, Keith (9 Mei 2004). Hoofstuk 9 Die Wet op Naturelle (stedelike gebiede) wat op 20 November 2008 by die Wayback -masjien geargiveer is . Rhodes Universiteit. kennis4africa.com.
 17. ^ Barones Young - Minister van Buitelandse Sake, Ministerie van Buitelandse Sake en Statebond (4 Julie 1986). South Africa House of Lords Debat vol 477 cc1159-250 . Hansard.
 18. ^ Die Wet op Verteenwoordiging van Naturelle . sahistory.org Gearchiveer 13 Oktober 2006 by die Wayback Machine
 19. ^ Reddy, ES (nd). "Indiese passiewe verset in Suid -Afrika, 1946–1948" . sahistory.org.za . SA Geskiedenis . Besoek op 23 Februarie 2015 .
 20. ^ Ambrosio, Thomas (2002). Etniese identiteitsgroepe en Amerikaanse buitelandse beleid. Greenwood Publishing Group. pp. 56–57.
 21. ^ "Burgerregtewet van 1964" . Gearchiveer van die oorspronklike op 2010-10-21 . Ontvang 2010-11-04 .
 22. ^ Woodward, C. Vann; McFeely, William S. (2001). Die vreemde loopbaan van Jim Crow . New York: Oxford University Press. bl. 7. ISBN 0-19-514689-1.
 23. ^ King, Desmond (1995). Afsonderlik en ongelyk: Swart Amerikaners en die Amerikaanse federale regering . New York: Oxford University Press. bl. 3 . ISBN 0-19-828016-5.
 24. ^ Walker Lenore E. "Gewonde vrouesindroom. Empiriese bevindings." Geweld en uitbuiting teen vroue en meisies , November 2006, p. 142.
 25. ^ Gulliver, Katrina (31 Januarie 2003). "De facto is 'n gebrekkige beskrywing - sê net om in sonde te lewe" . Sydney Morning Herald . Besoek op 29 Augustus 2016 . Ek is nuuskierig oor die gebruik van die term "de facto". Dit is 'n byvoeglike naamwoord wat 'in werklikheid' beteken - in teenstelling met 'in die wet'. Dit word deur Australiese joernaliste gebruik wanneer hulle (ander mense) se huishoudelike vennote beskryf. Ek het nog nooit iemand hoor sê "my de facto" nie. Dit is 'n kort manier om te sê 'saam met iemand woon, maar nie eintlik getroud' is nie. Ondanks die feit dat dit 'n byvoeglike naamwoord is, lyk dit nooit as 'n selfstandige naamwoord nie, maar op sy eie ...
 26. ^ "Wat is u regte as 'n de facto -verhouding eindig?" . ABC Nuus . 22 Junie 2017 . Besoek op 16 September 2017 .
 27. ^ "Familieregwet 1975 - afdeling 4AA" . austlii.edu.au .
 28. ^ "De facto -verhoudings" . Familiehof van Australië .
 29. ^ "De facto -verhoudings" . Die Law Society van Nieu -Suid -Wallis . Gearchiveer van die oorspronklike op 2017-02-10 . Ontsluit 2017/09/16 .
 30. ^ Elphick, Liam. "Het paartjies van dieselfde geslag werklik dieselfde regte as egpare?" . SBS Nuus . Besoek op 15 September 2017 .
 31. ^ "De facto paartjies het verskille met getroude eweknieë, sê die regter" . Die Australiër . 23 April 2014. Gearchiveer uit die oorspronklike op 4 Mei 2014.
 32. ^ Frans, Justice (Feb 2003). "Lewe die verwysing na staatsmagte koöperatiewe federalisme?" . Regsoorsig in Wes -Australië ..
 33. ^ Thomas (2007) 233 CLR 307, [208] (Kirby J).
 34. ^ Sien artikels 90RG , 90SD en 90SK , artikel 90RA , van die Family Law Act .
 35. ^ Artikel 51 , Australiese grondwet
 36. ^ Haagse konvensie oor huwelike 1978
 37. ^ Wat u moet weet oor familiereg in die prokureur -generaal van Ontario
 38. ^ "OP 7.30 - Omgang met De Facto -regerings" . Bedryfshandleiding . Die Wêreldbank. Julie 2001 . Ontvang 2010-11-28 .