Skaak probleem

'n Skaakprobleem , ook genoem 'n skaaksamestelling , is 'n legkaart wat deur die komponis gestel word deur skaakstukke op 'n skaakbord te gebruik , wat die oplosser voor 'n bepaalde taak stel. Byvoorbeeld, 'n posisie kan gegee word met die opdrag dat Wit eerste moet skuif, en skaakmat Swart in twee skuiwe teen enige moontlike verdediging. 'n Skaakprobleem verskil fundamenteel van oor-die-bordspel deurdat laasgenoemde 'n stryd tussen Swart en Wit behels, terwyl eersgenoemde 'n kompetisie tussen die komponis en die oplosser behels. Die meeste posisies wat in 'n skaakprobleem voorkom, is 'onrealisties' in die sin dat dit baie onwaarskynlik is dat dit in oor-die-bordspel sal voorkom.[1] Daar is heelwat gespesialiseerde jargon wat in verband met skaakprobleme gebruik word .

Die term "skaakprobleem" is nie skerp omskryf nie: daar is geen duidelike afbakening tussen skaakkomposisies aan die een kant en kopkrapper of taktiese oefeninge aan die ander kant nie. In die praktyk is die onderskeid egter baie duidelik. Daar is algemene kenmerke wat gedeel word deur komposisies in die probleemafdeling van skaaktydskrifte, in spesialisskaakprobleemtydskrifte en in versamelings van skaakprobleme in boekvorm. [1]

Probleme kan gekontrasteer word met taktiese raaisels wat dikwels in skaakkolomme of -tydskrifte gevind word waarin die taak is om die beste beweging of volgorde van bewegings te vind (wat gewoonlik lei tot maat of verkryging van materiaal) vanuit 'n gegewe posisie. Sulke raaisels word dikwels uit werklike speletjies geneem, of het ten minste posisies wat lyk asof dit tydens 'n speletjie kon ontstaan ​​het, en word vir onderrigdoeleindes gebruik. Die meeste sulke legkaarte vertoon nie die bogenoemde kenmerke nie.

In al die bogenoemde tipes probleme word aanvaar dat kasteel toegelaat word tensy dit deur retrograde analise (sien hieronder) bewys kan word dat die betrokke toring of koning voorheen moes beweeg het. En passant -vange, aan die ander kant, word aanvaar dat dit nie wettig is nie, tensy dit bewys kan word dat die pion wat gevang moet word, twee blokkies op die vorige skuif moes verskuif het.

Daar is verskeie ander tipes skaakprobleme wat nie in enige van die bogenoemde kategorieë val nie. Sommige van hierdie is werklik gekodeerde wiskundige probleme , uitgedruk met behulp van die meetkunde en stukke van die skaakbord. 'n Bekende so 'n probleem is die ridder se toer , waarin 'n mens die pad van 'n ridder moet bepaal wat elke vierkant van die bord presies een keer besoek. Nog een is die probleem met agt dames , waarin agt dames op die bord geplaas moet word sodat niemand enige van die ander aanval nie.

Van veel groter verband met standaard skaakprobleme is die volgende, wat 'n ryk geskiedenis het en baie keer herbesoek is, met tydskrifte, boeke en pryse wat daaraan opgedra is:


'n Interessante probleem , deur Adolphe Alexandre Lesrel
abcdefgh
8
Skaakbord480.svg
g8 wit koning
a7 swart pion
b7 wit ridder
e7 wit toring
g7 wit pion
h7 wit koningin
a6 swart pion
a5 swart toring
d5 swart koning
h5 swart toring
a4 wit ridder
d4 swart ridder
b3 wit pion
e3 swart pion
a2 wit biskop
b2 wit biskop
h2 swart pion
c1 wit toring
d1 swart biskop
g1 swart biskop
h1 swart koningin
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Wit maats in twee

Oplossing: 1.Rcc7 ! (dreigend 2.Nc3)

  • 1...Nxb3 2.Qd3#
  • 1...Nb5 2.Rc5#
  • 1...Nc6 2.Rcd7#
  • 1...Ne6 2.Rooi7#
  • 1...Nf5 2.Re5#
  • 1...Nf3 2.Qe4#
  • 1...Ne2 2.Qxh5#
  • 1...Nc2 2.b4#
  • 1...Rxa4 2.Rc5#
  • 1...Rc5 2.Rxc5#
(Wanneer 'n swart ridder so na die maksimum aantal van agt blokkies kan beweeg, staan ​​dit bekend as 'n ridderwiel .)
abcdefgh
8
Skaakbord480.svg
b8 wit ridder
d8 wit biskop
h8 wit koningin
b7 wit toring
c7 wit koning
e7 swart biskop
f6 swart koningin
g4 swart ridder
e2 wit ridder
f2 swart ridder
g2 swart toring
h2 swart pion
b1 wit toring
f1 wit biskop
g1 swart toring
h1 swart koning
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Maat in 267 skuiwe; die langste moremover sonder opdringerige eenhede
Swart paring op beweging 5 deur tot ridder te bevorder
abcdefgh
8
Skaakbord480.svg
d8 swart biskop
e8 swart toring
f8 swart toring
g8 swart biskop
c7 wit ridder
h7 wit biskop
c5 swart pion
h5 wit koningin
c4 swart pion
f4 swart koning
f3 wit pion
e2 wit pion
g2 wit koning
h2 wit toring
c1 wit ridder
f1 wit toring
g1 wit biskop
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Wit maats in twee
abcdefgh
8
Skaakbord480.svg
e8 wit koning
c5 wit ridder
f5 wit ridder
d4 wit koningin
h4 wit biskop
c3 wit pion
e3 wit toring
a2 swart pion
b2 swart pion
c2 swart pion
d2 swart pion
e2 swart pion
f2 swart pion
g2 swart pion
h2 swart pion
a1 swart toring
b1 swart ridder
c1 swart biskop
d1 swart koningin
e1 swart koning
f1 swart biskop
g1 swart ridder
h1 swart toring
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Wit maats in een beweging!
TOP