Creative Commons lisensie

'N Creative Commons ( CC ) lisensie is een van verskeie openbare kopiereg lisensies wat die gratis verspreiding van 'n andersins kopiereg ' werk 'moontlik maak. [opmerking 1] ' n CC-lisensie word gebruik as 'n outeur ander mense die reg wil gee om te deel, te gebruik en voort te bou op 'n werk wat die outeur geskep het. CC bied 'n outeur buigsaamheid (byvoorbeeld, hulle kan kies om slegs nie-kommersiële gebruike van 'n gegewe werk toe te laat) en beskerm die mense wat die werk van 'n skrywer gebruik of herverdeel, teen die kommer van skending van outeursregte, solank hulle die voorwaardes nakom. gespesifiseer in die lisensie waardeur die outeur die werk versprei. [1] [2] [3][4] [5]

Creative Commons-logo
Hierdie video verduidelik hoe Creative Commons-lisensies saam met kommersiële lisensiereëlings gebruik kan word

Daar is verskillende soorte Creative Commons-lisensies. Elke lisensie verskil deur verskillende kombinasies wat die verspreidingsvoorwaardes bepaal. Hulle is aanvanklik op 16 Desember 2002 vrygestel deur Creative Commons , 'n Amerikaanse nie-winsgewende korporasie wat in 2001 gestig is. Daar was ook vyf weergawes van die reeks lisensies van 1.0 tot 4.0. [6] Die 4.0-lisensiepakket, wat in November 2013 vrygestel is, is die nuutste. Terwyl die Creative Commons-lisensie oorspronklik in die Amerikaanse regstelsel gebaseer is, is daar nou verskeie Creative Commons-jurisdiksiehawe wat internasionale wette akkommodeer.

In Oktober 2014 het die Open Knowledge Foundation die Creative Commons CC BY-, CC BY-SA- en CC0-lisensies goedgekeur as in ooreenstemming met die " Open Definition " vir inhoud en data. [7] [8] [9]

Lawrence Lessig en Eric Eldred ontwerp die Creative Commons License (CCL) in 2001 omdat hulle die behoefte sien aan 'n lisensie tussen die bestaande wyses van outeursreg en publieke domein. Die CCL laat uitvinders toe om die regte op hul innovasies te behou, terwyl die uitvinding ook buite gebruik kan word. [10] Die CCL blyk uit die Hooggeregshof van Eldred v.Ashcroft , wat die Sonny Bono-wet op die verlenging van die outeursreg op kopiereg grondwetlik gemaak het - naamlik die verlenging van die outeursregstydperk van die werke tot die lewensduur van die laaste lewende outeur plus nog 70 jaar. [10] Die oorspronklike nie-gelokaliseerde Creative Commons-lisensies is geskryf met die Amerikaanse regstelsel in gedagte; daarom kan die bewoording onversoenbaar wees met plaaslike wetgewing in ander jurisdiksies , wat die lisensies daar onafdwingbaar maak. Om hierdie probleem aan te spreek, het Creative Commons sy filiaal gevra om die verskillende lisensies te vertaal om plaaslike wette te weerspieël in 'n proses genaamd " porting ". [11] Met ingang van Julie 2011 word Creative Commons-lisensies na meer as 50 jurisdiksies wêreldwyd oorgedra. [12]

Chinese gebruik van die Creative Commons-lisensie

In samewerking met Creative Commons het die Chinese regering die Creative Commons-lisensie by die Chinese konteks aangepas en die individuele geldelike vergoeding van die Amerikaanse outeursregwetgewing vervang met aansporings vir Chinese innoveerders om te innoveer as 'n sosiale bydrae. [13] In China word vermoed dat die samelewing se hulpbronne die individu se innovasies moontlik maak; die voortgesette verbetering van die samelewing dien as sy eie beloning. [14] In die Chinese wetgewing word die uiteindelike bydraes wat 'n uitvinding tot die groei van die samelewing sal lewer, vooropgestel, wat lei tot aanvanklike wette wat die lengte van patente en baie streng voorwaardes vir die gebruik en kwalifikasies van uitvindings beperk. [14]

Inligtingskommunisme in die Weste

Inligtingskommunisme het vastrapplek in die Westerse wêreld gevind nadat navorsers van MIT gefrustreerd geraak het oor die feit dat aspekte van hul kode van die publiek weerhou is. [15] Die moderne wet op outeursregte is gebaseer op die motivering van innovasie deur innoverers te beloon vir sosiaal waardevolle uitvindings. Die Westerse patentwet veronderstel dat (1) die reg bestaan ​​om 'n uitvinding vir handel te gebruik en (2) dit aan die diskresie van die patenthouer is om daardie reg te beperk. [16] Die MIT-navorsers, onder leiding van Richard Stallman, betoog vir die meer openlike verspreiding van die gebruik van hul sagteware om twee primêre redes: die morele verpligting teenoor altruïsme en samewerking met ander, en die onregverdigheid om die vryhede van ander gebruikers te beperk deur hulle te ontneem van nie-skaars hulpbronne. [15] As gevolg hiervan het hulle die General Public License (GPL) ontwikkel, 'n voorloper van die Creative Commons-lisensie gebaseer op bestaande Amerikaanse wetgewing op outeursreg en patent. [15] Die GPL het toegelaat dat die ekonomie rondom 'n stuk sagteware kapitalisties bly deur programmeerders toe te laat om produkte wat die sagteware gebruik, te kommersialiseer, maar het ook verseker dat geen enkele persoon volledige en eksklusiewe regte op die gebruik van 'n innovasie het nie. [15] Sedertdien het infokommunisme traksie gekry; geleerdes voer vandag aan dat Wikipedia self 'n manifestasie is van die infokommunistiese beweging. [17]

"> File:Wanna Work Together? with subtitles - Creative Commons.ogvSpeel media
Wil u saamwerk? animasie deur Creative Commons
"> File:Mayer and Bettle 2 - Creative Commons.ogvSpeel media
Die tweede weergawe van die Mayer en Bettle- promosie-animasie verduidelik wat Creative Commons is

Werk wat onder 'n Creative Commons-lisensie gelisensieer word, word deur die toepaslike kopieregwetgewing beheer. [18] Hierdeur kan Creative Commons-lisensies toegepas word op alle werk wat onder outeursreg val, insluitend boeke, toneelstukke, films, musiek, artikels, foto's, blogs en webwerwe.

Sagteware

Alhoewel sagteware ook onder die outeursregtelike wetgewing onderhewig is en CC-lisensies van toepassing is, beveel die CC aan om dit nie in sagteware te gebruik nie, veral as gevolg van beperkings wat agteruit versoenbaar is met bestaande sagtewarelisensies. [19] [20] In plaas daarvan kan ontwikkelaars gebruik maak van sagtewarevriendelike lisensies vir gratis en oopbron- sagteware . Buiten die FOSS- lisensiegebruiksagteware is daar verskillende gebruiksvoorbeelde om CC-lisensies te gebruik om 'n " Freeware " -lisensie-model te spesifiseer ; voorbeelde is The White Chamber , Mari0 of Assault Cube . [21] Die Free Software Foundation beveel ook die CC0 [22] aan as die voorkeurmetode om sagteware in die publieke domein vry te stel . [23]

Die toepassing van 'n Creative Commons-lisensie mag egter nie die regte wat deur billike gebruik of billike handel toegelaat word, verander of beperkings uitoefen wat kopiereguitsonderings oortree nie. [24] Verder is Creative Commons-lisensies nie-eksklusief en nie-herroepbaar nie. [25] Enige werk of afskrifte van die werk wat ingevolge 'n Creative Commons-lisensie verkry word, kan steeds onder die lisensie gebruik word. [26]

In die geval van werke wat deur verskeie Creative Commons-lisensies beskerm word, kan die gebruiker een van hulle kies. [27]

Voorwaardes

Die outeur, of die lisensiegewer, indien die outeur 'n kontraktuele oordrag van regte gedoen het, moet die eksklusiewe regte op die werk hê. As die werk reeds onder 'n openbare lisensie gepubliseer is, kan dit deur enige derde party weer op 'n ander platform gelaai word deur 'n versoenbare lisensie te gebruik, en verwys na die oorspronklike lisensie (bv. Deur die URL van die oorspronklike lisensie). [16]

Gevolge

Die lisensie is nie-eksklusief en royalty-vry, onbeperk wat die gebied en duur betref, so dit is onherroeplik, tensy die outeur 'n nuwe lisensie verleen nadat die werk aansienlik aangepas is. Enige gebruik van die werk wat nie deur ander kopieregreëls gedek word nie, lei tot die publieke lisensie. By die aktivering van die lisensie moet die lisensiehouer alle voorwaardes van die lisensie nakom, anders is die lisensieooreenkoms onwettig en sou die lisensiehouer 'n outeursregskending pleeg. Die outeur, of die lisensiegewer as gevolmagtigde, het die wettige regte om op te tree teen enige kopieregskending. Die lisensiehouer het 'n beperkte tydperk om enige nienakoming reg te stel. [16]

Tipes lisensie

Creative commons-lisensiespektrum tussen publieke domein (bo) en alle regte voorbehou (onder). Linkerkant dui die gebruiksgevalle aan, regs die lisensie-komponente. Die donkergroen gebied dui op lisensies wat verenigbaar is met Free Cultural Works , en die twee groen gebiede is verenigbaar met die Remix-kultuur .
Gebruik van CC lisensies in 2014 (bo en middel), versoenbare lisensiegebruik vir gratis kultuurwerke 2010 tot 2014 (onder)

Vier regte

Die CC-lisensies verleen almal 'basisregte', soos die reg om die outeursregbeskermde werk wêreldwyd te versprei vir nie-kommersiële doeleindes en sonder wysiging. [28] Daarbenewens skryf verskillende weergawes van lisensies verskillende regte voor, soos in hierdie tabel getoon: [29]

IkoonRegBeskrywing
Attribution Toeskrywing (BY)Lisensiehouers mag die werk slegs kopieer, versprei, vertoon en uitvoer en afgeleide werke en remixe maak op grond daarvan as dit die krediete ( toeskrywing ) aan die outeur of lisensiegewer verleen op die wyse wat hierin gespesifiseer word. Sedert weergawe 2.0 moet alle Creative Commons-lisensies toegeskryf word aan die skepper en dit bevat die BY-element.
Share-alike Gedeeltelik (SA)Lisensiehouers mag afgeleide werke versprei slegs onder 'n lisensie wat identies is aan ("nie meer beperkend as nie") die lisensie wat die oorspronklike werk beheer. (Sien ook copyleft .) Sonder aandele kan afgeleide werke onderlisensieer word met versoenbare, maar beperkter lisensie-bepalings, bv. CC BY tot CC BY-NC.)
Non-commercial Nie-kommersieel (NC)Lisensiehouers mag die werk kopieer, versprei, vertoon en uitvoer, en slegs afgeleide werke en remixe daarvoor maak vir nie-kommersiële doeleindes.
Non-derivative Geen afgeleide werke (ND) Lisensiehouers mag slegs woordelikse eksemplare van die werk kopieer, versprei, vertoon en uitvoer, nie afgeleide werke en remixe wat daarop gebaseer is nie. Afgeleide werke word sedert weergawe 4.0 toegelaat, maar dit mag nie gedeel word nie.

Die laaste twee bepalings is nie lisensies vir gratis inhoud nie , volgens definisies soos DFSG of die Free Software Foundation se standaarde, en kan nie gebruik word in kontekste wat hierdie vryhede vereis nie, soos Wikipedia . Vir sagteware bevat Creative Commons drie gratis lisensies wat deur ander instellings geskep is: die BSD-lisensie , die GNU LGPL en die GNU GPL . [30]

As u hierdie voorwaardes meng en ooreenstem, word daar sestien moontlike kombinasies opgelewer, waarvan elf Creative Commons-lisensies geldig is en vyf nie. Van die vyf ongeldige kombinasies bevat vier beide die "tweede" en "sa" -sinne, wat onderling uitsluit; en een bevat geen van die klousules nie. Van die elf geldige kombinasies is die vyf wat die "by" -klousule ontbreek, afgetree omdat 98% van die lisensiehouers versoek om toeskrywing, alhoewel dit wel beskikbaar is om op die webwerf te verwys. [31] [32] [33] Dit laat ses lisensies wat gereeld gebruik word, plus die CC0- openbare domeinverklaring agter .

Sewe lisensies wat gereeld gebruik word

Die sewe lisensies wat die meeste gebruik word, word in die volgende tabel getoon. Onder diegene wat deur die Wikimedia-stigting aanvaar word - die toewyding van die publieke domein en twee lisensies (BY en BY-SA) - kan dit gedeel en gemeng word (afgeleide werke geskep word), ook vir kommersiële gebruik, solank die toekenning gegee word. [33] [34] [35]

IkoonBeskrywingVerkortingToeskrywing vereisLaat Remix-kultuur toeLaat kommersiële gebruik toeLaat gratis kulturele werke toeVoldoen aan die OKF ' Open Definition '
CC0 iconBevat inhoud wêreldwyd sonder beperkingsCC0GeenJaJaJaJa
CC-BY iconToeskrywing alleenDEURJaJaJaJaJa
CC-BY-SA iconToeskrywing + Deel soosBY-SAJaJaJaJaJa
CC-by-NC iconErkenning + Nie-kommersieelBY-NCJaJaGeenGeenGeen
CC-BY-NC-SA iconErkenning + Nie-kommersieel + Deel soosBY-NC-SAJaJaGeenGeenGeen
CC-BY-ND iconToeskrywing + Geen afgeleides nieBY-NDJaGeenJaGeenGeen
CC-BY-NC-ND iconErkenning + Nie-kommersieel + Geen Afgeleides nieBY-NC-NDJaGeenGeenGeenGeen

Die nuutste weergawe 4.0 van die Creative Commons-lisensies, wat op 25 November 2013 vrygestel is, is generiese lisensies wat van toepassing is op die meeste jurisdiksies en wat gewoonlik nie hawens benodig nie. [36] [37] [38] [39] Geen nuwe hawens is in weergawe 4.0 van die lisensie geïmplementeer nie. [40] Weergawe 4.0 ontmoedig die gebruik van oorgedrawe weergawes en dien eerder as 'n enkele globale lisensie. [41]

Toeskrywing

Sedert 2004 vereis alle huidige lisensies, behalwe die CC0-variant, die oorspronklike outeur, soos aangedui deur die BY-komponent (soos in die voorsetsel "deur"), toegeskryf word. [32] Die toeskrywing moet gegee word aan "die beste van [sy] vermoë om die beskikbare inligting te gebruik". [42] Creative Commons stel die geheue "TASL" voor: titel - outeur - bron [webskakel] - [CC] lisensie .
Oor die algemeen impliseer dit die volgende:

 • Sluit enige kopieregkennisgewings in (indien van toepassing) . As die werk self kopieregkennisgewings bevat wat deur die outeursreghouer daar geplaas word, moet die kennisgewings ongeskonde gelaat word, of gereproduseer word op 'n manier wat redelik is vir die medium waarin die werk weer gepubliseer word.
 • Noem die outeur se naam, skermnaam, of gebruikers-ID , ens. As die werk op die internet gepubliseer word, is dit goed om die naam aan die persoon se profielblad te koppel, indien so 'n bladsy bestaan.
 • Noem die titel of naam van die werk (indien van toepassing) , indien so iets bestaan. As die werk op die internet gepubliseer word, is dit lekker om die naam of titel direk aan die oorspronklike werk te koppel.
 • Noem die spesifieke CC-lisensie waarvoor die werk is . As die werk op die internet gepubliseer word, is dit lekker as die lisensieverwysing na die lisensie op die CC-webwerf skakel.
 • Noem as die werk 'n afgeleide werk of verwerking is . Benewens bogenoemde, moet 'n mens identifiseer dat hul werk 'n afgeleide werk is, bv. 'Dit is 'n Finse vertaling van [oorspronklike werk] deur [outeur].' of "Draaiboek gebaseer op [oorspronklike werk] deur [outeur]."

Nie-kommersiële lisensies

Die "nie-kommersiële" opsie in sommige Creative Commons-lisensies is omstrede in definisie, [43] omdat dit soms onduidelik is wat as 'n nie-kommersiële instelling en toepassing beskou kan word, aangesien die beperkings daarvan verskil van die beginsels van oop inhoud wat bevorder word. deur ander toelaatbare lisensies . [44] In 2014 publiseer Wikimedia Deutschland 'n handleiding vir die gebruik van Creative Commons-lisensies as wiki-bladsye vir vertalings en as PDF. [16]

Nul / publieke domein

CC nul kwytskelding / lisensie logo. [45]
Creative Commons Publieke domeinmerk . Dui werke aan wat reeds in die publieke domein val (of aan hulle gegee is).

Behalwe kopiereglisensies, bied Creative Commons ook CC0 , 'n hulpmiddel om kopiereg af te staan ​​en materiaal in die publieke domein vry te stel . [35] CC0 is 'n wettige instrument om afstand te doen van soveel regte as wat wettig moontlik is. [46] Of, as dit nie wettiglik moontlik is nie, tree CC0 op as 'n terugval as ' n ekwivalente lisensie vir openbare domein . [46] Die ontwikkeling van CC0 het in 2007 begin [47] en is in 2009 vrygestel. [48] [49] Die wetenskaplike datagemeenskap was 'n belangrike teiken van die lisensie. [50]

In 2010 het Creative Commons sy Public Domain Mark aangekondig , [51] ' n instrument vir die etikettering van werke wat reeds in die publieke domein is. Gesamentlik vervang CC0 en die Public Domain Mark die Public Domain Dedication and Certification, [52] wat 'n Amerikaanse gesentreerde benadering gevolg het en verskillende bedrywighede saamgevoeg het.

In 2011 het die Free Software Foundation CC0 by sy gratis sagtewarelisensies gevoeg , [22] en beveel CC0 tans aan as die voorkeurmetode om sagteware in die publieke domein vry te stel . [23]

In Februarie 2012 is CC0 aan die Open Source Initiative (OSI) voorgelê vir goedkeuring. [53] Daar het egter kontroversie ontstaan ​​oor die klousule wat die toepaslike patente wat deur die outeursreghouer gehou word, van die lisensie uitgesluit het. Hierdie klousule is bygevoeg met die oog op wetenskaplike data eerder as sagteware, maar sommige lede van die OSI het geglo dat dit die verdediging van gebruikers teen sagtewarepatente kan verswak . As gevolg hiervan het Creative Commons hul voorlegging ingetrek, en die lisensie word nie tans deur die OSI goedgekeur nie. [50] [54]

Van 2013 tot 2017 gebruikte die stockfotografie - webwerf Unsplash die CC0-lisensie, [55] [56] wat 'n paar miljoen gratis foto's per maand versprei. [57] Lawrence Lessig , die stigter van Creative Commons, het bygedra tot die webwerf. [58] Unsplash het in Junie 2017 van die gebruik van die CC0-lisensie na hul eie soortgelyke lisensie oorgegaan, maar met 'n beperking bygevoeg om die foto's te gebruik om 'n mededingende diens te maak wat dit onversoenbaar met die CC0-lisensie gemaak het. [59]

In Oktober 2014 het die Open Knowledge Foundation die Creative Commons CC0 goedgekeur as voldoen aan die Open Definition en beveel die lisensie om inhoud aan die publieke domein toe te wy. [8] [9]

Aanpasbaarheid

'N Voorbeeld van 'n toegelate kombinasie van twee werke, waarvan die een CC BY-SA en die ander' Public Domain '.

Regte in 'n verwerking kan uitgedruk word deur 'n CC-lisensie wat versoenbaar is met die status of lisensiëring van die oorspronklike werk of werke waarop die verwerking gebaseer is. [60]

Lisensieversoenbaarheidstabel vir die kombinasie of vermenging van twee CC-gelisensieerde werke [61] [62]
Public Domain mark icon
CC0 icon
CC-BY icon CC-BY-SA icon CC-by-NC icon
CC-BY-NC-SA icon
CC-BY-ND icon
CC-BY-NC-ND icon
Public Domain mark icon
CC0 icon
YesYesYesYesNo
CC-BY icon YesYesYesYesNo
CC-BY-SA icon YesYesYesNoNo
CC-by-NC icon
CC-BY-NC-SA icon
YesYesNoYesNo
CC-BY-ND icon
CC-BY-NC-ND icon
NoNoNoNoNo

Die juridiese implikasies van groot getalle werke met Creative Commons-lisensiëring is moeilik om te voorspel, en daar word bespiegel dat mediaskeppers dikwels nie insig het om die lisensie te kies wat die beste voldoen aan hul voorneme om dit toe te pas nie. [63]

Sommige werke wat met Creative Commons-lisensies gelisensieer is, was al by verskeie hofsake betrokke. [64] Creative Commons self was geen party in een van hierdie sake nie; hulle het slegs lisensiehouers of lisensiehouers van Creative Commons-lisensies betrek. Toe die sake tot regsbeslissings (dit wil sê hulle is nie ontslaan nie weens gebrek aan jurisdiksie of nie privaat buite die hof geskik is nie) bereik het, het dit die regsbestendigheid van Creative Commons openbare lisensies bevestig. Hier is 'n paar opvallende gevalle:

Nederlandse poniekoerant

Vroeg in 2006 het podcaster Adam Curry ' n Nederlandse poniekoerant gedagvaar wat sonder Curry se toestemming foto's van Curry se Flickr-bladsy gepubliseer het. Die foto's is gelisensieer onder die Creative Commons Nie-kommersiële lisensie. Terwyl die uitspraak ten gunste van Curry was, het die poniekoerant vermy om aan hom vergoeding te betaal, solank hulle die oortreding nie herhaal het nie. Professor Bernt Hugenholtz, hoofskepper van die Nederlandse CC-lisensie en direkteur van die Instituut vir Inligtingreg van die Universiteit van Amsterdam, het gesê: 'Die beslissing van die Nederlandse hof is veral opmerklik omdat dit bevestig dat die voorwaardes van 'n Creative Commons-lisensie outomaties van toepassing is op die inhoud wat daaronder gelisensieer is, en gebruikers van sodanige inhoud bind, selfs sonder om uitdruklik in te stem of kennis te dra van die voorwaardes van die lisensie. " [65] [66] [67] [68]

Virgin Mobile

In 2007 het Virgin Mobile Australia 'n advertensieveldtog van stapel gestuur om hul sms-diens vir selfone te bevorder met behulp van die werk van amateurfotograwe wat hul werk op Flickr gelaai het met 'n Creative Commons-BY (Attribution) lisensie. Gebruikers wat hul beelde op hierdie manier lisensieer, het hul werk vrygestel vir gebruik deur enige ander entiteit, solank die oorspronklike skepper krediet toegeken word, sonder enige ander vergoeding. Virgin het hierdie enkele beperking gehandhaaf deur 'n URL te druk wat lei na die Flickr-bladsy van die fotograaf op elkeen van hul advertensies. Een prentjie, waarin die 15-jarige Alison Chang uitgebeeld word tydens 'n fondsinsameling vir haar kerk, [69] het egter 'n mate van kontroversie veroorsaak toe sy Virgin Mobile gedagvaar het. Die foto is geneem deur Alison se jeugberader, Justin Ho-Wee Wong, wat die beeld onder die Creative Commons-lisensie na Flickr gelaai het. [69] In 2008 is die saak (rakende persoonlikheidsregte eerder as outeursreg as sodanig) uit 'n hof in Texas geslinger weens 'n gebrek aan jurisdiksie. [70] [71]

SGAE vs Fernández

In die herfs van 2006 het die versamelaarsgenootskap Sociedad General de Autores y Editores ( SGAE ) in Spanje Ricardo Andrés Utrera Fernández gedagvaar, eienaar van 'n diskobar in Badajoz wat musiek met CC-lisensie gespeel het. SGAE het aangevoer dat Fernández tantieme moet betaal vir die openbare uitvoering van die musiek tussen November 2002 en Augustus 2005. Die Laer Hof verwerp die eise van die versamelaarsvereniging omdat die eienaar van die kroeg bewys het dat die musiek wat hy gebruik nie deur die genootskap bestuur word nie. [72]

In Februarie 2006 is die kulturele vereniging Ladinamo (gevestig in Madrid, en verteenwoordig deur Javier de la Cueva ) die gebruik van copyleft-musiek toegestaan ​​in hul openbare aktiwiteite. Die sin het gesê:

"Die erkenning van die bestaan ​​van musiektoerusting, 'n gesamentlike evaluering van die bewyse wat beoefen word, is hierdie hof oortuig dat die verweerder die kommunikasie van werke waarvan die bestuur aan die eiser [SGAE] toevertrou is, verhinder deur gebruik te maak van 'n repertoire van outeurs wat nie die uitbuiting van hul regte op die SGAE, met 'n databasis vir die doel, en dit word dus geopenbaar deur die regsverteenwoordiger van die Vereniging en deur Manuela Villa Acosta, in beheer van die kulturele programmering van die vereniging, wat versoenbaar is met die alternatief karakter van die Vereniging en die integrasie daarvan in die beweging genaamd ' copy left ' '. [73]

GateHouse Media, Inc. v. That's Great News, LLC

Op 30 Junie 2010 het GateHouse Media 'n regsgeding aanhangig gemaak teen That's Great News . GateHouse Media besit 'n aantal plaaslike koerante, waaronder Rockford Register Star , wat in Rockford, Illinois gesetel is. That's Great News maak plate uit koerantartikels en verkoop dit aan die mense wat in die artikels verskyn. [74] GateHouse het That Great News gedagvaar weens skending van outeursreg en kontrakbreuk. GateHouse beweer dat TGN die nie-kommersiële en geen afgeleide werke se beperkings op GateHouse Creative Commons gelisensieerde werk oortree het toe TGN die materiaal op sy webwerf gepubliseer het. Die saak is op 17 Augustus 2010 afgehandel, hoewel die skikking nie openbaar gemaak is nie. [74] [75]

Drauglis teen Kappa Map Group, LLC

Die eiser was die fotograaf Art Drauglis, wat met behulp van Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License (CC BY-SA) verskeie foto's op die foto-deelwebwerf Flickr gelaai het, waaronder 'Swain's Lock, Montgomery Co., MD.' Die verweerder was Kappa Map Group, 'n maatskappy wat die kaart vervaardig, wat die beeld afgelaai het en gebruik het in 'n samestelling getiteld "Montgomery Co. Maryland Street Atlas". Alhoewel daar niks op die buiteblad was wat die oorsprong van die prent aangedui het nie, was die teks ' Foto: Swain's Lock, Montgomery Co., MD Fotograaf: Carly Lesser & Art Drauglis, Creative Commoms [ sic ] , CC-BY-SA-2.0 ' verskyn onderaan die agterblad.

Die geldigheid van die CC BY-SA 2.0 as lisensie is nie betwis nie. Die CC BY-SA 2.0 vereis dat die lisensiehouer niks minder beperkend as die CC BY-SA 2.0-bepalings moet gebruik nie. Die atlas is kommersieel verkoop en nie deur ander hergebruik nie. Die dispuut was of Drauglis se lisensievoorwaardes wat op 'afgeleide werke' sou geld, op die hele atlas van toepassing was. Drauglis het die beskuldigdes in Junie 2014 gedagvaar weens die oortreding van die outeursreg en die oortreding van die lisensie. Drauglis het onder meer beweer dat Kappa Map Group "die omvang van die lisensie oorskry het omdat die verweerder nie die Atlas onder 'n lisensie gepubliseer het met dieselfde of soortgelyke voorwaardes as waaronder die Foto oorspronklik gelisensieer is nie." [76] Die regter verwerp die saak op grond daarvan en beslis dat die atlas nie 'n afgeleide werk van die foto in die sin van die lisensie is nie, maar eerder 'n kollektiewe werk . Aangesien die atlas nie 'n afgeleide werk van die foto was nie, hoef Kappa Map Group nie die hele atlas onder die CC BY-SA 2.0 lisensie te lisensieer nie. Die regter het ook vasgestel dat die werk behoorlik toegeskryf is. [77]

Die regter het in die besonder vasgestel dat dit voldoende was om die outeur van die foto net so prominent te erken as outeurs van soortgelyke outeurskap (soos die outeurs van individuele kaarte in die boek) en dat die naam "CC-BY-SA-2.0" voldoende akkuraat is om die regte lisensie op die internet op te spoor en kan as 'n geldige URI van die lisensie beskou word. [78]

Verband zum Schutz geistigen Eigentums im Internet (VGSE)

In Julie 2016 het die Duitse rekenaartydskrif LinuxUser berig dat 'n Duitse blogger Christoph Langner twee CC-BY- gelisensieerde foto's van die Berlynse fotograaf Dennis Skley op sy private blog Linuxundich gebruik het. Langner het die outeur en die lisensie behoorlik genoem en 'n skakel na die oorspronklike bygevoeg. Langner is later deur die Verband zum Schutz geistigen Eigentums im Internet (VGSE) (Vereniging vir die beskerming van intellektuele eiendom op die internet) gekontak met 'n eis vir € 2300 omdat hy nie die volle naam van die werk, die volle naam van die werk, verstrek het nie. outeur, die lisensieteks en 'n bronskakel, soos vereis deur die fynskrif in die lisensie. Van hierdie bedrag gaan € 40 aan die fotograaf, en die res word deur VGSE behou. [79] [80] Die hoër streekhof van Köln het die eis in Mei 2019 van die hand gewys. [81]

Aantal Creative Commons gelisensieerde werke vanaf 2017, volgens die State of the Commons verslag

Creative Commons handhaaf 'n inhoud gids wiki organisasies en projekte met behulp van die Creative Commons lisensies. [82] Op sy webwerf bied CC ook gevallestudies van projekte wat CC-lisensies regoor die wêreld gebruik. [83] CC-gelisensieerde inhoud kan ook verkry word via 'n aantal inhoudsgidse en soekenjins (sien CC-gelisensieerde inhoudsgidse ).

As gevolg van óf gebruik óf kritiek, is 'n aantal Creative Commons-lisensies wat reeds aangebied is, intussen afgetree, [31] [84] en word dit nie meer aanbeveel vir nuwe werke nie. Die afgetrede lisensies bevat alle lisensies wat nie die Attribution-element behalwe CC0 het nie, asook die volgende vier lisensies:

 • Lisensie vir ontwikkelende lande : 'n lisensie wat slegs van toepassing is op ontwikkelende lande wat deur die Wêreldbank as 'nie-hoë-inkomste-ekonomieë' beskou word . Volle kopieregbeperkings is van toepassing op mense in ander lande. [85]
 • Steekproefneming : dele van die werk kan gebruik word vir enige ander doel as om te adverteer, maar die hele werk kan nie gekopieër of gewysig word nie [86]
 • Steekproefneming Plus : dele van die werk kan gekopieër en verander word vir enige ander doel as om te adverteer, en die hele werk kan vir nie-kommersiële doeleindes gekopieer word [87]
 • Nie-kommersiële steekproefneming Plus : die hele werk of dele van die werk kan gekopieër en verander word vir nie-kommersiële doeleindes [88]

Nadat Creative Commons in 2017 voorgestel het, is [89] Creative Commons-lisensiesimbole by Unicode met weergawe 13.0 in 2020 gevoeg . [90] Die sirkel met 'n gelyke teken (wat geen afgeleides beteken nie ) is teenwoordig in ouer weergawes van Unicode. die ander simbole.

Naam Unicode Desimaal UTF-8 Beeld Vertoon
Omkring gelyk

wat geen afgeleides beteken nie

U + 229C & # 8860; E2 8A 9C
Cc-nd.svg
Omkring nul met skuinsstreep

wat beteken dat geen regte voorbehou word nie

U + 1F10D & # 127245; F0 9F 84 8D
Cc-zero.svg
🄍
Om die pyltjie om links te draai

bedoel gelyk

U + 1F10E & # 127246; F0 9F 84 8E
Cc-sa.svg
🄎
Omkringde dollarteken met bedekte terugslag

wat nie kommersieel is nie

U + 1F10F & # 127247; F0 9F 84 8F
Cc-nc.svg
🄏
Omkring CC

wat Creative Commons-lisensie beteken

U + 1F16D & # 127341; F0 9F 85 nC
Cc.logo.circle.svg
🅭
Omkring C met oorgetrekte terugslag

wat openbare domein beteken

U + 1F16E & # 127342; F0 9F 85 AE
PD-icon-black.svg
🅮
Omkringde menslike figuur

betekenis toeskrywing, krediet

U + 1F16F & # 127343; F0 9F 85 AF
Cc-by new.svg
🅯

Hierdie simbole kan gebruik word in opvolging van 'n bepaalde Creative Commons-lisensie te dui, byvoorbeeld, CC-BY-SA kan (CC-Erkenning-Insgelyks Deel) word uitgedruk met Unicode simbole CIRCLED CC, CIRCLED HUMAN FIGUREen CIRCLED ANTICLOCKWISE ARROWgeplaas langs mekaar: 🅭🅯🄎

In Desember  2020 het die Creative Commons-organisasie 'n aanlyn databasis van stapel gestuur wat regspraak en wetenskaplike wetgewing bevorder. [91] [92]

 • Vrye kultuurbeweging
 • Gratis musiek
 • Gratis sagteware
 • Nie-kommersiële opvoedkundige

 1. ^ ' N' Werk 'is enige kreatiewe materiaal wat deur 'n persoon gemaak word. 'N Skildery, 'n afbeelding, 'n boek, 'n lied / teks van 'n lied of 'n foto van byna alles is voorbeelde van' werke '.

 1. ^ Shergill, Sanjeet (6 Mei 2017). "Die onderwysersgids vir Creative Commons-lisensies" . Open Education Europa . Op 26 Junie 2018 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 Maart 2018 .
 2. ^ "Wat is Creative Commons-lisensies?" . Wageningen Universiteit en Navorsing . 16 Junie 2015. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 15 Maart 2018 . Besoek op 15 Maart 2018 .
 3. ^ "Creative Commons lisensies" . Universiteit van Michigan Biblioteek . Op 21 November 2018 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 Maart 2018 .
 4. ^ "Creative Commons-lisensies" (PDF) . Universiteit van Glasgow . Gearchiveer (PDF) vanaf die oorspronklike op 15 Maart 2018 . Besoek op 15 Maart 2018 .
 5. ^ "Creative Commons lisensies" . UNESCO . Op 15 Maart 2018 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 15 Maart 2018 .
 6. ^ "Lisensieversies - Creative Commons" . wiki.creativecommons.org . Op 30 Junie 2017 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 4 Julie 2017 .
 7. ^ Open Definition 2.1 Gearchiveer op 27 Januarie 2017 by die Wayback-masjien op opendefinition.org
 8. ^ a b lisensies Gearchiveer 1 Maart 2016 by die Wayback Machine op opendefinition.com
 9. ^ 'N b Creative Commons 4.0 DEUR en BY-SA lisensie goedgekeur conformant met die Open Definisie Archived 4 Maart 2016, by die Wayback Machine deur Timothy Vollmer op creativecommons.org (27 Desember 2013)
 10. ^ a b "1.1 Die verhaal van Creative Commons | Creative Commons-sertifikaat vir opvoeders, akademiese bibliotekarisse en GLAM" . sertifikate.creativecommons.org . Besoek op 28 April 2021 .
 11. ^ Murray, Laura J. (2014). Stel intellektuele eiendom op sy plek: regte diskoerse, kreatiewe arbeid en die alledaagse . S. Tina Piper, Kirsty Robertson. Oxford. ISBN 978-0-19-933626-5. OCLC  844373100 .
 12. ^ "Wêreldwyd". Kreatiewe algemene. Op 15 Oktober 2008 vanaf die oorspronklike argief.
 13. ^ Meng, Bingchun (26 Januarie 2009). "Articulating a Chinese Commons: An Explorative Study of Creative Commons in China" . Internasionale Tydskrif vir Kommunikasie . 3 (0): 16. ISSN  1932-8036 .
 14. ^ a b Hsia, Tao-tai; Haun, Kathryn (1973). "Wette van die Volksrepubliek China oor industriële en intellektuele eiendom" . Regte en beleid in internasionale sake . 5 (3).
 15. ^ a b c d "Beskouing van Info-kommunisme? Eienaarskap en vryheid in die digitale ekonomie | Eerste Maandag" . firstmonday.org . Besoek op 19 April 2021 .
 16. ^ a b c d Till Kreutzer (2014). Oop inhoud - 'n praktiese gids vir die gebruik van Creative Commons-lisensies (PDF) . Wikimedia Deutschland ea ISBN 978-3-940785-57-2. Gearchiveer (PDF) vanaf die oorspronklike op 4 April 2015 . Besoek op 23 Maart 2015 .
 17. ^ Firer-Blaess, Sylvain; Fuchs, Christian (1 Februarie 2014). "Wikipedia: 'n infokommunistiese manifes" . Televisie en nuwe media . 15 (2): 87–103. doi : 10.1177 / 1527476412450193 . ISSN  1527-4764 .
 18. ^ "Creative Commons Legal Code" . Creative Commons . 9 Januarie 2008. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 19. ^ "Vrae vir Creative Commons: kan ek 'n Creative Commons-lisensie vir sagteware gebruik?" . Wiki.creativecommons.org. 29 Julie 2013. Argief van die oorspronklike op 27 November 2010 . Besoek op 20 September 2013 .
 20. ^ "Nie-sagteware lisensies" . Kies 'n lisensie . Besoek op 13 November 2020 .
 21. ^ "AssaultCube - lisensie" . assault.cubers.net . Op 25 Desember 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 30 Januarie 2011 . AssaultCube is GRATIS. [...] Die inhoud, kode en beelde van die AssaultCube-webwerf en alle dokumentasie is gelisensieer onder "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported"
 22. ^ a b Msgstr "Gebruik CC0 vir sagteware vir publieke domein" . Creative Commons . 15 April 2011. Argief van die oorspronklike op 14 Mei 2011 . Besoek op 10 Mei 2011 .
 23. ^ a b "Verskeie lisensies en kommentaar daaroor" . GNU-projek . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 24 Julie 2010 . Besoek op 4 April 2015 .
 24. ^ "Het Creative Commons-lisensies 'n uitwerking op uitsonderings en beperkings op kopiereg, soos billike handel en billike gebruik?" . Gereelde vrae - Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Augustus 2015 . Besoek op 26 Julie 2015 .
 25. ^ "Wat as ek van plan is om 'n CC-lisensie te gebruik?" . Gereelde vrae - Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Augustus 2015 . Besoek op 26 Julie 2015 .
 26. ^ "Wat gebeur as die outeur besluit om die CC-lisensie vir die materiaal wat ek gebruik, terug te trek?" . Gereelde vrae - Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Augustus 2015 . Besoek op 26 Julie 2015 .
 27. ^ "Hoe werk CC-lisensies?" . Gereelde vrae - Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Augustus 2015 . Besoek op 26 Julie 2015 .
 28. ^ "Basislynregte" . Creative Commons . 12 Junie 2008. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 8 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 29. ^ "Gereelde vrae" . Creative Commons . Creative Commons Corporation. 28 Augustus 2020 . Besoek op 26 November 2020 .
 30. ^ "Creative Commons GNU LGPL" . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 22 Junie 2009 . Besoek op 20 Julie 2009 .
 31. ^ a b "Retired Legal Tools" . Creative Commons . Op 3 Mei 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 31 Mei 2012 .
 32. ^ a b "Ons kondig (en verduidelik) ons nuwe 2.0 lisensies aan" . Creativecommons.org. 25 Mei 2004. Argief van die oorspronklike op 21 September 2013 . Besoek op 20 September 2013 .
 33. ^ a b "Oor die lisensies - Creative Commons" . Creative Commons . Op 26 Julie 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 26 Julie 2015 .
 34. ^ "Creative Commons - Erkenning 3.0 Verenigde State" . Creative Commons . 16 November 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 24 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 35. ^ a b "CC0" . Creative Commons . Op 26 Februarie 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 36. ^ Peters, Diane (25 November 2013). "CC's Next Generation Licences - Welkom weergawe 4.0!" . Creative Commons . Op 26 November 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 26 November 2013 .
 37. ^ "Wat is nuut in 4.0?" . Creative Commons . 2013. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 29 November 2013 . Besoek op 26 November 2013 .
 38. ^ "CC 4.0, 'n einde aan die oordrag van Creative Commons-lisensies?" . TechnoLlama. 25 September 2011. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 2 September 2013 . Besoek op 11 Augustus 2013 .
 39. ^ Doug Whitfield (5 Augustus 2013). "Musiek Manumit Lawcast met Jessica Coates van Creative Commons" . YouTube. Op 14 Augustus 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 11 Augustus 2013 .
 40. ^ "CC Affiliate Network" . Creative Commons . Op 9 Julie 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 8 Julie 2011 .
 41. ^ "Veelgestelde vrae: Wat as CC-lisensies nie na my jurisdiksie oorgedra is nie?" . Creative Commons . Op 27 November 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 26 November 2013 .
 42. ^ "Gereelde vrae" . Creative Commons . 2 Februarie 2010. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 26 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 43. ^ "Definiëring van nie-kommersiële verslag gepubliseer" . Creativecommons.org. 14 September 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 21 September 2013 . Besoek op 20 September 2013 .
 44. ^ "Die saak vir gratis gebruik: redes om nie 'n Creative Commons -NC lisensie te gebruik nie" . Freedomdefined.org. 26 Augustus 2013. Argief van die oorspronklike op 25 Junie 2012 . Besoek op 20 September 2013 .
 45. ^ "Aflaaie" . Kreatiewe algemene. 16 Desember 2015. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 25 Desember 2015 . Besoek op 24 Desember 2015 .
 46. ^ a b Dr Till Kreutzer. "Geldigheid van Creative Commons Zero 1.0 Toewyding aan die openbare domein en die bruikbaarheid daarvan vir bibliografiese metadata vanuit die perspektief van die Duitse kopieregwetgewing" (PDF) . Gearchiveer (PDF) vanaf die oorspronklike op 25 Mei 2017 . Besoek op 4 Julie 2017 .
 47. ^ "Creative Commons loods CC0- en CC + -programme" (persverklaring). Creative Commons . 17 Desember 2007. Gearchiveer uit die oorspronklike op 23 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 48. ^ Baker, Gavin (16 Januarie 2009). "Verslag van CC raadsvergadering" . Open Access Nuus . Op 19 September 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 49. ^ "Uitbreiding van die publieke domein: deel nul" . Creativecommons.org. 11 Maart 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 21 September 2013 . Besoek op 20 September 2013 .
 50. ^ a b Christopher Allan Webber. "CC onttrek [sic] van CC0 aan OSI - proses" . In die oopbroninisiatieflisensie-hersieningsposlys . Op 6 September 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 24 Februarie 2012 .
 51. ^ "Merk en merk die publieke domein: 'n uitnodiging om kommentaar te lewer" . Creativecommons.org. 10 Augustus 2010. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 21 September 2013 . Besoek op 20 September 2013 .
 52. ^ "Toewyding slegs aan kopiereg (gebaseer op Amerikaanse wetgewing) of openbare domeinsertifisering" . Creative Commons . 20 Augustus 2009. Argief van die oorspronklike op 23 Februarie 2010 . Besoek op 22 Februarie 2010 .
 53. ^ Carl Boettiger. "OSI-erkenning vir Creative Commons Zero License?" . In die oopbroninisiatieflisensie-hersieningsposlys . opensource.org. Op 26 September 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 1 Februarie 2012 .
 54. ^ Die vrae oor die oopbroninisiatief. "Wat van die Creative Commons" CC0 "(" CC Zero ") toewyding aan die publieke domein? Is dit Open Source?" . opensource.org. Op 19 Mei 2013 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 25 Mei 2013 .
 55. ^ "Unsplash is 'n webwerf vol gratis beelde vir u volgende plonsbladsy" . Die volgende web . 14 Augustus 2013. Argief van die oorspronklike op 17 November 2015 . Besoek op 13 November 2015 .
 56. ^ "Lisensie | Unsplash" . unsplash.com . Op 17 November 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 13 November 2015 .
 57. ^ "Waarom die beste bemarking is wat daar is vir ander?" . Vinnige geselskap . Op 14 November 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 13 November 2015 .
 58. ^ "Lawrence Lessig | Unsplash-boek" . book.unsplash.com . Op 17 November 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 13 November 2015 .
 59. ^ "Gemeenskapsopdatering: lisensie sonder handelsmerk en ToS - veranderinge" . Op 7 Januarie 2018 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 7 Januarie 2018 .
 60. ^ "Gereelde vrae" . CC Wiki. Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 25 Maart 2014 . Besoek op 25 Maart 2014 .
 61. ^ "Gereelde vrae" . Creative Commons . 14 Julie 2016. Argief van die oorspronklike op 27 November 2010 . Besoek op 1 Augustus 2016 .
 62. ^ Creative Commons-lisensies sonder 'n nie-kommersiële of geen-afgeleide vereiste, insluitend publieke domein / CC0, is almal kruisversoenbaar. Nie-kommersiële lisensies is verenigbaar met mekaar en met minder beperkende lisensies, behalwe Attribution-ShareAlike. Geen afgeleide lisensies is nie versoenbaar met enige lisensie nie, insluitend hulself.
 63. ^ Katz, Zachary (2005). "Slaggate van oop lisensiëring: 'n ontleding van Creative Commons-lisensiëring". IDEE: Die intellektuele eiendomsreghersiening . 46 (3): 391.
 64. ^ "Creative Commons-regspraak" . Op 1 September 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 31 Augustus 2011 .
 65. ^ "Creative Commons-lisensie deur die hof gehandhaaf" . News.cnet.com. Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 25 Oktober 2012 . Besoek op 24 Desember 2012 .
 66. ^ Rimmer, Matthew (Januarie 2007). Digital Copyright and the Consumer Revolution: Hands Off My Ipod - Matthew Rimmer - Google Böcker . ISBN 9781847207142. Op 14 April 2016 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 24 Desember 2012 .
 67. ^ "Creative Commons Licence Upheld by Dutch Court" . Groklaw . 16 Maart 2006. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 5 Mei 2010 . Besoek op 2 September 2006 .
 68. ^ "Creative Commons-lisensies in die Nederlandse hof afgedwing" . Op 6 September 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 31 Augustus 2011 .
 69. ^ a b Cohen, Noam. "Gebruik my foto? Nie sonder toestemming nie" . The New York Times . Op 15 Junie 2011 uit die oorspronklike argief . Besoek op 25 September 2007 . Op 'n oomblik is Alison Chang, 'n 15-jarige student van Dallas, vrolik besig om rond te karring by 'n plaaslike kerkgeborgde wassery en poseer saam met 'n vriend vir 'n foto. Weke later word die foto aanlyn geplaas en die aandag trek van 'n advertensie-agentskap in Australië, en die gewysigde beeld van Alison verskyn op 'n advertensiebord in Adelaide as deel van 'n Virgin Mobile- advertensieveldtog.
 70. ^ Evan Brown (22 Januarie 2009). "Geen persoonlike jurisdiksie oor die Australiese beskuldigde in Flickr-reg van publisiteitsaak nie" . Internet Cases, 'n blog oor wetgewing en tegnologie. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 13 Julie 2011 . Besoek op 25 September 2010 .
 71. ^ "Regsgeding teen Virgin Mobile en Creative Commons - veelgestelde vrae" . Op 7 September 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 31 Augustus 2011 .
 72. ^ Mia Garlick (23 Maart 2006). "Spaanse hof erken CC-musiek" . Kreatiewe algemene. Op 9 Augustus 2010 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 25 September 2010 .
 73. ^ "Sentencia nr 12/2006 Juzgado de lo Mercantil nr 5 de Madrid | Derecho de Internet" (in Spaans). Derecho-internet.org. Op 26 November 2015 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 24 Desember 2015 .
 74. ^ CMLP-personeel (5 Augustus 2010). "GateHouse Media v. Dis goeie nuus" . Burgerregtelike projek. Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 2 Mei 2012 . Besoek op 20 April 2012 .
 75. ^ "Memorandumopinie" (PDF) . Amerikaanse distrikshof vir die distrik Columbia. 18 Augustus 2015. Gearchiveer (PDF) vanaf die oorspronklike op 21 September 2016 . Besoek op 29 Augustus 2016 .
 76. ^ Guadamuz, Andres. "Amerikaanse hof interpreteer copyleft-klousule in Creative Commons-lisensies" . TechnoLlama . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 22 Desember 2015 . Besoek op 10 Desember 2015 .
 77. ^ Michael W. Carroll . "Carrollogos: Amerikaanse hof interpreteer Creative Commons-lisensies korrek" . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 2 Oktober 2017 . Besoek op 2 Oktober 2017 .
 78. ^ Luther, Jörg (Julie 2016). "Kleingedrucktes - Editorial" [ Fynskrif - Editorial]. LinuxUser (in Duits) (7/2016). ISSN  1615-4444 . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 15 September 2016 . Besoek op 9 September 2016 .
 79. ^ Kyk ook: "Abmahnung des Verbandes zum Schutz geistigen Eigentums im Internet (VSGE)" [Kennisgewing van die Vereniging vir die Beskerming van Intellektuele Eiendom op die Internet (VSGE)] (in Duits). Hannover, Duitsland: Feil Rechtsanwaltsgesellschaft. 8 Januarie 2014. Argief van die oorspronklike op 14 September 2016 . Besoek op 9 September 2016 .
 80. ^ "Creative Commons-Foto-Abmahnung: Rasch Rechtsanwälte setzen erfolgreich Gegenansprüche durch" [Creative Commons-foto-kennisgewing: Rasch-prokureurs dwing mede-eise suksesvol af]. anwalt.de (in Duits). 22 Mei 2019. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 19 Desember 2019 . Besoek op 18 Desember 2019 .
 81. ^ "Inhoudgidse" . kreatiewe gemeenskappe.org. Op 30 April 2009 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 24 April 2009 .
 82. ^ "Gevallestudies" . Kreatiewe algemene. Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 24 Desember 2011 . Besoek op 20 Desember 2011 .
 83. ^ Lessig, Lawrence (4 Junie 2007). "Uittredende losstaande DevNations en een monsternemingslisensie" . Creative Commons . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 7 Julie 2007 . Besoek op 5 Julie 2007 .
 84. ^ "Ontwikkelingsnasieslisensie" . Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 12 April 2012 . Besoek op 9 April 2012 .
 85. ^ "Monsterneming 1.0" . Creative Commons . Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 16 Maart 2012 . Besoek op 9 April 2012 .
 86. ^ "Steekproefneming Plus 1.0" . Creative Commons . 13 November 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 11 April 2012 . Besoek op 9 April 2012 .
 87. ^ "Nie-kommersiële steekproefneming 1.0" . Creative Commons . 13 November 2009. Argief van die oorspronklike op 25 Maart 2012 . Besoek op 9 April 2012 .
 88. ^ "Voorstel om CC-lisensiesimbole by UCS te voeg" (PDF) . Unicode . 24 Julie 2017 . Besoek op 21 Augustus 2020 .
 89. ^ Steuer, Eric (18 Maart 2020). "Die Unicode Standard bevat nou CC - lisensiesimbole" . Creative Commons . Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 27 Julie 2020 . Besoek op 6 Julie 2020 .
 90. ^ Salazar, Krystle (3 Desember 2020). "Verken die nuwe CC-wettige databasiswerf!" . Creative Commons . Mountain View, Kalifornië, VSA . Besoek op 3 Januarie 2021 .
 91. ^ Kreatiewe algemene. "Creative Commons wettige databasis" . Creative Commons . Mountain View, Kalifornië, VSA . Besoek op 3 Januarie 2021 .

 • Amptelike webwerf
 • Volledige keuse van lisensies
 • Lisensies . Oorsig van gratis lisensies. freedomdefined.org
 • WAT IS KREATIEWE GEMEENSKAPLIKE LISENSIE . - DIE VOLLEDIGE DEFINITIEWE GIDS
 • Webvriendelike geformatteerde opsomming van CC BY-SA 3.0
TOP