Sydney Onderwyserskollege

Die Sydney Teachers' College was 'n tersiêre onderwysinstelling wat skoolonderwysers in Sydney , Australië , opgelei het . Dit het bestaan ​​van 1906 tot die einde van 1981, toe dit die Sydney Institute of Education geword het, 'n deel van die nuwe Sydney College of Advanced Education (Sydney CAE). Op 1 Januarie 1990 is Sydney Institute of Education saamgevoeg met die Universiteit van Sydney wat uiteindelik deel geword het van die destydse Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Sydney .

Die kollege is in 1906 (116 jaar gelede) gestig op aandrang van die nuutaangestelde direkteur van openbare onderrig Peter Board , [1] met Alexander Mackie as skoolhoof aangestel in November van dieselfde jaar. Mackie het vas geglo dat die kollege na 'n vennootskap met die Universiteit van Sydney kan streef . [2] [3] Voor dit was daar 'n leerling-onderwyserstelsel in Nieu-Suid-Wallis , gevolg deur twee opleidingskolleges, Hurlstone Residential College for Women en Fort Street High School ( 1906 )vir mans. Openbare ontevredenheid met die leerling-onderwyser-stelsel het gelei tot die stigting van 'n nie-residensiële, mede-opvoedkundige opleidingskollege in 'n deel van Blackfriars laerskool op Parramattaweg (nou Broadway). In 1905 het mans van Fortstraat na Blackfriars verhuis, en in 1906 het vroue van Hurlstone College na Blackfriars verhuis. In die eerste jaar was daar 189 studente (hiervan was 178 dienende onderwysers). Mackie is as lektor in Opvoedkunde aangestelaan die Universiteit (terwyl hy voortgegaan het as Hoof van die Onderwyserskollege) in 1909. In 1910 het hy ook Professor in Opvoedkunde en Hoof van die Onderwyserskollege geword (poste beklee ook deur sy opvolger, Christopher R. McRae). In dieselfde jaar het die Senaat van die Universiteit 'n Diploma in Onderwys goedgekeur, wat gesamentlik deur die Universiteit en die Onderwyserskollege aangebied is.

'n Wet is in 1912 aangeneem vir die bou van 'n nuwe Onderwyserskollege op die terrein van die Universiteit van Sydney . Die Eerste Wêreldoorlog het konstruksie egter vertraag, en die fondamentsteen is eers in 1917 gelê. Die gebou is amptelik in 1925 geopen (maar studente het in 1920 na die gedeeltelik voltooide gebou verhuis).

Teen 1933 het kursusaanbod vasgestel: (a) 2-jaar gewone kursus: om onderwysers voor te berei vir primêre en kleuterskoolwerk , wetenskaponderrig in junior tegniese en huishoudelike wetenskapskole, handopleiding, kommersiële werk, landbou- en algemene onderrig; (b) 4-jaar kursus en graduering van die Universiteit of 'n 3-jaar kursus (2 jaar by die Universiteit en 1 by Kollege) vir hoërskool spesialis onderwysers; (c) 5de studiejaar vir sommige studente (meestal honneursstudente in wetenskap).

'n Kort kursus is in 1938 uitgedink om ambagsmanne voor te berei om ambagte te onderrig binne die Tegniese Onderwystak van die Departement van Openbare Onderrig in hierdie het uiteindelik uitgebrei na 'n afdeling binne die Kollege en later in 'n Instituut van Sydney CAE.

Die 1940's het ook 'n uitbreiding van indiensopleiding en na-kollege opknappingskursusse vir praktiserende onderwysers beleef; spesiale kursusse wat aangebied word vir beamptes van die Kinderwelsynsdepartement, die Gesondheidsdepartement en die Behuisingskommissie; kursusse ontwikkel in uitsaaiwese, visuele onderwys, berading, biblioteekwese en godsdiensonderrig. Dit het uiteraard gelei tot 'n dramatiese toename in die grootte van die kollege. 'n Tydelike Bylae wat in die Enmore Public School gestig is, aangesien die totale aantal studente in 1951 2339 was. Maar in 1954 het die Enmore Annex gesluit en sy funksies is oorgeplaas na North Newtown Intermediate High School in Carillonlaan. 'n Bykomende kampus is vir Tegniese Onderwyseropleiding in die GAZAL-gebou, Bulwarraweg, Ultimo en 'n verdere kampus vir Primêre Onderwyseropleiding by Salisburyweg, Newtown, gevestig.


Sigaretkaart met die Sydney Teachers' College se wapen en kleure, ongeveer 1920's
TOP