Landboukoöperasie

'n Landboukoöperasie , ook bekend as 'n boerekoöperasie , is 'n koöperasie waarin boere hul hulpbronne in sekere areas van aktiwiteit saamvoeg.

’n Breë tipologie van landboukoöperasies onderskei tussen landboudienskoöperasies, wat verskeie dienste aan hul individueel-boerderylede verskaf, en landbouproduksiekoöperasies waarin produksiehulpbronne (grond, masjinerie) saamgevoeg word en lede saam boer. [1] Voorbeelde van landbouproduksiekoöperasies sluit in kollektiewe plase in voormalige sosialistiese lande , die kibboetse in Israel, gesamentlik beheerde gemeenskapsgedeelde landbou , Longo Maï -koöperasies [2] en Nicaraguaanse produksiekoöperasies. [3]

Die verstekbetekenis van "landboukoöperasie" in Engels is gewoonlik 'n landboudienskoöperasie, die numeries dominante vorm in die wêreld. Daar is twee primêre tipes landboudienskoöperasies: voorsieningskoöperasies en bemarkingskoöperasies. Voorsieningskoöperasies voorsien hul lede van insette vir landbouproduksie, insluitend saad , kunsmis , brandstof en masjineriedienste . Bemarkingskoöperasies word deur boere gestig om vervoer, verpakking, verspreiding en bemarking van plaasprodukte (beide gewasse en vee) te onderneem. Boere maak ook wyd staat op kredietkoöperasies as 'n bron van finansiering vir beide bedryfskapitaal en beleggings.

Koöperasies as 'n vorm van besigheidsorganisasie word onderskei van die meer algemene ondernemings wat deur beleggers besit word (IOF's). [1] [4] Albei is as korporasies georganiseer , maar IOF's streef na winsmaksimeringdoelwitte, terwyl koöperasies daarna streef om die voordele wat hulle vir hul lede genereer, te maksimeer (wat gewoonlik 'n nulwinsbedryf behels). Landboukoöperasies word dus geskep in situasies waar boere nie noodsaaklike dienste van IOF's kan verkry nie (omdat die verskaffing van hierdie dienste deur die IOF's as onwinsgewend beoordeel word), of wanneer IOF's die dienste teen nadelige voorwaardes aan die boere verskaf (dws die dienste is beskikbaar, maar die winsgemotiveerde pryse is te hoog vir die boere). Eersgenoemde situasies word in ekonomiese teorie gekenmerk as markmislukking of ontbrekende dienste motief. Laasgenoemde dryf die skepping van koöperasies as 'n mededingende maatstaf of as 'n manier om boere toe te laat om teenmarkkrag op te bou om die IOF's teen te staan.[1] Die konsep van mededingende maatstaf impliseer dat boere, wat met onbevredigende prestasie deur IOF's gekonfronteer word, 'n koöperatiewe firma kan vorm wie se doel is om die IOF's deur mededinging te dwing om hul diens aan boere te verbeter. [4]

’n Praktiese motivering vir die skepping van landboukoöperasies hou verband met die vermoë van boere om produksie en/of hulpbronne saam te voeg. In baie situasies binne die landbou is dit eenvoudig te duur vir boere om produkte te vervaardig of 'n diens te onderneem. Koöperasies bied 'n metode vir boere om by 'n 'vereniging' aan te sluit, waardeur 'n groep boere 'n beter uitkoms kan verkry, tipies finansieel, as om alleen te gaan. Hierdie benadering is in lyn met die konsep van skaalvoordele en kan ook in verband gebring word as 'n vorm van ekonomiese sinergie, waar "twee of meer agente saamwerk om 'n resultaat te lewer wat nie deur enige van die agente onafhanklik verkry kan word nie". Alhoewel dit redelik mag lyk om tot die gevolgtrekking te kom dat hoe groter die koöperasie hoe beter, is dit nie noodwendig waar nie. Koöperasies bestaan ​​oor 'n breë ledebasis, met sommige koöperasies met minder as 20 lede terwyl ander meer as 10 000 kan hê.


Landboukoöperasie in Guinee
Hoofkwartier van Hokuren Federation of Agricultural Cooperatives in Sapporo, Japan
'n Kleinboer- koffieboer in Colombia dra haar koffie by tot 'n landboukoöperasie. Koöperasies gee kleinboere die geleentheid om meer mededingend in markte te wees, veral kommoditeitsgewasse soos koffie en kakao waar baie van die kopers groot besighede is wat markte kan manipuleer.
Hays Coop-hysbak en -kantore , een van honderde [9] graangeoriënteerde landboubemarkinghokke in die Amerikaanse binnelandse vlaktes .
Suikerriet weeg by 'n koöperatiewe suikermeule in Maharashtra, Indië
TOP