Bywoordelike frase

Vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na navigasieSpring na soek

In die taalkunde is 'n bywoordelike frase (' AdvP ') 'n meerwoordige uitdrukking wat bywoordelik werk : die sintaktiese funksie daarvan is om ander uitdrukkings, insluitend werkwoorde , byvoeglike naamwoorde , bywoorde , bywoordelike en sinne, te verander . Bywoordelike frases kan in twee tipes verdeel word: komplimentêre bywoorde en bypassende bywoorde. [1] Byvoorbeeld, in die sin Sy het baie goed gesing , is die uitdrukking baie goed 'n bywoordelike frase, aangesien dit die werkwoord verander om te sing. [1] Meer spesifiek, die bywoordelike frase baie goed bevat twee bywoorde, baie en goed : terwyl goed verander die werkwoord om inligting oor te dra oor die wyse van sang (byvoorbeeld Sy sing ook teenoor Sy erg gesing ), baie is 'n graad wysiger Dit gee inligting oor die mate waarin die aksie om goed te sing bereik is (byvoorbeeld: nie net het sy goed gesing nie, maar ook baie goed gesing ).

Tipes

Die volgende voorbeelde illustreer sommige van die mees algemene tipes bywoordelike frases. Alle bywoordelike frases verskyn in vetdruk; indien van toepassing, verskyn die kop van elke bywoordelike frase tussen hakies.

Graad bywoordelike frases

Die hoofde van elk van die volgende bywoordelike frases is graadbywoordelike (geskryf "Deg" in sintaktiese bome). Graadbywoordelikes verander aangrensende bywoorde (dit wil sê 'n bywoord wat laer is in die sintaktiese boom as die graad bywoordelik). [2] Graadwoordwoorde word algemeen in Engels gebruik om die intensiteit, graad of fokus van 'n aangrensende bywoord oor te dra. [3] In die meeste gevalle, 'n graad bywoordelike gebruik word om 'n bywoord verander in 'n bywoordelike frase: byvoorbeeld, in (1) die graad bywoordelike baie verander die bywoord vinnig ; in (2) die graad bywoordelike uiters verander die bywoord hard ; in (3) verander die bywoordelike graad die bywoord werklik goed; en in (4), die graad bywoordelike so verander die bywoord gou . [4]

 (1) Hulle het my motor vinnig herstel . (2) Hy het baie hard gewerk in die spel. (3) Sy het [regtig] goed gevaar in haar wedloop. (4) Waarom vertrek jy [so] binnekort ?

Verander bywoordelike frases

Verander bywoordelike frases kombineer met 'n sin, en die verwydering van die bywoordelike frase lewer 'n goed gevormde sin. Byvoorbeeld, in (5) kan die wysiger bywoordelike frase binne 'n uur verwyder word, en die sin bly goed gevorm (bv. Ek gaan slaap ); in (6) kan die wysiger AdvP drie uur laat weggelaat word, en die sin bly goed gevorm (bv. Ons het gekom ); en in (7) kan die wysiger AdvP later op die dag weggelaat word, en die sin bly goed gevorm (bv. Die situasie was opgelos ). Net soos byvoeglike naamwoord frases attributief funksioneer om bykomende inligting oor 'n aangrensende selfstandige naamwoord te gee, funksioneer die wysiger bywoordelike frases geïllustreer in (5) tot (7) as sekondêre predikate wat bykomende tydelike inligting oor die sin gee.

 (5) Ek gaan oor 'n uur slaap . (6) Ons het drie uur laat aangekom . (7) Later die dag het die situasie opgelos. [4]

Byvoeglike bywoordelike frases

Byvoeglike byvoeglike frases kom baie minder gereeld voor as hul modifikasie -eweknieë. [4] Bywoordelike frases wat as komplemente funksioneer, kom gewoonlik voor wanneer 'n bywoord 'n kompliment as 'n seleksievereiste lisensieer. Byna al hierdie aanvullings lisensieer 'n aangrensende voorsetsel. [4] Hieronder is 'n paar voorbeelde van komplimentêre bywoordelike frases.

 (8) Die aankoop van staatsvoertuie word [op dieselfde manier] as alle staatsaankope hanteer . [1] (9) Buitelandse ondernemings in Amerikaanse markte word [gelyk] behandel met hul Amerikaanse eweknieë . [4]

Onderskeidende bywoorde, bywoordelike frases en bywoordelike bysinne

Die volgende sinne illustreer die verskil tussen bywoorde , bywoordelike frases en bywoordelike bysinne .

 (10) Ek gaan binnekort gaan slaap . (11) Ek gaan slaap oor 'n uur . (12) Ek gaan slaap as ek klaar is met my boek .

In die eerste voorbeeld, "binnekort" is 'n bywoord (in teenstelling met 'n naamwoord of 'n werkwoord ), wat 'n tipe van bywoordelike . In die tweede sin het die wysiger "oor 'n uur" dieselfde sintaktiese funksie (dit wil sê om bywoordelik op te tree en die basis van die sin "ek gaan slaap" te verander), hoewel dit nie 'n bywoord bevat nie. Hierdie wysiger bestaan ​​uit 'n voorsetsel en 'n bepalende frase en funksioneer as 'n bywoordelike, en maak dit dus 'n bywoordelike frase. In die derde voorbeeld sien ons 'n hele klousule wat as bywoordelik funksioneer; dit word 'n bywoordelike klousule genoem .

Verspreiding

Funksioneel verwys die term bywoordelik na alle strukture wat die posisie van 'n bywoord op 'n frase -struktuurvlak kan inneem. [5] Bywoorde verander die funksionele kategorieë wat in 'n sin voorkom, en kan ook behandel word as predikate wat funksioneel oop is en wat vereis dat een of meer argumente vervul word. [6] Daar word aangevoer dat die verspreiding van bywoorde grootliks gekondisioneer word deur hul leksikale aard of tematiese eienskappe . [6]

Klasse bywoordelike

Hoofklasse bywoordelike word gebruik om die funksionele eienskappe van die bywoorde binne die frase te onderskei. Elke klas het subkategorieë wat meer spesifiek verwys na die sintaktiese en semantiese eienskappe van die bywoordelike. Daar is geen duidelike terminologie vir hierdie klasse wat universeel in die literatuur gebruik word nie, alhoewel bywoorde dikwels in hul funksionele kategorieë ingedeel word. [7] Die belangrikste klasse bywoordelike is byvoeglike, byvoeglike en voegwoorde. [8]

 1. Byvoegsel :
  verwys na inligting oor die aksie of toestand in die klousule of aspekte van dinge binne die werklike wêreld.
 2. Konjunktie :
  verhoudings tussen teks kontekstualiseer. Bied 'n verbindingsfunksie.
  (dws verder om egter mee te begin)
 3. Disjunktief :
  dra 'n spreker se evaluering van iets oor
  (dws waarskynlik, gelukkig)
 4. Subjunct:
  het 'n ondergeskikte rol ten opsigte van ander klousules in die struktuur.
  verwys dikwels na bywoordelike standpunte, fokus of graad

Die klas subjunkt word gewoonlik in die adjunct -klas geplaas, aangesien dit moeilik is om tussen die twee te onderskei. [7]

Die subkategorieë vir bywoordelike het meer algemeen gebruikte terminologie en verwys dikwels na die aard van die bywoord binne elke frase. [7] Die meeste literatuur fokus op die spesifieke kategorieë van byvoeglike bywoorde. [9] [10]

Subkategorieë vir bywoordelike woorde

Byvoeglike bywoordelike is die klas bywoorde wat die meeste bespreek word wanneer verspreiding in Engels bespreek word. [10] Daar word ook gesien dat komplementêre bywoordelike soortgelyke eienskappe as byvoeglike eienskappe voorkom. Onderskeid hiervan is 'n kwessie van die openlike besef van die frase en word hieronder bespreek. Die mees herkenbare subkategorieë vir byvoeglike bywoorde sou wees:

 1. Tyd (beantwoord die vraag 'Wanneer?')
  Sy kom binnekort .
 2. Plek (beantwoord die vraag Waar? ')
  Sy wag naby die muur.
 3. Manier (beantwoord die vraag 'Hoe?')
  Hulle bespreek die saak op 'n beskaafde manier.
Meer moontlike subkategorieë van byvoeglike bywoorde is: graad, sprekergerig, tydsduur, fokus, standpunt, modaliteit en frekwensie. [11]

Konjunktiewe bywoordelike, soms genoem skakel bywoordelike, word gebruik om bysinne aan mekaar te koppel en in 'n aanvanklike posisie in Engels te verskyn. [7]

Koppel

Dinsdag is daar 'n groot partytjie; egter , is ek nie genooi nie.

Afgesonderde bywoordelike, ook na verwys as modale bywoordelike, het subkategorieë wat 'n spreker se interpretasie van wat laer in die klousule verskyn, weergee.

Evaluerend

Na my mening is sintaksis verwarrend.

Byvoeglike bywoordwoorde word nie gereeld as 'n eie klas in die literatuur bespreek nie. Aangesien die onderskeid tussen hierdie subkategorieë as konjunktief afhang van die rol wat die bywoordelike in die frase speel, 'n ondergeskikte rol, en as dit nie in hierdie struktuur is nie, sal dit in die byvoeglike klas wees. [7]

 1. Standpunt
 2. Fokus
 3. Graad

Byvoegsels versus komplemente

Bywoordwoorde kan byvoegsels, komplemente, voegwoorde of byvoegsels wees. Bywoordelike frases is meestal aanvullings of byvoegsels. Byvoeglike bywoordelike frases bied addisionele inligting en is deel van die struktuur van die klousule, maar is opsioneel. [12] Komplemente is elemente van 'n uitspraak wat die betekenis van die selfstandige naamwoord of sin waarin dit gebruik word, voltooi. Anders as byvoegsels, is dit nodig om die betekenis van 'n gegewe sin te voltooi. [13] Bywoordelike komplementis die term wat gebruik word om 'n bywoordelike frase te identifiseer wat nodig is vir die betekenis van die werkwoord of uitspraak. Bywoordelike komplemente verskyn altyd na die werkwoord wat hulle verander. As die werkwoord onoorgangelik is, verskyn die komplement direk na die werkwoord; as die werkwoord transitief is, verskyn die komplement na die werklike voorwerp. [14]

'N Toets om te bepaal of 'n bywoordelike frase 'n aanvulling of byvoegsel is, is om die betrokke frase uit die sin te verwyder. As die sin nie meer sin maak nie, of as die betekenis daarvan sterk verander word, is die bywoordelike element 'n aanvulling. As die betekenis nog ongeskonde is, is dit 'n byvoegsel. [14]

Is dit 'n byvoegsel of 'n aanvulling?
Met bywoordelikeSonder bywoordWord die sin op sigself ongrammaties?
Hoe het jy by die huis gekom ?Hoe het jy gekom?jakomplementeer
Sy lees die boek rustigSy lees die boekgeenbyvoegsel
Sit die blomme in die vaasSit die blommejakomplementeer
Hulle het hul huiswerk na skool gedoenHulle het hul huiswerk gedoengeenbyvoegsel

Bywoordelike voorkant

Een verskynsel wat gereeld voorkom in sinne wat bywoordelike frases behels, is bywoordelike voorkant, waar die bywoordelike frase na die voorkant van 'n sin beweeg.

 • Ek sal volgende jaar op die cruise gaan.
 • Volgende jaar gaan ek op die vaart.

Liliane Haegeman het aansienlike werk aan beide hierdie verskynsel gedoen en die beweging van bywoordelike frases met hierdie sintaktiese posisie vergelyk met tipiese beweging en aktualisering van argumente. [15] Haegeman noem dat daar 'n verskil is tussen voorste byvoegsels (in hierdie geval bywoordelike frases) en aktuele argumente. Bywoordelike frases gedra hulle as byvoegsels, en dit is veral nuttig in besprekings oor bywoordelike frases en die beweging daarvan, sowel as die integrasie daarvan in sintaktiese struktuur.

Volgens Haegeman is daar drie hoofredes waarom aktuele argumente en byvoeglike voorvoegsels verskil.

1. Argumente aan die voorkant blokkeer die onttrekking van die onderwerp, terwyl byvoegings by die voorkant dit nie doen nie. Dit word vertoon in die volgende voorbeelde, wat gegee word in "Notes on Long Adverbial Fronting in English and the Left Periphery":

 • *"Dit is die man wat die vryheid ons nie sou gee nie".
 • "John Prescott is die persoon wat in die toekoms aan die stuur van groot onderhandelinge sal wees."

2. Aktualiseerde argumente bepaal die uitwerking van die eiland op ekstraksie, terwyl byvoegsels op die voorkant dit nie doen nie. Wat dit beteken, is dat argumente nie van 'n eiland onttrek kan word en daardeur voorgestel kan word nie, terwyl byvoegsels, in hierdie geval bywoordelike frases, onttrek en voorgestel kan word.

3. Engelse argumente is beperk tot wortelklousules, terwyl byvoegings nie. Wat hoof- en ingeslote klousules betref, kan aktualisering van argumente nie plaasvind vanaf 'n ingeslote na 'n wortelklousule nie. Byvoegsels is egter vry om hierdie beweging te maak en word nie beperk deur ingeslote klousules nie.

Hierdie derde onderskeid tussen aktualiseerde argumente en voorste byvoegsels is goed vir 'n verduideliking van lang en kort bywoordfront. Kort bywoord -voorkant is die voorkant van 'n byvoegsel, soos 'n bywoord binne een bysin, terwyl lang bywoord -voorkant die beweging van 'n byvoegsel van 'n posisie in die ingeslote klousule na 'n posisie in die wortelklousule behels.

Volgens Haegeman blyk dit dat gevalle van 'n lang bywoord -voorkant optree soos argumente op die voorgrond, wat voldoen aan die drie onderskeidings wat nie tipies van byvoegsels soos bywoordelike frases verwag word nie. Dit word aangetoon, beweer Haegeman, aangesien onttrekde byvoegsels op dieselfde manier optree as aktualiseerde argumente deurdat lang byvoeglike voorkant die ekstraksie van die onderwerp blokkeer, terwyl die kort byvoegsel nie. Boonop beteken lang adjunct -front in lang adjunct fronting dat die bestanddeel wat beweeg die betekenis van die sin kan verander of ongrammaties kan maak.

 • Dit is die ondersoekers wat ek meegedeel het dat daar tydens my tyd as universiteitspresident nooit onwettige geldbewyse was nie.
 • Dit is die ondersoekers wat ek tydens my tyd as universiteitspresident gesê het dat daar nooit onwettige geldbewyse was nie.

Daar is ook voorgestel dat tydelike bywoordelike bysinne, wat 'wanneer' inligting oor tyd gee, kan afgelei word van die beweging in 'n sin en op 'n soortgelyke manier voorgestel word. Gewoonlik is dit beweging na die linker omtrek, links van die onderwerpposisie. [16]

 • Toe ek hierdie liedjie hoor, het ek aan my eerste liefde gedink.

Voorheen bespreek kort front speel 'n rol in die beweging van tydelike bywoordelike bysinne. Volgens Haegeman se bewegingsbenadering word kort beweging algemeen in hierdie tydelike bywoordelike beweging aangetref; Daar word egter ook 'n lang bywoordelike beweging gevind met betrekking tot tydelike bywoordelike frases wat 'wanneer' gebruik.

In Frans vs Engels

Bywoordelike frases verskil in verskillende tale. Frans is 'n voorbeeld hiervan. Net soos Engels, is bywoordelike frases die dele van 'n sin wat omstandigheidsinligting byvoeg. Frans vereis dikwels die gebruik van bywoordelike frases waar Engels tevrede is met 'n eenvoudige bywoord.

Byvoorbeeld, waar Engels slegs een bywoord gebruik, vereis Frans 'n volledige bywoordelike frase:

 • "verrassend": de manière surprenante
 • "voorspelers": vers l'avant of en avant
 • "hopelik": avec un peu d'espoir

Plasings van bywoorde in bywoordelike frases word gewoonlik bepaal deur die kategorie van bywoorde. In Engels kan die plaas van bywoorde soms willekeurig wees, waar sommige bywoorde voor of agter die werkwoord of selfs aan die begin van die sin voorkom, terwyl Franse bywoorde baie strenger reëls het en moeilik kan wees. [17]

As 'n Franse bywoord 'n werkwoord verander, word dit agter die gekonjugeerde werkwoord geplaas, byvoorbeeld:

Nous avons bien mangé.
"Ons het lekker geëet ."

As 'n bywoord 'n byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord verander, word dit voor die woord geplaas wat dit wysig, byvoorbeeld:

Je suis prof onde EMU.
"Ek is diep ontroer."

Daar is 'n kontras tussen werkwoord -bywoordelike volgorde in Frans en bywoordelike -werkwoord in Engels. [18] Bywoordelike uitdrukkings word in Frans gevorm deur voorsetsels te kombineer met selfstandige naamwoorde (of selfstandige naamwoorde), byvoeglike naamwoorde (byvoeglike naamwoord + 'n selfstandige naamwoord), bywoorde of 'n reeks woorde. [19]

Alhoewel beweging effens verskil van Engels, is agtervoegsel soortgelyk. Die meeste Franse woorde wat op -ment eindig, is bywoorde, en die meeste van die tyd eindig hul Engelse ekwivalente op -ly : généralement -"algemeen". [17] In 'n kort oorsig oor hoe bywoorde in die algehele frase-struktuur gebruik word, is daar in Frans 'n uitbreiding in die woord as gevolg van 'n afgeleide byvoeglike naamwoord-by-bywoord-omskakelingsproses, naamlik -ment- agtervoegsel. Byvoorbeeld:

fermefermement
pasiëntpatiemment

Net so, in Engels, woorde het die -ly suffixation bygevoeg aan die einde van bywoorde in bywoordelike frases. Byvoorbeeld:

fermferm
geduldiggeduldig

Maar hierdie proses van die toevoeging van suffixation aan die einde van die bywoordelike woord in Frans, is nie so produktief as -ly suffixation in Engels, en 'n paar byvoeglike naamwoorde is in stryd met dit. Byvoorbeeld, die bywoord 'interessant' sou ongrammaties word as die byvoegsel -ment byvoegsel byvoeg in die woord:

intéressant → * intéressamment

Boonop is Franse bywoordelike woorde heeltemal onreëlmatig van byvoeglike naamwoorde afgelei, selfs nie met die agtervoegsel -ment nie :

 • bonbien ("goed" → "goed")
 • mauvaismal ("sleg" → "sleg")
 • meilleurmieux ("beter", byvoeglike naamwoord → "beter", bywoord)

Sien ook

 • Byvoeglike naamwoord
 • Bywoordelik
 • Bywoord
 • Bywoordelike komplement

Verwysings

 1. ^ a b c Pullum, Geoffrey; Huddleston, Rodney (2005). 'N Student se inleidings tot Engelse grammatika (PDF) (3. druk. Red.). Cambridge [ua]: Cambridge Univ. Druk. bl. 124. ISBN 9780521612883. Besoek op 6 Desember 2017 .
 2. ^ Brinton, Laurel; Brinton, Donna (2010). Die taalkundige struktuur van moderne Engels (Eerw. Red.). Amsterdam: John Benjamins Pub. Co. pp. 196–200. ISBN 9789027288240.
 3. ^ "Bywoorde van graad" . Onderwys eerste . Besoek op 6 Desember 2017 .
 4. ^ a b c d e Huddleston, Rodney; Pullum, Geoffrey K. (2002). Die Cambridge -grammatika van die Engelse taal (1. publ. Red.). Cambridge: Cambridge University Press. bl. 574. ISBN 9780521431460.
 5. ^ Sobin, N. (2011) Sintaktiese analise Die basiese beginsels. Malden, MA: Blackwel
 6. ^ a b Ojea Lopez, Ana I. (1995). "Die verspreiding van bywoordelike frases in Engels", Atlantis, 17 (1-2), p. 181-206.
 7. ^ a b c d e Hasselgård, Hilde (2010). Byvoeglike bywoordelike in Engels (1. publ. Red.). Cambridge, VK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51556-6.
 8. ^ Greenbaum, Sidney (1969). Studies in Engels bywoordelike gebruik (2. impression. Red.). Londen: Longmans. ISBN 0582524008.
 9. ^ Cinque, Guglielmo (1999). Bywoorde en funksionele hoofde Cross-Linguistic Perspective, A. Oxford Studies in Comparative Syntax . Oxford University Press, VSA. ISBN 9781280454196.
 10. ^ a b Ernst, Thomas (2001). Sintaksis van byvoegsels, Die. Cambridge Studies in Linguistics: 96 . Cambridge University Press. ISBN 9781280429439.
 11. ^ "Bywoordfrases - Engelse grammatika vandag - Cambridge Dictionary" . woordeboek.cambridge.org .
 12. ^ Akmajian, A. en F. Heny. 1980. 'n Inleiding tot die beginsel van transformasionele sintaksis. Cambridge, MA: The MIT Press.
 13. ^ Heidari, Maryam (2016). "Aanvulling van bywoord, bywoordelike frase of vooropgestelde frase?". Literêre kunste . 8 : 193–204.
 14. ^ a b "Bywoordelike komplemente" . TheFreeDictionary.com . Ontsluit 2017/12/10 .
 15. ^ Haegeman, L. (2003). Aantekeninge oor Long Adverbial Fronting in Engels en die linkerkant. Taalkundige ondersoek, 34 (4), 640-649. JSTOR  4179254
 16. ^ Haegeman, L. (2009). Die bewegingsanalise van tydelike bywoordelike klousules. Engelse taal en taalkunde, 13 (3), 385-408. doi : 10.1017/S1360674309990165
 17. ^ a b "Franse bywoorde 101" . GedagteCo .
 18. ^ Rowlett, Paul. "Die sintaksis van Frans". CiteSeerX 10.1.1.385.951 .  Haal joernaal aan |journal=( hulp )
 19. ^ "Bywoordelike uitdrukkings" . www.cliffsnotes.com .