501(c) organisasie

'n 501(c) organisasie is 'n niewinsorganisasie in die federale wet van die Verenigde State volgens Internal Revenue Code Section 501(c) (26 USC § 501(c)) en is een van meer as 29 tipes niewinsorganisasies wat vrygestel is van sommige federale inkomstebelasting . Artikels 503 tot 505 stel die vereistes vir die verkryging van sulke vrystellings uiteen. Baie state verwys na Artikel 501(c) vir definisies van organisasies wat ook van staatsbelasting vrygestel is. 501(c) organisasies kan onbeperkte bydraes van individue, korporasies en vakbonde ontvang . [1]

Byvoorbeeld, 'n organisasie sonder winsbejag kan belastingvry wees ingevolge artikel 501(c)(3) as sy primêre aktiwiteite liefdadigheid, godsdienstig, opvoedkundig, wetenskaplik, literêr, toetsing vir openbare veiligheid, die bevordering van amateursportkompetisies, of die voorkoming van wreedheid teenoor kinders is. of diere .

Volgens die IRS-publikasie 557, in die Organisasieverwysingskaart- afdeling, is die volgende 'n presiese lys van 501(c) organisasietipes en hul ooreenstemmende beskrywings. [1] [a]

Ingevolge Artikel 511 is 'n 501(c)-organisasie onderhewig aan belasting op sy " onverwante besigheidsinkomste ", ongeag of die organisasie werklik 'n wins maak of nie, maar nie die verkoop van geskenkte goedere of ander besigheid of handel wat deur vrywilligers gedryf word nie, of sekere bingo speletjies. [10] Wegdoening van geskenkte goedere ter waarde van meer as $2 500, of aanvaarding van goedere ter waarde van meer as $5 000 kan ook spesiale liasserings- en rekordhoudingvereistes veroorsaak.

Belastingvrystelling verskoon nie 'n organisasie om behoorlike rekords te hou en enige vereiste jaarlikse of spesialedoel- belastingopgawes in te dien nie, bv. 26 USC  § 6033 en 26 USC  § 6050L . Voor 2008 was 'n jaarlikse opgawe nie oor die algemeen vereis van 'n vrygestelde organisasie wat jaarliks ​​minder as $25 000 in bruto inkomste oploop nie. [11] Sedert 2008 moet die meeste organisasies wie se jaarlikse bruto ontvangste minder as $50 000 is, 'n jaarlikse inligtingsopgawe bekend as Vorm 990-N indien . [12] [f] Vorm 990-N moet elektronies ingedien word deur 'n gemagtigde IRS e-lêer te gebruikverskaffer. Vorm 990, Vorm 990-EZ en Vorm 990-PF kan óf per pos óf elektronies deur 'n gemagtigde e-lêerverskaffer ingedien word.

Versuim om vereiste opgawes in te dien soos Vorm 990 (Opgawe van organisasie vrygestel van inkomstebelasting) kan boetes van tot $250 000 per jaar tot gevolg hê. Vrygestelde of politieke organisasies, uitgesluit kerke of soortgelyke godsdienstige entiteite, moet hul opgawes, verslae, kennisgewings en vrygestelde aansoeke vir publieke insae beskikbaar stel. Die organisasie se Vorm 990 (of soortgelyke openbare rekord soos die Vorm 990-EZ of Vorm 990-PF) moet beskikbaar wees vir publieke insae en fotokopiëring by die kantore van die vrygestelde organisasie, deur 'n skriftelike versoek en betaling vir fotokopieë per pos vanaf die vrygestelde organisasie, of deur 'n direkte Vorm 4506-A "Versoek vir Openbare Inspeksie of Afskrif of Politieke Organisasie IRS Vorm" versoek aan die IRS van vir die afgelope drie belastingjare. Vorm 4506-A laat ook die publieke inspeksie of fotokopiëring toegang toe tot Vorm 1023 "Aansoek om Erkenning van Vrystelling" of Vorm 1024, Vorm 8871 "Politieke Organisasie Kennisgewing van Artikel 527 Status", en Vorm 8872 "Politieke Organisasie Verslag van Bydrae en Uitgawes" . Internettoegang tot baie organisasies se 990 en 'n paar ander vorms is beskikbaar deurGuideStar . [g] Sekere organisasies is vrygestel van die indiening van Vorm 990, soos kerke, hul geïntegreerde hulpdienste, en konvensies of verenigings van kerke; die uitsluitlik godsdienstige aktiwiteite van enige godsdienstige orde; en godsdienstige organisasies; en die meeste organisasies wie se jaarlikse bruto ontvangste minder as $5 000 is. [15] Versuim om sulke tydige opgawes in te dien en om ander spesifieke inligting aan die publiek beskikbaar te stel, is ook verbode. [16] [17]


TOP