1906 Intercalated Games

Die 1906 Intercalated Games of 1906 Olimpiese Spele was 'n internasionale multisportgeleentheid wat in Athene , Griekeland , gevier is . [1] Hulle is destyds as Olimpiese Spele beskou en is deur die Internasionale Olimpiese Komitee na verwys as die "Tweede Internasionale Olimpiese Spele in Athene" . [2] Die medaljes wat tydens hierdie spele aan die deelnemers uitgedeel is, word egter nie amptelik deur die Olimpiese Komitee erken nie [3] en word nie saam met die versameling Olimpiese medaljes by die Olimpiese Museum inLausanne, Switserland .

Die eerste Interkalasiespele is in 1901 deur die Internasionale Olimpiese Komitee [4] geskeduleer as deel van 'n nuwe skedule, waar daar elke vier jaar, tussen die internasionaal georganiseerde Spele, Intermediêre Spele in Athene gehou sou word.

Dit was 'n kompromie: na die suksesvolle Spele van Athene 1896 het die Grieke voorgestel dat hulle die spele elke vier jaar kon reël. Aangesien hulle die verblyf gehad het en bewys het dat hulle goed georganiseerde speletjies kon hou, het hulle aansienlike openbare ondersteuning ontvang. Pierre de Coubertin , die stigter van die Internasionale Olimpiese Komitee , het egter hierteen gekant: hy het bedoel dat die eerste Spele in 1900 in Parys sou plaasvind. Nadat Parys die eerste Olimpiese Spele verloor het, wou de Coubertin nie hê dat die Spele permanent aangebied moes word nie. elders. [5]

Ongelukkig is die 1900 Spele oorskadu deur die Exposition Universelle , [6] wie se reëlingskomitee in so 'n mate met de Coubertin se idees nie saamgestem het nie dat hy bedank het. Die organisasie van die 1900 Spele was lukraak volgens vandag se standaarde, en hoewel sommige geleenthede, soos boogskiet, wydverspreide aandag getrek het, is baie ander swak bygewoon. Geskiedkundiges se menings verskil steeds oor watter gebeure as “Olimpies” beskou moet word.

Gevolglik het die IOK die Griekse idee ondersteun deur 'n tweede reeks vierjaarlikse speletjies tussen die eerste reeks aan hulle toe te staan. [7] Al die Spele sou Internasionale Olimpiese Spele wees: die verskil was dat die helfte van hulle Coubertin se idee van "organisasie internasionale" sou volg, terwyl die ander helfte die Grieke se idee van 'n permanente tuiste met die Griekse NOC soos ervaar sou volg organiseerders.

Dit was 'n afwyking van die antieke skedule, maar daar is verwag dat, as die antieke Grieke 'n vierjaarskedule kon hou, die moderne Olimpiese Beweging 'n tweejaarskedule kon hou. Aangesien 1902 nou te naby was om logisties werkbaar te wees, en Griekeland politieke en ekonomiese probleme ondervind het, was die 2de Olimpiese Spele in Athene vir 1906 geskeduleer, en het die IOK as geheel die Griekse NOC volle steun vir die organisasie gegee. [8]


Die reëlingskomitee van die 1906 Spele
Panathinaiko-stadion in 1906
Panathinaiko-stadion
Die einde van die Marathon
Deelnemers aan die 1906 Spele
TOP